Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Prace naprawcze bloku 910 MW w Jaworznie

TAURON i RAFAKO do 25 lutego 2022 r. zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Prace te doprowadzą do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej. – Podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowaliśmy konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Wraz z […]

Energa Operator rozwija projekt Smart Grid

Kaliski Oddział Energi Operatora zakończył montaż 132 rozdzielnic w stacjach średnich napięć, realizowany w ramach wdrażania projektu Smart Grid. Urządzenia, wraz z zestawami telesterowania i modemami TETRA, pozwolą na zdalne monitorowanie parametrów energii elektrycznej oraz kierowanie pracą sieci średnich napięć. Łącznie na całym terenie działania spółki zamontowano już ponad 800 z 1148 planowanych rozdzielnic. Dzięki nowoczesnym rozdzielnicom dyspozytorzy mogą przede […]

Grupa PGE największym płatnikiem podatków w Polsce

Grupa PGE w ubiegłym roku była największym płatnikiem podatków w Polsce. Według analizy przeprowadzonej przez Business Insider Polska, Grupa PGE w 2020 r. wpłaciła blisko 11 mld zł do budżetu Państwa. Była to kwota o ponad 50% większa w porównaniu z ub. r.  – Grupa PGE od lat pozostaje jednym z największych płatników różnego rodzaju […]

Blok 7 o mocy 496 MW w Elektrowni Turów w pełnej dyspozycji dla operatora systemu przesyłowego

Po planowanym postoju, zakończony został rozruch bloku o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. Jednostka jest gotowa do pracy i może już produkować energię elektryczną, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez operatora systemu przesyłowego.  Postój bloku, wynikający wprost z zapisów kontraktu, rozpoczął się 19 czerwca 2021 r. W tym czasie Wykonawca dokonał przeglądu technicznego urządzeń po […]

Spółki Skarbu Państwa razem na drodze do transformacji sektora elektroenergetycznego

Przedstawiciele czterech największych Grup Kapitałowych sektora elektroenergetycznego zawarli w piątek porozumienie z Ministrem Aktywów Państwowych, które rozpoczyna kolejny etap prac przy transformacji branży elektroenergetycznej w Polsce. Celem porozumienia pomiędzy PGE, ENEĄ, TAURONEM, ENERGĄ i Skarbem Państwa jest określenie współpracy w procesie wydzielenia aktywów energetyki węglowej i ich integracji w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego S.A. (NABE), […]

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

Na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne, dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222) operatorzy systemów przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (dalej: CCR Hansa) opracowali i przedłożyli do zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne CCR Hansa metodę wyznaczania zdolności […]

PGE stroną porozumienia największych spółek sektora energetycznego i Skarbu Państwa, zmierzającego do powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z ENEĄ, TAURONEM Polską Energią, Energą oraz Skarbem Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Zgodnie z założeniami dokumentu „Transformacja energetyczna” opublikowanego w maju br., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obecnie spółka zależna PGE, będzie pełnić funkcję […]

Kolejna runda polsko-czeskich rozmów w sprawie kopalni w Turowie

22 lipca 2021 r., w Pradze odbyła się kolejna tura polsko-czeskich negocjacji dotyczących KWB Turów. W dzisiejszych rozmowach uczestniczyli m. in. Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński. W ubiegłym i obecnym tygodniu  odbywały się spotkania na szczeblu eksperckim, których zadaniem było uzgodnienie kwestii technicznych dotyczących monitorowania wód podziemnych, hałasu […]

Zmiany w zarządzie PGE GiEK

22 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna odwołała Norberta Grudnia ze składu zarządu spółki. Aktualny skład zarządu PGE GiEK: Krzysztof Kuśmierowski – prezes zarządu Zbigniew Fałek – wiceprezes zarządu Zbigniew Kasztelewicz – wiceprezes zarządu Andrzej Kopertowski – wiceprezes zarządu. Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Minister Michał Kurtyka na nieformalnym posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska (ENVI)

Pakiet Fit for 55, przygotowania do konferencji klimatycznej COP26, różnorodność biologiczna i dzikie zapylacze to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI) w Lublanie. 20 lipca 2021 r. w obradach wzięli udział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka i Podsekretarz Stanu w MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński. Jak zaznaczył w trakcie posiedzenia minister Michał […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć