Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy

Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję ciepła i nie zachęca do modernizacji infrastruktury. Tymczasem odbiorcy chcą płacić za energię i ciepło jak najmniej. Jednym z kluczowych elementów gry o niższe rachunki jak i o niższe emisje CO2 staje się efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych i budynków. […]

Trwa XXV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach

XXV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach to jedno z najważniejszych wydarzeń branży ciepłowniczej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum jest „Transformacja”. Co oznacza w branży ciepłowniczej? Jakie zmiany planują wdrażać przedsiębiorstwa ciepłownicze? – Transformacja jest wpisana w DNA Fortum. Podstawa naszej strategii to „dążenie do czystszego świata”, który jest możliwy do osiągnięcia tylko dzięki transformacji – tak […]

Laury Ciepłownictwa 2021

12 września, podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa – pod kierownictwem Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Szymczaka – z propozycji Komisji Wnioskującej wybrani zostali Laureaci tegorocznego Lauru.  W roku bieżącym Kapituła Laurów przyznała nagrody w kategoriach: Laurem Honorowym – uhonorowany został Ryszard Wasiłek  – V-prezes PGE SA, wieloletni Członek oraz Przewodniczący Rady IGCP. LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze – […]

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2021 r. wynik EBITDA na poziomie 189 mln zł, czyli o 23% niższy, niż w tym samym okresie w r. ub. (246 mln zł). Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 83 mln zł, czyli o 39% niższy niż w analogicznym okresie ub. r. (136 mln zł). Przepływy pieniężne […]

Informacja z OPEC GRUDZIĄDZ

Informujemy, że dnia 30 sierpnia 2021 r. spółka OPEC-INEKO, z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. W prowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo […]

Brak chętnych do skorzystania ze wsparcia dla produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji (Combined Heat and Power, CHP)

W naborze na premię kogeneracyjną indywidualną do rozdysponowania było prawie 4 mld zł wsparcia, jednak żaden wytwórca nie złożył oferty. Nabór, który trwał od 1 do 3 września br., przeznaczony był dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW Rafał Gawin, Prezes URE zauważa, że dla doświadczonych […]

Jak zmodernizować ciepłownictwo w Polsce do OZE? NCBR ma plan

Specyfikę nowatorskich przedsięwzięć dedykowanych energetyce i ciepłownictwu, które realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze wsparciem Funduszy Europejskich, poznali dziennikarze uczestniczący w spotkaniu z cyklu „Kawa z Kogeneracją”. W spotkaniu z dziennikarzami branżowymi, które odbyło się z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, uczestniczyli: Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym […]

Toruń zyskuje dodatkowy punkt zielony na mapie

Na nieczynnym kominie PGE Toruń, powstaje grafika, przedstawiająca wizerunek sokoła wędrownego, dla którego toruński komin jest domem. Zostanie ona wykonana w trakcie prac rewitalizujących 225-metrowy komin, które będą polegać na odnowieniu obowiązkowego oznakowania w postaci białych i czerwonych pasów. Nową grafikę będzie można oglądać pod koniec listopada br. Komin PGE Toruń był częścią starej ciepłowni […]

Veolia i Orange budują miasta przyszłości

Grupa Veolia i Orange zadeklarowały wspólną realizację Projektu Smart City. Jego głównym celem jest wsparcie gospodarki energetycznej i wodociągowej poprzez stały, zdalny monitoring pracy sieci ciepłowniczych i wodociągowych oraz wprowadzenie ich inteligentnego opomiarowania. 7 września, w trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Veolia i Orange podpisały List Intencyjny dotyczący realizacji Projektu Smart City na rzecz […]

Rozporządzenie taryfowe dla ciepłownictwa – garnitur szyty nie na tę miarę

Na początku sierpnia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło do konsultacji projekt zmian rozporządzenia taryfowego, które ma pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym rozpocząć proces wymiany przestarzałego parku maszynowego na bardziej przyjazny dla środowiska. To ważne rozporządzenie i dobrze, że wreszcie zostało opublikowane. Problem w tym, że stało się to co najmniej o 10 lat za późno. Jak […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć