Technologie

Technologie

PKN ORLEN rozpoczyna pierwsze w Polsce testy prywatnej, przemysłowej sieci 5G

PKN ORLEN jako pierwszy w Polsce będzie testował prywatną, przemysłową sieć 5G w realnym środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej. Na realizację wewnętrznych testów, które zostaną przeprowadzone na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz pobliskiej stacji paliw, koncern otrzymał czasowy przydział częstotliwości radiowych oraz zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Jesteśmy nowoczesnym koncernem multienergetycznym, który odpowiada na światowe […]

LOTOS zwycięzcą w konkursie TechnoBiznes

Tytuł Lidera 2020 kategorii Przemysł 4.0 w plebiscycie TechnoBiznes przyznano Grupie LOTOS. Gdański koncern otrzymał nagrodę za System LDAR, który pozwala lokalizować i likwidować nieszczelności na urządzeniach produkcyjnych. Tegoroczną edycję konkursu Gazety Bankowej rozstrzygnięto 22 czerwca. W konkursie TechnoBiznes wyróżniane są instytucje i firmy, które w minionym roku dokonały spektakularnego wdrożenia w obszarze nowych technologii. W kategorii Przemysł […]

Spojrzenie w przyszłość. Predykcja zużycia urządzeń ciśnieniowych i planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych z wykorzystaniem metodologii RBI – Risk Based Inspection

Urząd Dozoru Technicznego ma już 110-letnie doświadczenie w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych. W związku z nieustannym rozwojem technologicznym i gospodarczym Urząd, dbając o bezpieczeństwo techniczne, stara się być innowacyjną i nowoczesną organizacją, która wdraża w swojej praktyce najnowsze światowe rozwiązania pozwalające między innymi na dopasowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych do potrzeb przemysłu […]

Certyfikacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym FUNCTIONAL SAFETY MANAGEMENT – PN-EN 61508, PN-EN 61511

Bezpieczeństwo procesowe to dziedzina bezpieczeństwa, której działania skupiają się głównie na zapobieganiu zagrożeniom występującym przy eksploatacji instalacji, w których zachodzą procesy chemiczne związane ze zmianą stanu skupienia medium bądź też z występowaniem niebezpiecznych substancji. Przykładami instalacji objętych bezpieczeństwem procesowym, czy też systemem zarządzania bezpieczeństwem procesowym są instalacje w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym, a także […]

Doskonałe parametry i potwierdzona skuteczność nowoczesnych olejów do stacjonarnych silników gazowych

Globalne zapotrzebowanie na energię systematycznie rośnie, czego efektem jest rozwój stacjonarnych silników gazowych jako elastycznych źródeł energii. Konsekwencją zwiększania ich mocy są coraz bardziej ekstremalne warunki pracy oleju smarującego jednostkę. Dlatego coraz większe znaczenie ma stosowanie wysokiej jakości środków smarnych. Oleje Shell Mysella, zostały stworzone specjalnie z myślą o silnikach na gaz ziemny, zapewniając ochronę […]

4 czerwca próby funkcjonalne związane z uruchomieniem taśmociągu do bloku 858 MW

W Elektrowni Bełchatów kontynuowane są prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie dostaw węgla do bloku energetycznego nr 14 o mocy 858 MW. Odtwarzane są konstrukcje wsporcze taśmociągów, instalacje przeciwpożarowe, układy elektryczne, a także automatyki i sterowania. Instalacja będzie mogła ponownie rozpocząć pracę pod warunkiem dopuszczenia do eksploatacji przez uprawnionego  eksperta, zgodnie z regulacjami zawartymi […]

Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w programie „Nowa Energia”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wdrażaniu programu „Nowa Energia”, rozpoczął rekrutację ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych.  Niezależni eksperci dziedzinowi będą oceniać wnioski w programie NFOŚiGW „Nowa Energia”. Program ma na celu wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii energetycznych. Do zadań ekspertów będzie należała ocena […]

innogy Stoen Operator wdraża technologię Internetu Rzeczy

Identyfikacja za pomocą fal radiowych, która od lat sprawdza się w logistyce i zarządzaniu procesami przemysłowymi, jest stosunkowo rzadko stosowana przez dostawców usług publicznych, takich jak operatorzy energii. innogy Stoen Operator robi kolejny krok w kierunku Przemysłu 4.0. i rozpoczyna wdrażanie technologii RFID (Radio-Frequency Identification) w magazynach. Dzięki niej zautomatyzuje identyfikację obiektów i komunikację na […]

Wicepremier Jarosław Gowin wziął udział w konferencji z okazji 2. rocznicy powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz

– Bez innowacji i innowatorów nie ma mowy o rozwoju. Bez innowacji i innowatorów zostaniemy daleko w tyle globalnego wyścigu gospodarczego i technologicznego. Powołaną do życia Sieć Badawczą Łukasiewicza uważam za jedną z najważniejszych instytucji dla przyszłości Polski. To zdecydowany krok w stronę innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i potrzebny pomost między naukowcami i przedsiębiorcami […]

Poszukiwani eksperci do oceny wniosków w programie „Nowa Energia”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wdrażaniu programu „Nowa Energia”, rozpoczyna rekrutację ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych.  Niezależni eksperci dziedzinowi będą oceniać wnioski w programie NFOŚiGW „Nowa Energia”. Program ma na celu wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii energetycznych. Do zadań ekspertów będzie należała ocena […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć