Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Ekologiczna firma? Sprawdź, jak to zrobić!

Nawet prowadząc niewielki biznes możesz mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne. Odpady, opakowania, działające na co dzień maszyny – każdy z tych aspektów oddziałuje na otaczający nas świat. Sprawdź, jak prowadzić biznes przyjazny środowisku, a także jak dostosować firmę do najnowszych wymogów ekologicznych. Obowiązki w zakresie działań proekologicznych mają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i np. […]

Wyzwania polityki klimatycznej: wciąż 82% globalnego zapotrzebowania na energię zaspokajane dzięki paliwom kopalnym

Z roku na rok rośnie ilość deklaracji neutralności klimatycznej oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach wyzwaniem będzie utrzymanie akceptacji społecznej dla rosnących ambicji. Odpowiedzią powinno być pokazywanie zielonej transformacji w kontekście szans – a nie jedynie kosztów i ograniczeń. Z raportu KPMG pt. „Net Zero Readiness Report” wynika, że zielona transformacja to […]

Polska złożyła skargę do TSUE na Niemcy

Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na Niemcy w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Strona niemiecka od kilku lat uchyla się od odpowiedzialności w sprawie uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które z Niemiec trafiły w nielegalny sposób do Polski. W związku z zalegającymi w Polsce niemieckimi odpadami, w […]

PGE Polska Grupa Energetyczna w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie

PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness study – CCA), przeprowadzonego na podstawie treści raportów niefinansowych za rok 2022. PGE uzyskała 8,33 punktu na 10 możliwych i tym samym uplasowała się na 17. miejscu spośród 152 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów […]

Rekomendacje w zakresie stosowania Taksonomii UE dla gazu ziemnego i energii jądrowej

Jednym z efektów działalności Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii są rekomendacje dot. stosowania przepisów Taksonomii UE dla wybranych działalności z zakresu gazu ziemnego i energii jądrowej. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w […]

Nowe akty delegowane do Taksonomii UE opublikowane

Nowe akty delegowane do rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii UE) zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że 21 listopada 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane teksty dwóch aktów delegowanych do rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii UE): […]

POBE: Nowe Ministerstwo Budownictwa − klucz do zielonej transformacji w tej dekadzie

Polska stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną i realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu. Spośród wielu różnych dziedzin gospodarki to właśnie sektor budownictwa ma tu do odegrania jedną z najważniejszych ról, potrzebuje jednak szybkich, zdecydowanych i skoordynowanych działań. Ich gwarantem może być odrębny, silny resort budownictwa i mieszkalnictwa w nowym polskim rządzie. Dlatego […]

Holcim planuje wzrost w Europie dzięki dekarbonizacji

Grupa Holcim, do której należy Lafarge w Polsce, zakłada rentowny wzrost w Europie na poziomie ponad 10 mld CHF ze sprzedaży netto i ponad 1,6 mld CHF EBIT do 2026 r. przy rosnących marżach EBIT. Za podstawę wzrostu przyjęta została dekarbonizacja zakładająca redukcję CO2 powyżej 60% na sprzedaż netto w latach 2020-2030. Kluczowe działania w zakresie dekarbonizacji […]

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 22 listopada 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 347 500 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 74,84 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 73,34 EUR a 120 EUR za […]

Wiceminister Piotr Dziadzio otworzył konferencję ,,Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”

22 listopada rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa ,,Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”, organizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzenie otworzył Piotr Dziadzio – Wiceminister Klimatu i Środowiska i Główny Geolog Kraju. – Badania nad zmianą klimatu stanowią jeden z aktualnych priorytetów światowej nauki, będąc częścią składową szeroko rozumianej polityki ekologicznej i strategii […]

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć