Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Zmodernizowany „ZUSOK” z wyjątkową ścieżką edukacyjną dla mieszkańców stolicy!

Rozbudowywany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie („MPO Warszawa”) Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) jest nie tylko inwestycją o strategicznym znaczeniu dla stabilizacji cen zagospodarowania odpadów w Warszawie, ale także miejscem, które pozytywnie zaskoczy mieszkańców stolicy. Przy ulicy Zabranieckiej 2 ma powstać obiekt nowoczesny i ciekawy, który, poza swoją podstawową działalnością, jaką jest odzysk surowców […]

Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba na spotkaniu z Amerykańską Izbą Handlową

Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Rozmowy, które odbyły się 23 lutego 2021 r., poświęcone były omówieniu obecnych i planowanych zmian w obszarze gospodarki odpadami. Jak podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba, resort klimatu i środowiska pracuje nad szeregiem zmian i ułatwień w gospodarce odpadami, które dotyczą […]

Kolejne gminy podłączone do sieci gazowej dzięki wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się realizacja kolejnego projektu w działaniu 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko, które wspiera rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Projekt realizowany przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczył gazyfikacji miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz gminy Wyszki. Projekt składał się z czterech zadań: budowy stacji gazowej w miejscowości Wyszki, budowy stacji […]

Instalacja przetwarzania odpadów w Metropolii – jest projekt ustawy

Jest projekt ustawy zmieniający przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach. Dokument został przygotowany przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej i ma pozwolić na budowę przez związek metropolitalny instalacji przetwarzania odpadów. Dziś w tej sprawie spotkali się Poseł Wojciech Saługa oraz Wiceprzewodniczący Zarządu GZM Henryk Borczyk. Po tym jak WSA oddalił skargę […]

PGE apeluje o uznanie gazu jako źródła zrównoważonego pod względem środowiskowym

– Ze względu na uwarunkowania systemu energetycznego i ciepłownictwa w Polsce, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebujemy inwestycji w źródła gazowe, przy czym gaz traktujemy jako technologię przejściową – powiedział Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas wydarzenia „EU TAXONOMY: finding the right balance for a successful Transition” zorganizowanego przez brukselski Energy […]

Minister Klimatu i Środowiska wręczył odznaki „Za zasługi dla Energetyki”

18 lutego 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka wręczył odznaki „Za zasługi dla Energetyki” Panom: Pawłowi Gajdzie z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Panu Maciejowi Lipce z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Panu Adamowi Rajewskiemu z Politechniki Warszawskiej. Paweł Gajda od 2012 r. jest zawodowo związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, od 2015 r. jako […]

Rynek paliw ciekłych: 1 marca 2021 r. mija termin uiszczenia opłaty zastępczej za 2020 r.

URE przypomina uczestnikom rynku paliw ciekłych, którzy realizują Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) za 2020 r., że 1 marca br. mija termin uiszczenia opłaty zastępczej. Co ważne, za termin uiszczenia opłaty uznaje się datę jej wpływu na rachunek bankowy. Rachunkiem właściwym do uiszczenia tej opłaty jest rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku […]

Czy wodór i technologia P2G zoptymalizują system energetyczny? Kolejne rekomendacje ACER i CEER

Sposoby regulacji technologii Power-to-Gas (P2G) to temat kolejnej Białej Księgi – drugiego dokumentu z serii rekomendacji europejskich regulatorów odnoszących się do wybranych zagadnień objętych Europejskim Zielonym Ładem. Jest to drugi, po Białej Księdze dotyczącej regulacji sieci wodorowych, dokument europejskich organów regulacyjnych. ACER i CEER prezentują w nich regulacyjne aspekty związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Celem jest wsparcie […]

Rząd nie ma pomysłu na zwiększenie produkcji wodoru

Obecnie w Polsce produkuje się rocznie ok. 1 mln ton wodoru. W projekcie Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. nie ma przedstawionej w sposób przejrzysty ścieżki rozwoju wytwarzania wodoru i zwiększenia jego produkcji. Nie wiadomo na kim rząd chce oprzeć realizację najważniejszych celów, firmach państwowych, prywatnych czy różnych konsorcjach – […]

KHNP chce uczestniczyć w polskim programie jądrowym

KHNP, światowy lider w energetyce jądrowej, z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), którego celem jest budowa elektrowni jądrowych o mocy zainstalowanej 6-9 GW w oparciu o duże sprawdzone reaktory wodno-ciśnieniowe (PWR). Spółka jest gotowa podzielić się ze stroną polską swoim blisko 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji najnowszej generacji elektrowni […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć