Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Coraz większe zainteresowanie programem Sokół

Wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych – na wspieranie projektów z tego właśnie zakresu przeznaczane są środki z programu Sokół. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził 1 lutego 2019 r. szkolnie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z trwającym obecnie naborem wniosków do programu Sokół. Przypominamy, że dokumenty […]

Wiedeń bez kotłów gazowych i olejowych w nowych budynkach od 2019

Wiedeń, uznawany od wielu lat za najlepsze miasto do życia w Świecie, robi kolejny krok w kierunku uwolnienia się od uzależnienia od ropy i gazu oraz wyznacza ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. Ogrzewanie olejowe / gazowe jest zabronione w nowych budynkach, wymagane jest zazielenienie fasad budynków, rowery muszą mieć zadaszone parkingi. Zmiany wchodzą w […]

Prezes Zarządu NFOŚiGW złożył rezygnację

Dziś zebrała się Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas której Minister Środowiska Henryk Kowalczyk poinformował o przyjęciu rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskował o uruchomienie procedury konkursowej w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu NFOŚiGW. – Przyjąłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskowałem o uruchomienie […]

Kolejne 50 mln zł z NFOŚiGW na poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. To drugi nabór (ciągły) w ramach programu priorytetowego Sowa […]

Porozumienie organizacji branżowych krytyczne wobec projektu Polityki Energetycznej Polski 2040

Zdaniem siedmiu organizacji skupionych wokół efektywności energetycznej w budynkach (GSCOiIA PZITS, SGGiK, Stowarzyszeń SEDG, SBF, SPW, PORTPC, SPIUG), oraz współpracującej kancelarii prawnej SOLIVAN, zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt Polityki Energetycznej Polski 2040 wymaga istotnych korekt i uzupełnień w wielu kwestiach. Zdaniem wyżej podpisanych organizacji celem polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, przy […]

Międzynarodowe rozmowy o środowisku

Jak chroni się środowisko w Polsce i na Słowacji? Czy troska o środowisko może motywować do współpracy międzynarodowej? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas paneli dyskusyjnych w trakcie I Forum Słowackiego i XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie. Brał w nich udział Wiceminister Sławomir Mazurek. Pierwszy panel był okazją do zapoznania słuchaczy z priorytetami sąsiedzkich krajów […]

GAZ-SYSTEM ogłasza laureatów Funduszu Naturalnej Energii

To już IX edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii ogłaszanego przez GAZ-SYSTEM. Jest on kierowany przede wszystkim do samorządów, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na projekty ekologiczne. Przeprowadzony został w pięciu województwach: mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim. Jak każdego roku również i w tym celem konkursu było dofinansowanie realizacji autorskich pomysłów na […]

NFOŚiGW wsparł działania w obszarze poprawy efektywności energetycznej w Ząbkach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,3 mln zł dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna konstrukcja zabudowań, opierająca się na proekologicznych rozwiązaniach, powoli zadbać o efektywność energetyczną, a co za tym idzie o czyste powietrze. Pomoc finansowa […]

Niemcy odejdą od węgla najpóźniej do 2038 r.

Niemiecka komisja ds. odejścia od węgla, po trwających blisko dobę finalnych negocjacjach, ustaliła, że Niemcy w ciągu niespełna dwóch dekad odejdą od spalania węgla. Uniezależnienie tej potężnej gospodarki od węgla to dobra wiadomość, ale ostatecznie wynegocjowane daty – 2035 r. lub 2038, są nie do przyjęcia. Żeby powstrzymać katastrofę klimatyczną, kraje uprzemysłowione muszą odejść od […]

Polsko-niemieckie spotkanie Wiceministrów w Berlinie

Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek spotkał się dziś z Jochenem Flasbarthem, niemieckim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Rozmowy bilateralne miały miejsce w Berlinie podczas Agrarkongresu poświęconego bioróżnorodności i rolnictwu. Obecnie o dobrych stosunkach Polski i Niemiec w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska, świadczy intensywność współpracy resortów środowiska oraz kontaktów na różnym […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć