News » O utrzymaniu ruchu – diagnostyce, remontach, modernizacjach – w Kazimierzu Dolnym

O utrzymaniu ruchu – diagnostyce, remontach, modernizacjach – w Kazimierzu Dolnym

26 mar 2024 Brak komentarzy

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało wspólnie z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie – X Konferencję Techniczną „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbyła się w dniach 19-21 marca 2024 r. w Kazimierzu Dolnym.

 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 170 osób. W trakcie V Paneli tematycznych wygłoszonych zostało 21 referatów oraz odbył się Panel Dyskusyjny.

 

 

 

 

Gości Konferencji przywitał Paweł Woszczyk, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”.

 

 

 

 

Uroczystego otwarcia dokonał Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

 

 

 

 

Moderatorem Konferencji był dr hab. inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej / Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 

 

W trakcie Konferencji ogłoszone zostały wyniki Konkursu „Modernizacja Roku 2023”, a uzasadnienie Kapituły odczytał prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

W składzie Komisji Konkursu „Modernizacja Roku 2023” byli: dr hab. inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej / Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy – Przewodniczący; Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska; Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska oraz Waldemar Szulc, Dyrektor, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Zwycięstwo w Konkursie „Modernizacja Roku 2023” otrzymała ELEKTROCIEPŁOWNIA CIECHANÓW Sp. z o.o. za: „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”. Zwycięską statuetkę odebrała dr inż. Małgorzata Niestępska, Prezes Zarządu ELEKTROCIEPŁOWNI CIECHANÓW Sp. z o.o.

 

 

Wyróżnienie w Konkursie „Modernizacja Roku 2023” otrzymał Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie za modernizację: „Budowa instalacji odzysku ciepła ze spalin”. Wyróżnienie odebrał Jakub Bator, Członek Zarządu ds. Produkcji, Dyrektor Ekospalarni.

 

 

 

Wyróżnienie w Konkursie otrzymała również Veolia Południe Sp. z o.o. za „Projekt Szafir”. Wyróżnienie odebrał Mikołaj Szafraniec, Dyrektor Projektu.

 

 

 

 

Miłosz Motyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej wygłosił referat pt. „Polska elektroenergetyka – gaz czy węgiel po 2030 r.”.

 

 

 

 

Scenariusze rozwoju krajowego systemu energetycznego, a bezpieczeństwo energetyczne Polski omówił prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej.

 

 

 

„Zmiana reżimu pracy jednostek konwencjonalnych (sterowalnych) na skutek rozwoju OZE. Nowe wymagania dla utrzymania dyspozycyjności majątku wytwórczego” – to tytuł referatu, który wygłosił Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

 

 

Wpływ rozwoju OZE na zmianę charakteru pracy elektrowni węglowych przedstawił Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

 

 

 

 

Modelowanie MES elementów krytycznych bloków energetycznych w celu identyfikacji i bezpiecznego wykorzystania zapasów trwałości zaprezentował Wojciech Murzynowski, Kierownik Zespołu Zdalnej Diagnostyki i Modelowania Numerycznego w Przedsiębiorstwie Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

 

 

 

Nowy reżim pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych omówił Marek Kapella.

 

 

 

 

 

Analizę kosztów utrzymania majątku wytwórczego bloków węglowych niezbędnych w KSE w okresie 15 lat zaprezentował Paweł Woszczyk, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.

 

 

 

Nowe wymagania środowiskowe, czy warto i czy nas stać na dostosowanie?” – to tytuł referatu, który wygłosił Michał Jabłoński z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

 

 

 

 

Regulacje rynkowe, które pozwolą utrzymać niezbędne węglowe jednostki wytwórcze omówiła Halina Bownik-Trymucha z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

 

 

 

 

Cykliczne pełzanie stali żarowytrzymałych jako niezbędny element prognozy trwałości eksploatacyjnej elementów bloków energetycznych mających pracować w systemie regulacyjnym” – to tytuł referatu, który przedstawiła dr inż. Hanna Purzyńska, Dyrektor Centrum Badań Materiałów w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

 

 

Panel Dyskusyjny moderował dr hab. inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej / Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Głos w Dyskusji zabrali (od lewej):

Michał Cegielski, Dyrektor Departamentu Inżynierii i Remontów, TAURON Wytwarzanie S.A.,

Jacek Janas, p.o. Prezesa Zarządu, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Enea Elektrownia Połaniec S.A.,

Dr inż. Małgorzata Niestępska, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.,

Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.,

Paweł Woszczyk, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie,

Prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny,

Dr inż. Jerzy Trzeszczyński, CEO, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Wykorzystanie modelowania MES krytycznych elementów turbin w celu optymalizacji ich geometrii w potencjalnych i rzeczywistych strefach uszkodzeń zaprezentował Radosław Stanek, Specjalista ds. Urządzeń Energetycznych w Przedsiębiorstwie Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

 

 

 

 

Adam Chlapek, Dyrektor Techniczny w T.I.S. Polska Sp. z o.o. wygłosił prezentację pt. „Armatura zwrotna T.I.S. w aspekcie ograniczenia zużycia energii w pompowniach”.

 

 

 

 

Nowe możliwości w zakresie najmu mobilnych stacji do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków w przypadku awarii, planowanych projektów lub jako usługa wieloletnia omówił Jakub Jasiński, Division Sales Manager – Poland & Central Europe w NSI MOBILE WATER SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.

 

 

 

„Termowizja i termografia we wspomaganiu optymalizacji spalania” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Konrad Kalinowski, Kierownik – Urządzenia Technologiczne w Procesach Spalania w „OMC ENVAG” Sp. z o.o.

 

 

 

 

Maciej Majewski, Kierownik Działu Sprzedaży w Dziale Pomiarów Procesowych i Środowiskowych w „OMC ENVAG” Sp. z o.o. wygłosił prezentację pt. „Nowoczesne paliwa w Ciepłownictwie, a wyzwania dla Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji Spalin”

 

 

 

Oszczędności i ekologia w fabryce. Efektywność procesu żywienia poprzez wdrożenie naczyń wielokrotnego użytku” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Michał Sosiński, Head of Marketing w SmartLunch Sp. z o.o.

 

 

 

 

Stan rozwoju technologii CCUS oraz aspekty technologiczne wychwytu CO2 w energetyce i przemyśle omówił dr hab. inż. Karol Sztekler z Wydziału Energetyki i Paliw na Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

 

 

 

Konwersja na kompensator synchroniczny bloku nr 1 w Elektrowni Dolna Odra jako element poprawy bezpieczeństwa KSE w dobie transformacji energetycznej” – to tytuł referatu, który omówił Andrzej Mojsak, Główny Inżynier ds. Zarządzania Majątkiem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Dolna Odra.

 

 

O optymalizacji układów napędowych – energooszczędność NordEco i praktycznych przykładach mówił Sławomir Szczepański, Regionalny Menedżer ds. Kluczowych Użytkowników w Nord Napędy Sp. z o.o.

 

 

 

 

Wyzwania remontowe i eksploatacyjne na przykładzie Bloku Nadkrytycznego 910 MW Tauron Wytwarzanie zaprezentował Michał Cegielski, Dyrektor Departamentu Inżynierii i Remontów w TAURON Wytwarzanie S.A.

 

 

 

 

Rozmowy w kuluarach

Wycieczka techniczna – zwiedzanie Elektrowni Kozienice

Partner/Gospodarz:

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (wycieczka techniczna)

Partner Merytoryczny:

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny

Współpraca:

NORD NAPĘDY Sp. z o.o.

T.I.S. Polska Sp. z o.o.

NSI MOBILE WATER SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.

„OMC ENVAG” Sp. z o.o.

SmartLunch Sp. z o.o. 

PROGRAM WYDARZENIA

PEŁNA FOTOGALERIA

 

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 26 mar 2024 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz