Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

RAFAKO podpisało umowę na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin

Całkowity koszt budowy wyniesie 289 mln zł. Inwestor zamierza sfinansować budowę bloku w ponad 70% ze źródeł zewnętrznych, w tym z wykorzystaniem pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW ze środków unijnych w kwocie 134 mln zł oraz z kredytu udzielonego przez EBI w kwocie 58,5 mln euro. Czas realizacji inwestycji określono na 29 miesięcy, licząc od czerwca […]

W Ostrowie powstała pierwsza miejska sieć zielonej energii!

W Ostrowie Wielkopolskim powstała pierwsza w Polsce miejska sieć zielonej ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców. Oficjalny odbiór inwestycji nastąpił w piątek 14 czerwca. Budowa własnej miejskiej sieci ekologicznej energii to element Ostrowskiego Rynku Energetycznego Projekt ten od roku jest realizowany w Ostrowie Wielkopolskim przez Centrum Rozwoju Komunalnego jako lokalna samorządowa odpowiedź na rosnące ceny […]

PGE: ruszyły poszukiwania wykonawcy bloków gazowych w elektrowni pod Szczecinem

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule „pod klucz”. Przedmiot zamówienia uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i […]

Zacieśnienie współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi

12 czerwca 2019 r. w Waszyngtonie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz Sekretarz Energii USA Rick Perry podpisali Memorandum of Understanding (MoU) w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej. Porozumienie to wyraża gotowość obu stron do współpracy przy polskim projekcie jądrowym. Strony wyraziły m.in. wolę wspólnego określenia warunków koniecznych do rozwoju polskiego programu […]

Rok od uruchomienia systemu XBID

XBID został uruchomiony 12 czerwca 2018 r., łącząc 12 obszarów rynkowych w ramach europejskiego jednolitego mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego (intra-day). Wdrożenie mechanizmu XBID na połączeniach transgranicznych w kolejnych siedmiu krajach – w tym w Polsce – jest przewidywane w IV kwartale 2019 r. Projekt XBID jest prowadzony wspólnie przez europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych i […]

Opracowanie przejściowego modelu łączenia rynków w Europie Środkowej

W ślad za wezwaniem organów regulacyjnych odpowiedzialnych za regulację rynku energii elektrycznej w Austrii, Niemczech, Polsce i państwach 4MMC (Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja) z 21 grudnia 2018 r. do rozpoczęcia projektu wdrożenia przejściowego mechanizmu łączenia rynków opartego na metodzie NTC, operatorzy systemów przesyłowych oraz NEMO z tych krajów opracowali przejściowy model łączenia rynków w Europie […]

Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w kwietniu i maju 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych 10 kwietnia odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki z udziałem m.in. przedstawiciela Ministerstwa Energii oraz reprezentantów PTPiREE (OSD i OSP) poświęcone tematowi wielokrotnie podnoszonemu przez Towarzystwo, tj. potrzebie kompleksowego uregulowania kwestii posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej na cudzych gruntach, m.in. […]

Więcej mocy w województwie łódzkim

Energa Operator rozpoczęła budowę nowego Głównego Punktu Zasilania w ramach swojej sieci. Zlokalizowana w gminie Daszyna stacja elektroenergetyczna znacząco przyczyni się do poprawy perspektyw rozwoju regionu. Już teraz wiadomo, że jej powstanie umożliwi utworzenie ponad 1000 nowych miejsc pracy. – Zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej oraz właściwego poziomu mocy niezbędnej dla rozwoju polskiej gospodarki, jest […]

Minister Tchórzewski przewodniczy obchodom 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

– Niewiele jest organizacji w Polsce, które mogą się pochwalić taką konsekwencją w działaniu. Stowarzyszenie Elektryków Polskich nieprzerwanie przez ostanie sto lat realizuje swoją misję. Zawsze byliście i jesteście w awangardzie myśli naukowo-technicznej służąc swoimi talentami, umiejętnościami i doświadczeniem – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SEP z okazji jubileuszu 100-lecia tej […]

Blok nr 1 w Elektrowni Bełchatów przeszedł na emeryturę

31 maja 2019 r. o godz. 19:55 blok energetyczny nr 1 o mocy 370 MW w Elektrowni Bełchatów, po 38 latach pracy, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od momentu przyłączenia go do sieci 29 grudnia 1981 r. przepracował ponad 240 tys. roboczogodzin i wyprodukował ponad 78 773 000 MWh energii elektrycznej, która przez 38 lat trafiała […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć