Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Nabory na inwestycje z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacje gospodarowania odpadami – to działania, które w zaktualizowanym programie „Racjonalna gospodarka odpadami” dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać między 24 sierpnia 2020 r. a 30 czerwca 2022 r. Celem programu „Racjonalna gospodarka odpadami” jest przede wszystkim realizacja zasad gospodarki odpadowej zgodnie […]

NFOŚiGW wspiera rekultywację terenów zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Nabór ciągły rozpocznie się 17 sierpnia tego roku i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Na dofinansowanie – […]

Problemy z odpadami

NIK o postępowaniu z odpadami komunalnymi po przetworzeniu ich w instalacjach mechaniczno-biologicznych NIK negatywnie oceniła skuteczność monitorowania przez organy administracji publicznej sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pochodzącymi z ich przetworzenia. Nie były one właściwie przetwarzane w instalacjach mechaniczno-biologicznych (MBP). Po przejściu przez instalacje nie nadawały się do recyklingu i ponownego użycia. Powodowało to trudności z […]

Energa modernizuje oświetlenie: jaśniej, oszczędniej i ekologicznie

Spółka Energa Oświetlenie zrealizowała kolejne projekty modernizacji oświetlenia na Pomorzu i rozpoczęła wymianę opraw sodowych na LED, mające rozświetlić ulice i obiekty we Fromborku. Dobiegła końca modernizacja oświetlenia ulicznego w gminach Kwidzyn i Dzierzgoń. Zasadność wymiany opraw na nowoczesne, ledowe źródła światła jest najczęściej argumentowana kryterium finansowym – redukcją kosztów zużycia energii elektrycznej. Jednakże modernizacja […]

W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały. Rusza też infolinia

Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. On-linowa pomoc dostępna będzie […]

Dotacja na modernizację sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu

Budowa i modernizacja 1,2 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 23 indywidulanych węzłów cieplnych to inwestycja w Nowym Sączu, na którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 2,5 mln zł z unijnego budżetu POIiŚ 2014-2020. Cały projekt pochłonie 3,7 mln zł. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – […]

Nowa Stacja Demineralizacji Wody w Elektrowni Łagisza

W Elektrowni Łagisza w Będzinie rozpoczęła pracę nowa Stacja Demineralizacji Wody. Zrealizowana inwestycja zapewni ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody dla funkcjonowania elektrowni. – Czystość wody ma duże znaczenie dla bezawaryjnego procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach. Dzięki nowej stacji zapewniona została ciągłość dostaw wody zdemineralizowanej i zmiękczonej dla urządzeń wytwórczych oraz kotłów szczytowo-rezerwowych […]

Szwedzkie chwalicie, swego nie znacie! Czyli jak Wrocław staje się „Sztokholmem Południa”

Sztokholm to miasto, uznawane za najczystszą stolicę Europy, a proekologiczne postawy Szwedów budzą podziw u mieszkańców innych europejskich miast. Jednak także w Polsce mamy przykłady miast, którymi moglibyśmy pochwalić się na „zielonej” arenie międzynarodowej – mamy swój własny „Sztokholm Południa”. Witajcie we Wrocławiu. – Przez ostatnie lata Wrocław dokonał znacznego postępu, jeśli chodzi o wdrażanie […]

Program „Moja Woda” okazją do powszechnego stosowania polskich zielonych technologii

Wiosenna susza i letnie ulewy pokazują nam, jak bardzo istotne jest zarządzanie zasobami wody i mikroretencją w skali całego kraju. Z początkiem lipca ruszył nabór wniosków do programu, przewidującego do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, […]

Zielona transformacja w Grupie ZE PAK SA

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA (Grupa ZE PAK) od dziesięcioleci jest ważnym ogniwem w Krajowym Systemie Energetycznym. Ma także istotne znaczenie w funkcjonowaniu przemysłowym subregionu konińskiego i na lokalnym rynku pracy.  Spółka zawsze pracowała zgodnie ze swoją misją, w której zapisano, że „celem ZE PAK SA jest produkcja czystej ekologicznie energii elektrycznej i cieplnej, w sposób bezpieczny dla […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć