Ciepłownictwo

Budowa nowej kotłowni gazowej w Elektrociepłowni Rzeszów dobiega końca

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie konsekwentnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji i przechodzi na paliwa zero- i niskoemisyjne. Kolejnym etapem jest budowa kotłowni gazowej o łącznej mocy 186 MWt.

Nowe źródła wytwórcze to sześć wodnych kotłów gazowych o mocy 31 MWt każdy, które zapewnią wysoką sprawność przetwarzania energii zawartej w paliwie gazowym w ciepło, przy zachowaniu wysokiej niezawodności oraz dyspozycyjności, co zagwarantuje produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku.

Budowa nowego źródła wytwarzania w Elektrociepłowni Rzeszów to ważny etap transformacji energetycznej, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji kotłów wodnych węglowych WP-120. Wykorzystanie paliwa gazowego zamiast węgla eliminuje emisję tlenków siarki i pyłu, a także zmniejszy emisję CO₂ o blisko 56%. Do mieszkańców Rzeszowa popłynie ciepło wytworzone z proekologicznego źródła, co wpłynie na poprawę warunków środowiskowych w mieście – mówi Grzegorz Krystek, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Już w najbliższym sezonie grzewczym do mieszkańców Rzeszowa popłynie ciepło wytworzone w niskoemisyjnym źródle. Kotłownia gazowa została przyjęta do eksploatacji pod koniec kwietnia.

Budowa nowej jednostki gazowej w Rzeszowie to ważna inwestycja dla miasta i jej mieszkańców. Równolegle w elektrociepłowni realizowana jest druga duża inwestycja. Rozbudowywana jest o II linię technologiczną Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE Rzeszów).

Po zakończeniu inwestycji, ITPOE będzie w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których, w procesie kogeneracji, wytwarzane są energia elektryczna i ciepło, w większości trafiające do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poza sezonem grzewczym ciepło odzyskiwane w procesie termicznego przetwarzania odpadów w ITPOE wystarcza dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową.

Docelowo od 2030 r. ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama