Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Fortum inwestuje w start-up umożliwiający min. produkcję włókien tekstylnych z biomasy

Fortum zainwestowało w Infinited Fiber Company Ltd. (IFC) – fiński start-up opracowujący technologię produkcji włókien bawełnopodobnych z materiałów pochodzących z recyklingu. Nowe tworzywo może być wykorzystywane w przemyśle tekstylnym. Fortum nabyło około 4% akcji firmy. Technologia opracowana przez IFC pozwala na przetworzenie włókien z biomasy i materiałów poddanych recyklingowi. Proces jest bardzo podobny do sposobu […]

Zero waste trendem również w energetyce

„Zero waste” od miesięcy staje się coraz bardziej popularny, nazywany jest już najgorętszym trendem tego roku. Z powodzeniem zyskuje coraz szersze grono zwolenników, a społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę na świadomą gospodarkę odpadami. Z prądem idzie również przemysł energetyczny. Fortum, europejski lider we wdrażaniu czystych technologii energetycznych, wykorzystuje odpady i powstające z nich paliwo do […]

Gospodarka odpadami w centrum uwagi

Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów była głównym tematem debaty z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Wiceministra Sławomira Mazurka i przedstawicieli branży gospodarki odpadami. Spotkanie odbyło się 28 marca w Ministerstwie Środowiska. W trakcie spotkania minister Henryk Kowalczyk przypomniał, że gospodarka odpadami powinna być oparta przede wszystkim na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Jak […]

Enea Wytwarzanie i Gmina Kozienice rozpoczynają współpracę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i transformacji energetycznej

Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, rozwój profilaktyki zdrowotnej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie transformacji energetycznej, to główne założenia listu intencyjnego podpisanego przez Eneę Wytwarzanie i Gminę Kozienice. Współpraca sygnatariuszy listu ma służyć rozwojowi społeczności lokalnej i jej otoczenia, podnoszeniu atrakcyjności Gminy Kozienice, a także jakości życia jej mieszkańców oraz pracowników Elektrowni Kozienice. Wspólne […]

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na XXVI Welconomy Forum

„Niepodległa – nowe wyzwania” to hasło tegorocznego XXVI Welconomy Forum w Toruniu. Gościem specjalnym tegorocznego forum był Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Wziął udział w otwierającej spotkanie Sesji Plenarnej, a także w Forum Samorządowców, gdzie poruszył kwestie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz rozwoju gospodarki odpadami. Podczas spotkania o rozwoju Polski dyskutowali m.in. przedstawiciele rządu, naukowcy i samorządowcy. […]

Spotkanie ministra Henryka Kowalczyka z ambasadorem Norwegii

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się z Ambasadorem Norwegii Olavem Myklebustem. Celem spotkania było m.in. omówienie możliwości przyspieszenia finalizacji podpisania umowy w sprawie Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu”. – Strona polska ma nadzieję na szybką finalizację Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” i podpisanie umowy w sprawie programu najpóźniej do końca 2019 r. – […]

Ochrona powietrza / projekt ustawy Prawo ochrony środowiska – komentarz BCC

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt wprowadza zmiany przepisów w zakresie działań naprawczych określanych w ramach Programów Ochrony Powietrza sporządzanych przez zarząd województwa w celu ograniczenia/likwidacji przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym czasie. Przesłaniem do zmian jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce dotyczący niespełnienia wymogów określonych w art. 13 […]

Wiceminister Sławomir Mazurek o gospodarce odpadami podczas Forum SOSEXPO 2019

Wdrażanie pakietu odpadowego i gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to niektóre z kwestii poruszonych podczas VIII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019. W wydarzeniu wziął udział Sławomir Mazurek, Wiceminister Środowiska. W trakcie spotkania Wiceminister Sławomir Mazurek przedstawił najważniejsze działania, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie w zakresie gospodarki odpadami oraz te, nad którymi obecnie trwają […]

Zmiany w Zarządzie NFOŚiGW

Minister Henryk Kowalczyk wręczył Markowi Ryszce nominację na zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW i jednocześnie powierzył mu stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Nominację odebrała również Anna Mańk, która została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW. Marek Ryszka będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu NFOŚiGW do czasu […]

Metanizacja – nowa jakość w procesie recyklingu organicznego odpadów

Na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy zobowiązane są do selektywnej zbiórki całego strumienia bioodpadów, w tym odpadów kuchennych, i zielonych. Niestety, z uwagi na wciąż niski poziom selektywnej zbiórki, obecnie jedynie część tego rodzaju odpadów poddawana jest recyklingowi organicznemu, a znaczny procent trafia na składowiska. Problem ten można […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć