Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Minister Kurtyka o perspektywach rozwoju energetyki jądrowej

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Europie, w kontekście Zielonego Ładu, to główny temat sesji podczas konferencji „High Temperature Reactors for deep decarbonisation: the Polish example From the Gemini+ research project towards demonstration”. W wydarzeniu, które odbyło się 25 listopada 2020 r., wziął udział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. W trakcie wideokonferencji szef resortu klimatu […]

Powołano Prezesa JSW KOKS S.A.

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. na posiedzeniu 25 listopada br. w siedzibie Spółki w Zabrzu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała Panią Iwonę Gajdzik-Szot na stanowisko Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A. Prezes obejmuje stanowisko z dniem powołania. Pani Iwona Gajdzik-Szot objęła stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w Zarządzie JSW KOKS S.A. I kadencji (w czerwcu 2016 r.) oraz […]

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („ZE PAK SA”, „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Koninie, działając na podstawie przepisu art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 516 § 6 KSH, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez […]

Wiceminister Ireneusz Zyska o współpracy w zakresie gospodarki wodorowej

Pogłębienie współpracy w zakresie rozwoju technologii wodorowych w Polsce w ramach wodorowego kontraktu branżowego było głównym tematem wideokonferencji z przedstawicielami branży, którzy przystąpili do Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzez budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. W wydarzeniu, które odbyło się 25 listopada 2020 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz […]

Hałdy się zazielenią. To projekt naukowy

Ruszyły prace terenowe nad testowaniem nowych sposobów rekultywacji i zazielenienia hałd w ramach międzynarodowego, proekologicznego projektu RECOVERY. Eksperci TAURON Wydobycie i naukowcy Głównego Instytutu Górnictwa sadzą setki roślin na hałdzie górniczej w Libiążu. To projekt wpisujący się w inicjatywy Regionów Górniczych w Transformacji. Roślinny poligon doświadczalny tworzony jest w ramach międzynarodowego projektu badawczego RECOVERY. Jego celem jest opracowanie […]

Polska regionalnym hubem gazowym? Ruszają konsultacje rynkowe

Polska ma ambicje stać się regionalnym hubem gazowym. Co to oznacza w praktyce, jakie korzyści dla konsumenta i wyzwania dla gospodarki ze sobą niesie? Aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku gazu w Polsce, Europie Centralnej oraz państwach bałtyckich oraz optymalnie wykorzystywać infrastrukturę krajową i transgraniczną, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło właśnie szeroko zakrojone konsultacje sektorowe, […]

Przedsiębiorco! Sprawdź gdzie złożyć informacje o rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

Przedsiębiorstwa energetyczne[1], których działalność związana jest z paliwami ciekłymi, mają obowiązek przekazywania Prezesowi URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury wykorzystywanej do prowadzanej działalności. Obowiązek informacyjny polega na złożeniu specjalnego formularza i spoczywa na przedsiębiorstwach prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, ich przesyłaniu lub dystrybucji, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, […]

Adam Guibourgé-Czetwertyński o roli gazu ziemnego w transformacji energetycznej

Przyszłość gazu: szanse dla Europy Środkoweji Południowo-Wschodniej to temat debaty zorganizowanej w ramach konferencji online „Romanian International Gas Conference”. W wydarzeniu, które odbyło się 23 listopada 2020 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. W trakcie konferencji wiceminister przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku zostało podpisane Memorandum of Understanding pomiędzy Ministerstwem Energii Rumunii […]

Przyszłość kogeneracji gazowej

Konieczność zmian w miksie paliwowym czołowych polskich firm elektroenergetycznych staje się faktem. Deklaracje polityków europejskich w sprawie neutralności klimatycznej i przyspieszenia odchodzenia od węgla, stawiają przed branżą nowe wyzwania w obszarze inwestycji i modernizacji. O ile najwięksi już od lat wdrażają rozwiązania, które ułatwią realizację celów polityki klimatycznej UE, o tyle mniejsze podmioty i spółki […]

Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2020 r.

Prawie 10,7 mld zł wyniosła EBITDA GK PGNiG wypracowana od stycznia do końca września 2020 r. Wynik EBIT przekroczył 8,24 mld zł. Pomimo niskich cen ropy i gazu oraz pogorszenia światowej sytuacji gospodarczej wskutek pandemii koronawirusa Grupa PGNiG po raz kolejny przedstawiła bardzo dobre wyniki finansowe i solidne wyniki operacyjne. – Epidemia koronawirusa ma wpływ na […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć