Ciepłownictwo

Co po górnictwie? Debata w senacie

Możliwości magazynowania energii cieplnej i elektrycznej poprzez zmianę przeznaczenia niedokończonych inwestycji i likwidowanych szybów oraz infrastruktury pogórniczej – o tych problemach dyskutowano podczas posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Innowacji w Gospodarce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży górniczej i ciepłowniczej, instytucji zaangażowanych w rozwój przemysłu oraz finansujących projekty dotyczące transformacji energetycznej. Omówiono możliwości techniczne, potrzeby i źródła finansowania, a także kwestię barier prawnych.

– Rozmawiamy na temat innowacyjnych rozwiązań, które w dobie transformacji mogą naszej gospodarce przynieść zupełnie nowe rozstrzygnięcia – poinformowała Joanna Sekuła, Przewodnicząca Senackiego Zespołu. Jej zdaniem, powiązanie rozwoju branży górniczej z wdrażaniem nowych technologii przyniesie ogromne korzyści pomimo zaprzestania wydobycia, a infrastruktura górnicza może zostać dobrze wykorzystana do realizacji celów energetycznych w innych obszarach.

Na posiedzeniu zespołu spotkali się ci, którzy mają opracowane innowacyjne technologie, z tymi, którzy mają szanse je wdrożyć, czyli przedstawicielami: Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Węglokoksu, Kopalni Bobrek, Kopalni Soli Kłodawa, i przedstawicielami instytucji, które takie projekty mogą rozwijać i finansować: Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji w komunikacie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Działy

Reklama