Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Ważna informacja dla koncesjonariuszy z woj. mazowieckiego prowadzących działalność w zakresie paliw ciekłych

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego: prowadzący działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, dokonujący przywozu paliw ciekłych od czerwca 2019 r. powinni składać wnioski: o udzielenie/zmianę/cofnięcie/wygaśnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, o wpis do rejestru podmiotów przywożących, jego zmianę lub wykreślenie z tego rejestru, do Departamentu Rynku Paliw Ciekłych […]

PGNiG zakupi o 1,5 mln ton rocznie więcej LNG od Venture Global LNG

Podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, członkowie zarządów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Venture Global LNG podpisali porozumienie, które zwiększa wolumen zakupu skroplonego gazu ziemnego o dodatkowe 1,5 mln ton LNG rocznie. W uroczystości w Eisenhower Executive Office Building Białego Domu udział wzięli Sekretarz Energii USA Rick Perry oraz Sekretarz Stanu […]

PGNiG rozpoczęło pracę nad koncepcją zagospodarowania norweskiego złoża Tommeliten Alpha

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami przystąpiło do pracy nad wyborem rozwiązań technicznych, które będą zastosowane do eksploatacji złoża. Finalna koncepcja zagospodarowania Tommeliten Alpha ma być gotowa w III kwartale 2020 r. Udziałowcy koncesji Tommeliten Alpha zakończyli ocenę technicznych możliwości zagospodarowania złoża i zidentyfikowali optymalne warianty jego ekonomicznej eksploatacji. Oznacza to przejście z Etapu Oceny […]

PGE EJ 1: Konkurs na członków Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie uchwały nr 22/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu spółki PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokumenty do pobrania Ogłoszenie  Odpis aktualny KRS  Struktura Organizacyjna PGE EJ 1 sp. z o.o.  […]

ME: ruszyły dostawy ropy z Rosji – czas na pełne udrożnienie rurociągu „Przyjaźń” i uregulowanie kwestii rekompensat

Spółka PERN, polski operator rurociągu „Przyjaźń”, na wniosek rafinerii odbierających ropę tą drogą, wznowiła w weekend odbiory surowca. Spółka dalej uważnie monitoruje jakość dostarczanej ropy, by uniknąć powtórzenia sytuacji z drugiej połowy kwietnia, kiedy na teren Polski trafiły duże ilość ropy z podwyższoną zawartością chlorków organicznych. – Porozumienie wynegocjowane w Warszawie i Moskwie zaczyna być realizowane. […]

Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.

11 czerwca Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu JSW Daniela Ozona pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JSW. Jednocześnie Rada Nadzorcza JSW podjęła uchwałę o powierzeniu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Małłkowi – pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu JSW. Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Tłoczenie rurociągiem “Przyjaźń” zostało wnowione

Wznowione już zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN. Spółka PERN wdrożyła mechanizm bieżącej kontroli jakości, tak aby na stałe monitorować przychodzący z Białorusi surowiec. Zgodnie z nominacjami przekazanymi przez Transnieft, pierwsza faza pracy systemu będzie trwała do końca czerwca. To oznacza, że dostawy ropy naftowej będą realizowane w mniejszym wolumenie […]

PGNiG kupiło udziały w kolejnym złożu w Norwegii

PGNiG Upstream Norway przejmie 22,2% udziałów w złożu Król Lear na Morzu Północnym, w koncesjach PL146 i PL333, od firmy Total E&P Norge. Przypadającą na PGNiG wielkość wydobycia szacuje się na 0,25 mld m³ gazu ziemnego rocznie, a początek produkcji zaplanowano na 2025 r. Król Lear jest złożem gazowo-kondensatowym. Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego […]

Konsolidacja aktywów serwisowych w Grupie ORLEN

ORLEN Serwis sfinalizował transakcję zakupu akcji litewskiej spółki UAB EMAS, stając się jej jedynym właścicielem. Konsolidacja firm umożliwi optymalizację kosztów i nakładów ponoszonych na działalność serwisową w całej Grupie Kapitałowej ORLEN. Proces połączenia aktywów serwisowych oznacza także korzyści dla pracowników obu spółek oraz ich klientów. – Przejęcie UAB Emas ma na celu utworzenie scentralizowanego ośrodka […]

Zgoda dla BP Europa

UOKiK wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol. W tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, jednak szczegółowa analiza wykluczyła takie zagrożenie.  Transakcja została zgłoszona do UOKiK pod koniec stycznia 2019 r. Jej uczestnicy prowadzą hurtową i detaliczną sprzedaż paliw, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych. W wyniku koncentracji BP Europa ma nabyć stacje […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć