Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni poprawi jakość powietrza w Trójmieście

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która przyczyni się do redukcji emisji tlenków siarki o kolejne 35%. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni. Od 7 czerwca przez 61 dni z komina […]

Posiedzenie ministrów klimatu i środowiska krajów V4 oraz Bułgarii i Rumunii

Stanowiska krajów w zakresie pakietu Fit 55 i implementacji strategii UE ws. bioróżnorodności były głównymi tematami spotkania ministrów odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i klimatyczne krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii. Posiedzenie, w którym 7 czerwca br. Uczestniczyli Minister Michał Kurtyka i Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński, zorganizowane zostało w ramach polskiej prezydencji w V4, która […]

Dodatkowe terminy dla gmin zainteresowanych zachętami w programie „Czyste Powietrze”

Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów. Na samorządy – od lutego tego roku, czyli od momentu ogłoszenia nowych zachęt – czeka w sumie ponad […]

Zrównoważona chemia kluczem do transformacji ekologicznej

Europejski Zielony Ład wytyczył Unii Europejskiej drogę zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050 r. Czy przemysł chemiczny, który stanowi jeden z kluczowych elementów do osiągnięcia ambitnych zeroemisyjnych celów, a jednocześnie jest jednym z najbardziej doregulowanych sektorów, może być jeszcze bardziej zrównoważony? W 2019 r. Europa była drugim pod względem wielkości producentem […]

Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Działania z zakresu z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w ramach programu Czystszej Produkcji to główny temat rozmów podczas posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. W wydarzeniu, które odbyło się 25 maja 2021 r., udział wzięła Przewodnicząca Kapituły Rejestru, Wiceminister Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska. Jak podkreśliła wiceminister, istniejący już 19 lat Rejestr, […]

PGE udostępnia decyzję środowiskową dotyczącą kontynuacji wydobycia w kopalni Turów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w styczniu 2020 r. po zakończeniu szerokich konsultacji transgranicznych z Republiką Czeską i Niemiecką oraz po spełnieniu szeregu warunków określonych przepisami prawa polskiego i europejskiego. Było to kluczowym elementem przedłużenia koncesji, w celu dalszego, legalnego prowadzenia działalności wydobywczej do 2044 r. na obszarze o połowę mniejszym niż w określony […]

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do […]

NFOŚiGW przeznacza 11 mln zł na programy aktywnej edukacji zachęcające do udziału w programie „Czyste Powietrze”

Działania bezpośrednio angażujące odbiorcę, zwiększające świadomość ekologiczną, zmierzające do poprawy warunków życia oraz aktywizujące lokalne społeczności do udziału w programie „Czyste Powietrze” mają szansę na wsparcie dotacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs na programy aktywnej edukacji[i] rozpocznie się 31 maja 2021 r. i potrwa do 18 czerwca 2021 r. „Staramy się, by […]

Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju biznesu

Ochrona środowiska może stać się punktem wyjścia do prowadzenia biznesu albo mieć pozytywny wpływ na jego rozwój. Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowanym Programu LIFE są tego doskonałym przykładem. Rozpoczęty 22 kwietnia nabór do Inkubatora wniosków LIFE zwiększa szanse przedsiębiorców, by sięgnąć po to dofinasowanie. W bieżącym roku rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa 2021-2027 Komisji Europejskiej […]

Współpraca NFOŚiGW oraz ARiMR na rzecz czystego powietrza

Wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to cel podpisanego dzisiaj (7 maja) porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Zawarcie porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współpracy na rzecz czystego powietrza jest wyrazem […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć