Polecamy

Polecamy

O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach

Rozmowa z Pawłem Szczeszkiem, Prezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Jakie najważniejsze wyzwanie stoi obecnie przed KOGENERACJĄ?  Najważniejszym wyzwaniem dla KOGENERACJI S.A. należącej do PGE Energia Ciepła – spółki z Grupy PGE – jest budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Zadanie to wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, w której zawarte są zapisy […]

Transformacja cyfrowa sektora energetycznego – dwie strony medalu

Jak ocenia IDC, do końca 2020 r. firmy branży energetycznej przeznaczą globalnie na transformację cyfrową 2,1 bln dol. Do końca 2019 r. natomiast 85% firm z branży użyteczności publicznej z listy Forbes Global 2000 ma dysponować działem odpowiedzialnym za przyspieszanie innowacji i transformację ich biznesu. Czym będą zajmować się te działy? Z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych […]

Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu

Wiek XXI okrzyknięto wiekiem informacji zanim się jeszcze rozpoczął. Od tego czasu mija już niemal 20 lat, a postęp technologiczny w zakresie przetwarzania informacji doprowadził nas do miejsca rozwoju cywilizacyjnego, w którym ilość i powszechna dostępność danych dalece wykraczają poza wyobrażenia funkcjonujące dwie dekady temu. Cyfryzacja jest kontynuacją trendu wyznaczonego przed laty, a realizowanego w […]

Cyfryzacja nie jest przyszłością branży energetycznej. To jej teraźniejszość

Transformacja cyfrowa branży Utilities jest już w toku. Do końca 2019 r. 85% firm z branży użyteczności publicznej z listy Forbes Global 2000 ma dysponować działem odpowiedzialnym za przyspieszanie innowacji i transformację ich biznesu. Jest to odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania w jakich funkcjonuje branża energetyczna, ale również reakcja na szanse jakie otwierają przed sektorem […]

Kogeneracyjny As w rękawie – Piątnica pokazuje, jak łączyć możliwości generatorów z potrzebami firmy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica to prawdziwy gigant produkcyjny. Firma działa już od dekad, skupuje rocznie 400 mln litrów mleka od ponad 2000 dostawców. Zalicza się też do czołowej 50-tki najcenniejszych polskich marek. Spółdzielnia zawdzięcza swe wyniki m.in. konsekwentnej polityce innowacyjności. Nie dziwi zatem fakt, że rozbudowując swe moce energetyczne, Piątnica sięgnęła po ekologiczną jednostkę kogeneracyjną. […]

Uwolnienie cen energii od 1 lipca 2019 r. – kto zachowa prawo do „zamrożonych” cen energii w II połowie 2019 r.

W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą prądową” lub „ustawą o cenach energii elektrycznej” (dalej „Ustawa prądowa”), która wprowadziła daleko idące zmiany w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 […]

Urzędy muszą odbierać e-faktury

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma Elektronicznego Fakturowania i jak z niej korzystać? Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający (podmioty realizujące zamówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych) mają obowiązek odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, jeśli wykonawca zamówień publicznych […]

Czyste niebo nad Polską

Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. Wspólnie musimy zadbać o otaczający nas świat w trosce o przyszłe pokolenia. Jak pogodzić rozwój cywilizacyjny dbałością o środowisko naturalne? Odpowiedź na to pytanie poznało już wiele firm – w tym Energetyka Sp. z o.o., dla której zrealizowano proekologiczną inwestycję w Lubinie. Celem inwestycji, zrealizowanej przez konsorcjum […]

Najistotniejsze zmiany w nowelizacji ustawy o odpadach dotyczące IPOK i przemysłu

Przyjęty w lipcu 2018 r. pakiet odpadowy wprowadził wiele nowych rozwiązań do regulacji odpadowych. Intencją autorów ustawy było ograniczenie nadużyć dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety, nowe przepisy wprowadziły restrykcje w działalności wszystkich podmiotów, które – choćby w ramach ubocznej formy swojej działalności – gospodarują odpadami. Zmiany do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadzone zostały na podstawie ustawy z […]

Optymalizacja energii i dostaw ciepła w sektorze mleczarskim – redukcja kosztów z neutralnym wpływem na środowisko

GETEC, europejski lider rozwiązań technologicznych w sektorze energetycznym, zachęca do skorzystania ze swojej oferty na rynek mleczarski. Jak słusznie zauważa, istnieje szansa na znaczącą optymalizację kosztów pozyskiwana energii na rzecz procesów produkcyjnych.   GETEC, który od ponad ćwierć wieku aktywnie wspiera klientów w procesach redukcji kosztów dostaw energii elektrycznej, ciepła czy chłodu technologicznego, doświadczenie w […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć