OZE

OZE

Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Borowie

Grupa Energa zakończyła modernizację ponad 100-letniej elektrowni wodnej w Borowie. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększony zostanie wolumen wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Należąca do Grupy Energa spółka Energa Wytwarzanie SA zakończyła kompleksową modernizację elektrowni wodnej na rzece Drawa w Borowie (woj. zachodniopomorskie). Celem modernizacji było zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz usprawnienie eksploatacji. Dzięki […]

Energa inwestuje w innowacje: powstaje magazyn energii o pojemności 27 MWh

Rozpoczęto budowę największego w Polsce magazynu energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Hybrydowy magazyn powstaje we współpracy spółek Grupy Energa, Hitachi oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim. W Bystrej k. Pruszcza Gdańskiego, gdzie znajduje się farma wiatrowa eksploatowana przez spółkę Energa […]

PGE Energia Odnawialna testuje Farmę Wiatrową Lotnisko w zakresie zdolności do regulacji mocy i częstotliwości

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, realizuje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi projekt pilotażowy, mający zweryfikować możliwość przystosowania farmy wiatrowej do udziału w regulacji częstotliwości w systemie elektroenergetycznym. Obecnie do tego celu wykorzystywane są jedynie konwencjonalne elektrownie cieplne i elektrownie szczytowo-pompowe. Pilotaż realizowany jest na należącej do PGE Energia Odnawialna Farmie Wiatrowej Lotnisko. Do […]

Realizacja obowiązków dot. umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej w 2019 r.

Mając na celu ułatwienie przedsiębiorcom realizację obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Prezes URE informuje, jak będzie się kształtować realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2019 r. Szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązku znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 12/2019 . Źródło: Urząd […]

Rząd ograniczy restrykcje wobec wiatraków

Bez większej domieszki zielonej energii z najtańszych źródeł nie uda się zahamować rosnących cen energii i poprawić jakości życia Polek i Polaków. Rząd zaczyna to dostrzegać i chce złagodzić restrykcje wobec farm wiatrowych na lądzie. – Liberalizacja ograniczeń odległościowych dla farm wiatrowych jest krokiem w dobrym kierunku. To właśnie gminy i społeczności lokalne, które są […]

Klastry – innowacyjne podejście do energetyki rozproszonej

Cieszące się dużym zainteresowanie społecznym klastry energetyczne to pomysł pionierski. Tego typu przedsięwzięcie nie ma swojego odpowiednika w Europie, dlatego kluczowym wyzwaniem jest opracowanie modelu współpracy między wszystkimi podmiotami chcącymi go tworzyć. Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Nad budową optymalnego […]

Duże zainteresowanie realizacją projektu budowy morskich farm wiatrowych wspólnie z Grupą PGE

13 potencjalnych partnerów odpowiedziało na grudniowe zaproszenie Grupy PGE do udziału w projekcie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu przez siebie partnerowi strategicznemu po 50% udziałów w dwóch spółkach celowych odpowiedzialnych za projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Grupa PGE zamknęła […]

Wodociągi Warszawskie będą pozyskiwać energię słoneczną

Do końca 2022 r. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wybuduje za blisko 40 mln zł netto instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy ok. 6,7 MW. Zapewni to roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 6,7 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 1550 gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji pozwoli wzmocnić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i wygenerować znaczące oszczędności. Umowę na […]

Fortum zwiększa łańcuch wartości biomasy

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom możemy coraz lepiej wykorzystywać biomasę. Fortum opracowało technologie Bio2X dzięki, której ze ścinków drzewnych i słomy można produkować bio olej, tekstylia i tak zwane bio-tworzywa sztuczne. Dopiero to, czego nie udaje się odzyskać, przerabiane jest na biomasę, która służy produkcji energii. Nowa technologia może stać się też jedną z metod […]

Baza firm fotowoltaicznych „Zwycięzcy Aukcji PV ‚2016-2017-2018”

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował nową bazę firm fotowoltaicznych pt. „Zwycięzcy Aukcji PV ‚2016-2017-2018”. Baza powstała w oparciu o szczegółowe analizy o zwycięzcach Aukcji Zwykłej „AZ/9/2018” z dnia 15 listopada 2018 r. na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz danych pozyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego. Dane o podmiotach biorących udział w aukcjach są informacjami publicznymi […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć