Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

TAURON oszacował przychody z IV aukcji rynku mocy

TAURON oszacował, że przychody z aukcji głównej rynku mocy na 2024 r. mogą wynieść nawet 706 mln zł. Łącznie przychody Grupy z przeprowadzonych już aukcji mogą więc sięgnąć 5,5 mld zł. Według szacunków TAURONA, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 235,91 do 269,58 zł/kW/r., co oznacza, że przychody Grupy w latach 2024-2028 mogą […]

Przedstawiciele ponad 40 państw rozmawiali o energetyce w Paryżu

W Paryżu w dniach 5-6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej – 2019 IEA Ministerial. Obradom przewodniczyła delegacja Polski na czele z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką. Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował Wiceminister Tomasz Dąbrowski, pełniąc jednocześnie funkcję conseiller aupres du President. Międzynarodowa Agencja Energetyczna jest najbardziej prestiżową, a jednocześnie najbardziej profesjonalną […]

ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA

​PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100% akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN,  zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki. – Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy  cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. […]

Minister Kurtyka przewodniczy szczytowi MAE w Paryżu

Określenie priorytetów pracy i analityki Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) na kolejne dwa lata, a także zestawienie priorytetów sektorowych największych przedsiębiorstw energetycznych świata z politykami i planami rządów to główny cel posiedzenia Rady Zarządzającej MAE na szczeblu Ministerialnym, któremu przewodniczy Minister Klimatu Michał Kurtyka. Spotkanie odbywa się w dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Paryżu. Otwierając […]

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki spotkał się z Przewodniczącym amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Regulacji Energetyki

4 grudnia w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie poświęcone między innymi sposobom wykrywania i zapobiegania manipulacjom na rynku energii, rozwojowi sektora LNG w USA i Europie oraz odnawialnym źródłom energii. – Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia REMIT i dotychczasową praktykę polskiego regulatora w zakresie ich wdrażania, a także rosnące znaczenie obrotu energią na rynku hurtowym, […]

Prezes URE powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO)

TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w 2015 roku. W październiku br. TGE wystąpiła do Prezesa URE o ponowną nominację. Po rozpatrzeniu wniosku, regulator wydał decyzję wyznaczającą TGE na operatora polskiego rynku energii elektrycznej. Daje to TGE na kolejne cztery lata uprawnienia do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. – Proces […]

Posiedzenie Rady Zarządzającej MAE na szczeblu ministerialnym – 2019 IEA Ministerial

W Paryżu w dniach 5-6 grudnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency) na szczeblu ministerialnym, któremu przewodniczyć będzie Minister Klimatu Michał Kurtyka. Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie reprezentowane przez Wiceministra Tomasza Dąbrowskiego. Międzynarodowa Agencja Energetyczna jest najbardziej prestiżową, a jednocześnie najbardziej profesjonalną organizacją międzynarodową zajmującą się kwestiami polityki energetycznej. […]

Finansowanie transformacji energetycznej – wspólna debata PGE i Euractive w Brukseli

Potrzeba znaczącego wzrostu środków unijnych na sprawiedliwą transformację energetyczną Europy oraz umożliwienia finansowania zeroemisyjnych mocy wytwórczych – ocenili zgodnie eksperci uczestniczący w debacie zorganizowanej w Brukseli przez Euractiv oraz PGE Polską Grupę Energetyczną. Kilkudziesięciu przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, biznesu i organizacji pozarządowych dyskutowało w kluczowym momencie tuż przed przyszłotygodniowym ogłoszeniem przez KE zasad „Nowego […]

Grupa Energa bierze udział w międzynarodowym projekcie SPS i BESS

Grupa Energa może pochwalić się udziałem w innowacyjnym polsko-japońskim projekcie. Jego pierwszy etap to wdrożenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne nowatorskiego rozwiązania, jakim jest system SPS. Automatycznie eliminuje on przeciążenia na elementach sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej 110 kV. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS) w Bystrej k. Pruszcza Gdańskiego. W projekcie, oprócz PSE, […]

Premier na szczycie klimatycznym: Musimy mieć odpowiednią rekompensatę za zmianę systemu energetycznego

– Polska ma swoje cele do osiągnięcia, a koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony– mówił Szef Rządu na szczycie COP25 w Madrycie. Jak zaznaczył, niektóre państwa członkowskie będą potrzebowały więcej czasu i odpowiednich inwestycji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polska polityka energetyczna i klimatyczna opierają się na zdrowym rozsądku, który zakłada znaczące […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć