Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

GK PGNiG: Wzrost przychodów w I półroczu 2019 r. do ponad 22,6 mld zł

Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wzrosły o 8% w porównaniu z I półroczem 2018 r. w warunkach spadających cen gazu ziemnego i rosnących cen ropy naftowej. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej. Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała w I półroczu 2019 r. 22,63 mld zł przychodów ze […]

Terminal LNG Calcasieu Pass pozyskał pełne finansowanie inwestycji – oświadczenie Zarządu PGNiG S.A.

Zarząd PGNiG S.A. z dużą satysfakcją przyjął informację o zakończeniu pozyskiwania przez Venture Global LNG finansowania budowy terminala w Calcasieu Pass w Luizjanie, USA. – Gratulujemy naszemu partnerowi Venture Global LNG zakończonego z sukcesem pozyskiwania finansowania budowy terminala skraplającego Calcasieu Pass. Zgodnie z kontraktem, który podpisaliśmy w 2018 r., od 2022 r. PGNiG będzie odbierać […]

Wyższe przychody ze sprzedaży i zysk netto. Wyniki finansowe LOTOSU za II kwartał 2019 r.

W II kwartale 2019 r. oczyszczona EBITDA wg LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 783,3 mln zł. To prawie 24% wzrost względem I kwartału 2019. Rafineria w Gdańsku w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r. pracowała przy 105% wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych. Przychody ze sprzedaży: 7,66 mld zł Zysk netto: 500,5 mln zł Zysk operacyjny EBIT: […]

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w II kwartale 2019 r.

W Informacji nr 60/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniosła 66,18 zł/MWh. Średnie ceny zakupu w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Powołano Prezesa JSW KOKS S.A.

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. na posiedzeniu 9 sierpnia br. w siedzibie Spółki w Zabrzu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała Pana Roberta Małłka na stanowisko Prezesa Zarządu JSW KOKS SA. Prezes obejmie stanowisko z dniem 12 sierpnia br. Pan Robert Małłek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Canadian International […]

PGNiG: 5000 cystern z LNG ze Świnoujścia

Z Terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu PGNiG wyekspediowało już 5000 cystern z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego (LNG). Największym odbiorcą LNG są stacje regazyfikacji obsługujące miejscowości, które nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji gazu. Pięciotysięczna cysterna z ładunkiem LNG, która w sobotę 10 sierpnia wyjechała z terminalu w Świnoujściu, była jednocześnie 1144 załadowaną […]

TAURON wspiera Stalową Wolę

TAURON zamierza wesprzeć Stalową Wolę. Miasto planuje zbudować nowoczesną instalację spalania paliwa alternatywnego (RDF). Dziś został podpisany list intencyjny w tej sprawie. – Chcemy, by nowa instalacja służyła mieszkańcom miasta, a ponadto stała się  atrakcyjnym miejscem pracy w Stalowej Woli – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Stalowa Wola to ważne miejsce na energetycznej mapie Polski. […]

Przejęcie Lotosu przez PKN Orlen pod lupą Komisji

Na mocy rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen. Komisja obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiadujących. Unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager […]

Nowy Zarząd TAURON Wydobycie

Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała nowy Zarząd Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął Tomasz Cudny. Wiceprezesem ds. Ekonomiczno-Finansowych pozostaje Jacek Pytel, funkcję Wiceprezesa ds. Technicznych będzie sprawował Tomasz Duda, a Wiceprezesa ds. Handlowych Krzysztof Miśka. Tomasz Cudny jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności technika podziemnej eksploatacji złóż oraz Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe […]

Stabilny wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej

W ciągu dwóch lat PGNiG zwiększy produkcję gazu ziemnego o 13%, a ropy naftowej o 12%. Spółka przewiduje, że w 2021 r. wydobędzie w kraju i za granicą 5,2 mld m3 gazu ziemnego i ok. 1,4 mln ton ropy naftowej. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przedstawiło prognozę wydobycia węglowodorów na lata 2019-2021. Produkcja gazu ziemnego […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć