Polecamy

Polecamy

Wywiad z Rafałem Psik, Dyrektorem ds. Kluczowych Klientów Europy Środkowej i Wschodniej, Doosan Lentjes

Vivo Energy rośnie szybciej dzięki SAP S/4 HANA

Firma Vivo Energy, jeden z afrykańskich liderów sektora paliwowego, potrzebował wsparcia w procesie cyfrowej transformacji. Wyzwaniem była szybko rosnąca skala biznesu i operacji firmy. Vivo Energy postawiło na rozwiązania z rodziny SAP S/4 HANA, aby usprawnić procesy zarządzania HR, doświadczeniami klientów oraz planowania rozwoju organizacji. Firma zdecydowała się na wdrożenie systemów wykorzystujących chmurę obliczeniową. Partnerem […]

Relacja z XII Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

W dniach 19-21 lutego br. na Zamku Gniew odbyła się XII edycja Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.   Uczestników podczas panelu otwarcia konferencji przywitali: Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. oraz Dorota Kubek i Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”. Patronat Honorowy: […]

Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w świetle ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Podstawą umożliwiającą rozwój elektromobilności w każdym kraju jest wybudowanie odpowiedniej liczby punktów do ładowania pojazdów elektrycznych, a także infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej ich budowę jak np. odpowiednie wzmocnienie sieci dystrybucyjnej. W obliczu drugiej rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych („Ustawa”), warto przenalizować postępy w rozwoju w Polsce punktów […]

Aspekty prawne wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie niemal równy rok temu. W tym czasie została ona już raz znowelizowana, a przewidziane w niej wsparcie zatwierdziła Komisja Europejska. Wydano także szereg dotyczących jej aktów wykonawczych. Wydaje się zatem, że jest to dobra okazja do przybliżenia prawnych aspektów wsparcia dla kogeneracji w ich […]

Wykorzystanie innowacji i nowoczesnych technologii w przemyśle energetycznym

Wzrost liczby ludności i rozwój gospodarczy – zbiorowo i indywidualnie – zwiększają popyt na bezpieczną oraz czystą energię elektryczną na całym świecie. Możliwości są ogromne, podobnie jak wyzwania. Dekarbonizacja, deregulacja, decentralizacja i presja publiczna – wraz z nowymi uczestnikami rynku z rewolucyjnymi modelami biznesowymi – mają znaczący wpływ na rozwój całej branży. To wszystko napędza […]

O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach

Rozmowa z Pawłem Szczeszkiem, Prezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Jakie najważniejsze wyzwanie stoi obecnie przed KOGENERACJĄ?  Najważniejszym wyzwaniem dla KOGENERACJI S.A. należącej do PGE Energia Ciepła – spółki z Grupy PGE – jest budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Zadanie to wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, w której zawarte są zapisy […]

Transformacja cyfrowa sektora energetycznego – dwie strony medalu

Jak ocenia IDC, do końca 2020 r. firmy branży energetycznej przeznaczą globalnie na transformację cyfrową 2,1 bln dol. Do końca 2019 r. natomiast 85% firm z branży użyteczności publicznej z listy Forbes Global 2000 ma dysponować działem odpowiedzialnym za przyspieszanie innowacji i transformację ich biznesu. Czym będą zajmować się te działy? Z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych […]

Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu

Wiek XXI okrzyknięto wiekiem informacji zanim się jeszcze rozpoczął. Od tego czasu mija już niemal 20 lat, a postęp technologiczny w zakresie przetwarzania informacji doprowadził nas do miejsca rozwoju cywilizacyjnego, w którym ilość i powszechna dostępność danych dalece wykraczają poza wyobrażenia funkcjonujące dwie dekady temu. Cyfryzacja jest kontynuacją trendu wyznaczonego przed laty, a realizowanego w […]

Cyfryzacja nie jest przyszłością branży energetycznej. To jej teraźniejszość

Transformacja cyfrowa branży Utilities jest już w toku. Do końca 2019 r. 85% firm z branży użyteczności publicznej z listy Forbes Global 2000 ma dysponować działem odpowiedzialnym za przyspieszanie innowacji i transformację ich biznesu. Jest to odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania w jakich funkcjonuje branża energetyczna, ale również reakcja na szanse jakie otwierają przed sektorem […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć