Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Spotkanie Ministra Kurtyki z Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Publikacja raportu MAEA na COP26 „Nuclear Energy for a Net Zero World” to główny temat rozmowy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Mariano Grossim. Spotkanie odbyło się 15 października 2021 r. Jak zwrócił uwagę Minister Kurtyka, podczas gdy UE nadal zmaga się z poważnymi skutkami gospodarczymi kryzysu […]

PGNiG z nagrodą za najlepszy raport roczny

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo po raz czwarty z rzędu znalazło się w gronie laureatów konkursu „The Best Annual Report 2020” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Dzięki temu, że PGNiG po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych, spółka została uhonorowana konkursową statuetką „The Best of the Best”. – Nagroda jest ogromnym wyróżnieniem, ale i dużą […]

Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali, 14 października 2021 r. w Warszawie, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa […]

Towarowa Giełda Energii jednym z sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

14 października 2021 r. odbyła się w Warszawie uroczystość podpisania „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.  Jednym z podmiotów, które złożyły podpis pod dokumentem, była Towarowa Giełda Energii S.A. W ww. spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu.  Czwartkowe porozumienie jest kontynuacją procesu, który zapoczątkowało […]

Oświadczenie Jarosława Wróbla w odpowiedzi na artykuł Wirtualnej Polski

W związku z ukazaniem się w dniu 13.10.2021 r. materiału na portalu wp.pl pod tytułem: „Sensacyjne doniesienie państwowej spółki. PGNiG zawiadomiło prokuraturę”, pragnę stanowczo oświadczyć, że do dnia dzisiejszego nie zostałem przez jakiekolwiek instytucje poinformowany o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej mojej osoby, a tym bardziej w sprawie opisanej przez Wirtualna Polskę. […]

Zielone światło dla reorganizacji LOTOSU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. Przyjęte 14 października br. uchwały pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu ub. r. To kolejny kamień milowy w procesie połączenia z PKN Orlen i wspólnej budowy koncernu multienergetycznego.   […]

GAZ-SYSTEM sygnatariuszem polskiego porozumienia wodorowego

14 października 2021 r. GAZ-SYSTEM podpisał „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, będące inicjatywą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest kluczowym instrumentem wykonawczym dla przygotowywanej obecnie Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Sygnatariusze porozumienia deklarują podjęcie działań mających na celu […]

PGNiG angażuje się w rozwój polskiej gospodarki wodorowej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument realizuje postanowienia Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego podpisanego w lipcu ub. r. – Udział w budowie i rozwoju gospodarki wodorowej to duże wyzwanie dla całej […]

PGNiG zwiększa możliwość gromadzenia zapasów gazu ziemnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło budowę klastra B w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu Kosakowo. To inwestycja o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. – Zakończenie budowy drugiego etapu inwestycji w Kosakowie to zwieńczenie realizowanego przez PGNiG programu rozwoju zdolności magazynowych. W ciągu dziesięciu lat podwoiliśmy możliwość gromadzenia zapasów gazu w Polsce. Obok dywersyfikacji, to główny […]

Grupa Kapitałowa PGNiG zmieni strukturę

Rozpoczęcie procesu optymalizacji działalności operacyjnej związane jest m.in. z wymogami transformacji energetycznej. Zmiany mają poprawić efektywność procesów zarządczych, uporządkować strukturę organizacyjną, zredukować koszty operacyjne i ryzyko gospodarcze. PGNiG korzysta w tym zakresie z doświadczeń wiodących przedsiębiorstw z branży oil & gas. Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Reorganizacja GK PGNiG […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć