Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

AGH działa dla klimatu

Zmiany klimatu oraz towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstał interdyscyplinarny zespół, którego rolą jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego ocieplenia. „AGH dla Klimatu” jest pierwszym międzywydziałowym zespołem, który koordynuje prowadzone w uczelni badania z dziedziny ochrony środowiska. Zespół „AGH dla Klimatu” został […]

PGE integruje obszar Ubocznych Produktów Spalania (UPS)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, przejęła 100% udziałów w spółce EPORE. To kolejny krok Grupy PGE w ramach integracji obszaru zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania. Umowa nabycia udziałów stanowiących 14,6% kapitału zakładowego EPORE od J.H. Duda Baustoffe Entsorgung Logistik GmbH została zawarta 29 maja 2020 r. Zgodnie z umową przejście prawa […]

Zielona cała Europa

Utworzenie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w celu wspierania inwestycji ekologicznych proponuje KE we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. – Ten instrument pomoże w realizacji inwestycji publicznych, które mogą przyczynić się do zielonej transformacji w tych częściach Europy, które są bardziej uzależnione od technologii wysokoemisyjnych – powiedział Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis. Komisja Europejska przedstawia wniosek […]

Wspieraj EKOinicjatywy razem z innogy Polska

Rozpoczął się drugi etap proekologicznej kampanii crowdfundingowej EKOenergia na Start organizowanej przez innogy Polska oraz Wspieram.to. Do akcji zgłoszono 11 EKOinicjatyw, których realizacja będzie możliwa dzięki uruchomionym właśnie zbiórkom i dodatkowemu wsparciu innogy. Kampania EKOenergia na Start zakończy się wyborem trzech pomysłów, które otrzymają od innogy dodatkowe dofinansowanie.  Znamy już EKOinicjatywy zgłoszone do ogólnopolskiej proekologicznej kampanii innogy EKOenergia na Start. […]

Ochrona powietrza nie poczeka

Epidemia COVID-19 bez wątpienia wygeneruje zupełnie nowe problemy dla świata, a łagodzenie jej skutków będzie procesem niełatwym i długotrwałym. Tym bardziej, że pojawienie się nowego zagrożenia nie odwołało problemów, z którymi borykaliśmy się do tej pory. Ochrona środowiska była, jest i będzie niezwykle istotnym aspektem życia każdej społeczności. Czyste powietrze to wartość, na którą Energetyka […]

TAURON obniża emisyjność bloków węglowych

Pierwszy z bloków klasy 200 MW w Elektrowni Jaworzno jest już gotowy do funkcjonowania w warunkach rygorystycznych norm środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. W Jaworznie do listopada br. zmodernizowane zostaną trzy bloki, w których montowane są instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) trzykrotnie redukujących emisję tlenków azotu. – Modernizacja naszych bloków 200 MW jest konieczna, by […]

Antysmogowe inwestycje Energi

Energa aktywnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym i prozdrowotnym. We współpracy z samorządem Kalisza modernizowana jest infrastruktura ciepłownicza. Celem prac jest poprawa efektywności dostarczania energii cieplnej, likwidacja tzw. niskiej emisji oraz dbałość o komfort życia mieszkańców. Ciepło bez smogu Efektem współpracy Grupy Energa i samorządu w Kaliszu jest systematyczne zwiększenie obiektów w centrum […]

Modernizacja instalacji Hydroodsiarczania Gudronu nabiera realnych kształtów

PKN ORLEN podpisał umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla modernizacji instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG). Dzięki temu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku zwiększy się efektywność produkcji w kierunku produktów wysokomarżowych, tj. benzyn i oleju napędowego. – Inwestujemy w rozwój naszych aktywów rafineryjnych, koncentrując się na produktach generujących najwyższe marże. To nasza odpowiedź na globalne […]

Minister Kurtyka o grantach z unijnego Programu LIFE

– W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnym okresie programowania 2021-2027 – powiedział Minister Klimatu Michał Kurtyka. Jak podkreślił minister Michał Kurtyka, sytuacja, w której znalazła się Polska i cała Unia […]

Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, startuje już 15 maja 2020 r. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników. – Podjęliśmy […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć