Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Transformacja energetyki. Przyszłość kogeneracji – przed nami II Kongres Kogeneracji

Trudno dziś oszacować, kiedy dobiegnie końca pandemia koronawirusa. Pewne jest natomiast, że konsekwencje tego globalnego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, odczuwać będziemy jeszcze długo. O wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą i sektorem elektroenergetycznym, rozmawiać będą eksperci, politycy i liderzy opinii podczas II Kongresu Kogeneracji, który w dniach 31 sierpnia – 1 września odbędzie się […]

Ciepła woda bez piecyka – w ramach programu można uzyskać aż 200 tys. zł dofinansowania

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE przygotowała nowe zasady dofinansowania inwestycji realizowanych w Krakowie, w ramach realizowanego programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji ciepłej wody użytkowej do kwoty 200 tys. zł. na 1 MWt mocy […]

Rzeszowska Elektrociepłownia daje ciepło miastu od 40 lat

4 dekady temu rzeszowska elektrociepłownia rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy. Obecnie Elektrociepłownia w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Jej dostawa zaspokaja ponad połowę ogólnego zapotrzebowania w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dbając o komfort mieszkańców i stosując ekologiczne rozwiązania. Początki Decyzja o budowie […]

Transformacja energetyczna Poznania przyspiesza

Veolia Energia Poznań S.A. coraz bliżej rozpoczęcia budowy dwóch bloków gazowych w Poznaniu. W połowie kwietnia spółka uzyskała decyzję środowiskową, która jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Planowane przedsięwzięcie ma na celu całkowite odejście od wykorzystania węgla w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Poznaniu. Dwa bloki gazowe o łącznej mocy ciepłowniczej 320 MWt i elektrycznej […]

Ciepłownictwo: Prezes URE zmienia model regulacyjny dla ciepłownictwa by wspierać inwestycje i transformację sektora

Przed polskim ciepłownictwem stoi ogromne wyzwanie związane z procesem transformacji, podyktowanym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącymi kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2. Dlatego regulator postanowił zmienić dotychczasowy model regulacyjny dla przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego[1]. Wprowadzenie regulacji jakościowej w sektorze ciepłowniczym z myślą o słusznym interesie odbiorców – Skupiamy się […]

Pilotaż projektu instalacji pomp ciepła w Krynicy Zdroju i Rabce Zdroju

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka 2 czerwca 2021 r. ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażowym projektem instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła dla obszarów Krynicy Zdroju i Rabki Zdroju. Prace będą realizowane przez 12 miesięcy, a projekt będzie finansowany w ramach programu „ Polska Geotermia Plus” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki […]

Tarnobrzeg bez smogu

Ochrona środowiska to nie moda. W Grupie Kapitałowej ECO to zadanie realizowane konsekwentnie od wielu lat. Efekt ekologiczny działań inwestycyjnych i modernizacyjnych prowadzonych przez spółki Grupy ECO z roku na rok rośnie. Realizacja zadań modernizacyjnych w zakresie sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych to jednak temat stosunkowo trudny. Stanowi wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i ekonomiczne. Już […]

Jaka będzie rola biogazu w ciepłownictwie?

W procesie transformacji energetycznej branży ciepłowniczej istotne znaczenie odgrywać będzie wykorzystanie paliw alternatywnych, które będą mogły skutecznie zastąpić węgiel kamienny i brunatny czy też zazielenić gaz ziemny w procesach wytwarzania. Jednym z rozwiązań wskazywanych przez czołowe polskie przedsiębiorstwa energetyczne jest realizacja inwestycji w biogaz i biometan. Biogaz stanowi mieszaninę gazów zawierającą metan, która powstaje w […]

Startuje przedsięwzięcie NCBR: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że ciepłownia ma wytwarzać ciepło, a prąd niejako przy okazji. W nowym projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to produkcja prądu, do tego w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE), wysuwa się na pierwszy plan. Dlaczego? Chodzi o stabilizację sieci energetycznej przyszłości, która nie będzie już bazować na paliwach kopalnych. Przedsięwzięcie […]

80%, a może nawet 90% ciepła z OZE. Nowe przedsięwzięcie NCBR – „Ciepłownia Przyszłości”

Jeszcze do 14 czerwca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka na zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. NCBR przeznacza 38 mln zł z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na opracowanie technologii, która pozwoli na przekształcanie instalacji ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych w nowoczesne, a przy […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć