OZE

OZE

Ruszyła budowa nowej farmy wiatrowej Energi

Rozpoczęły się prace na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy PBE ELBUD Gdańsk oraz dostawcy turbin Vestas Poland. Oznacza to przejście do kolejnej fazy realizacji inwestycji. Nowa farma wiatrowa Grupy Energa ma być […]

NFOŚiGW i Geotermia Podhalańska prezentują wystawę „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”

Z udziałem ponad 40 osób – senatorów, posłów, ministrów i przedstawicieli resortów, reprezentantów świata nauki, samorządów i przedsiębiorstw energetyki geotermalnej – zainaugurowano 11 kwietnia br. w gmachu Sejmu wystawę „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”. Ekspozycję zorganizowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest […]

Wzory oświadczeń dla zwycięzców aukcji z 2018 r. i wytwórców w ramach systemów FIT/FIP

Informujemy, że w zakładce dotyczącej odnawialnych źródeł energii zostały opublikowane oświadczenia dot. pomocy publicznej: wzór oświadczenia o udzieleniu pomocy inwestycyjnej lub wzroście wartości pomocy już udzielonej ‒ po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy OZE ‒ dla wytwórców, którzy wygrali aukcje przeprowadzone w 2018 r., wzór oświadczenia […]

Dotacja z NFOŚiGW na badanie złóż geotermalnych w Sękowej w Małopolsce

Ponad 17 mln zł dotacji otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Sękowa (powiat gorlicki, województwo małopolskie) na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego, sięgającego 3000 m w głąb ziemi. Celem tego przedsięwzięcia ma być rozpoznanie złóż wód termalnych na tamtym terenie. Chodzi o zbadanie perspektywicznych poziomów wodonośnych z utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożonych […]

Blisko 5 mld zł inwestycji w fotowoltaikę w ramach systemu aukcyjnego w latach 2018-2020

Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które uzyskały finansowanie w dotychczas przeprowadzonych aukcjach OZE wynosi 870 MW. Projekty te należą do 549 podmiotów. Projekty z I aukcji z 2016 roku miały czas na realizację do końca grudnia 2018 r. (wtedy 2 lata – aktualnie okres ten został skrócony do 18 miesięcy). Wiadomo, że nie wszystkie zostały zrealizowane: […]

Wywiad z Dyrektorem PKN Orlen, Jarosławem Dybowskim nt. energetyki wiatrowej

Panie Dyrektorze, jak Wasza firma wpisuje się w program rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku? – Firma przed ośmioma lata uzyskała koncesję, czyli tzw. pozwolenie na budowę sztucznych wysp, czyli koncesję na możliwość wybudowania farm wiatrowych właśnie w obszarze Bałtyku. Teoretycznie koncesja ta pozwala na to żebyśmy wybudowali ok. 1200 MW, w praktyce oczywiście jest to […]

OZE i energetyka rzutują na pozycję Polski i jakość polskiego członkostwa w UE – analiza

Rozwój OZE w Polsce związany jest nierozerwalnie z członkostwem w UE, ale i obecność w UE bez OZE miałaby też ograniczony sens i przynajmniej w tym zakresie warto szukać narodowego konsensusu. Nawet jak nie brakuje kreatorów mitów dotyczących nadmiernych unijnych wymagań dotyczących „krzywizny banana”, to w sposób trwały ponad 80% Polaków popiera UE i trudno […]

Śląsk może skorzystać z doświadczeń Basków

Śląsk – przemysłowe serce Polski może stać się centrum energetyki wiatrowej. Taką drogę transformacji przeszedł Kraj Basków. Jego stolica – Bilbao gościła w ubiegłym tygodniu światowych liderów branży energetyki wiatrowej podczas konferencji i targów organizowanych przez WindEurope. Podczas konferencji WindEurope Śląsk reprezentował Krzysztof Sitarski (Kukiz’15). W ramach panelu dotyczącego transformacji regionów mówił o roli węgla […]

Podkarpackie chce rozwijać OZE

Budowa lokalnego rynku energii. Współpraca biznesu z samorządami – to tytuł i główny przekaz konferencji zorganizowanej 5 kwietnia 2019 r. w Polańczyku. Partnerem merytorycznym konferencji była PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE. Spotkanie okazało się platformą wymiany poglądów i wizji na temat kierunków rozwoju województwa podkarpackiego w kontekście realizacji lokalnych celów OZE oraz […]

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Energii 4 kwietnia 2019 r. rozpoczęło konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi można zgłaszać do 18 kwietnia 2019 r. Projekt ustawy wprowadza m.in. regulacje dotyczące poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego do 2024 r. włącznie, zaś przyjęte w tym zakresie rozwiązania uwzględniają […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć