Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Nowy zintegrowany raport LOTOSU już dostępny online

Grupa Kapitałowa LOTOS opublikowała zintegrowany raport roczny, który kompleksowo prezentuje finansową i pozafinansową działalność firmy w 2020 r. Znajdują się tam informacje dotyczące podejścia koncernu do aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Dbając o transparentność swoich działań, LOTOS co roku prezentuje dane finansowe i niefinansowe za pośrednictwem raportu zintegrowanego. Konstrukcja publikacji odnosi się […]

Kolejny krok w stronę ekologii. PGE Energia Ciepła wspomoże budowę ITPOE w Gorzowie Wielkopolskim

PGE Energia Ciepła oraz Miasto Gorzów Wielkopolski podejmują współpracę, która ma na celu budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Gorzowie Wielkopolskim. Prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki 3 sierpnia podpisali list intencyjny w sprawie budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Gorzowie Wielkopolskim. […]

Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 r. oraz ustalił jej koszty na 2022

Korekta kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2020 r. Realizując zapisy ustawy o zasadach pokrywania kosztów wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (tzw. KDTów)[1], Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia gazu ziemnego za 2020 r. dla wytwórców uczestniczących w tym roku w programie pomocowym realizowanym […]

TAURON i PGNiG mają list intencyjny dot. ECSW

TAURON i PGNiG podpisały list intencyjny dotyczący możliwej transakcji sprzedaży udziałów w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) przez Grupę TAURON na rzecz Grupy PGNiG. We wrześniu ub. r. firmy uruchomiły w Stalowej Woli blok gazowy o mocy 450 MW. Obecnie koncerny posiadają po 50% akcji ECSW. – ECSW to nowoczesna jednostka gazowa spełniająca bardzo restrykcyjne normy środowiskowe, której […]

PGNiG i PST oczekują dopuszczenia do udziału w postępowaniu certyfikacyjnym dotyczącym Nord Stream 2

PGNiG SA i PGNiG Supply & Trading złożyły wniosek o włączenie do postępowania certyfikacyjnego operatora gazociągu Nord Stream 2. Od wyniku postępowania zależy, czy właściciel gazociągu uzyska uprzywilejowaną pozycję na europejskim rynku gazu. PGNiG SA i spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) wystąpiły do niemieckiego organu regulacyjnego o przyłączenie do postępowania certyfikacyjnego wszczętego na […]

Grupa ORLEN z najlepszymi wynikami w historii

Grupa ORLEN zakończyła drugi kwartał 2021 r. z historycznie rekordowym wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost aż o 1,2 mld zł (r/r). Mocną pozycję Koncernu na rynku potwierdza też zysk netto, który wyniósł 2,2 mld zł oraz wzrost przychodów ze sprzedaży o 73% (r/r) do 29,4 mld zł. Największy […]

Rekultywacja w PGE GiEK (wideo)

Zachęcamy do obejrzenia filmu obrazującego skalę prowadzonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rekultywacji obszarów pogórniczych. W załączonej produkcji przedstawiamy dwa regiony – Bełchatów i Turów, na terenach których PGE GiEK prowadzi działalność górniczą. Zobaczcie, jak zmieniamy krajobraz! LINK do filmu Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Dalszy ciąg polsko-czeskich rozmów na temat kopalni w Turowie

29 lipca 2021 r., strony polska i czeska ponownie przystąpiły do negocjacji w sprawie KWB Turów. Do rozmów po stronie polskiej zasiedli m. in. Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Resortu Klimatu i Środowiska oraz Paweł Jabłoński – Wiceminister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele kierownictwa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas spotkania Strony kontynuowały […]

Konsultacje rynkowe treści porozumienia międzyoperatorskiego między GAZ-SYSTEM S.A. i eustream, a.s.

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Słowacji, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz eustream, a.s. zamierzają zawrzeć porozumienie międzyoperatorskie dotyczące połączenia międzysystemowego Výrava, które połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji po wybudowaniu nowego transgranicznego gazociągu. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności […]

ZE PAK otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej na produkcję zielonego wodoru

Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego naboru na granty przyznawane w ramach Innovation Fund. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się zgłoszony przez ZE PAK projekt budowy instalacji wytwarzającej zielony wodór. Projekt uzyska grant w wysokości ok. 4,5 mln euro bezzwrotnego dofinansowania. Projekt realizowany przez Spółkę zakłada budowę instalacji umożliwiającej produkcję i magazynowanie zielonego wodoru przeznaczonego […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć