Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Dubaj – Konferencja COP28 z udziałem Ministra Klimatu i Środowiska: Energia jądrowa jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i wielu krajów świata

Podczas drugiego dnia Konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju Minister Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wzięła udział wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Tripling Nuclear Energy by 2050. – Energetyka jądrowa to jedyna realna podstawa skutecznej, bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji światowych gospodarek. To stabilne, bezpieczne i zeroemisyjne źródło czystej energii, stanowiące również warunek dalszego dynamicznego […]

KPK wspiera polskie podmioty podczas Europejskiego Tygodnia Wodorowego 2023

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, działający w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dołączył w dniach 20-24 listopada 2023 r. do grona wystawców na European Hydrogen Week (Europejski Tydzień Wodorowy) w Brukseli, żeby wesprzeć wszystkie polskie organizacje w udziale w europejskich działaniach na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Z roku na rok rośnie aktywność polskich […]

Prezes URE opublikował zasady określania wskaźnika WACC dla operatorów systemów gazowych na lata 2024-2028

Regulator opublikował metodologię określania wskaźnika uzasadnionego poziomu średnioważonego kosztu kapitału (weighted average cost of capital, WACC) dla operatorów systemów gazowych prowadzących działalność polegającą na przesyłaniu, dystrybucji, magazynowaniu, skraplaniu i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, na okres2024-2028. Nowa metodologia daje operatorom systemów gazowych możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ustalania średnioważonego kosztu kapitału WACC: w formule stałej WACC, wynoszącej 7,597% […]

GAZ-SYSTEM organizatorem dyskusji na temat rozwoju rynku biometanu

28 listopada 2023 r. GAZ-SYSTEM zorganizował w Warszawie warsztat „Biometan w Krajowym Systemie Przesyłowym”, inicjując dyskusję na temat praktycznych zasad tworzenia rynku biometanu w Polsce i możliwości przesyłania go krajową siecią przesyłową. W ramach strategii spółki na lata 2023-33 GAZ-SYSTEM kładzie duży nacisk na współtworzenie polskiej transformacji energetycznej i ma ambicje aktywnie wpływać na rozwój […]

Transgraniczny korytarz wodorowy, zgłoszony przez GAZ-SYSTEM i operatorów systemów przesyłowych z Finlandii, państw bałtyckich i Niemiec, otrzymał status PCI

Komisja Europejska opublikowała listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym. Na listę wpisany został projekt budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Na opublikowanej 28 listopada br. liście projektów PCI (ang. Projects of Common Interest – PCI) po raz pierwszy uwzględniono projekty inwestycyjne mające na celu budowę zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej. Planowany […]

Minister Marzena Małek: mam nadzieję, że obniżenie wartości Orlenu nie jest celowym działaniem i pierwszym krokiem do prywatyzacji tej spółki

– Mam nadzieję, że obniżenie wartości Orlenu o ponad 5,5 mld zł nie jest celowym działaniem i pierwszym krokiem do prywatyzacji tej spółki – mówi Minister Marzena Małek. Minister Aktywów Państwowych odniosła się podczas briefingu w Sejmie do sytuacji, jaka zaistniała w ostatnich dniach na giełdzie. – Jak państwo wiecie, do Sejmu został skierowany projekt dotyczący […]

Port Czystej Energii: październik 2023 r. – podsumowanie miesiąca

Budowa Portu Czystej Energii weszła w zaawansowane stadium. W październiku zmniejszyła się skala robót budowlanych i montaży konstrukcji stalowej, ponieważ większość z nich została już wykonana. Trwały prace nad konfigurowaniem i uruchamianiem systemu sterowania, testowano system sygnalizacji pożarowej. Przygotowywano się także do wypalania wymurówki i  gotowania kotła. W październiku budowniczowie Portu Czystej Energii nie zwalniali tempa prac. Przeprowadzano pierwsze rozruchy na zimno – wykonano próby […]

Paliwo E10

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo – benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), […]

Trwa tematyczny przegląd bezpieczeństwa reaktora MARIA

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała krajowy raport z przeglądu tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Działania PAA realizowane są w ramach drugiej edycji europejskiego tematycznego przeglądu instalacji jądrowych. Europejski tematyczny przegląd instalacji jądrowych (ang. TPR – Topical Peer Review) ma na celu poprawę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Europie. Prowadzona obecnie, druga edycja TPR skupia […]

Minister Jacek Sasin: Przygotowaliśmy dobry program energetyki jądrowej, który powinny kontynuować kolejne rządy

– Dziś jest wielki dzień dla polskiej energetyki ponieważ PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim – mówi Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Ta decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska umożliwia przejście do kolejnego etapu realizacji inwestycji jakimi są, m.in., badania środowiskowe i […]

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć