Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

TAURON testuje nowe narzędzie do prac pod napięciem

TAURON Dystrybucja testuje nowoczesne metody prac prowadzonych pod napięciem. Modułowe narzędzie do utrzymywania naprężeń, to technologia do tej pory niewykorzystywana w Polsce. Pozwala ona usprawnić pracę na sieci elektroenergetycznej, prowadzoną bez konieczności wyłączania zasilania dla klientów. Technika prac pod napięciem (PPN) jest potrzebna i przydatna z punktu widzenia zarówno odbiorców energii elektrycznej, jak i dostawcy energii. Jej zastosowanie w TAURON Dystrybucja w ostatnich latach wzrasta o ok. […]

Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2020 r.

2,687% wynosi w III kwartale br. poziom stopy wolnej od ryzyka służącej do określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz sektora ciepłowniczego, przedkładanych do zatwierdzenia Prezesowi URE w III kwartale 2020 r. Więcej w Informacji nr 33/2020 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2,158% wynosi w III kwartale br. poziom stopy […]

Wartość rynku wodoru osiągnie w 2022 r. 600 mld zł – 35% więcej niż w 2015 r.

Potencjalnie zerowa emisja gazów cieplarnianych, niewyczerpane zasoby oraz szerokie zastosowanie – to główne zalety wodoru jako paliwa. Jak pokazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w raporcie „Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, zwiększenie roli wodoru może być jednym z elementów dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszenia uzależnienia od importu paliw kopalnych, które ze względu na swój negatywny […]

Komunikat ZE PAK SA

Zgodnie z deklaracjami 30 czerwca 2020 r. odstawieniu uległy dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy. Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968/69 i przepracowały łącznie 631 117,1 godz. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych. Wycofanie z eksploatacji bloków […]

Regionalna Rada ds. Energii: są problemy, ale i nadzieja w nowych rozwiązaniach

Epidemia uderza we wszystkie sektory energetyki, choć każdy z nich inaczej przechodzi ten stan. Na pierwszym miejscu bezdyskusyjnie jest bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale o potrzebie wsparcia wciąż przypominają poszczególne branże. Czy w kryzysie jeszcze obowiązuje idea zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej? Odpowiedzi poszukuje w ostatnich tygodniach Regionalna Rada ds. Energii. Kluczowa współpraca wszystkich sektorów w […]

Sprawozdanie PSE dotyczące bilansowania za lata 2018-2019

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zgodnie z wymaganiami art. 60 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania przygotowały sprawozdanie dotyczące bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w latach 2018-2019. Raport został podzielony na trzy części. Pierwsza zawiera opis podstawowych zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce. Druga zawiera analizę mechanizmu zapewniania rezerw mocy. […]

20 lat temu TGE uruchomiła pierwszy rynek w zakresie energii elektrycznej

20 lat temu, 30 czerwca 2000 r., odbyła się pierwsza sesja na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej prowadzonym wówczas przez Giełdę Energii. Zawarto w tym dniu transakcje o łącznym wolumenie 483 MWh. – Towarowa Giełda Energii w ciągu dwóch dekad swojej działalności wyrosła na prężną instytucję polskiego rynku energetycznego, która wspiera rozwój polskiej gospodarki poprzez […]

Bezpieczna praca z TAURONEM

Porażenie/wypadek – tak kwalifikowane są w TAURONIE niebezpieczne zdarzenia na sieci elektroenergetycznej lub na instalacji wewnętrznej klientów. Zgłoszeń o takich zdarzeniach wpływa do spółki rocznie kilkadziesiąt i niestety kilka z nichdotyczy porażeń ciężkich lub śmiertelnych. TAURON Dystrybucja prowadzi więc działania, które mają uświadamiać zagrożenia i przypominać wszystkim o zasadach bezpieczeństwa w domu i podczas prac wykonywanych w pobliżu infrastruktury energetycznej. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas prac domowych i budowlanych? Czy można kosić […]

Transformacja Wielkopolski Wschodniej – spotkanie z wicepremier

25 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie z Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz. Wzięli w nim udział m. in. Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów, Wicewójt Starego Miasta Janusz Frysiak, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Maciej Sytek oraz przedstawiciele ZE PAK SA  zasiadający w Radzie Nadzorczej Spółki Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Maciej Nietopiel, Dyrektor ds. […]

Trzy „Platynowe Megawaty” Towarowej Giełdy Energii dla PGE GiEK

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE po raz kolejny została wyróżniona przez Towarową Giełdę Energii „Platynowymi Megawatami” przyznanymi dla najaktywniejszych spółek oraz maklerów działających na rynku giełdowym w 2019 r.  Spółka PGE GiEK została uhonorowana w dwóch kategoriach – za „Największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2019” oraz za „Pełnienie funkcji […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć