Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Rekordowa moc projektów w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

W 2019 r. krakowska elektrociepłownia zrealizowała rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła. Przekłada się to na  75 MW termicznych – czyli tyle ile jest potrzebne, aby  zapewnić komfort cieplny mieszkańcom Nowego Sącza. Rok zakończył się także podpisaniem aż 5 nowych umów kompleksowych z krakowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach programu „Ciepła woda bez […]

Trójmiasto z jeszcze lepszym powietrzem. Coraz więcej budynków korzysta z ciepła sieciowego

Kolejnych 650 budynków w Trójmieście, Rumi i Kosakowie zostało w minionym roku przyłączonych do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, należącej do Grupy Kapitałowej PGE. Dzięki inwestycjom gdańskiej Grupy GPEC oraz gdyńskiego OPEC mieszkańcy aglomeracji trójmiejskiej znacząco obniżyli emisję CO2 do atmosfery i poprawili jakość powietrza. Sieć ciepłownicza w Trójmieście gęsto oplata aglomerację […]

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy

W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych. Coroczne sprawozdanie nazywane URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności […]

Ciepło dla Będzina i Dąbrowy Górniczej

Dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego to kolejna proekologiczna inwestycja TAURONA. Blok w Łagiszy oprócz wytwarzania energii elektrycznej, ogrzeje około 20 tys. mieszkań. Koszt inwestycji to ponad 120 mln zł. Ciepło generowane przez blok w Łagiszy zastąpi ciepło wytwarzane przez bloki klasy 120 MWe, które będą sukcesywnie […]

60% pieców węglowych w sercu Śląska do wymiany

60% ankietowanych gospodarstw domowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, korzystających obecnie z pieców węglowych musi do końca 2021 r. zmienić sposób ogrzewania. Takie dane płyną z badania opinii publicznej, dotyczącego znajomości i konsekwencji przepisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie TAURON Ciepło. Badanie zostało zrealizowane w IV […]

Rekordowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy Kapitałowej PGE, w 2019 r. przyłączyła do sieci ciepłowniczej 67 obiektów pozyskując tym samym aż 13,1 MWt mocy cieplnej z realizacji nowych przyłączeń na pierwotnym oraz wtórnym rynku ciepła. Jest to najlepszy wynik od 2009 r., odkąd właścicielem sieci ciepłowniczej jest elektrociepłownia. Ponad 60% […]

Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania na wysokosprawną kogenerację

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i spadku emisji gazów cieplarnianych. 41 przedsięwzięć otrzyma prawie 304 mln zł wsparcia na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt projektów to niemal 816 mln zł. Dofinansowane inwestycje polegają na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. To technologia stosowana […]

W 2019 r. we Wrocławiu i w Gminie Siechnice przyłączono do sieci ciepłowniczej 130 obiektów

W 2019 r. KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE prowadziła nie tylko intensywne prace inwestycyjne w ramach własnego finansowania (1,5 km wybudowanych sieci), ale również z wykorzystaniem pozyskanego współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Podłączenie do sieci ciepłowniczej nowych obiektów były możliwe […]

W Gorzowie coraz więcej budynków podłączanych jest do miejskiej sieci ciepłowniczej

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim przyłączyła w 2019 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 3,7 MWt. Jednocześnie prowadzi od wielu lat program likwidacji term gazowych. Tylko w 2019 r. zlikwidowano ok. 2000 term i zastąpiono je modułami dostarczającymi ciepłą wodę użytkową ze scentralizowanego systemu ciepłowniczego o łącznej mocy […]

PGE Toruń przyłączyła w 2019 r. ponad 60 obiektów do sieci ciepłowniczej

Ponad 60 toruńskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 11,5 MWt, zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Połowa z nich to nowopowstałe obiekty, pozostałe – to budynki właścicieli chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe. Świadczy to o tym, że rośnie świadomość mieszkańców związana z wpływem sposobu ogrzewania na jakość […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć