Kontakt


Wydawnictwo „Nowa Energia”
Nowa Energia – D. Kubek i M. Marchwiak Spółka Cywilna
ul. Wesoła 23
47-400 Racibórz
tel. (+48) 32 777 43 35-38
tel. (+48) 577 311 211
redakcja@nowa-energia.com.pl
www.nowa-energia.com.pl
Spółka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod nr

NIP: PL 6391926896, REGON: 240796504

Informujemy, iż niżej podane rachunki bankowe, które umieszczamy na fakturach, widnieją na tzw. „white list” – wykazie zarejestrowanych podatników VAT, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Konto PLN: ING Bank Śląski o. Racibórz 06 1050 1328 1000 0023 2554 4555
Konto EURO: ING Bank Śląski o. Racibórz – IBAN: PL05 1050 1328 1000 0092 6119 4923
BIC SWIFT: INGBPLPW

Redakcja
Mariusz Marchwiak
Mariusz Marchwiak
Prezes wydawnictwa

kom. (+48) 509 433 476
mariusz.marchwiak@nowa-energia.com.pl

Dorota Kubek
Dorota Kubek
Redaktor naczelny magazynu „Nowa Energia”

kom. (+48) 602 647 315
dorota.kubek@nowa-energia.com.pl
redakcja@nowa-energia.com.pl

Dział Handlowy
Renata Fischer
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

kom. (+48) 603 220 011
tel. (+48) 32 777 43 36
reklama@nowa-energia.com.pl

Monika Jureczko
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

kom. (+48) 730 223 440
tel. (+48) 32 777 43 38
marketing@nowa-energia.com.pl

Dział Organizacyjny
Patrycja Kubicka
Specjalista ds. Biurowych

kom. (+48) 577 311 211
tel. (+48) 32 777 43 35
biuro@nowa-energia.com.pl
konferencje@nowa-energia.com.pl

Karina Kwapik
Specjalista ds. Organizacyjnych

tel. (+48) 32 666 00 10
redakcja@nowa-energia.com.pl

Maciej Rowiński
Redaktor Techniczny

grafika@nowa-energia.com.pl

Inspektor Danych Osobowych
dane.osobowe@nowa-energia.com.pl
Czesław Liebert
Współpraca – webmaster

kom. (+48) 793 555 623
biuro@itpasja.pl
http://www.itpasja.pl/