Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Laury Ciepłownictwa 2019

15 września podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa – pod kierownictwem Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Szymczaka – z propozycji Komisji Wnioskującej wybrani zostali Laureaci tegorocznego Lauru.  W roku bieżącym Kapituła Laurów przyznała nagrody w kategoriach: Laurem Honorowym – uhonorowany został Pan Marek Rakowicz. LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze – zgodnie z maksymą „Pierwszy wśród równych”: – sprzedaż […]

PGE Energia Ciepła i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie intensyfikują współpracę na rzecz rozwoju rynku ciepła sieciowego w Krakowie

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji oraz  MPEC S.A. w Krakowie, dystrybutor energii cieplnej, posiadający jeden z najbardziej rozbudowanych systemów ciepłowniczych w kraju – zawarły dwie umowy, które wzmacniają dotychczasową współpracę na linii producent – dystrybutor i pozytywnie wpłyną na […]

Ogłoszenie o naborze na premię kogeneracyjną indywidualną

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE w zakładce Kogeneracja oraz na stronie Urzędu w zakładce Energia z Kogeneracji-Nabór CHP opublikowane zostało Ogłoszenie o naborze na premię kogeneracyjną indywidualną. Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu, nabór zostanie przeprowadzony w dniach 18, 19 i 20 grudnia 2019 r. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż […]

Zasady systemu wsparcia w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

W Informacji nr 67/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił zasady funkcjonowania systemu wsparcia w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie SA.51192 (2019/N) – Poland – CHP support, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego wsparcia. Do Informacji dołączone zostały: […]

Minister Kowalczyk: Fundusze norweskie i EOG to istotne instrumenty wspierające ochronę środowiska w Polsce

– Współpraca Polski z Państwami Darczyńcami w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy stanu środowiska w naszym kraju, a realizacja funduszy umożliwiła nam osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych – powiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Wydarzenie odbyło się 12 września 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i […]

Wsparcie dla branży urządzeń grzewczych

Przedsiębiorcy z branży urządzeń grzewczych mogą liczyć na wsparcie MPiT w procesie transformacji energetycznej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje pierwszy kompleksowy program, który pomoże im realizować wytyczne nowej polityki klimatyczno-energetycznej prowadzonej w Polsce i w Europie. W kontekście walki ze smogiem oraz europejskiej polityki klimatycznej, polska gospodarka stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest transformacja energetyczna. […]

Umowa na sprzedaż ciepła dla miasta Konina

Podpisanie przez ZE PAK SA wieloletniej umowy na sprzedaż ciepła dla miasta Konina. 6 września 2019 r., w obecności władz Konina, radnych, zarządu ZE PAK SA i MPEC-Konin Sp. z o. została podpisana umowa na sprzedaż ciepła z Elektrowni Konin dla miasta Konina. Umowa dotyczący zaopatrzenia w ciepło przez ZE PAK SA miasta i gwarantuje bezpieczne dostawy na okres następnych 13 […]

Siedlecki Uniwersytet z dofinansowaniem na termomodernizację

– Termomodernizacja Instytutu Biologii wpisuje się w konsekwentnie prowadzoną w całym kraju strategię wspierania efektywności energetycznej w gmachach użyteczności publicznej – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski 6 września 2019 r. podczas podpisania umowy dotyczącej kompleksowej modernizacji budynku Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co przełoży się na oszczędności w […]

Rozwój MPEC-u Olsztyn zgodny z polityką Unii Europejskiej

MPEC stale inwestuje w nowe technologie. W nadchodzącym sezonie grzewczym rozpocznie prace nowoczesna ciepłownia Kortowo Bio zasilana zrębkami drewna. W niedługim czasie przy ul. Lubelskiej w Olsztynie ruszy nowa inwestycja – instalacja termicznego przekształcania odpadów. Strategia rozwoju ciepłownictwa w Olsztynie wpisuje się w politykę energetyczną krajów Wspólnoty. Zmiany technologiczne wymuszają m.in. rozporządzenia i dyrektywy Unii […]

Zachęcamy do lektury Raportu „Energetyka cieplna w liczbach – 2018”

Raport przedstawia wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w minionym roku. W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. udział wzięło 420 przedsiębiorstw posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2018 r. Badanie przedsiębiorstw ciepłowniczych ma na celu uzyskanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć