OZE

OZE

PGE zaprasza partnerów do budowy farm wiatrowych na Bałtyku

PGE rozpoczyna poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy Kapitałowej PGE. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50% udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je […]

Elektrownie wodne Energi z mechanizmami FIT i FIP

Energa Wytwarzanie skorzysta z instrumentów wsparcia OZE, dedykowanych dla niewielkich jednostek wytwórczych energii elektrycznej, tzw. „feed-in tariff” (FIT) i „feed-in premium” (FIP). Skorzystanie z tych mechanizmów pozwoli na wzrost przychodów w linii biznesowej wytwarzania Grupy Energa. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z lipca br. umożliwia zastosowanie uproszczonej formy wsparcia dla niewielkich instalacji w postaci […]

Stawka opłaty OZE na 2019 r.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh. Więcej w informacji dostępnych tutaj. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

NFOŚiGW przekaże 25 mln zł na produkcję energii z biomasy

W trosce o poprawę jakości powietrza i podnoszenie efektywności systemów ciepłowniczych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł kwotą prawie 18 mln zł ze środków europejskich projekty budowy instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii w Zambrowie, Nowym Sączu, Działdowie i Krośnie. Kolejne niemal 7 mln zł ze środków krajowych otrzyma podobna inicjatywa w Dzierżoniowie. […]

Europejska wizja polityki energetycznej Europy – jakże różna od PEP i naszego węgla

Tuż przed startem katowickiego COP 24 pojawiło się stanowisko Komisji Europejskiej i wszystkich jej nadrzędnych władz, jak ma wyglądać europejska polityka klimatyczna. Materiały dostępne są w linku: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.html – Myślę, że zasadnym jest aby je dokładnie przeczytać i koniecznie porównać z Polityką Energetyczną Polski 2040 – pisze Konrad Świrski. Do czego zmierza europejska polityka? Aby szybko […]

Nie rezygnujmy z rozbudowy wiatraków na lądzie

W założeniach polityki energetycznej do 2040 r., przygotowanych przez Ministerstwo Energii, zakłada się, że w 2030 r. 60% prądu będzie pochodziło z węgla. W 2033 r. ma pojawić się elektrownia jądrowa, a w następnych latach będą oddawane kolejne bloki jądrowe (co 2 lata nowy). Zapowiedziano również rezygnację z rozbudowy wiatraków na lądzie. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nierealne […]

Konferencja w Świdnicy: jak finansować poprawę efektywności energetycznej i korzystanie z OZE

Ponad 90 osób wzięło udział 26 listopada br. w zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej konferencji pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Jej celem było przedstawienie oferty nieodpłatnych szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych oraz zaprezentowanie źródła finansowania przedsięwzięć. W […]

Prezentacja raportu „Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE” w Ministerstwie Energii

Energetyka odnawialna, w tym wiatrowa staje się szybką i tanią odpowiedzią na wyzwania systemu w procesie transformacji. W ciągu kilkunastu lat najstarsze elektrownie węglowe zostaną zamknięte. Sukcesywnie muszą zastępować je elektrownie bardziej przyjazne środowisku. – Biorąc pod uwagę sytuację energetyczną Polski, rozsądne wydaje się połączenie wielkoskalowego OZE i energetyki konwencjonalnej. Mamy stare bloki węglowe, które […]

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski: Stawiamy na różne źródła energii

– Polska energetyka musi być nowoczesna, przewidywalna i odpowiadać na oczekiwania odbiorców – powiedział Wiceminister Energii – Grzegorz Tobiszowski, otwierając konferencję „Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE”. Debata nad raportem Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych odbyła się w Warszawie. Wiceminister Tobiszowski przypomniał, że 23 listopada ME przedstawiło Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Podkreślił […]

Energa w klastrach energii szuka pomysłów na rozwój OZE

Klastry energii są współcześnie jednym z kluczowych zjawisk na styku samorządów, przemysłu i energetyki. Jedna z największych grup energetycznych w Polsce podczas spotkania teoretyków i praktyków rozważała ich potencjał i szanse rozwoju w najbliższej przyszłości. Klastry energii to forma partnerstw publiczno-prywatnych, obejmujących swoim terenem co najmniej 5 gmin. Służą poprawie efektywności energetycznej i stanu środowiska […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć