Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Konkurs na Prezesa Zarządu TAURONA

Rada nadzorcza TAURON Polska Energia w dniu 25 lutego 2021 r. opublikowała ogłoszenie o wydłużeniu terminu na przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki do 8 marca, do godziny 14:30. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 marca 2021 r. 24 lutego rada nadzorcza TAURONA powierzyła Markowi Wadowskiemu pełnienie obowiązków prezesa […]

Greenpeace zrywa mediacje z PGE GiEK

Greenpeace, za pośrednictwem swojego pełnomocnika, 25 lutego br. poinformował PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) o woli „zakończenia mediacji”, które prowadzone były w związku ze złożonym w marcu ub. r. pozwem Greenpeace przeciwko PGE GiEK. Jedyne spotkanie mediacyjne obu Stron odbyło się w styczniu br. Celem mediacji było podjęcie próby polubownego rozstrzygnięcia sporu wszczętego […]

Inteligentne liczniki elektryczne – z korzyścią dla portfela i dla środowiska. Komentarz Dyrektora Macieja Kościńskiego

17 lutego 2021 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że w Sejmie jest już procedowana nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne. Ważnym jej punktem jest plan modernizacji sieci energetycznych poprzez zainstalowanie u prywatnych odbiorców końcowych tzw. inteligentnych liczników, czyli urządzeń z funkcją zdalnego odczytu danych. Ogólnopolska kampania wymiany liczników energii ma być podzielona na etapy, a zakończenie […]

Łączność krytyczna TETRA będzie wykorzystywana przez Grupę LOTOS

Enspirion, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, podpisała umowę z Grupą LOTOS, właścicielem rafinerii w Gdańsku, na dostarczenie usługi komunikacji krytycznej TETRA. System łączności spełnia wymogi NCER (ang. Network Code on Emergency and Restoration), czyli tzw. Kodeksu Sieci, do którego wdrożenia są zobowiązani wszyscy znaczący użytkownicy sieci elektroenergetycznej. Korzystanie z niezależnych połączeń przez takie podmioty […]

Kompleks Turów strategiczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski

Turoszowski kompleks energetyczny odpowiada za 5% krajowej produkcji energii elektrycznej i jest istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego, który ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu do mln gospodarstw domowych. Natychmiastowe zamknięcie Kompleksu Turów wygenerowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł. Na wysokość tych strat może mieć wpływ m. in. konieczność zwolnienia […]

Komitet ds. Europejskich rozpatrzy projekt zmieniający ustawę o rynku mocy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich zaktualizowany projekt ustawy o rynku mocy. Projekt wprowadza, zapowiadany wcześniej, nowy mechanizm naliczania opłaty mocowej oraz dostosowuje polskie regulacje do unijnego rozporządzenia 2019/943, w szczególności, w zakresie limitów emisji CO2. Proponowana w projekcie metoda naliczania opłaty zakłada, że odbiorcy o odpowiednio małych wahaniach […]

W Bełchatowie rozmawiali o pozyskiwaniu środków na transformację energetyczną

19 lutego w Centrali PGE GiEK w Bełchatowie odbyło się spotkanie kadry menadżerskiej spółki z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu, Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie analizy możliwości aplikowania o środki finansowe, które przeznaczone będą na inwestycje w ramach transformacji energetycznej Kompleksów Bełchatów i Turów. […]

Energa w lepszym kontakcie z interesariuszami

Energa z Grupy ORLEN odpowiada na potrzeby interesariuszy, stosując bardziej wymagające procedury raportowania o remontach i modernizacjach obiektów i infrastruktury, które mogą mieć wpływ na otaczające środowisko. Energa SA wprowadziła do swojego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego szczegółową procedurę obligującą spółki Grupy Energa do wcześniejszego raportowania planowanych działań, w tym mniejszych prac remontowych lub modernizacyjnych, które mogą wywołać widoczne zmiany w środowisku, np. […]

Minister Kurtyka podczas ogłoszenia inwestycji Northvolt w Polsce

Nothvolt – europejski dostawca wysokiej jakości ogniw i systemów bateryjnych – ogłosił nową inwestycję na Pomorzu. W Gdańsku powstanie najnowocześniejszy i wysoce zautomatyzowany zakład produkcyjny oraz inżynierskie centrum badawczo-rozwojowe w zakresie modułów bateryjnych i systemów magazynowania energii. Nakłady inwestycyjne wyniosą blisko 200 mln USD (tj. prawie 750 mln zł). W ramach nowego projektu powstanie nawet […]

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne: instalacja inteligentnych liczników energii – korzyści i koszty

Procedowana aktualnie w Sejmie zmiana ustawy Prawo energetyczne zawiera jedną z najważniejszych regulacji dotyczących inteligentnego opomiarowania. Mowa o obowiązku instalacji u odbiorców końcowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych do końca 2028 r. liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej. Jakie korzyści przyniesie wymiana liczników na inteligentne i jaki będzie koszt tych działań? Jak zaznacza Minister Klimatu […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć