Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Enea Elektrownia Połaniec modernizuje instalacje chroniące środowisko

Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) to kolejna prośrodowiskowa inwestycja Enei Elektrowni Połaniec. Inwestycja pozwoli największemu wytwórcy energii elektrycznej w południowo-wschodniej Polsce osiągnąć najlepsze możliwe parametry dla IOS. Koszt inwestycji to prawie 40 mln zł brutto. Zadanie jest powiązane z modernizacją elektrofiltrów i wpisuje się w program dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT. – Wytwarzamy energię elektryczną z wykorzystaniem najlepszych dostępnych dla Elektrowni Połaniec […]

BAT na spaliny

Zabudowa instalacji odazotowania i odsiarczania spalin w ramach wypełnienia wymagań konkluzji BAT to jeden z inwestycyjnych priorytetów ECO. Nakłady na inwestycję sięgać będą 30 mln zł, nie przełożą się jednak na ceny ciepła. Koszt inwestycji jest duży, ale zakładany efekt ekologiczny doprawdy imponujący: emisja NOx zostanie zredukowana z 400 na 170 mg/Nm3, siarki z 1300 […]

Blisko 2,8 mln zł na edukację ekologiczną i ochronę przyrody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 39 umów w ramach konkursów na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Całkowita kwota dofinansowania na realizację tych przedsięwzięć to blisko 2,8 mln zł. W wydarzeniu, które odbyło się 3 października 2019 r., uczestniczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Dofinansowanie uzyskały wszystkie zadania które […]

Minister H. Kowalczyk podczas spotkania z przewodniczącym Komisji ENVI PE: Naszym priorytetem jest poprawa jakości powietrza

Aktualne wyzwania dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w tym jakość powietrza i neutralność klimatyczna to główne tematy rozmowy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z przewodniczącym Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim Pascalem Canfinem. Spotkanie odbyło się 27 września 2019 r. w Ministerstwie Środowiska. Minister Kowalczyk i Pascal Canfin zgodzili […]

Minister Henryk Kowalczyk: Elektroodpady to źródło cennych surowców

Pozbywaj się elektrośmieci odpowiedzialnie” – pod taką nazwą odbyła się z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci konferencja prasowa z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i przedstawicieli branży RTV/AGD – Wojciecha Koneckiego oraz Michała Kanownika. Podczas konferencji po raz pierwszy zostały zaprezentowane badania na temat stanu świadomości konsumentów w postępowaniu z e-odpadami. Zgodnie z […]

50% redukcji zużycia wody w browarze Fredericia w Danii dzięki inwestycji Grupy Carlsberg

Inwestycja pozwoli firmie Carlsberg odzyskiwać 90% wody zużywanej w browarze Fredericia i zredukować jej zużycie o połowę, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystywanej energii o 10%. Od czasu wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO, który jest elementem strategii SAIL’22, cele Grupy Carlsberg koncentrują się na osiągnięciu ZERA emisji dwutlenku węgla i ZERA marnowania wody w browarach, […]

Fortum dla czystszego świata

Co roku, w trzeci weekend września obchodzimy akcję sprzątania świata, w którą angażują się ln ludzi na całym świecie. Tegoroczna odsłona projektu odbyła się pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Jego wartości są bliskie Fortum, europejskiemu liderowi czystych technologii energetycznych, który aktywnie promuje i wprowadza w naszym kraju ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. […]

Rok temu ruszył program „Czyste Powietrze”

– Mija rok funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”. To pierwszy w historii Polski tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany starych źródeł ogrzewania – powiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej. W spotkaniu z mediami, które odbyło się 19 września […]

NFOŚiGW przekazał ponad 1,9 mln zł dotacji na wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na Ukrainie

Przedsięwzięcie prowadzone przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, w ramach którego zostanie przeszkolonych 400 ukraińskich audytorów energetycznych, potrwa do końca 2020 r. Jego realizacja ma się istotnie przyczynić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w polskim wschodnim pasie przygranicznym oraz na terytorium Ukrainy. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) zrealizuje […]

Wiceminister Sławomir Mazurek na konferencji COP14

– Niezbędna jest ścisła współpraca państw, tak aby stworzyć ambitne ramy działań na rzecz ochrony i odtwarzania ekosystemów, a przez to zapobiegania pustynnieniu, mitygowania zmian klimatu i adaptacji – powiedział Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek podczas Sesji Wysokiego Szczebla, kończącej 14. Konferencję Stron (COP14 UNCCD) w New Delhi. W trakcie spotkania Ministrów (tzw. Segment Wysokiego Szczebla) […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć