Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Inwestycje LPEC S.A. w 2020 r.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w minionym roku na inwestycje przeznaczyło prawie 50 mln zł. Zmodernizowano 7 km starych rurociągów, wybudowano prawie 6 km nowych sieci. Ciepło systemowe popłynęło do 54 nowych budynków o łącznej zamówionej mocy cieplnej na poziomie 19,3 MW. Ponad to wydano ponad 100 dokumentów określających warunki przyłączenia kolejnych obiektów do lubelskiego […]

Oświadczenie Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. na temat złożenia odwołania od decyzji UOKiK

W styczniu 2021 r. Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. złożyły do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z grudnia 2020 r. Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. nie zgadzają się z decyzją UOKiK i są przekonane, że działały zgodnie z […]

W 2020 r. we Wrocławiu i w Gminie Siechnice przyłączono do sieci ciepłowniczej 113 obiektów

W 2020 r., na terenie Wrocławia i Gminy Siechnice przyłączonych zostało do sieci ciepłowniczej 113 obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 55,34 MWt. 80% z nich to nowo wybudowane obiekty, pozostałe 20% to z kolei budynki, których właściciele podjęli decyzję o zamianie dotychczasowego źródła ciepła na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. W 2020 r. KOGENERACJA, należąca do PGE […]

PGE Energia Ciepła zakończyła prac modernizacyjne magistralnej sieci ciepłowniczej w Zgierzu

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, z Grupy PGE, zakończyła w minionym roku techniczną realizację zasadniczej części projektu pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu”. Projekt obejmował modernizację wyeksploatowanej centralnej magistrali ciepłowniczej oraz wymianę wyeksploatowanych węzłów ciepłowniczych. – Podjęte działania inwestycyjne przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu w infrastrukturze […]

Wiceminister Jacek Ozdoba o powołaniu roboczego zespołu ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie

W związku z kolejną w ciągu kilku dni awarią sieci ciepłowniczej w stolicy, Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba ogłosił, że powołał roboczy zespół ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie. Komisja ma zbadać sprawę prywatyzacji sieci ciepłowniczej z 2011 r. przez francuski podmiot. Zespół przyjrzy się na ile firma realizuje powierzone jej zadania oraz czy […]

Kolejny rekordowy rok dla Elektrociepłowni „Zielona Góra”

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w 2020 r. przyłączyła do sieci ciepłowniczej 46 obiektów oraz 32 moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej, pozyskując tym samym aż 13,2 MW mocy cieplnej z rynku ciepła w Zielonej Górze. Jest to najlepszy wynik od 2009 r., kiedy to elektrociepłownia została właścicielem sieci ciepłowniczej. […]

Oświadczenie Veolia Energia Warszawa S.A.

Veolia Energia Warszawa S.A. potwierdza swoje przypuszczenia, że ostatnie awarie na ul. Jagiellońskiej były bezpośrednio powiązane z awariami jakie miały miejsce w czwartek 14 stycznia br. w należącej do PGNiG Termika elektrociepłowni Żerań.  Przez blisko 10 godzin do rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego tłoczona była z EC Żerań woda, która zamiast 90oC miała temperaturę niespełna 50oC. Po […]

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy

Do 28 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania Prezesowi URE sprawozdania za 2020 rok dotyczącego m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności inwestycyjnej. Informacje uzyskane w wyniku badania obejmującego ok. 400 podmiotów stanowią dla regulatora podstawę do oceny sektora ciepłowniczego w Polsce i efektywności działań przedsiębiorstw. […]

Komentarz PTEZ dotyczący wyników grudniowej aukcji na premię kogeneracyjną

W dniach 10-14 grudnia 2020 r. odbyła się trzecia już aukcja na premię kogeneracyjną w ramach mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 250 i 843). Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2020 […]

W Ełku, Lęborku i Koszalinie ciepło będzie produkowane z biomasy

Blisko 22 mln zł dotacji z Funduszu Spójności pozwoli uruchomić produkcję energii cieplnej z biomasy w instalacjach w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), Lęborku (woj. pomorskie) i Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Całkowity koszt projektów, na które unijne wsparcie przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 55 mln zł. Trzy umowy o dofinansowanie, w grudniu 2020 […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć