OZE

OZE

Przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Grupie TAURON

TAURON ogłosił przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie. Termin składnia ofert wyznaczony został na 13 września. – TAURON prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju […]

Wiatr napędza wyniki Polenergii

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ponad 1 304 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 128 mln PLN, a skorygowany zysk netto ponad 51 mln PLN. 526% wzrostu skorygowanego zysku netto w I półroczu 2019 r. do 51 mln PLN; […]

Rozpoczęcie prac związanych z budową nowego kotła biomasowego w Krośnie

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie unowocześnienie miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie i dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Pod-działanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji […]

TAURON przyłączył już ponad 25 tys. mikroinstalacji OZE

TAURON Dystrybucja w I półroczu 2019 r. przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW. To prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Spośród wszystkich przyłączonych w pierwszym półroczu mikroinstalacji, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego przyłączone zostały trzy elektrownie wiatrowe i trzy […]

Grupa Energa ZE PAK SA odpowiada na Program Czysta Polska ogłoszony przez Zygmunta Solorza

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA z zadowoleniem i satysfakcją odbiera inicjatywę swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza w postaci powołania stowarzyszenia „Program Czysta Polska”. Grupa kapitałowa ZE PAK SA jest świadoma zachodzących zmian aspiracji i oczekiwań społecznych. Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane ze „społecznie odpowiedzialnym biznesem”, dotychczasowe modele biznesowe będą ulegały zmianie w sposób ewolucyjny […]

Ewakuacja pracowników Energi OZE potwierdziła bardzo dobre przygotowanie na wypadek pożaru

5 sierpnia o godzinie 8:30, w siedzibie spółki Energa OZE* przy ulicy Grunwaldzkiej 42a w Pruszczu Gdańskim, rozległy się syreny alarmowe. Natychmiast zarządzono ewakuację budynku. Na miejsce przybyli zaalarmowani strażacy. Akcja ratownicza przebiegła błyskawicznie i wyjątkowo sprawnie. Na szczęście obyło się bez szkód i ofiar… Jak się wkrótce okazało, były to tylko ćwiczenia.   Ćwiczenia […]

Rusza modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe

PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na kompleksową modernizację Elektrowni Wodnej Dębe. Prace mają potrwać do końca 2022 r., a po ich zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17%, do poziomu ok. 120 GWh/r. Modernizacja obejmować będzie wymianę wyposażenia technologicznego, w tym wszystkich turbin, generatorów, układu przepływowego, regulacji, wzbudzenia, a także instalacji elektrycznej […]

Rozwój wiatraków na lądzie da nowe miejsca pracy

Nawet 42 tys. miejsc pracy mogłoby powstać wokół energetyki wiatrowej na lądzie. Warunkiem jest dynamiczny przyrost mocy farm wiatrowych, nawet do 24 GW w 2040 r. Wykorzystanie potencjału tkwiącego w energetyce wiatrowej na lądzie nie będzie możliwe bez nowego podejścia do zasad lokalizowania farm. Dziś rozwój nowych projektów hamują regulacje wynikające z ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe […]

20 tys. mikroinstalacji w 2019 r. – PGE Dystrybucja przyłącza kolejnych wytwórców zielonej energii

W pierwszej połowie 2019 r. PGE Dystrybucja, przyłączyła do sieci kolejne 20 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu na koniec czerwca do sieci operatora przyłączonych było łącznie już ponad 32 tys. tego typu instalacji, których łączna moc wytwórcza po 2 wyniosła blisko 190 MW. W ostatnim czasie, Polacy masowo korzystają z możliwości przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych do […]

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi poprzez program priorytetowy Agroenergia.

Realizacja programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Agroenergia była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również członkowie Zarządu NFOŚiGW: Wiceprezes, p.o. Prezesa Marek Ryszka oraz Wiceprezes Artur Szymon Michalski. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że celem programu Agroenergia jest kompleksowe wsparcie związane […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć