Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

PGE GiEK podsumowywała program inwestycyjny w Zespole Elektrowni Dolna Odra

Stan realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego w Elektrowni Pomorzany był tematem spotkania, które odbyło się 30 listopada. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz strony społecznej ZEDO. Do tej pory w elektrowni wykonano 11 zadań, kolejne 7 jest w trakcie realizacji. Program inwestycyjny Elektrowni […]

Panel Dyskusyjny podczas Konferencji Technicznej „Realizacja i Eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”

W trakcie VI Konferencji Technicznej „Realizacja i Eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”, która miała miejsce w dniach 21-23 listopada 2018 r. w Kazimierzu Dolnym / Kozienicach – miał miejsce Panel Dyskusyjny. Moderatorem Dyskusji był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki na AG Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem Panelu Dyskusyjnego: Debata – część I […]

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Szkoła Główna Służby Pożarniczej będą razem prowadzić badania naukowe i rozwojowe

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej zawarły porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem Eryka Kłossowskiego – Prezesa Zarządu PSE SA i nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP – Rektora-Komendanta SGSP, odbyło się 5 grudnia 2018 r. w siedzibie PSE. Porozumienie określa obszary wzajemnej […]

Energetyka na drodze innowacji – raport PKEE

Celem raportu „Energetyka na drodze innowacji” jest oszacowanie potencjału inwestycji w innowacje największych polskich firm energetycznych oraz podsumowanie kluczowych trendów technologicznych, które będą kształtować branżę produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w najbliższej przyszłości. Innowacje odegrają kluczową rolę w transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjności. Raport wskazuje, które obszary zmian technologicznych mogą mieć największy udział w tym procesie. Innowacje w branży energetycznej oraz branżach z nią […]

PKEE zaprezentuje na COP24 raport Polish Power Sector is Changing

Dzień 6 grudnia jest dedykowany na COP24 energetyce. W jego ramach Polski Komitet Energii Elektrycznej zaprezentuje raport, dotyczący wkładu polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej. Jego wyniki będą omawiane przez wybitne polskie i zagraniczne autorytety z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorzem Tobiszowskim na czele. Wydarzenia związane z prezentacją raportu PKEE „Polish Power Sector […]

Konkurs Energa Open Innovation 2018 rozstrzygnięty

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya, wchodzące w skład Grupy Energa, podsumowało drugą edycję konkursu Energa Open Innovation. Decyzją jury, w finale zostały wyłonione dwa projekty, które wyróżniono nagrodami w wysokości 50 tys. i 25 tys. zł. Konkurs Energa Open Innovation 2018 odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Nabór zgłoszeń […]

Technologie i innowacje zmieniają sektor energetyczny

– Od wielu lat obserwujemy bardzo silne oddziaływanie trendów technologicznych i biznesowych na sektor energii powodujące coraz szybsze i głębsze przeobrażenia. Tak więc rozwój nowoczesnego sektora energetycznego jest kluczowy dla rozwoju nowoczesnej gospodarki – powiedział Minister Grzegorz Tobiszowski 5 grudnia podczas konferencji COP 24 w Katowicach. Takie zmiany podyktowane są z jednej strony uwarunkowaniami środowiskowymi i […]

Jak sobie radzimy ze szczytami letnimi? Bilans zmian po kryzysie 2015 r.

Czy, zgodnie z opinią ministra Tchórzewskiego, fotowoltaika pomoże uchronić nas przed blackoutem? Letnie szczyty wciąż pozostają wyzwaniem, chociaż minęły już ponad 3 lata, od kiedy obowiązywał dwudziesty stopień zasilania. Forum Energii przedstawia bilans zmian, które wprowadzono do systemu energetycznego po tym wydarzeniu. Podczas IV Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach Minister Energii wskazał, że dodatkowe 2 […]

Próba w nowym bloku Elektrowni Turów zakończona sukcesem

W dniach 23-25 listopada 2018 r. w Elektrowni Turów przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła nowego bloku energetycznego. Próbie poddano kocioł właściwy wraz z układem przegrzewu pierwotnego oraz układ przegrzewu wtórnego. Obydwie próby zakończyły się sukcesem. To znaczący krok w realizacji tego zadania inwestycyjnego realizowanego m.in. przez Budimex. Warta ponad 3,5 mld zł netto inwestycja w Elektrowni […]

Rynek mocy – ostateczne wyniki aukcji głównej

Informujemy, że zostały opublikowane ostateczne wyniki aukcji głównej przeprowadzonej 15 listopada przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., na okres dostaw przypadający na 2021 r. Szczegóły w Informacji Prezesa URE nr 99/2018. Informacje Ministerstwa Energii nt. aukcji głównej na rok 2021. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć