Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

PGNiG utrzymuje wysokie tempo importu LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 r. Spółka sprowadziła aż 29 ładunków LNG. W czwartek, 30 czerwca, do Kłajpedy przypłynął metanowiec z ładunkiem LNG zamówionym przez GK PGNiG. To druga […]

Komentarz ZPP: Europejska taksonomia balansuje nad przepaścią. Własne źródła generacji energii oparte o atom i gaz są dziś dla Europy równie ważne jak przed wojną, o ile nie ważniejsze

W lutym br. Komisja Europejska ogłosiła stanowisko, że projekty oparte na gazie ziemnym i energii jądrowej, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, mogą być uznawane za zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE. Kompromis ten wspierać miał przyspieszenie odejścia w Europie od wytwarzania energii elektrycznej z węgla. 14 czerwca połączone komisje parlamentu europejskiego – do spraw środowiska […]

GK PGNiG zwiększy pojemność magazynów gazu o 800 mln m3

Grupa Kapitałowa PGNiG rozbuduje Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach. Dzięki realizacji inwestycji, możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju wzrosną aż o 1/4, do 4 mld m3. – Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach będzie znaczącym  wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. W efekcie tej inwestycji nasze możliwości gromadzenia zapasów gazu wzrosną aż o 25%, czyli dodatkowe 800 mln m3. […]

Wiceminister Piotr Dziadzio na Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Nowy model europejskich dostaw gazu to przewodni temat wystąpienia Wiceministra Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio podczas Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Wydarzenie odbyło się 27 czerwca 2022 r. Obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że europejski sektor energetyczny znajduje się w przełomowym momencie. Zaspokojenie zapotrzebowania na gaz ziemny, niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym utrzymaniu jego cen […]

Ambasador USA z wizytą w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Wicepremier Jacek Sasin przyjął w Ministerstwie Aktywów Państwowych ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego. Podczas spotkania rozmawiano o strategicznym partnerstwie polsko-amerykańskim m. in. w zakresie militarnym oraz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

II. Posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Podsumowanie naboru przedstawicieli Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej do Grup roboczych, prace nad pakietem legislacyjnym, głosowanie na Koordynatorów Grup roboczych to zagadnienia poruszone podczas II posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, któremu przewodniczył Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Spotkanie odbyło się 24 czerwca 2022 r. […]

GK PGNiG na VIII Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

„Rynek gazu w nowych realiach” to przewodnia myśl kolejnej edycji Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, który podejmie próbę odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wyzwania stojące przed sektorem gazownictwa, wynikające z niestabilnej sytuacji geopolitycznej, trwającej w Ukrainie wojny oraz transformacji energetycznej Europy i Polski. Wśród kluczowych tematów poruszanych podczas kongresowych sesji są zmiany w europejskim i polskim […]

Ograniczenia kontraktowe wystąpiły w dwóch punktach połączeń międzysystemowych polskiego gazowego systemu przesyłowego – wskazuje najnowszy raport ACER

Raport ACER stwierdza utrzymywanie się ograniczeń kontraktowych w 2021 r. na poziomie porównywalnym z poprzednim rokiem. Do 1 czerwca każdego roku ACER publikuje sprawozdanie z monitorowania ograniczeń występujących w punktach połączeń międzysystemowych. Badanie dotyczy produktów z zakresu zdolności ciągłej sprzedawanych w poprzednim roku z uwzględnieniem handlu zdolnościami przesyłowymi na rynku wtórnym oraz wykorzystaniem zdolności przerywanych[1]. Procedury […]

Oświadczenie PGNiG SA

W nawiązaniu do publikowanych w mediach informacji o zatrzymaniu, w związku z nieprawidłowościami z lat 2020-2021, ośmiu osób, w tym jednego pracownika Oddziału PGNiG SA w Zielonej Górze, PGNiG SA oświadcza, że współpracuje w pełnym zakresie z CBA oraz prokuraturą, udzielając śledczym wszelkiej pomocy i zapewniając dostęp do dokumentów. Jednocześnie informacji o toczącym się postępowaniu […]

Ustawa gwarantująca ceny węgla i zwiększenie jego dostępności dla gospodarstw domowych przyjęta przez Sejm

Ustabilizowanie cen węgla i zwiększenie jego dostępności dla odbiorców indywidualnych to główny cel przyjętego 23 czerwca 2022 r. rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała konieczność wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel, co spowodowało, że niektórzy pośrednicy podnieśli […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć