OZE

OZE

Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na COP28: Inwestycje w energię jądrową szansą dla rozwoju OZE w Polsce

Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska towarzyszyła Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w 28. Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP28). Trwający szczyt jest podsumowaniem wyników Globalnego Przeglądu, którego celem jest monitorowanie realizacji postanowień Porozumienia paryskiego i ocena dokonanych postępów, ale też okazją do sprawdzenia postępów w negocjacjach dotyczących realizacji inicjatyw mających na celu mitygację […]

Klastry energii jako niezbędny element zmian modelu polskiej energetyki

System energetyczny [SE], rozumiany jako zbiór wszystkich uczestników rynku wraz z istniejącymi między nimi relacjami i powiązaniami, realizować powinien cel zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako zdolność do dostarczenia niezbędnej jakości i ilości energii elektrycznej [ee], wynikającej z zapotrzebowania odbiorców, realizowanego po optymalnym i efektywnym koszcie oraz uwzględniającego aspekty wpływu na środowisko naturalne. W triadzie celów: […]

Wiceminister Piotr Dziadzio na VIII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2023 r. w Krakowie odbył się VIII Ogólnopolski Kongres Geotermalny, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. W pierwszym dniu wydarzenia wziął udział Piotr Dziadzio, Wiceminister Klimatu i Środowiska i Główny Geolog Kraju. Wiceminister Piotr Dziadzio podczas wystąpienia przedstawił działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska na rzecz rozwoju geotermii w Polsce, […]

TAURON uruchomił swoją największą farmę fotowoltaiczną (wideo, foto, audio)

TAURON zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach – Dziećkowicach. Farma o mocy 37 MW powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a jej moc docelowa sięgnie 100 MW. Uruchomienie farmy w Mysłowicach oznacza, że moc zainstalowana w zielonych aktywach TAURONA przekroczyła 600 MW. – Elektrownia w Mysłowicach jest największą farmą fotowoltaiczną w Grupie TAURON. Zakończyliśmy pierwszy etap […]

W 2024 r. na rachunkach za energię elektryczną nie zmieni się stawka opłaty OZE

Prezes URE opublikował wysokość stawki opłaty OZE na 2024 r., która jest ujmowana na rachunkach za energię elektryczną. Drugi rok z rzędu stawka opłaty będzie miała wartość 0 zł. Opłata OZE obowiązuje od lipca 2016 r. na mocy przepisów przyjętej rok wcześniej ustawy o odnawialnych źródłach energii[1]. Celem jej wprowadzenia jest wsparcie wytwarzania energii elektrycznej […]

OZE: 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały zaktualizowane wzory wniosków o wydanie błękitnych i zielonych świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej

Prezes URE przygotował nowy, odpowiadający aktualnemu stanowi prawnemu, wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia potwierdzającego wytworzenie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, czyli z biogazu rolniczego (świadectwa błękitne) lub z innych odnawialnych źródeł energii (świadectwa zielone). Aktualizacja wniosku polega na rozszerzeniu składanego wraz z wnioskiem oświadczenia o pkt 5, wskazujący, że „w okresie objętym wnioskiem […]

Ponad 60% OZE w Polsce do 2030 r. – współpraca Forum Energii i Enercode

Zgodnie z zapowiedziami partii dotychczasowej opozycji, które wkrótce utworzą nowy polski rząd, w najbliższych miesiącach i latach rozwój OZE powinien znacząco przyśpieszyć. To ważne deklaracje. W tym kontekście priorytetem staje się mądre planowanie i konsekwentne wdrażanie nowych źródeł odnawialnych w miksie wytwórczym energii – ze szczególną dbałością o stabilność systemu i bezpieczeństwo dostaw. Do tego, aby prowadzić skuteczną transformację energetyczną, potrzebne są nie […]

Aukcje OZE 2023: Prezes URE podsumowuje wyniki tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Od 2016 r. łącznie zakontraktowano ponad 274 TWh energii elektrycznej o wartości niemal 67 mld zł dla ponad 4,7 tys. instalacji

Spośród siedmiu aukcji przeprowadzonych w listopadzie jedynie dwie zostały rozstrzygnięte. W ramach tegorocznych aukcji do sprzedaży przeznaczono prawie 88 TWh zielonej energii o łącznej wartości ok. 40,8 mld zł, jednak w wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano niespełna 6 TWh (6,8%) energii elektrycznej o wartości niespełna 2 mld zł (4,8%). Wygrała fotowoltaika W 2023 r. wszystkie aukcje były dedykowane instalacjom nowym. Spośród zwycięskich […]

Wody termalne dla samorządów. Dofinansowanie dla kolejnych gmin na odwierty badawcze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie dofinansowania wykonania 30 nowych otworów geotermalnych na terenie całego kraju w ramach II naboru wniosków w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. O wynikach naboru poinformował Wiceminister Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu […]

OZE: URE publikuje wzory dokumentów dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z mechanizmu wsparcia dla biometanu

1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE[1], która wprowadziła, między innymi, nowy rodzaj wsparcia dla wytwórców biometanu. Dla uczestników rynku zainteresowanych tym mechanizmem, Urząd przygotował zakładkę dedykowaną przedsiębiorstwom, które chcą z niego skorzystać. System dedykowany wytwórcom biometanu wykorzystuje model dopłaty do ceny rynkowej wzorowany na systemie FIP (feed-in-premium), a uzyskanie wsparcia wymaga […]

Partnerzy działu

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć