Technologie

Energa Obrót na drodze do transformacji

Efektywność energetyczna, społeczności energetyczne i działalność w oparciu o technologie cyfrowe – to główne cele, jakie stawia sobie w najbliższym czasie Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN.  Dynamiczne zmiany na rynku energii stały się dla spółki inspiracją do nakreślenia nowej wizji rozwoju w ramach Programu Transformacji.

Program rozpoczął się w kwietniu 2023 r. i ma na celu dostosowanie spółki do operacjonalizacji Strategii GK ORLEN. Zaprojektowane zmiany mają pozwolić organizacji aktywnie wpisywać się w budowanie koncernu multienergetycznego w segmencie sprzedaży detalicznej oraz rozwijać nowe produkty i usługi wzmacniające siłę marki. Program ma dostosować Energę Obrót do funkcjonowania w warunkach „ery cyfrowej”. Transformacja pozwoli zwiększyć zdolności spółki do szybkiej adaptacji oraz wykorzystywania szans wynikających, m. in. z: procesu transformacji energetycznej i dekarbonizacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii, liberalizacji i decentralizacji rynku energii, polityki regulacyjnej oraz rosnącej konkurencji i zmian na rynku detalicznym.

Rozwój poprzez efektywność energetyczną

Energa Obrót aspiruje do pozycji krajowego lidera w obszarze efektywności energetycznej i społeczności energetycznych. Organizacja zamierza kompleksowo wspierać samorządy, klientów biznesowych, wytwórców oraz odbiorców indywidualnych w ramach transformacji energetycznej i szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Już dzisiaj spółka dysponuje szerokim wachlarzem produktów i usług w tym zakresie.

Jednym z priorytetów Energi Obrotu jest współpraca z samorządami lokalnym i współtworzenie społeczności energetycznych. Ich elementem są spółdzielnie energetyczne, które umożliwiają znaczące obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków oraz wyższe przychody dla jej wytwórców, a także powodują wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na obszarze ich funkcjonowania.

Dekarbonizacja, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz liberalizacja rynku sprawiają, że konieczne stają się działania transformacyjne. Dzięki nim będziemy mogli zwiększyć zdolność spółki do szybkiej adaptacji, wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń, które pojawiają się na rynku energii – powiedział Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu Energi Obrotu.

Transformacja stwarza nowe możliwości

Program Transformacji realizowany jest w trzech strumieniach: Plan Rozwoju na lata 2024-2032, rachunek marżowy, jako podstawa systemu informacji zarządczej oraz struktura organizacyjna dopasowana do realizacji celów strategicznych. W ramach działań rozwojowych spółka zamierza  budować przewagę konkurencyjną w oparciu o kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań efektywności energetycznej. Wsparciem dla tych operacji będzie baza danych efektywności energetycznej z informacjami dotyczącymi technologii, uwarunkowań środowiskowych oraz potencjalnych klientów. Ponadto firma zwiększy zdolności do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym poprzez cyfryzację procesów biznesowych i budowę elastycznej kultury procesowej. Energa Obrót zamierza dalej rozwijać działalność w kierunku efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także dywersyfikować działania w oparciu o kompleksowe rozwiązania dla społeczności energetycznych.

– Dzięki zdefiniowaniu kierunków rozwoju mogliśmy sprecyzować dwanaście związanych ze sobą celów strategicznych, w czterech obszarach: finansów, klientów, procesów i zasobów. Siedem z celów dotyczy rozwoju obszaru efektywności energetycznej. Posiadamy w nich potencjał, który umożliwia nam zdobycie pozycji lidera na rynku. Każdy z celów został przez nas opracowany  w oparciu o mapy realizacji celów strategicznych – wyjaśnia Piotr Skrzyniarz, Kierownik Programu Transformacji w Enerdze Obrocie.

Przyjęte kierunki rozwoju oraz świadomy dobór narzędzi pozwolą spółce skutecznie zarządzać rozwojem i elastycznie reagować na zmienność otoczenia rynkowego. Zastosowane w organizacji rozwiązania zapewnią klientom i partnerom – przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym oraz klientom indywidualnym poczucie bezpieczeństwa i stabilności w doskonaleniu efektywności energetycznej.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama