Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

PSG i Gmina Czarny Dunajec rozpoczynają współpracę w zakresie wodoru

Polska Spółka Gazownictwa oraz Miasto i Gmina Czarny Dunajec podpisały porozumienie o współpracy. Jego celem jest długoterminowe partnerstwo w dziedzinie rozwoju technologii związanych z paliwami alternatywnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. – Bardzo się cieszymy, że to właśnie Polska Spółka Gazownictwa będzie partnerem, który pomoże miastu i gminie Czarny Dunajec wykorzystywać wodór jako źródło energii na […]

Grupa ORLEN obniża emisje CO₂ na złożu Sleipner w Norwegii

Kolejna instalacja wydobywcza służąca do eksploatacji norweskich złóż Grupy ORLEN została podłączona do czystej energii wytwarzanej na lądzie. Elektryfikacja złoża Sleipner pozwoli uniknąć emisji 160 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. W 2024 r. już około dwie trzecie wydobycia gazu przez PGNiG Upstream Norway będzie realizowane z wykorzystaniem instalacji zasilanych z lądu. Elektryfikacja instalacji na złożu Sleipner […]

Nowy Zarząd PGE Energia Ciepła S.A.

W skład Zarządu II kadencji PGE Energia Ciepła S.A. zostali powołani: Grzegorz Krystek i została powierzona mu funkcja prezesa zarządu od dnia 17.04.2024 r.; Katarzyna Suwała i została powierzona jej funkcja wiceprezesa zarządu od dnia 06.05.2024 r.; Mariusz Michałek i została powierzona mu funkcja wiceprezesa zarządu od dnia 17.04.2024 r.; Radosław Woszczyk i została powierzona […]

Projekt ORLEN z największą dotacją z Unii Europejskiej w obszarze wodoru

Realizowany przez ORLEN projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii. Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego […]

GAZ-SYSTEM opracuje Wodorową Mapę Polski

Spółka zaprasza wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w niewiążącej procedurze badania rynku realizowanego w ramach projektu „Wodorowa Mapa Polski”. Wyniki badania zostaną uwzględnione przez spółkę w planowaniu infrastruktury przesyłu wodoru i pozwolą na stworzenie wstępnej mapy wodorociągów na terenie kraju. – Pakiet gazowo-wodorowy Unii Europejskiej oraz Polska Strategia Wodorowa wymagają dekarbonizacji krajowej gospodarki poprzez […]

ZUO Szczecin: Produkujemy prąd z odpadów, będziemy też ze słońca

EcoGenerator, czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów jest obecnie jednym z dwóch (obok Enei) dostawców energii elektrycznej dla Szczecina. ZUO produkuje prąd z odpadów, ale w przyszłości planuje to robić także ze słońca. Instalacja fotowoltaiczna ma powstać na dachu magazynu żużla na terenie EcoGeneratora, a na sąsiedniej wyspie spółka chce wybudować ogromną farmę. Żużel to jeden z […]

Spotkanie Prezesa PAA z Dyrektor Wydziału ds. Energii Jądrowej MAEA

16 kwietnia 2024 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki gościł Dyrektor Wydziału ds. Energii Jądrowej MAEA, Aline des Cloizeaux. Spotkanie dotyczyło budowania potencjału kadrowego polskiego dozoru jądrowego i aktualnych wyzwań stojących przed PAA. Omówiono również rolę laboratoriów i organizacji eksperckich w procesie licencjonowania (ang. Technical Support Organization, TSO) oraz inicjatywy MAEA na rzecz harmonizacji i standaryzacji […]

Polskie Elektrownie Jądrowe z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych dla elektrowni jądrowej na Pomorzu

Uzyskany przez Polskie Elektrownie Jądrowe dokument umożliwia rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych w lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że przedłożony przez spółkę PEJ Projekt Robót Geologicznych spełnia wymogi stawiane tego typu inwestycjom i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. To kolejne ważne zadanie zrealizowane w procesie pozwoleniowym […]

Zmiany w składzie Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” w dniu 15.04.2024 r., podjęła uchwały w sprawie odwołania z Zarządu Spółki Pana Kasjana Wyligały – Prezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Dumkiewicza – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji z chwilą podjęcia uchwał, natomiast Pan Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, zostaje odwołany z upływem […]

Będzie więcej węgla koksowego z KWK Budryk

W kopani Budryk rozpoczął się drugi etap modernizacji zakładu przeróbczego. Po zakończonych pracach produkcja węgla koksowego w kopalni wzrośnie do 95%. Już teraz zakład przeróbczy kopalni Budryk jest jednym z najnowocześniejszych w polskim górnictwie. Pierwszy etap modernizacji zakładu przeróbczego zakończył się w listopadzie minionego roku. Produkcja węgla koksowego wzrosła z 35 do 60%. Zarząd JSW […]

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć