Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Środowiskowe forum współpracy

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski podpisali dziś porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Do grona sygnatariuszy porozumienia dołączą również Ministrowie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Inwestycji i Rozwoju. Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju stanowi forum współpracy pomiędzy organami ochrony środowiska a instytucjami, […]

innogy Polska jako pierwsza firma energetyczna startuje z nowym programem w trosce o środowisko

„innogy goes green” – to nowy program innogy Polska, który promuje proekologiczne rozwiązania zarówno w firmie, jak i poza nią. Dzięki podejmowanym działaniom, w skali roku, uda się m.in. zaoszczędzić 268 ton drewna i zrezygnować ze 160 tys. plastikowych butelek. Ochrona środowiska była od zawsze ważna dla innogy Polska. Firma konsekwentnie podejmuje kolejne proekologiczne działania, a […]

Energetyka przyszłości

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest priorytetem w dobie postępujących zmian klimatu. Aby to zrobić, musimy opracować nowe, innowacyjne rozwiązania, które pomogą nam osiągnąć zeroemisyjność, a tym samym ograniczyć szkodliwy wpływ człowieka na środowisko. Jednym z sektorów szczególnie wymagających nowych pomysłów jest energetyka. Nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które przyczynią się do spowolnienia zmian klimatu pracują […]

Wyniki finansowe DB ENERGY SA za rok obrotowy 2018/2019

Rekordowy poziom przychodów przy trzycyfrowych wzrostach sprzedaży, zyski w górę zgodnie z założeniami, portfel zleceń o wartości 10 mln zł do realizacji w 2019/2020 r. W mln zł 01.04.2019-30.06.2019 01.04.2018-30.06.2018 Zmiana % 2018/2019 2017/2018 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 8,19 0,55 1389% 16,54 5,05 228% EBIT 0,39 (0,47) – 1,32 0,85 55% Marża EBIT 4,8% […]

Innowacje naszą przyszłością

Dynamiczny rozwój gospodarczy niesie ze sobą ogromne możliwości, ale i zagrożenia. Te pierwsze wynikają z coraz powszechniejszego dostępu do energii elektrycznej, środków transportu, czy edukacji. Poprawa warunków życia pociąga jednak za sobą także zagrożenia – między innymi dla naszej planety w postaci zanieczyszczeń i postępujących zmian klimatu. Coraz większa dostępność urządzeń elektrycznych, różnorodność towarów, czy […]

NFOŚiGW dofinansuje opracowanie przez IOŚ – PIB bazy danych urządzeń grzewczych

Przekazana przez NFOŚiGW dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu sporządzić bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju. Dofinansowanie NFOŚiGW jest realizowane […]

Energa zaangażowana w przywrócenie równowagi ekologicznej wokół Kanału Jamneńskiego

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Invest przekazała Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wstępną koncepcję przebudowy wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Zaproponowane działania mają zapobiegać dalszej degradacji środowiska poprzez zatrzymanie ucieczki wody z jeziora Jamno do morza za pomocą zaprojektowanych zasuw. Energa Invest wygrała przetarg na wykonanie wielowariantowej koncepcji przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim […]

Z „Czystym Powietrzem” do „wielkiej płyty” i samorządów

Budynki w starej „wielkiej płycie” mogą być ocieplane z pomocą państwa. Teraz dostaną dodatkowe środki związane z bezpieczeństwem konstrukcji. Będą też dodatkowe punkty za mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii i pomoc dla gmin w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. To wszystko w związku z rządowym programem „Czyste Powietrze”. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt przygotowany przez […]

Stanowisko POBE dotyczące wdrażania dyrektyw EPBD

Z dniem 10 marca 2020 r. mija termin, w którym Polska, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE, ma obowiązek wdrożyć zmienioną Dyrektywę 844/2018 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej, oraz środowisko, które POBE reprezentuje, przyjmują z dużym niepokojem informację, dotyczącą odsunięcia w czasie części prac […]

NFOŚiGW przekazał ponad 350 tys. zł Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dotacja pozwoli Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji (SPRCP) zrealizować szereg działań edukacyjnych poświęconych Strategii Czystszej Produkcji, Gospodarce o Obiegu Zamkniętym, a także lepszemu wykorzystywaniu zasobów. Realizacja projektu Stowarzyszenia będzie kosztować 373,3 tys. zł. Natomiast wsparcie finansowe NFOŚiGW wyniesie ok. 95% tej wysokości czyli 353,4 tys. zł. Umowę dotacji podpisali 24 lipca 2019 roku, w siedzibie […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć