OZE

OZE

100 dni „Mojego Prądu” i zapowiedź drugiego naboru

Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni – to efekty kończącego się naboru w programie „Mój Prąd”. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do […]

Ruszają tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji

Po pierwszym etapie aukcji OZE, który był dedykowany instalacjom już istniejącym, od 5 grudnia Prezes URE rozpoczyna aukcje dla instalacji nowo powstających. Sesje siedmiu kolejnych aukcji rozpoczynamy od aukcji o największej wartości i wolumenie. Wartość energii możliwa do zakontraktowania w dzisiejszej aukcji, w koszyku dla dużych (większych niż 1 MW) instalacji wykorzystujących energię wiatru i […]

PGE Energia Odnawialna będzie laserem monitorować łopaty wiatraków

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła pionierski projekt badawczo-rozwojowy, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik laserowych, umożliwi ocenę stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Projekt jest realizowany z firmą Scanway, która równolegle prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi. Skaner laserowy pozwoli na wykonanie precyzyjnych, zdalnych pomiarów stanu technicznego łopat turbin wiatrowych z […]

Prezes URE ogłasza wyniki pierwszych tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

W dniach 25 i 26 listopada br. odbyły się dwie pierwsze z tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dedykowane instalacjom już istniejącym (tzw. aukcje migracyjne dla instalacji przechodzących z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego). W pierwszej – oznaczanej jako AZ/1/2019 – mogli wziąć udział wytwórcy energii w instalacjach biomasowych i biogazownie inne […]

PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na budowę magazynu energii na górze Żar

Do końca maja przyszłego roku PGE Energia Odnawialna zbuduje na górze Żar – obok należącej do spółki farmy fotowoltaicznej – kontenerowy magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh. System dostarczy konsorcjum, którego liderem jest MY-SOFT, spółka od wielu lat specjalizująca się w tego typu zamówieniach. Będzie to instalacja demonstracyjna, służąca realizacji projektu […]

Stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian w 2020 r.

Rok 2020 to już trzeci rok z rzędu kiedy stawka opłaty OZE pozostanie na zerowym poziomie. Opłata ta została wprowadzona nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 r. i po raz pierwszy doliczono ją do naszych rachunków w lipcu 2016 r. Wtedy ustawodawca ustalił ją na poziomie 2,51 zł za MWh. Tzw. opłata OZE […]

Rusza pierwsza w tym roku aukcja OZE

25 i 26 listopada odbywają się pierwsze w tym roku aukcje OZE. W sumie na ten rok zaplanowanych jest 12 aukcji. Ich pierwszy etap dotyczy podmiotów już istniejących. Natomiast od 5 grudnia będą odbywać się aukcje dla nowych wytwórców zielonej energii. Polska aukcja odnawialnych źródeł energii wyznaczona na początek grudnia jest jedną z największych na […]

NFOŚiGW ułatwia branży fotowoltaicznej współpracę przy programie „Mój Prąd”

Uregulowanie zasad współpracy i optymalizacja procesu składania wniosków w programie „Mój Prąd” są efektami podpisanego 21 listopada porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pięcioma firmami z branży fotowoltaicznej. – Dążymy do tego, żeby wnioskodawcy programu „Mój Prąd” jeszcze szybciej i sprawniej otrzymywali dotacje na przydomową fotowoltaikę, stąd pomysł wprowadzonego dla instalatorów […]

Zwiększanie udziałów energii z OZE do 2030 r. obniża ceny energii

Polska nie określiła jeszcze ostatecznie jaką rolę odegra energetyka odnawialna w latach 2021-2030. Projekty dokumentów rządowych mówią o 21-23% OZE w 2030 r. Komisja Europejska rekomenduje, żeby Polska zwiększyła swoje ambicje w tym zakresie, ale nie narzuca technologii i nośników energii dzięki którym cele mają wzrosnąć. Dodatkowe inwestycje w zakresie fotowoltaiki i farm wiatrowych dają […]

Jaka będzie konkurencja w grudniowych aukcjach na energię z farm fotowoltaicznych i wiatrowych?

Najbliższa aukcja OZE dla projektów fotowoltaicznych (PV) i wiatrowych powyżej 1 MW odbędzie się już 5 grudnia 2019 r., a aukcja dla projektów poniżej 1 MW zaplanowana jest na 10 grudnia 2019. W tym kontekście warto przyjrzeć się zarówno rozwijanym projektom fotowoltaicznym (konkurującym między sobą i z projektami wiatrowymi) oraz stojącym za nimi inwestorom i […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć