Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Agencje ratingowe pozytywnie oceniają emisję akcji planowaną przez PGE

Agencje ratingowe Moody’s oraz Fitch pozytywnie oceniły planowaną przez PGE Polską Grupę Energetyczną nową emisję akcji. Obie instytucje stwierdziły w komentarzach, że będzie to z korzyścią dla profilu kredytowego spółki. Cieszą nas pozytywne opinie agencji ratingowych Moody’s oraz Fitch. – Są one ważne w kontekście strategicznego celu utrzymania dotychczasowych ocen wiarygodności kredytowej, jak również istotnym […]

Polsko-serbskie rozmowy o transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna i potencjalne obszary polsko-serbskiej współpracy to jedne z tematów spotkania Wiceministra Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio z grupą parlamentarzystów z Republiki Serbii. Rozmowy odbyły się 25 stycznia 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił uwagę, że oba kraje czekają fundamentalne zmiany w zakresie transformacji energetycznej. Zdaniem Wiceministra istnieje silny […]

Minister Piotr Nowak w Paryżu: sprawiedliwa transformacja energetyczna to ochrona europejskiego przemysłu i miejsc pracy

Wzmocnienie stosunków gospodarczych, Fit for 55, obecna sytuacja energetyczna Europy oraz jej wpływ na przemysł UE i jego konkurencyjność – to główne tematy rozmów Ministra Rozwoju i Technologii Piotra Nowaka z francuskimi ministrami resortów gospodarczych w trakcie wtorkowej wizyty w Paryżu. Francja jest obecnie naszym 3. partnerem handlowym pod względem polskiego eksportu, zaraz po Niemczech […]

Nowatorski projekt badawczy w Mławie z udziałem mieszkańców

Energa Operator, lokalny dostawca energii elektrycznej, na jednym z mławskich osiedli zamontuje innowacyjną stację transformatorową. Dzięki niej powinny poprawić się warunki produkcji energii z mikroinstalacji, a dodatkowo zbadana zostanie m.in. możliwość wykupowania usługi redukcji zużycia energii od właścicieli paneli fotowoltaicznych. Całą informację znaleźć można pod linkiem: Nowatorski projekt badawczy w Mławie z udziałem mieszkańców – ENERGA-OPERATOR SA Źródło: ENERGA SA

Informacja OSP nt. tłumaczenia na język polski tekstu dokumentu „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”

Dokument „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”, zatwierdzony decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 6 marca 2020 r. numer 07/2020, został przygotowany w języku angielskim. „Metoda ustalania scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego”, stanowi jego tłumaczenie na język polski. Metoda opracowana została zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń […]

Artur Soboń nowym Wiceministrem Finansów

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 24 stycznia 2022 r. Artura Sobonia na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. Nowego Wiceministra Finansów przywitał Szef Resortu – Tadeusz Kościński. Jednym z głównych zadań Ministra Artura Sobonia będzie koordynacja prac dotyczących wdrożenia podatkowego Polskiego Ładu. Artur Soboń jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II […]

Olsztyn gotowy na nowe przyłączenia OZE dzięki dofinansowaniom z UE

Łącznie 2,7 mln dofinansowania wpłynie do Energi Operatora w związku z realizacją czwartego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego na terenie Oddziału w Olsztynie. W grudniu 2021 rok zakończona została rzeczowa realizacja projektu „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł […]

Rating Energi potwierdzony przez międzynarodowych ekspertów

Amerykańska agencja Fitch Ratings podtrzymała długoterminowe ratingi Energi SA w walucie obcej i krajowej na poziomie BBB- z obecnością na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym . Utrzymanie ratingu agencja uzasadnia m.in silnym wsparciem strategicznym i operacyjnym ze strony inwestora większościowego spółki – PKN ORLEN oraz solidnym profilem biznesowym z dominującym udziałem w działalności Grupy Energa – Linii Biznesowej Dystrybucja. Jednocześnie Fitch wskazuje, […]

TAURON ma nowego wiceprezesa ds. korporacyjnych

Artur Warzocha został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw korporacyjnych spółki TAURON Polska Energia S.A. – stanowiącej centrum korporacyjne Grupy TAURON. Warzocha wspierać będzie zarząd Grupy TAURON, w skład którego wchodzą dziś: Artur Michałowski (pełniący obowiązki prezesa zarządu oraz wiceprezes ds. handlowych), Jerzy Topolski (wiceprezes ds. majątku), Patryk Demski (wiceprezes ds. strategii i rozwoju), […]

Enea rozpoczyna proces podwyższenia kapitału zakładowego

Enea planuje podwyższyć kapitał zakładowy maksymalnie do kwoty 529 731 093 zł. Nowo emitowane akcje będą stanowiły do 20% akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Celem podwyższenia kapitału jest pozyskanie środków na inwestycje w obszarze dystrybucji dla wsparcia rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, co wpisuje się w cele strategiczne Grupy Enea. Planowane podwyższenie […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć