Ochrona środowiska

Przystąpienie Polski do Climate Club

Przystępujemy do Climate Club – międzyrządowego forum działającego na rzecz dekarbonizacji przemysłu, aby wesprzeć polski przemysły stalowy i cementowy na ścieżce transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Dzięki działaniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na powyższym forum, zachowamy konkurencyjność krajowej produkcji i zapobiegniemy przeniesieniu jej poza granice kraju.

 • Powołany podczas COP 28 Climate Club ma wspierać działania na rzecz dekarbonizacji przemysłu.  
 • Polska dołączyła do grona 38 państw zrzeszonych w ramach Climate Club, aby przeprowadzić rodzimy przemysły stalowy i cementowy przez trudny i kosztowny proces transformacji w kierunku niskoemisyjnym.  
 • W imieniu Polski deklarację o przystąpieniu złożyła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, a poprzedziły ją konsultacje wewnątrz rządu i z przedstawicielami sektora stalowego. 
 • Polski przemysł stalowy dostrzega wiele korzyści z uczestnictwa w pracach Klubu. 
 • Naszym celem jest zachowanie konkurencyjności krajowej produkcji i zapobieżenie przeniesieniu zakładów produkcyjnych poza granice kraju. 
 • Uczestnictwo w Climate Club ułatwi Polsce osiągnięcie unijnych celów redukcji gazów cieplarnianych.  

Climate Club został powołany podczas COP28 jako międzyrządowe forum służące wspieraniu dekarbonizacji przemysłu poprzez: 

 • wymianę najlepszych praktyk i sprawdzających się rozwiązań regulacyjnych; 
 • wymianę doświadczeń na temat dostępnych instrumentów finansowych, ułatwiających inwestycje w technologie służące redukcji i eliminacji emisji w sektorach cementu i stali; 
 • transfer innowacyjnych technologii. 

Strona polska przystąpiła do niego w odpowiedzi na zaproszenie Klubu z początku maja i po rozważeniu potencjalnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w inicjatywie, będącej forum wymiany doświadczeń i wiedzy. W imieniu Polski deklarację o przystąpieniu złożyła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, a poprzedziły ją konsultacje zarówno wewnątrz rządu, jak i z przedstawicielami sektora stalowego, który dostrzega wiele korzyści, płynących z uczestnictwa w pracach Clubu.  

Strona polska będzie brała aktywny udział w realizacji programu Climate Club, w tym w:  

 • Przygotowaniu raportu nt. oceny ryzyka ucieczki emisji i fragmentacji polityk klimatycznych w skali globalnej;  
 • Przygotowaniu analizy porównawczej polityk rynkowych i nierynkowych w zakresie stali i cementu;  
 • Opracowaniu raportu analizującego główne luki i potrzeby w zakresie finansów publicznych, mobilizacji kapitału prywatnego i pomocy technicznej w przyspieszeniu dekarbonizacji przemysłu; 

Powyższe prace zasilą krajową debatę na temat wsparcia energochłonnych gałęzi przemysłu w procesie transformacji na tory niskoemisyjne.  

Co ważne, ramowe założenia klubu odnoszące się do ambicji klimatycznych nie wychodzą ponad aktualne zobowiązania Polski w ramach UE (Fit for 55) i porozumień międzynarodowych (realizacja celów Porozumienia Paryskiego). Climate Club nie nakłada obowiązków na swoich członków, przeciwnie, to forum dyskusji i wymiany doświadczeń może pomóc nam zrealizować ambitne cele.  

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama