Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Aktualny stan jakości powietrza w Polsce – sukces czy nadal wyzwanie?

Stan jakości powietrza oraz działania podejmowane w celu jego poprawy były głównym tematem konferencji „Aktualny stan jakości powietrza w Polsce – sukces czy nadal wyzwanie?”, która odbyła się 15 września 2021 r. W dyskusji udział wzięli: Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze” Bartłomiej Orzeł oraz Prezes Narodowego […]

Ministerstwo Klimatu i Środowiska otwarte na współprace z NGO

– Dzisiejsze spotkanie z organizacjami pozarządowymi jest pierwszym po 20 latach przerwy i pierwszym rozpoczynającym cykl spotkań z NGO. Wierzę, że współpraca, wymiana informacji i konsultacje z organizacjami to istotna część dialogu pomiędzy administracją publiczną a społeczeństwem obywatelskim – podkreślił Minister Michał Kurtyka podczas spotkania kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z przedstawicielami NGO, które odbyło […]

Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. Przewodnik po zreformowanym w 2020 r. programie „Czyste Powietrze” to przydatne źródło informacji zarówno dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów i ocieplenie domów. Na czwartki z programem „Czyste Powietrze”, od 16 […]

O współpracy z Nigerią w zakresie górnictwa i ochrony środowiska

Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem Nigerii Christianem Ugwu, Minister, Zastępcą Szefa misji Patience Obinna-Okiyi oraz I Sekretarz Ambasady Habila Yusuf Bamaxam. Głównymi tematami rozmów, które odbyły się 9 września 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie, była współpraca Polski i Nigerii w zakresie górnictwa oraz ochrony […]

Nieformalne spotkanie ministrów środowiska V4 w Budapeszcie

Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii. Wydarzenie miało miejsce 7 września 2021 r. w Budapeszcie. Tematem spotkania był zbliżający się szczyt COP26. Poruszono dwa jego aspekty – Artykułu 6., który dotyczy deklarowanych przez sygnatariuszy Porozumienia paryskiego ambitnych zadań agendy klimatycznej oraz kwestie finansowe, […]

Minister Kurtyka na Polsko-Niemieckiej Radzie ds. Ochrony Środowiska

Różnorodność biologiczna, leśnictwo oraz gatunki CITES to główne tematy XIX posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady ds. Ochrony Środowiska. W spotkaniu, które odbyło się 27 sierpnia 2021 r., uczestniczyli m. in. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz niemiecka Minister Środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Svenja Schulze. Minister Kurtyka, otwierając posiedzenie, podkreślił, że ma […]

Dotacje na edukacyjne kampanie cross-mediowe skierowane do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Od 6 do 24 września 2021 r. będzie trwał nabór wniosków o dotacje na działania, które kształtują postawy społeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości powietrza i zwiększają świadomość obowiązujących wymogów prawa w tym zakresie oraz dostępnych narzędzi wsparcia wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji. Kampanie cross-mediowe powinny być skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków […]

Ostatnia szansa dla gmin na dodatkowe środki finansowe w ramach pakietu zachęt w programie „Czyste Powietrze”

Do tej pory prawie dwa tys. gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie. Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do […]

Prawo ochrony środowiska – uwagi Lewiatana do poselskiego projektu nowelizacji ustawy

W związku z przekazaniem do opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anita Kucharska-Dziedzic), przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan. Pobierz pełną treść >> Źródło: Konfederacja Lewiatan

Enea Połaniec zakończyła modernizację instalacji chroniących środowisko

Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych zrealizowanych przez Eneę Elektrownię Połaniec w tym roku. Dzięki projektowi sprawność IOS została podniesiona z ok. 93-94% do wartości 96%. Koszt inwestycji wyniósł prawie 50 mln zł brutto. Inwestycja była częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć