Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Polski system gazowy przygotowany na sezon grzewczy

Krajowy system gazowy jest przygotowany do sezonu grzewczego. Odbiorcy gazu ziemnego nie muszą się obawiać nadchodzącej zimy. Prowadzona konsekwentnie przez Rząd RP polityka dywersyfikacyjna, podpisane umowy długoterminowe na dostawy LNG z USA, jak również konsekwentnie rozbudowywana i unowocześniana infrastruktura gazowa, gwarantuje polskim odbiorcom bezpieczne dostawy gazu ziemnego. – Całkowite napełnienie podziemnych magazynów gazu przed zimą […]

Raport Roczny GK PGNiG najlepszym raportem w Polsce

Raport Roczny PGNiG otrzymał Pierwszą Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Przedsiębiorstwa” za 2018 r. Grupa otrzymała również wyróżnienia za najlepszą wartość użytkową raportu dla akcjonariuszy i inwestorów oraz za najlepsze zastosowanie standardów MSSF/MSR. Nagrody już po raz czternasty przyznał Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP). – Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku. […]

InnVento rekrutuje kolejne startupy

Przewidywanie awarii, przyspieszenie budowy gazociągów, prognozowanie decyzji klientów i wsparcie procesów sprzedażowych – autorzy innowacyjnych rozwiązań przedstawili swoje pomysły ekspertom ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG podczas Pitch Day w centrum startupowym InnVento. Do udziału w prezentacjach zaproszono startupy, których projekty skupiają się na potrzebach związanych z optymalizacją procesów operacyjnych i przemysłowych. Aby móc współpracować z […]

Komunikat GAZ-SYSTEM dotyczący przepustowości połączenia gazowego z Polski na Ukrainę

W nawiązaniu do informacji prasowych opublikowanych przez ukraińskie spółki, tj. Uktransgaz oraz Naftohaz o zwiększeniu dostępnej przepustowości do 6,6 mld m3 gazu rocznie dla połączenia gazowego Polska-Ukraina, GAZ-SYSTEM informuje, że obecna infrastruktura gazowa na granicy polsko-ukraińskiej nie pozwala na przesył gazu z Polski na Ukrainę na takim poziomie. Obecne połączenie gazowe z Polski na Ukrainę […]

PGNiG odkryło nowe złoże gazu ziemnego i ropy naftowej na Morzu Norweskim

Według wstępnych wyliczeń zasoby wydobywalne węglowodorów w nowo odkrytym złożu Shrek na koncesji PL838 mieszczą się w przedziale między ok. 19 a 38 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), co potwierdził Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD). – Zgodnie z zapowiedziami prace wiertnicze na prospekcie Shrek trwały półtora miesiąca. Potwierdziliśmy obecność gazu ziemnego i ropy naftowej w […]

Współpraca GAZ-SYSTEM ze strażą pożarną – warsztaty w Kędzierzynie-Koźlu

Bezpieczeństwo sieci przesyłowej gazu ziemnego to jeden z priorytetów GAZ-SYSTEM. W Kędzierzynie-Koźlu 15 października 2019 r. odbyły się ćwiczenia wyspecjalizowanych służb GAZ-SYSTEM i terenowych jednostek straży pożarnej, których celem było zaprezentowanie możliwości współpracy w sytuacjach nadzwyczajnych. Wspólne warsztaty pracowników eksploatacji z Oddziału GAZ-SYSTEM w Świerklanach z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej z województwa opolskiego miały miejsce w […]

PGNiG gotowe na zimę – magazyny gazu zostały napełnione w 100%

Jak co roku przed rozpoczęciem sezonu zimowego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w pełni zatłoczyło pojemności podziemnych magazynów gazu. Spółka jest gotowa na wzrost zapotrzebowania na gaz w okresie zimowym. Na początku października pojemności magazynowe zakontraktowane w ramach umów PGNiG SA zawartych z operatorem systemu magazynowania Gas Storage Poland zostały wypełnione w całości. – Przez wiosnę i […]

PERN: kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski

PERN rozstrzygnął przetarg na budowę sześciu zbiorników na paliwa w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. To element realizacji II etapu rozbudowy pojemności na produkty naftowe Spółki. Dzięki inwestycjom pojemność baz magazynowych PERN zwiększy się o 126 tys. m³. Rozbudowa wpisuje się w kluczowe założenia strategii PERN do 2022 r. Zbiorniki w Boronowie i […]

Podpisano umowę na zakup kluczowych urządzeń dla Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Spółka Polskie LNG podpisała umowę z firmą Selas-Linde, która dostarczy regazyfikatory SCV – urządzenia niezbędne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Urządzenia SCV są sercem gazoportu, dzięki którym Terminal ma możliwość wysyłki gazu po regazyfikacji na poziomie 5 mld m3 gazu rocznie, a po rozbudowie zdolność ta zwiększy się do 7,5 mld m3. […]

Analiza miksu energetycznego w perspektywie roku 2040 | Scenariusz OZE, węglowy i jądrowy

FNEZ przeprowadziła analizy modelowe możliwości zmian polskiego miksu energetycznego w perspektywie 2040 r., mających na celu maksymalną, ale racjonalną i zrównoważoną redukcję udziału generacji węglowej. Analizie poddane zostały trzy scenariusze: OZE, węglowy i jądrowy. Każdy z nich zakłada odejście od wykorzystania węgla brunatnego w wytwarzaniu energii elektrycznej, a także rezygnację z najstarszych, niespełniających wymogów BAT, jednostek na […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć