Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

GAZ SYSTEM rozpoczyna proces układania gazociągu podmorskiego Baltic Pipe

Na pokładach trzech statków odpowiedzialnych za budowę Baltic Pipe trwają ostatnie przygotowania przed ich wypłynięciem i rozpoczęciem układania gazociągu na Morzu Bałtyckim. Realizacja Baltic Pipe znajduje się w fazie budowlanej w części lądowej i morskiej projektu. W kwietniu br. rozpoczęło się wiercenie tunelu na potrzeby gazociągu na polskim wybrzeżu. Podobne prace w Danii również ruszą […]

PGNiG: przygotowania do wiercenia pierwszego otworu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna drugi etap prac poszukiwawczych w Emiracie Ras al-Chajma. Spółka jest na etapie uzgodnień projektowych i lokalizacji dla pierwszego otworu poszukiwawczego, który da odpowiedź na pytanie o potencjał wydobywczy koncesji, na której działa PGNiG. Projekt zakłada wykonanie odwiertu poszukiwawczego do maksymalnej głębokości ok. 3500 m. Jego lokalizacja zostanie określona na […]

PGNiG: z gazem ziemnym w drodze do neutralności klimatycznej

Grupa Kapitałowa PGNiG rozwinie działania związane ze wsparciem procesu krajowej transformacji energetycznej w okresie przejściowym i rozpocznie inicjatywy zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Do 2026 r. skupi się na zwiększeniu dostępności gazu ziemnego przy równoległym rozwoju projektów związanych m.in. z biometanem i wodorem. W trakcie Kongresu 590 podczas panelu dyskusyjnego o drogach do neutralności klimatycznej […]

Zatwierdzenie projektów przepustowości przyrostowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/459 (NC CAM)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że wraz z wydanymi w dniu 29 kwietnia 2021 r. decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zakończone zostały postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzenia trzech projektów przepustowości przyrostowej prowadzonych zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 9, art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459 z dnia […]

ORLEN wybuduje pierwsze stacje tankowania wodoru

PKN ORLEN rozpoczął proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. Pierwsze stacje obsługujące autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Jeszcze w tym roku Koncern rozpocznie budowę hubu wodorowego we Włocławku. – Nie mamy wątpliwości, że paliwa alternatywne będą odgrywały coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji. Chcemy być liderem tych zmian, dlatego kładziemy […]

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu z decyzją o pozwoleniu na budowę

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu otrzymała pozwolenie na budowę nowych jednostek wytwórczych. Jest to kolejny krok w realizacji Programu Inwestycyjnego Elektrociepłowni Zgierz. Podstawowym założeniem programu jest odejście w elektrociepłowni w Zgierzu od węgla brunatnego jako paliwa podstawowego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego jako paliwa rezerwowego. Wpisuje się to w strategię […]

Gas Inside Information Platform (GIIP) oficjalną platformą do publikacji Informacji Wewnętrznych REMIT

28 kwietnia br. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) potwierdziła, że Gas Inside Information Platform (www.gasinsideinformationplatform.pl/) przeszedł pomyślnie drugą fazę oceny pod kątem zgodności z Rozporządzeniem REMIT i spełnia wymagania Agencji. Tym samym pierwsza w Polsce platforma do publikacji Informacji Wewnętrznych REMIT dla gazu ziemnego została uznana jako oficjalna Inside Information Platform dla gazu […]

Koncesja na wydobycie węgla przez Kopalnię Turów przedłużona

Minister Klimatu i Środowiska 28 kwietnia 2021 r. przedłużył termin obowiązywania obecnej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów” do 2044 r. W opinii Ministra Klimatu i Środowiska kontynuacja wydobycia węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów” jest zgodna z zasadą racjonalnego gospodarowania złoża kopaliny, zatem zasadne było wydanie decyzji, […]

Zespół Regulacyjny przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zajął się problemami gospodarki odpadowej i „waste to energy”

W trakcie ostatnich spotkań Zespół Regulacyjny ds. GOZ przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” podjął tematykę gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opakowaniowych oraz regulacji związanych z obszarem „waste to energy”. Efektem działań Zespołu jest zaopiniowanie do ministerstwa Środowiska i Klimatu projektu trzech ustaw zaproponowanych przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej, a bezpośrednio związanych z […]

Dobre wyniki LOTOSU potwierdzają stopniową odbudowę rynku

Grupa LOTOS ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. Zysk operacyjny koncernu wyniósł w tym okresie 664,3 mln zł. Mimo trudnych warunków związanych z pandemią, spółka bezpiecznie przeprowadziła kluczową część postoju remontowego rafinerii i elastycznie zarządzała strukturą uzysków. Otoczenie rynkowe Rynki ropy i gazu, a także funkcjonowanie spółek z branży rafineryjnej pozostają pod dużym […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć