Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Nowe budynki w aglomeracji z ciepłem sieciowym

TAURON Ciepło zakończył 2018 r. przyłączeniem wielu nowych budynków i obiektów do sieci ciepłowniczej. Do grona odbiorców największego dostawcy ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej dołączyła m.in. Galeria Handlowa Libero w Katowicach, biurowiec TDJ oraz liczne budynki w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych na terenie Śląska i Zagłębia. Łączna wartość nakładów poniesionych przez TAURON Ciepło w 2018 r. […]

Enea rozbudowuje linię produktową Enea Eco o piece powierzchniowo-akumulacyjne i pompy ciepła

Enea, zgodnie z zapowiedziami, rozszerzyła swoją ofertę Enea Eco o dodatkowy element, jakim są piece powierzchniowo-akumulacyjne. Wprowadzenie ich do oferty Enei to kolejny etap długofalowych działań firmy, wpływających na świadomość Klientów w zakresie ochrony środowiska i walki ze smogiem. Enea na początku roku wprowadziła ofertę Enea Eco, która wspiera walkę ze smogiem i promuje zwiększanie […]

PGE Energia Ciepła stała się liderem sektora ciepłowniczego w Polsce

Do PGE Energia Ciepła zostało przeniesionych sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, tj. elektrociepłownia w Bydgoszczy, elektrociepłownia w Rzeszowie, elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, elektrociepłownia w Zgierzu oraz elektrociepłownia w Kielcach. – Za nami realizacja skomplikowanego i wielowątkowego projektu integracji aktywów ciepłowniczych, który przeprowadziliśmy zgodnie […]

Nowe systemy wsparcia dla jednostek w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wejdzie w życie 25 stycznia 2019 r. W dniu 10 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 42 została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (dalej: „ustawa o CHP”), która wprowadza nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji, […]

PGE Toruń zrealizowała plan podłączając do sieci ciepłowniczej ponad 80 nowych obiektów

Ponad 80 tematów związanych z przyłączaniem nowych obiektów z rynku pierwotnego i wtórnego o łącznej mocy 11,28 MWt zostało zrealizowanych w 2018 r. przez departament handlowy PGE Toruń. To więcej niż założono w planie. PGE Toruń w 2018 r. prowadziła intensywne prace związane z przyłączaniem nowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Prace dotyczyły zarówno rynku pierwotnego […]

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z podpisem Prezydenta

Ustawa wprowadza nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, który zastąpi dotychczas istniejący mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia. Ustawa ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez promowanie energii elektrycznej z […]

Zmiany w zarządach Veolii w Warszawie i Poznaniu

Od stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w zarządach spółek Veolii w Warszawie i Poznaniu. Paweł Orlof, dotychczasowy Prezes Zarządu Veolia Energia Poznań S.A., został powołany, na stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Energia Warszawa S.A. Funkcję nowego Prezesa Veolii w Poznaniu objęła Dalida Gepfert, dotychczas Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy. Paweł Orlof, na stanowisku Prezesa Zarządu Veolii […]

MPEC Kraków: Ostrzeżenie przed fałszywymi fakturami

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zarejestrowało zgłoszenia od osób, które otrzymały e-maile będące próbą oszustwa. Wiadomości te zawierają informację o rzekomej fakturze VAT z naszej firmy lub odnośnik do strony, na której jakoby ma się ona znajdować. Link lub plik ma rozszerzenie zip i zawiera złośliwe oprogramowanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie informuje, […]

HTR na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe (HTR) znalazły się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w grupie KIS 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Otwiera to drogę do objęcia badań NCBJ w tej dziedzinie wsparciem m.in. ze środków Unii Europejskiej. Krajowe inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań […]

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice otrzyma 57 mln zł dotacji na budowę kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę

Ograniczenie smogu oraz uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – to główne korzyści, jakie przyniesie budowa kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice. Inwestycja wsparta ze środków europejskich przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi wyłączenie z eksploatacji części przestarzałych urządzeń wytwórczych opalanych węglem. Będzie to ważny czynnik w tworzeniu stabilności energetycznej w […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć