Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Raport z rynku CO₂ – marzec 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO₂ – marzec 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W marcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego […]

Minister Paulina Hennig-Kloska o nowych źródłach finansowania programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” ma zapewnione trwałe, stabilne, wieloletnie źródło finansowania. Dzięki temu ponad 145 tys. polskich rodzin otrzyma wsparcie, zostanie wymienionych ok. 111 tys. źródeł ciepła, a blisko 100 tys. budynków zostanie zmodernizowanych energetycznie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał 16 umów ze wszystkimi wfośigw na dystrybucję środków z Programu Fundusze Europejskie […]

Film instruktażowy jak wypełnić raport CBAM

Celem ułatwienia sporządzenia raportu CBAM, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przygotował zaktualizowaną wersję filmu instruktażowego, który pokazuje kolejne kroki sporządzenia sprawozdania. Instruktaż zawiera przykładowe sprawozdanie obejmujące minimalny zakres informacji korzystając z wartości domyślnych opublikowanych przez KE – link do filmu. Instruktaż odbywa się na polskiej wersji językowej rejestru przejściowego CBAM. Jednocześnie Krajowy Ośrodek przypomina, że […]

Minister Paulina Hennig-Kloska o nowych źródłach finansowania programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” ma zapewnione trwałe, stabilne, wieloletnie źródło finansowania. Dzięki temu ponad 145 tys. polskich rodzin otrzyma wsparcie, zostanie wymienionych ok. 111 tys. źródeł ciepła, a blisko 100 tys. budynków zostanie zmodernizowanych energetycznie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał 16 umów ze wszystkimi wfośigw na dystrybucję środków z Programu Fundusze Europejskie […]

Joanna Piekutowska Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

Dziś odbyła się uroczystość powitania Joanny Piekutowskiej jako nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pani Piekutowska, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska, wcześniej odebrała akt powołania z rąk Minister Pauliny Hennig-Kloski w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ma nowego szefa, Joannę Piekutowską. Jest ona […]

Polsko-niemieckie rozmowy nt. energii, klimatu i środowiska

Polskie priorytety dot. dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa oraz unijna agenda w obszarze polityki środowiskowej i klimatycznej były tematami rozmowy Wiceministry Klimatu i Środowiska Urszuli Zielińskiej z niemiecką Minister Stanu ds. Europejskich i Klimatu Anną Lührmann. Spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Najważniejsze informacje Polska skupia się na realizacji zobowiązań przyjętych w ramach […]

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331, a przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz.U. L, 2024/873, 4.4.2024,), rozpoczyna okres przygotowania wniosków o przydział uprawnień do emisji przez prowadzących instalację. Wniosek jest przedkładany do Krajowego Ośrodka […]

Anna Ronikier-Dolańska Zastępcą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski, 11 kwietnia 2024 r., wręczył nominację Annie Ronikier-Dolańskiej na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Anna Ronikier – Dolańska, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr biologii o specjalności biologia środowiska – 1992r.) i studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz w Krajowej Szkole […]

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 10 kwietnia 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 63 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 55,99 EUR a 120 EUR. Przychód ze […]

Małgorzata Szafoni zastępczynią Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska 10 kwietnia 2024 r. wręczyła nominację Małgorzacie Szafoni na zastępczynię Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dr Małgorzata Szafoni jest ekonomistką, menadżerką prowadzącą usługi doradcze i szkolenia z doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. Ukończyła podyplomowe studia podatkowe i służby zagranicznej. Jest specjalistką zarządzania projektami w tym […]

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć