Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Minister Kurtyka o wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu

– Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać wspólny cel, który chcemy osiągnąć – powiedział Minister Klimatu Michał Kurtyka podczas konferencji dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zorganizowanej przez Komisję Europejską. W wydarzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Brukseli, uczestniczył także Wiceminister […]

TAURON poprawia bezpieczeństwo dostaw energii

TAURON podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 MW pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response).  DSR polega na czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian […]

Nowe umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 r. Dla okresu letniego (1L), obejmującego czas od 1.04 do 30.09.2020 r. pozyskano łącznie od 683,7 do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy (1Z) obejmujący miesiące od 1.02 do 31.03 oraz od 1.10 do 30.11.2020 r., […]

Elektrownia Bełchatów świętuje 45-lecie

W tym roku Elektrownia Bełchatów należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE obchodzi jubileusz 45-lecia. Przez ten czas była i nadal jest nie tylko najważniejszym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej pokrywając w niektórych latach aż 22% krajowego zapotrzebowania na energię, ale także gwarantem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Paliwo do produkcji prądu […]

Klaus-Dieter Borchardt gościem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

17 stycznia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki spotkał się z Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENERGY). Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące polskiego i europejskiego rynku gazu, offshore czy miksu energetycznego. Jednak głównym tematem rozmów były wyzwania przed jakimi stoi polska energetyka między innymi w kontekście unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Polska […]

Najważniejsze wydarzenia na rynku energii w 2019 r. okiem regulatora

Równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych, przy zagwarantowaniu mechanizmów konkurencji rynkowej oraz dbanie o  rozwój całego sektora, to nadrzędne cele działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Miniony rok obfitował w sektorze energetyki w szereg istotnych wydarzeń. Dla Urzędu Regulacji Energetyki był okresem intensywnych prac związanych m.in. z przygotowaniem i przeprowadzeniem kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej […]

Zmiana w Zarządzie Energi SA

16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu VI kadencji Energi SA p. Jacka Kościelniaka, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Po zmianie Zarząd pracuje w następującym składzie: p. Jacek Goliński – Prezes Zarządu Energi SA, p. Grzegorz Ksepko – Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych, p. Adrianna Sikorska – Wiceprezes Zarządu […]

Minister Kurtyka o propozycji KE ws. mechanizmu sprawiedliwej transformacji

– Propozycja Komisji Europejskiej ws. mechanizmu wsparcia transformacji regionów najbardziej uzależnionych od węgla jest potwierdzeniem uznania przez naszych europejskich partnerów wyjątkowej sytuacji Polski. Nasza dobra pozycja w tych negocjacjach klimatycznych została odzwierciedlona w zaproponowanym podziale środków – powiedział Minister Klimatu Michał Kurtyka. Komisja Europejska zaproponowała mechanizm wsparcia finansowego dla krajów UE z wysokim poziomem zatrudnienia […]

Prezes URE monitoruje wykonanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy prądowej

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny prądu i nakładającej na przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną określone obowiązki. Dotyczyły one między innymi: dostosowania cen do poziomu z roku 2018, odpowiednich zmian umów z odbiorcami, czy ponownego wystawiania faktur. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdzi, jak przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków. […]

Nowy raport – Subsydia: Motor czy hamulec polskiej transformacji energetycznej?

WiseEuropa oraz ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowali raport „Subsydia: Motor czy hamulec polskiej transformacji energetycznej?”. W ramach przygotowywania raportu zostały wzięte pod lupę wszystkie formy publicznych subsydiów, z jakich korzysta polska energetyka. Łącznie kilkanaście mechanizmów pochłania ponad 7 mld zł rocznie z budżetu państwa i kieszeni odbiorców energii. Korzystają z nich głównie elektrownie węglowe. Dopłacamy […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć