OZE

OZE

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce. W dniu 24 listopada 2020 r. rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii. Celem nowelizacji jest zniesienie barier rozwoju magazynów energii oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju w […]

Nadpodaż projektów PV w małym koszyku aukcyjnym

19 listopada odbyło się webinarium „Fotowoltaika w aukcjach OZE” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. Jednym z partnerów merytorycznych wydarzenia był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), a swoją prezentację na temat „Potencjału projektów aukcyjnych” wygłosił Prezes Instytutu, Grzegorz Wiśniewski. Prezes Wiśniewski podczas swojego wystąpienia poruszył kwestie związane z popytem i podażą projektów OZE. W tzw. „małym koszyku” […]

Niewystarczająca liczba ofert od dużych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz biogazowni rolniczych

Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert. Piąty koszyk aukcyjny (aukcja oznaczona jako AZ/5/2020, która odbyła się 17 listopada) przeznaczony był dla nowych hydroelektrowni oraz instalacji geotermalnych o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad […]

Rusza kampania informacyjna PGE dotyczącą pozyskiwania gruntów pod fotowoltaikę

Grupa PGE rozpoczęła kampanię informacyjną adresowaną do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji programu PV. Oprócz emisji spotów telewizyjnych, uruchomiona została specjalna infolinia.  Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego […]

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

Rozwój i rola energetyki wiatrowej w polskiej energetyce oraz gospodarce to temat przewodni wideokonferencji Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. W wydarzeniu, które odbyło się 20 listopada 2020 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska. Jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska dostrzega istotną rolę morskich […]

Offshore: Komisja Europejska opublikowała unijną strategię na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych

Celem opracowanej przez Komisję strategii jest zwiększanie udziału energii z morskich źródeł odnawialnych w miksie energetycznym: 60 GW do 2030 r. i 300 GW do 2050 r. Jednocześnie Komisja zachęca państwa członkowskie do wypracowania ram długoterminowej współpracy transgranicznej. W 2021 r. Komisja określi główne kierunki i zasady (ramy) dla państw członkowskich w celu sformułowania wspólnego długoterminowego zobowiązania […]

Pływająca energia

– Energia z morskich źródeł odnawialnych jest prawdziwym europejskim sukcesem – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans. KE przedstawiła strategię zwiększenia udziału energii morskiej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mają w tym pomóc nowoczesne technologie jak pływające elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Aby pomóc w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności […]

Wiceminister Zyska podczas Konferencji „Zielone Zagłębie Miedziowe – Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)”

Aktualne działania w ramach polskiej strategii klimatyczno-energetycznej dotyczące OZE, ze szczególnym uwzględnieniem programów i strategii nakierowanych na przyszłość samorządów terytorialnych i przedsiębiorców jako partnerów, były głównym tematem dyskusji podczas konferencji „Zielone Zagłębie Miedziowe – Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)”. W wydarzeniu, które odbyło się 18 listopada 2020 r., wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. […]

Prezes URE ogłasza wyniki kolejnej aukcji OZE

Czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert. To aukcja oznaczona jako AZ/4/2020, która została przeprowadzona 12 listopada. Przeznaczona była dla nowych instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy oraz instalacji wykorzystujących biomasę, o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej […]

KGHM na rzecz Zielonego Zagłębia Miedziowego

KGHM Polska Miedź i 15 samorządów z Zagłębia Miedziowego podpisało się pod Listem Intencyjnym dotyczącym wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zagłębia Miedziowego. Sygnatariusze listu zapowiedzieli współpracę m.in. przy określaniu potencjalnych gruntów pod instalacje OZE oraz inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji służących wypracowaniu rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE. Strony zadeklarowały także […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć