Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Ekologiczna instalacja Veolii w Tarnowskich Górach dostarcza ciepło do tysięcy mieszkań i obiektów publicznych

– 51% ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii i dzięki wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej – to jeden z efektów oddanej do użytku w Tarnowskich Górach nowoczesnej inwestycji Veolii Południe z Grupy Veolia term. – 18 kwietnia br. oddany do użytku został ostatni element projektu Szafir – zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe zasilany gazem ziemnym […]

„Mini ciepłownia geotermalna” w ECO Jelenia Góra

ECO Jelenia Góra zazielenia ciepło systemowe. Lokalne możliwości geologiczne pozwoliły sięgnąć po ciepło geotermalne.   W porozumieniu z Uzdrowiskiem Cieplice, będącym użytkownikiem odwiertu geotermalnego C-1 na terenie Jeleniej Góry – Cieplice, w 2023 r. spółka ECO Jelenia Góra z Grupy Kapitałowej ECO, zabudowała w obiekcie Uzdrowiska Cieplice przy ul. Ściegiennego 2 węzeł geotermalny – „mini […]

Mariusz Michałek – nowym Prezesem PTEZ

Mariusz Michałek, Wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A., został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Wyboru dokonano w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków PTEZ, którego odbyło się 15 kwietnia w Warszawie. Nowy prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych podziękował za zaufanie, którym obdarzyli go przedstawiciele PTEZ. Wskazał na istotną rolę, jaką Towarzystwo odgrywa w […]

MPEC Tarnów w czołówce firm ciepłowniczych

MPEC Tarnów zajął VI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za 2024 r. przeprowadzonym przez redakcję „Strefy Gospodarki” Dziennika Gazety Prawnej. Kapituła Rankingu po raz kolejny analizowała funkcjonowanie firm ciepłowniczych w Polsce m.in. poziom rozwoju technologicznego przedsiębiorstw, rozwój i inwestycje, aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, kondycję finansową oraz działania CSR na rzecz społeczności lokalnej. […]

Zmiany w kierownictwie Veolii w Polsce. Krzysztof Zamasz nowym wiceprezesem Grupy Veolia

Z dniem 1 kwietnia br. dr hab. Krzysztof Zamasz objął stanowisko wiceprezesa Grupy Veolia w Polsce. Nowy wiceprezes będzie nadal pełnił funkcję dyrektora handlowego Veolii w Polsce oraz prezesa zarządu spółki Veolia Energy Contracting Poland (VECP). Do zarządu Grupy Veolia w Polsce dołączyła również Joanna Orłowska. W kierownictwie Grupy będzie odpowiedzialna za obszar finansów. Joanna […]

Budowa nowej gazowej jednostki w Elektrociepłowni Bydgoszcz wchodzi w nowy etap

W Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, trwa budowa nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła. W ramach realizowanej inwestycji, 5 kwietnia br., na plac budowy dostarczony został gazowy kocioł wodny o mocy 38 MWt. Jest to jeden z najważniejszych elementów budowanej inwestycji, która zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców. […]

Ministerstwo wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Zaprezentowaliśmy program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Wdrażamy program, który pozwoli odchodzić od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie. Dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40% węgla, głównie miału. 2 mld zł na wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii trafi do samorządów i przedsiębiorców. Program uruchomi NFOŚiGW już 16 kwietnia 2024 r. O szczegółach wsparcia […]

Czy ciepło z odpadów jest ciepłem odpadowym? Nowe tendencje w Europie

Szeroko pojęta gospodarka odpadami ze względu na swoją różnorodność, funkcjonuje na styku z wieloma innymi sektorami przemysłu, szczególnie wytwórczego, zasilając go np. surowcami odpadowymi odzyskanymi w instalacjach dedykowanych do przetwarzania danego strumienia odpadów lub wytwarzając energię z przetwarzanych odpadów, wprowadzaną dalej do lokalnych sieci ciepłowniczych, zakładów przemysłowych i energetycznych. W efekcie czego, przestajemy myśleć o […]

W Turku powstanie ciepłownia geotermalna z dofinansowaniem NFOŚiGW

– Robimy to, co jest naszą powinnością jeżeli mamy przejść przez proces transformacji energetycznej. Państwo musi dawać samorządom pomoc w inwestycjach, które wykraczają poza skalę ich możliwości finansowych – mówiła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas podpisania umowy na budowę ciepłowni geotermalnej w Turku (woj. wielkopolskie). Obiekt wraz z wywierceniem nowego otworu chłonnego GT-2 […]

Planowane zmiany niebezpieczne dla kogeneracji

Planowane zmiany w rozporządzeniu resortu klimatu i środowiska dotyczącym taryf dla ciepła z jednostek kogeneracji negatywnie wpłyną na rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych wytwarzających ciepło w kogeneracji i przyczynią się do pogłębienia ich strat – przestrzega Konfederacja Lewiatan. Kogeneracja oznacza równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. W 2022 r. udział ciepła wytwarzanego w jednostkach […]

Partnerzy działu

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć