Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Bezpieczeństwo pracowników – warunek zapewnienia ciągłości dostaw. Fortum stawia na środki prewencyjne

Fortum, firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu energii elektrycznej dostosowuje procedury i systemy pracy, by zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Dzięki temu produkcja i dystrybucja ciepła odbywają się bez zakłóceń. W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, firma Fortum zdecydowała o modyfikacji swoich procedur oraz systemu pracy. Wszystko po to, by minimalizować […]

PGNiG TERMIKA wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową

Będzie to pierwsza w mieście tego typu inwestycja, która wzmocni cały system ciepłowniczy w regionie. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale 2020 roku i według umowy z wykonawcą potrwa ona ok. 17 miesięcy. – To kolejne przedsięwzięcie tego typu realizowane przez PGNiG TERMIKA w Polsce. Naszym celem jest wzrost udziału ciepła systemowego wśród mieszkańców […]

Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na kogenerację?

Coraz więcej miejsca w debacie europejskiej zajmują plany Komisji, dotyczące programu Europejskiego Zielonego Ładu. Plany Brukseli z uwagą śledzą przedstawiciele elektroenergetyki i ciepłownictwa. Głos w sprawie propozycji wstępnych, zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej, zajęło również Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Czym jest Europejski Zielony Ład? W dokumentach Komisji Europejskiej czytamy, że „Europejski Zielony Ład ma na celu […]

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła nie jest zagrożona

W obliczu zagrożenia chorobą wywołaną  koronawirusem oraz jako spółka odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne i cieplne największych miast Polski, PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, wprowadziła odpowiednie procedury gwarantujące niezakłóconą produkcję ciepła i energii elektrycznej. PGE Energia Ciepła od początku monitorowała sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie, dlatego z wyprzedzeniem podjęła decyzję […]

Rekordowe przyłączenia w PGE Energia Ciepła w 2019 r.

W 2019 r. w 13 miastach, w których PGE Energia Ciepła oraz jej spółki zależne prowadzą działalność, do miejskich sieci ciepłowniczych przyłączone zostały budynki o zapotrzebowaniu na ciepło 239,9 MWt. To o 60,1 MWt więcej niż spółka zakładała w planie na 2019 r., a także o 43,4 MWt więcej niż w 2018 r. Wielkość nowo […]

GAZ-SYSTEM: umowa z Elektrociepłownią Czechnica podpisana

Spółka zawarła z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku gazowo-parowego. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla Wrocławia i okolic. Obecnie energia jest tam produkowana podczas spalania węgla i biomasy. Umowa zakłada budowę gazociągu o dwóch średnicach: 500 mm (ok. 4,7 km) oraz 300 mm (ok. 6,5 km) wraz […]

20 stopni dla klimatu

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zainicjowała kampanię edukacyjną „20 stopni dla klimatu”, w której namawia Polaków do niemarnowania ciepła. Badania wykazują, iż polskie mieszkania są przegrzewane i nieprawidłowo wietrzone. Nieznaczne obniżenie średniej temperatury pozwoli zredukować domowe wydatki na ciepło, pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie, a co więcej poprawi jakość powietrza, którym na co dzień wszyscy oddychamy. […]

Ponad 250 osób na nocnym zwiedzaniu w PGE Toruń

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, zorganizowała 29 lutego nocne zwiedzanie w ramach akcji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu „Poznaj region z przewodnikiem”. Ponad 250 mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego zwiedziło toruńską elektrociepłownię w niecodziennej, bo nocnej, scenerii i poznało tajniki produkcji energii elektrycznej i ciepła dla ponad 100 tysięcy mieszkańców. W ciągu […]

MAP przekazało do Komisji Europejskiej Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu

31 grudnia Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało do Komisji Europejskiej (KE) „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Przygotowanie tego dokumentu wynikało z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie […]

Energa Kogeneracja gotowa do inwestycji, czeka na decyzję prezydenta Elbląga

Energa Kogeneracja jest gotowa do realizacji projektu. Spółka przedstawiła radnym Elbląga propozycję modelu wytwarzania ciepła na potrzeby Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (EPEC). Działania te pozwolą władzom Elbląga na realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców. Spółka czeka na decyzję prezydenta Elbląga do końca marca. Podstawowym warunkiem realizacji inwestycji jest długoletnia umowa z EPEC gwarantująca […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć