Polecamy

Polecamy

Oleje elektroizolacyjne Shell Diala sposobem na zwiększenie wydajności i niezawodności transformatorów

Wzrost zapotrzebowania na energię sprawił, że transformatory są coraz bardziej obciążone, a ich eksploatacja wymaga szczególnej uwagi. By sprostać wyzwaniom związanym z bezproblemowym użytkowaniem tych urządzeń, Shell opracował gamę olejów transformatorowych Shell Diala, które pozwalają zwiększyć wydajność i niezawodność transformatorów. Wzrost liczby ludności na świecie i rozwój techniki przyczyniają się do zwiększania zapotrzebowania na energię. […]

Dziewięć dekad bydgoskich elektrociepłowni

Jako pierwsza w mieście wytwarzała prąd zmienny, a od lat 60. ub. w. zaczęła dostarczać parę technologiczną dla zakładów przemysłowych oraz ciepło i wodę użytkową do bydgoskich mieszkań i instytucji. Poznajcie historię dawnej Elektrowni Jachcice, obecnie Elektrociepłowni Bydgoszcz I, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. W latach 70. XX w. do Elektrociepłowni Bydgoszcz […]

Cyfrowa Transformacja energetyki na miarę XXI w. w przedsiębiorstwach ZTPO. Jak z chaosu danych stworzyć wartościową informację?

Otoczenie i zakres projektu – IoT w sektorze energetycznym Planuje się, że sektor IoT osiągnie do 2026 r. globalną wartość rynkową powyżej 100 mld dolarów USD. Jednym z głównych czynników wypływających na ten wynik to wpływ cyfrowej transformacji w sektorze energetycznym. Internet rzeczy ma się doskonale w branży wydobywczej, naftowej czy gazowej. Dane, które pozwala […]

Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych

Od samego początku działalności, czyli od ponad 30 lat, kluczową wartością marki SPETECH® jest bezpieczeństwo. Działając w świetle tej idei w ostatnim roku spółka SPETECH wprowadziła na rynek dwa produkty: opaski bezpieczeństwa SPETOSHIELD oraz usługę sprawdzania otwarcia zaworów bezpieczeństwa bez przerywania pracy instalacji – SPETOVALVE®. Opaski bezpieczeństwa SPETOSHIELD to zabezpieczenie przed skutkami potencjalnego wycieku, ochrona […]

Aktualne problemy prawno-środowiskowe dotyczące instalacji TPOK

W związku z zachodzącymi zmianami w prawie instalacje do przetwarzania odpadów, w tym instalacje TPOK – muszą sprostać różnym wyzwaniom prawno-środowiskowym. Trwający obecnie okres dostosowawczy do Konkluzji BAT spowodował konieczność zmiany obowiązujących pozwoleń zintegrowanych. Dodatkowo, na funkcjonowanie instalacji wpływ będą mieć również uchwalone w tym roku nowelizacje przepisów. W niniejszym tekście przedstawione zostaną aktualne zagadnienia […]

LNG – skroplony gaz ziemny to paliwo przyszłości

LNG, czyli skroplony gaz ziemny to źródło energii, które nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Podobnie jak bardziej znane LPG (gaz płynny), LNG w budownictwie jest szczególnie polecane tam, gdzie nie można zastosować gazu ziemnego z sieci lub gdy sieć gazu ziemnego nie może zapewnić wystarczającej ilości energii. To szczególnie istotne teraz, kiedy coraz więcej […]

Spojrzenie w przyszłość. Predykcja zużycia urządzeń ciśnieniowych i planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych z wykorzystaniem metodologii RBI – Risk Based Inspection

Urząd Dozoru Technicznego ma już 110-letnie doświadczenie w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych. W związku z nieustannym rozwojem technologicznym i gospodarczym Urząd, dbając o bezpieczeństwo techniczne, stara się być innowacyjną i nowoczesną organizacją, która wdraża w swojej praktyce najnowsze światowe rozwiązania pozwalające między innymi na dopasowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych do potrzeb przemysłu […]

Certyfikacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym FUNCTIONAL SAFETY MANAGEMENT – PN-EN 61508, PN-EN 61511

Bezpieczeństwo procesowe to dziedzina bezpieczeństwa, której działania skupiają się głównie na zapobieganiu zagrożeniom występującym przy eksploatacji instalacji, w których zachodzą procesy chemiczne związane ze zmianą stanu skupienia medium bądź też z występowaniem niebezpiecznych substancji. Przykładami instalacji objętych bezpieczeństwem procesowym, czy też systemem zarządzania bezpieczeństwem procesowym są instalacje w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym, a także […]

Wodór jako element dekarbonizacji gospodarki w świetle strategii wodorowej Unii Europejskiej i Polski

Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2 na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci, a ukoronowaniem tego wysiłku ma być osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 w 2050 r. Jednym z kluczowych elementów w osiągnięciu tego celu będzie zgodnie z komunikatami Unii Europejskiej1 rozwój technologii wytwarzania i zastosowania wodoru. Wodór może być bowiem wykorzystywany […]

Doskonałe parametry i potwierdzona skuteczność nowoczesnych olejów do stacjonarnych silników gazowych

Globalne zapotrzebowanie na energię systematycznie rośnie, czego efektem jest rozwój stacjonarnych silników gazowych jako elastycznych źródeł energii. Konsekwencją zwiększania ich mocy są coraz bardziej ekstremalne warunki pracy oleju smarującego jednostkę. Dlatego coraz większe znaczenie ma stosowanie wysokiej jakości środków smarnych. Oleje Shell Mysella, zostały stworzone specjalnie z myślą o silnikach na gaz ziemny, zapewniając ochronę […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć