Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Spotkanie informacyjne poświęcone aktualizacji IRiESP-OIRE

OIRE zaprasza 8 grudnia 2023 r. na spotkanie dotyczące omówienia konsultowanych, w ramach Karty aktualizacji nr CC/01/2023, zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania […]

Nowy GPZ ENERGA-OPERATOR w Plebance

Zakończyła się gruntowna przebudowa głównego punktu zasilania (GPZ) Plebanka, która znacząco poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej w regionie. Przejęcie obiektu, wcześniej będącego stacją abonencką, przez ENERGA-OPERATOR i jego modernizacja, pozwolą także na zwiększenie możliwości przyłączeniowych zarówno dla odbiorców, jak też dla wytwórców energii z OZE o dużej mocy. Główne punkty zasilania to kluczowe dla funkcjonowania sieci dystrybucyjnej stacje elektroenergetyczne […]

Polsko-norweskie rozmowy o współpracy energetycznej

29 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Minister Klimatu i Środowiska Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej z Ambasadorem Norwegii w Polsce Øystein’em Bø. W jego trakcie omówiono polsko-norweskie relacje w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i inwestycji infrastrukturalnych. Poruszono także temat rozwoju odnawialnych źródeł energii. Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła znaczenie i wagę  kwestii bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w najbliższych latach, […]

Współpraca energetyki i samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury

W Ożarowie Mazowieckim zakończyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), w której uczestniczyli przedstawiciele Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce oraz władze samorządowe. Konferencja pn. „Współpraca energetyki i samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej” była doskonałym miejscem do rozmów o przyszłości polskich sieci dystrybucyjnych. – Zarząd PGE Dystrybucja, największego OSD w […]

Prawo energetyczne w Polsce: struktura i sektorowe Wyzwania

Prawo energetyczne w Polsce stanowi kompleksowy zestaw regulacji, który odzwierciedla dynamikę sektora energetycznego w kraju. Tworzenie i nadzór nad prawem energetycznym leżą w gestii różnych instytucji i organów, a sektor energetyczny Polski obejmuje różnorodne obszary działalności. Kto tworzy Prawo energetyczne w Polsce? Głównym organem odpowiedzialnym za regulację sektora energetycznego w Polsce jest Urząd Regulacji Energetyki […]

PSE: Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na 2028 r.

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2028. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „Aukcja główna na rok dostaw 2028”. Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

IEn Państwowym Instytutem Badawczym

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. nadano Instytutowi Energetyki status Państwowego Instytutu Badawczego. Do zadań Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego oraz ochrony środowiska, wykonywanych w sposób ciągły należy: dostarczanie podstaw merytorycznych do prowadzenia […]

PGE podpisała z BGK umowę kredytową powiązaną z ratingiem ESG

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 2,5 mld zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych PGE. Oprocentowanie kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Marża Kredytu może ulec korekcie w zależności od ratingu ESG (Environmental, Social and […]

W sieciach TAURONA funkcjonuje już dziesięć spółdzielni energetycznych

Spółdzielnie energetyczne cieszą się coraz większą popularnością na południu Polski. Na terenie TAURONA działa już 10 takich podmiotów. Głównym celem spółdzielni jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż. Spółdzielnię mogą tworzyć zarówno odbiorcy wraz z producentami energii ze źródeł odnawialnych, a także sami producenci, to znaczy, że w skład takiego podmiotu mogą wchodzić […]

Dwa lata Anny Moskwy na stanowisku ministra klimatu i środowiska

Powołana 26 października 2021 r. na stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa zapowiedziała, że bezpieczeństwo energetyczne Polski i polskich rodzin będą dla niej priorytetem. Przedstawiamy podsumowanie działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod przewodnictwem Minister Anny Moskwy. Bezpieczeństwo energetyczne Derusyfikacja polskiej energetyki. Konsekwentna realizacja strategii dywersyfikacji źródeł i odchodzenia od rosyjskich węglowodorów – rosyjskiego węgla, […]

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć