Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

NFOŚiGW wesprze przygotowanie aplikacji do Programu LIFE

– Sprawdził się pilotażowy „Inkubator wniosków LIFE”, dlatego wprowadzamy ten instrument na stałe do propozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększamy wysokość wsparcia na przygotowanie wniosków z 50 do 80 tys. zł i rozszerzamy katalog beneficjentów – mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. „Inkubator” w nowej odsłonie będzie dostępny jeszcze w kwietniu tego roku. […]

„Stop Smog” 2.0 – nowe, lepsze zasady od 31 marca

31 marca br. startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie […]

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie najwięcej – to nowe bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają jeszcze kilka dni (do 31 marca 2021 r.), żeby zgłosić do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska chęć podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”. […]

Minister Kurtyka wziął udział w debacie Climate Positive

– Polski rząd chce wspierać innowacyjne projekty, które przyspieszają wzrost gospodarczy. Inwestycje w zieloną gospodarkę to okazja do dokonania jakościowego przełomu w naszej gospodarce – mówił Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podczas potkania, które odbyło się 25 marca 2021 r., w ramach cyklu Climate Positive – Agenda 2021. Oprócz ministra Kurtyki w debacie udział […]

Rusza kampania „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!”

Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to by spełniało ono określone normy. Nowa kampania informacyjno-edukacyjna „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!” zachęcając Polaków do korzystania z dotacyjnego programu Czyste Powietrze odpowiada na to wyzwanie. – […]

Pierwsze spotkanie Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Najpilniejsze wyzwania związane z ochroną środowiska to główny temat rozmów w trakcie pierwszego spotkania Państwowej Rady Ochrony Środowiska (PROŚ). W wydarzeniu, które odbyło się 22 marca 2021 r., udział wziął Minister Klimatu i  Środowiska Michał Kurtyka. Jak podkreślił minister Kurtyka, kwestie związane ze środowiskiem to największe wyzwania na kolejne lata. Transformacja energetyczna i neutralność klimatyczna […]

PGE GiEK dba o wodę

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wykorzystując wodę do produkcji energii elektrycznej, prowadzi szereg działań mających na celu troskę o zasoby wodne.  Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wytwarzająca około 30% energii elektrycznej, jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektrownie PGE GiEK znajdują się w pobliżu […]

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania ministrów ds. środowiska UE

Głównymi tematami nieformalnego spotkania ministrów ds. środowiska UE, które odbyło się 18 marca 2021 r., były kluczowe elementy nowej strategii adaptacji UE do zmian klimatu. Polskę reprezentował Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. W ramach budowy Europejskiego Zielonego Ładu KE przedstawiła 24 lutego 2021 r. komunikat „Budując Europę odporną na zmianę klimatu, nowa strategia w […]

Opinia prawna dotycząca Konkluzji BAT

W związku z wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie T‑699/17 dotyczącej wniosku Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. 2017, L 212, s. 1), który […]

Osiem banków zgłosiło się do programu „Czyste Powietrze”

Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze”. Łącznie to kilka tysięcy placówek, w których Polacy będą mogli skorzystać z […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć