OZE

OZE

Nowy globalny projekt badawczy: Lokalne społeczności dostarczą własną, zieloną i odnawialną energię

ENERGA-OPERATOR, wraz z partnerami z Europy, a także z Indii, bierze udział w finansowanym przez UE ważnym projekcie badawczym – SUSTENANCE. W jego ramach wypracowywane są rozwiązania, które pomogą m.in. w tworzeniu tzw. “wysp energetycznych” w społecznościach lokalnych. Projekt SUSTENANCE kierowany jest przez Uniwersytet w Aalborgu. Liderem jego polskiej części jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk wraz z centrum badawczym KEZO. Polski obszar demonstracyjny […]

Najgłębszy odwiert geotermalny powstanie na Podhalu

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A. wziął udział w uroczystym podpisaniu przez Gminę Szaflary z UOS Drillig S. A. Umowy na wykonanie odwiertu badawczo – eksploatacyjnego Bańska PGP-4. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 107 198 724 zł netto w tym nadzór i dozór geologiczny oraz sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej wynosi 2 329 000 zł netto. Na realizację tego […]

PGE podpisała umowy na budowę czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 MW

PGE Energia Odnawialna podpisała umowy na budowę czterech kolejnych farm fotowoltaicznych. Tym razem instalacje PV o mocy 5, 6 i 8 megawatów powstaną na Mazowszu i Podlasiu.  Farmy fotowoltaiczne zostaną uruchomione w pierwszym kwartale 2023 r. na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych w powiecie grajewskim i łosickim. W pierwszym przypadku instalacje PV Gutki 1 i […]

Więcej mocy w Polsce: RWE i Siemens Gamesa połączyły siły, aby wzmocnić sektor morskiej energetyki wiatrowej

Podpisano umowę z preferowanym dostawcą dla morskiej farmy wiatrowej RWE F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW; planowane jest wykorzystanie 25 turbin SG 14-236 DD; lokalny łańcuch dostaw wzmocni polski wkład w inwestycji.  Siemens Gamesa uruchomi centrum Baltic Sea Offshore Execution (Realizacji Projektów Offshore na Morzu Bałtyckim) w Gdańsku, które utworzy ponad 150 miejsc pracy. […]

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu z Wiceministrem Środowiska Janem Dusikiem Wiceministrem Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej Rene Nedela

Wspólne priorytety obu krajów i regionu w obliczu trwającego konfliktu w Ukrainie i w przededniu prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej (1.07- 31.12.2022), oraz prace legislacyjne na forum Unii Europejskiej to główne kwestie omawiane podczas spotkania Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Wiceministrem Środowiska Janem Dusikiem i wiceministrem przemysłu i handlu Republiki Czeskiej […]

Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło

Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80% – zakłada nowa strategia Grupy TAURON do 2030 r., którą zaprezentowano w trakcie Kongresu 590. Priorytetem nowej strategii jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii. W 2030 r. wszyscy klienci TAURONA będą dysponować inteligentnymi licznikami, a obsługa klientów […]

Energa wspiera edukację OZE w Powiecie Tureckim

Grupa Energa pogłębia współpracę z samorządem Powiatu Tureckiego. Uczniowie tamtejszych szkół ponadpodstawowych będą mogli bliżej poznać odnawialne źródła energii działające i powstające w gm. Przykona. Powiat Turecki, Energa Green Development (EGD) i Energa Wytwarzanie (EWY) podpisały 22 czerwca br. list intencyjny odnośnie współpracy w tym zakresie. Współpraca ma objąć uczniów trzech szkół ponadpodstawowych z terenu […]

Pierwszy port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych

Spółka ORLEN Neptun odpowiedzialna w Grupie ORLEN za rozwój nowych projektów morskiej energetyki wiatrowej weszła w finalny etap postępowania na dzierżawę terenu w Porcie Świnoujście. W przypadku wygrania przez Spółkę postępowania, z początkiem 2025 r. możliwe będzie uruchomienie w tej lokalizacji pierwszego na polskim wybrzeżu portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Obiekt zlokalizowany na Pomorzu […]

PGE analizuje możliwość wykorzystania popiół ze spalania węgla przy budowie farm PV

PGE Energia Odnawialna analizuje możliwość wykorzystania popiołu ze spalania węgla w elektrowniach do produkcji elementów konstrukcyjnych nowych farm fotowoltaicznych. Innowacyjne rozwiązanie zaproponował PGE Ekoserwis, spółka z Grupy PGE, zajmująca się gospodarką obiegu zamkniętego.  Obecnie, PGE Energia Odnawialna do realizacji inwestycji fotowoltaicznych korzysta ze standardowych materiałów konstrukcyjnych. Panele montowane są na stalowych wspornikach wbijanych w grunt. […]

Grupa PGE sfinalizowała zakup trzech lądowych farm wiatrowych

PGE zakończyła transakcję zakupu trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Dzięki akwizycji moc zainstalowana Grupy PGE w technologii onshore wzrosła o 12% do ponad 770 MW, co zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Portfel lądowych farm wiatrowych Grupy PGE stanowi 11% udziału zainstalowanych mocy w […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć