Ciepłownictwo

Od 1 lipca br. wchodzi w życie zmiana taryfy dla ciepła systemowego w Poznaniu

Ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną średnio o 0,4%. Nowa taryfa dotyczy wszystkich grup taryfowych, czyli wszystkich odbiorców ciepła systemowego w Poznaniu.

Powodem zmiany taryfy jest publikacja średnich cen ciepła za 2023 r. oraz wskaźników referencyjnych. 

Veolia Energia Poznań od lat konsekwentnie inwestuje w rozwiązania podnoszące efektywność wytwarzania i przesyłu ciepła. Wśród przykładów zrealizowanych inwestycji warto wymienić uruchomienie akumulatora ciepła czy rozwój technologii odzysku ciepła z procesów produkcyjnych oraz spalania odpadów. W ramach realizowanej strategii dekarbonizacji na przełomie 2024/25 r. planowane jest uruchomienie nowoczesnych bloków gazowych. We współpracy z Miastem Poznań i Aquanet przygotowywana jest budowa instalacji pozwalającej na odzysk ciepła z oczyszczalni ścieków. W porozumieniu z duńską firmą Innargi prowadzone są prace nad zbadaniem potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną. Spółka na bieżąco modernizuje miejską sieć ciepłowniczą w Poznaniu, aby zapewnić bezpieczne i efektywne dostawy ciepła do mieszkańców, instytucji użyteczności publicznej i biznesu.

Koszty ciepła jakie ponoszą klienci zależą jednak nie tylko od kosztów jego wytwarzania i przesyłu, ale także od efektywności jego zużycia. Dlatego Veolia Energia Poznań zarówno inwestuje w podniesienie efektywności miejskiego systemu ciepłowniczego, jak i wspiera swoich klientów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oferując np. spółdzielniom mieszkaniowym i administratorom budynków usługi pozwalające na lepsze zarządzanie ciepłem. Veolia prowadzi także działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do mieszkańców. W ramach kampanii „Stopień mniej, znaczy więcej”  zachęca do zmiany codziennych nawyków, które pomagają ograniczyć zużycie ciepła.

Źródło: Veolia Energia Poznań S.A.

Działy

Reklama