OZE

OZE

Finansowanie dla inwestycji kotła na luźną słomę w Grupie OPEC GRUDZIĄDZ

Informujemy, że realizowany przez spółkę OPEC-INEKO z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ projekt: „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu”, uzyskał pozytywną ocenę oraz została mu przyznana dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. Ten sam projekt otrzymał również dofinansowanie ze środków […]

Energa wśród zielonej elity

Kilkanaście spółek Grupy Energa, będącej częścią Grupy ORLEN, pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt zarządzania środowiskowo-energetycznego, na kolejny rok przedłużając swoją obecność w „zielonym” rejestrze EMAS. EMAS to elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską. Wpis do rejestru i jego regularne przedłużanie pozwala Enerdze osiągać cele biznesowe, które uwzględniają najwyższe wymogi środowiskowe i energetyczne. EMAS odgrywa też […]

Biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł. [RAPORT IJ]

W odpowiedzi na stojące przed nami wyzwanie transformacji energetycznej, Instytut Jagielloński wraz z Amerykańskie Stowarzyszenie Wytwórców Pelletu USIPA (US Industrial Pellet Association)  przygotowały raport na temat możliwości wykorzystania biomasy w procesie skutecznego przeprowadzenia dekarbonizacji w Polsce. Zawarte w nim analizy i opracowania wskazują kierunki, które ułatwić mogą naszej gospodarce efektywne odejście od wykorzystania węgla w energetyce i ciepłownictwie. Polska stoi obecnie u […]

Ørsted i ZE PAK łączą siły, aby wziąć udział w zbliżającej się aukcji na lokalizacje farm na Bałtyku

ZE PAK, największy prywatny producent energii w Polsce, realizujący obecnie odejście od węgla na rzecz energetyki odnawialnej oraz Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej z 30-letnim doświadczeniem, podpisali list intencyjny dotyczący wspólnego udziału w nadchodzącej aukcji na lokalizację farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. W kolejnym kroku – po uzyskaniu zgody organów […]

Panele fotwoltaiczne na dachu elektrowni w Dychowie

Na dachu należącej do PGE Energia Odnawialna elektrowni szczytowo-pompowej Dychów zamontowano panele fotowoltaiczne. Blisko 50 kW mikroinstalacja pozwoli w 25% zaspokoić potrzeby energetyczne obiektu związane z bieżąca działalnością pozaprodukcyjną. Będzie mogła też częściowo zapewnić zasilanie systemom technologicznym bez konieczności poboru energii z sieci. Na dachu budynku elektrowni położono blisko 150 paneli monokrystalicznych o mocy 350 […]

Wiceminister Ireneusz Zyska na Forum Gospodarki Morskiej

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 r. z perspektywą do 2040 r. oraz prace nad Polskim Porozumieniem Wodorowym to tematy przewodnie poruszone podczas panelu „Energia Odnawialna” w ramach Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. W wydarzeniu, które odbyło się 8 października 2021 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska. Jak zaznaczył wiceminister Zyska, wodór […]

PSEW i TGE pracują nad ofertą giełdową dla OZE

4 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora OZE, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii. Powołanie zespołu, którego celem jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań i rekomendacji dla sektora odnawialnych źródeł energii, to efekt współpracy pomiędzy Giełdą a Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Rozpoczęcie prac Zespołu ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora […]

Prezydent podpisał nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii

4 października 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ustawy jest ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Ponadto proponowane w ustawie rozwiązania mają na celu wprowadzenie ułatwień w lokalizowaniu […]

Dotacja z NFOŚiGW na fotowoltaikę? Ostatnie 2,5 tys. wniosków do przyjęcia w programie „Mój Prąd 3.0”

Budżet tegorocznej, trzeciej edycji programu „Mój Prąd” został  już niemal wyczerpany. Z ogromnej kwoty 534 mln zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, zostało do rozdysponowania jedynie ok. 7,5 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na pokrycie tylko 2,5 tys. ostatnich wniosków, gdyż do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło ich ponad 175,5 tys. […]

Ruszyły prace Zespołu ds. Rozwoju oferty giełdowej dla sektora OZE

W dniu 4 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rozwoju oferty giełdowej dla sektora OZE, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii. Powołanie zespołu, którego celem jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań i rekomendacji dla sektora odnawialnych źródeł energii, to efekt współpracy pomiędzy Giełdą a Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Rozpoczęcie prac Zespołu ds. Rozwoju oferty giełdowej […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć