Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Postulaty działań niezbędnych dla branży energetycznej, w tym sektora OZE (aktualizacja)

W nawiązaniu do pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 22 marca 2020 r. (znak: KL/118/68/DZS/2020) oraz konsultacji tzw. pakietu zmian związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian do przedmiotowej […]

PSE uruchomiły możliwość zgłaszania transakcji zawartych na rynku wtórnym w ramach rynku mocy

Od poniedziałku 23 marca 2020 r. uczestnicy rynku mocy mogą zgłaszać transakcje  w ramach obrotu wtórnego obowiązkami mocowymi. Nowa funkcjonalność jest dostępna na Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl).  W ramach funkcjonującego w Polsce mechanizmu mocowego istnieje możliwość sprzedaży i  kupna obowiązków mocowych. Operator systemu przesyłowego nie weryfikuje treści porozumień ani umów zawartych między dostawcami mocy, […]

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

PSE informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały 2021 r. zostały przeprowadzone 18  marca 2020 r. aukcja dodatkowa na 1. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/r. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla I kwartału roku dostaw 2021 wynosi 880,931 MW, aukcja dodatkowa na 2. kwartał zakończyła się w rundzie […]

Po koronawirusie świat się nie skończy, ale energetyka zmienić się i tak musi

Wśród 5 obszarów rządowej Tarczy Antykryzysowej, poza bezpieczeństwem pracowników, finansowaniem przedsiębiorstw, ochroną zdrowia i wzmocnieniem systemu finansowego znajduje się Fundusz Inwestycji Publicznych FIP o wartości 30 mld zł, którego celem jest pobudzenie gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, szpitale, szkoły, cyfryzację, biotechnologię i energetykę. To wyróżnienie i umieszczenie energetyki razem z IT, biotechnologią obok szpitali […]

Grupa Enea zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i przeciwdziała COVID-19

Grupa Enea sprawnie działa w obliczu zagrożenia epidemicznego i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków. Enea dostosowała model organizacji pracy w zatrudniającej ponad 16,5 tys. osób Grupie w celu maksymalnego wsparcia działań rządowych i obywatelskich ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. Koncern energetyczny już w ubiegłym tygodniu wdrożył szereg procedur zwiększających bezpieczeństwo. Działania prowadzone w ramach całej Grupy […]

Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały 2021 r. zostały zakończone

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały 2021 r. zostały zakończone. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2021 zakończyła się w rundzie 1. Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2021 zakończyła się w rundzie 1. Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2021 zakończyła się w rundzie 1. Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2021 zakończyła się […]

TAURON gwarantuje pewność dostaw prądu i ciepła

TAURON przy wprowadzonych różnorodnych działaniach prewencyjnych zachowuje ciągłość produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. W trosce o zdrowie klientów TAURON wzmocnił elektroniczne kanały kontaktu, wprowadził zmiany w obsłudze klientów – m.in. ograniczył odczyty liczników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.tauron.pl – Podjęte działania prewencyjne, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz ciągłość […]

Ponad 232 mln zł z UE dla PSE na budowę infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

17 marca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze  środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestycja jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy […]

Polityka Klimatyczna i Energetyka… po koronawirusie

Trudno obecnie mówić i pisać o czymś innym niż koronawirus, kiedy na paskach wiadomości śledzimy ile osób jest już zarażonych w jakich krajach. Kolejne dni, a nawet tygodnie upłyną dalej na walce z koronawirusem, ale jak każda plaga… i ta kiedyś minie. W optymistycznym scenariuszu koniec kwietnie przyniesie powrót do normalności (lub zaraz po długim […]

innogy Stoen Operator inwestuje w smart grid

innogy Stoen Operator regularnie inwestuje w modernizację sieci o rozwiązania z obszaru smart grid. Pozwalają one znacząco zwiększyć efektywność energetyczną sieci. Dodatkowo, modernizacje umożliwiają również zmniejszenie wpływu systemu energetycznego na środowisko naturalne. Głównym celem najnowszego projektu modernizacyjnego automatyzacji sieci średniego napięcia była poprawa efektywności dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zmniejszone zostaną przerwy w dostawie […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć