Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Fortum sprawdza szczelność sieci we Wrocławiu

Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu rozpocznie w poniedziałek 8 czerwca planowaną kontrolę szczelności sieci grzewczej. Oznacza to, że wrocławianie powinni w najbliższym czasie bardziej niż zwykle przyjrzeć się wodzie, która popłynie z kranów w ich domach. Do wody w sieci grzewczej zostanie bowiem dodana fluoresceina – barwnik, który zasygnalizuje potencjalne usterki w węzłach […]

#Zostańwdomu wpłynęło na wydłużenie sezonu grzewczego

Najdłuższy od lat sezon grzewczy dobiega końca. W kalendarzach mamy już czerwiec, a połowa spółdzielni nadal korzysta z ogrzewania sieciowego od TAURON Ciepło. To efekt niskich temperatur i pandemii koronawirusa, w efekcie której większość klientów TAURONA została w mieszkaniach i domach. Elektrociepłownie TAURONA w okresie od września 2019 do maja 2020 r. dostarczyły ponad 10 mln […]

Decyzja inwestycyjna – stanowisko UOKiK dotyczące interpretacji definicji ustawowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sformułował stanowisko dotyczące interpretacji definicji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w szczególności w odniesieniu do wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej  gazowej. Zgodnie z ustawą CHP w obecnym brzmieniu, wydanie warunków przyłączenia lub […]

Zmiany w zarządzie Veolii Energii Polska

Luiz Alberto Hanania został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Veolii Energii Polska. Oprócz niego do zarządu holdingu dołączą również Zofia Niebudek-Tomaszewska oraz Krzysztof Zamasz. Sławomir Burmann objął z kolei stanowisko doradcy prezesa zarządu holdingu. Luiz Alberto Hanania, który obecnie zarządza finansami grupy na poziomie kraju oraz strefy Europy Wschodniej i Centralnej, objął rolę wiceprezesa zarządu […]

Veolia zawarła umowę na realizację w zakresie dostaw ciepła i chłodu oraz instalacji fotowoltaicznej

Veolia Energia Warszawa przy współudziale Veolia Mała Kogeneracja podpisała umowę z Fundacją Ronalda McDonalda, na realizację pierwszego, referencyjnego i innowacyjnego rozwiązania w zakresie dostaw ciepła i chłodu oraz instalacji fotowoltaicznej. Projekt udało się wypracować dzięki szczególnemu partnerstwu Veolii z Fundacją Ronalda McDonalda, która na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wznosi wyjątkowy Dom dla rodzin, których najmłodsi członkowie wymagają długotrwałej hospitalizacji w pobliskim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. […]

Ponad 13 mld złotych na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji w 2020 r.

26 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020. Minister Klimatu określił maksymalną wysokość wsparcia, jakie w tym roku może zostać udzielone wytwórcom energii wykorzystującym technologię […]

Czy branża ciepłownicza jest przygotowana na niedobory wody?

W ostatnich tygodniach nie milkną apele ekspertów o oszczędzanie wody i jej racjonalne wykorzystanie. Aktualnie ponad 70% zasobów wodnych wykorzystywane jest przez przemysł, w tym kopalnie i sektor elektroenergetyczny. Warto przyjrzeć się działaniom, które w tym obszarze podejmują przedsiębiorstwa branżowe.  Pod koniec kwietnia prezydent Andrzej Duda zaapelował o „racjonalną gospodarkę wodą”. Dołączył się do próśb […]

Aukcje i nabór CHP – zaktualizowane pakiety informacyjne już dostępne na stronie URE

Na stronie URE zostały opublikowane uaktualnione dokumenty dla podmiotów zainteresowanych udziałem w naborze lub aukcji na premię kogeneracyjną (combined heat and power, CHP): pakiet informacyjny dla podmiotów zamierzających przystąpić do aukcji CHP oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w tej aukcji, formularze ofert „aukcyjnych” dla jednostki kogeneracji wykorzystującej jeden rodzaj paliwa, jednostki kogeneracji „wielopaliwowej” oraz znacznie zmodernizowanej […]

Ekologiczne ciepło także poza granicami Krakowa

Budynki na obszarze niemal 100 hektarów w Krakowie i Zielonkach zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy PGE Energia Ciepła, spółką z Grupy Kapitałowej PGE oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Krakowie. W najbliższych latach niemal pięciokrotnie wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło w tym rejonie, a docelowo około 12 tys. mieszkańców będzie korzystać […]

8,5 mln zł pozyskanych na modernizacje sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. za ponad 12 mln zł przebuduje sieci ciepłownicze w mieście. PEC pozyskało ponad 8,5 mln zł bezzwrotnej dotacji na realizację zadania. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. pozyskało dotację w kwocie 8 510 268,00 zł na przeprowadzenie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego w mieście, mającego na […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć