Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Sukces NIK – do budżetu wracają miliony

W wyniku realizacji wniosku NIK po kontroli dotyczącej projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne zwróciła do budżetu 3,8 mln zł. Po przeprowadzonej w 2016 r. kontroli realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa (P/16/014) Izba negatywnie oceniła sposób rozliczenia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (Beneficjent) oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Państwowy […]

O co chodzi w „ustawie o prądzie”? Już łatwiej odcyfrować manuskrypt Voynicha.

Na świecie jest kilka tajemniczych dokumentów, ale niewątpliwie najbardziej tajemniczym z nich jest tzw. manuskrypt Voynicha (Wojnicza). Michał Wojnicz to polski antykwarysta i księgarz (więc mamy też udział w tej historii), który kupuje tajemniczą księgę w 1912 r. Od tego czasu trwają do dziś nieustanne próby analizowania i odkrywania tajemnicy manuskryptu angażujące najlepszych językoznawców, najlepsze […]

TAURON: ograniczenie kosztów nie wpłynie na tempo transformacji Grupy

W 2019 r. TAURON będzie utrzymywał ścisłą dyscyplinę kosztową, a ewentualne ograniczenia inwestycyjne nie będą miały wpływu na kierunek i tempo transformacji Grupy. – Planowane na IV kwartał tego roku uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Grupy już w 2020 r. i oznacza zakończenie największego projektu inwestycyjnego Grupy z budżetem […]

Regulatorzy Austrii, Niemiec, Polski oraz Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier wzywają do zainicjowania przejściowego projektu łączenia rynków dnia następnego

W ramach wdrażania rozwiązań zmierzających do stworzenia europejskiego jednolitego rynku energii elektrycznej organy regulacyjne Austrii, Niemiec, Polski i tzw. projektu 4M MC- Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier, w dniu 21 grudnia 2018 r. wezwały krajowych operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP) i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) do zainicjowania przejściowego projektu łączącego rynki dnia następnego […]

PGE: Blok nr 5 Elektrowni Opole po raz pierwszy pracował mocą 931 MW

Po pierwszej synchronizacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), która miała miejsce 15 stycznia o godz. 14.09, a także po pomyślnie przeprowadzonej pierwszej fazie optymalizacji parametrów pracy, nowa jednostka 7 lutego br. o godz. 13:00 po raz pierwszy pracowała mocą aż 931 MW. To więcej, niż wynosi moc znamionowa bloku. […]

Krajowy Plan na rzecz: Energii i Klimatu czy Stagnacji i Dramatu?

Zostały niecałe dwa tygodnie na konsultacje najważniejszego dokumentu, który przesądzi o tym, czy polska energetyka przez najbliższą dekadę będzie przyjazna dla naszych kieszeni, środowiska i klimatu. Warto zabrać głos, szczególnie dlatego, że rządowy projekt pomija na razie kilka kluczowych zagadnień, przede wszystkim to, że Polska potrzebuje strategicznego wsparcia dla oszczędzania energii we wszystkich sektorach. Mowa […]

Nowa stacja energetyczna w centrum Krakowa

Ścisłe centrum miasta, gęsta zabudowa i pełne życia miasteczko studenckie. W takie otoczenie TAURON Dystrybucja wkomponował ważny dla Krakowa obiekt energetyczny – stację GPZ AGH (Główny Punkt Zasilania). Stacja AGH to 24 tego typu obiekt na terenie miasta, zapewniający mu bezpieczne dostawy energii. Obiekt znajduje się w nietypowej lokalizacji, bo w sąsiedztwie wielu budynków, co […]

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie Hansa

14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej EUR-LEX Na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 każdy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP), […]

Udostępnienie przez Prezesa URE pomocniczego arkusza kalkulacyjnego do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego NCR

W związku z obowiązkiem przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, w celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku, na stronie internetowej Urzędu w zakładce Biznes-Obowiązki sprawozdawcze-Paliwa ciekłe udostępniony został pomocniczy arkusz kalkulacyjny. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania w postaci papierowej, obejmującej komplet danych wymaganych przepisami prawa. […]

Ważna informacja dla nowych jednostek kogeneracji zamierzających przystąpić do aukcji albo naboru

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia informację przekazaną przez Ministra Energii odnośnie zobowiązania Polski przez Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie przewidziane dla nowych jednostek kogeneracji będzie mogła uzyskać jedynie taka jednostka, co do której decyzję inwestycyjną podjęto nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji lub naboru. W związku z tym podmioty zamierzające skorzystać z systemów […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć