O firmie


„Nowa Energia” – to nowa jakość na rynku prasy i wydawnictw elektronicznych w branży energetycznej

Wydawnictwo „Nowa Energia” od początku swojego istnienia, tj. od stycznia 2008 r. realizuje swoją Wizję. Wyznaczyliśmy sobie Misję i Cele do realizacji.

Wizja

Stworzenie czasopisma oraz wortalu energetycznego, będących źródłem informacji i wiedzy na temat polskiej energetyki.

Misja

Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu energetyki (nowoczesne rozwiązania techniczne, innowacje, wdrożenia, rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, automatyki, informatyki, finansów oraz efektywnego wykorzystania energii elektrycznej). Promowanie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, edukacji, sportu i kultury w branży energetycznej.

Cele

  • Dostarczanie aktualnych, wyczerpujących oraz powszechnie dostępnych informacji i wiedzy dotyczącej energetyki w Polsce.
  • Udostępnianie forum na wortalu www.nowa-energia.com.pl, pozwalającego na wymianę poglądów na tematy związane z szeroko rozumianą energetyką.
  • Popularyzacja wiedzy dotyczącej wykorzystywania nowych źródeł energii w Polsce.
  • Promowanie działań związanych z oszczędnym wykorzystaniem energii elektrycznej i ochroną środowiska.
  • Angażowanie się w działania na rzecz rozwoju edukacji oraz działań prospołecznych w branży energetycznej.

 

W celu osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu wydawnictwa, stale podnosimy swoje kwalifikacje, poszerzamy wiedzę, a do współpracy zapraszamy najlepszych ekspertów z branży.

Zapraszamy do współpracy – dołącz do „Nowej Energii”.