News

News

3,5 sekundy – wyburzenie chłodni kominowej w Elektrowni Siersza

Na terenie Elektrowni Siersza dokonano wyburzenia chłodni kominowej nr 4. Detonacja, która trwała zaledwie 3,5 sekundy, poprzedzona była szczegółowymi pracami przygotowawczymi. W tym czasie w płaszczu chłodni wywiercono ponad 3 000 otworów, w których umieszczono ładunki o masie od 50 do 100 gramów każdy. Łączna waga ładunków potrzebnych do powalenia 1830,69 m3 żelbetu ważącego 4,5 tys. […]

Rozmowy o ekologii na Akademii EKODOBRYCH Praktyk GiEKSY

Akademia EKODOBRYCH Praktyk GiEKSY to projekt edukacyjny spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Jego ideą jest popularyzacja najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony klimatu, gleby i wody w energetyce oraz w przemyśle. W ramach akademii odbywają się seminaria, w których uczestniczą przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Najnowszą edycję seminarium zorganizowano […]

TAURON oszacował przychody z IV aukcji rynku mocy

TAURON oszacował, że przychody z aukcji głównej rynku mocy na 2024 r. mogą wynieść nawet 706 mln zł. Łącznie przychody Grupy z przeprowadzonych już aukcji mogą więc sięgnąć 5,5 mld zł. Według szacunków TAURONA, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 235,91 do 269,58 zł/kW/r., co oznacza, że przychody Grupy w latach 2024-2028 mogą […]

Telekomunikacyjny biznes TAURONA nabiera tempa

TAURON  buduje szerokopasmową sieć dostępu w siedmiu regionach południowej Polski. Realizacja inwestycji z zakresu usług infrastruktury telekomunikacyjnej to dla Grupy szansa na poszerzenie portfela świadczonych usług. – Dzięki zaadaptowaniu istniejącej już infrastruktury światłowodowej i zagregowaniu ruchu sieciowego, umożliwiamy dostawcom telekomunikacyjnym poszerzenie obecnej sieci dostępowej bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych – zaznacza Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu […]

Przedstawiciele ponad 40 państw rozmawiali o energetyce w Paryżu

W Paryżu w dniach 5-6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej – 2019 IEA Ministerial. Obradom przewodniczyła delegacja Polski na czele z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką. Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował Wiceminister Tomasz Dąbrowski, pełniąc jednocześnie funkcję conseiller aupres du President. Międzynarodowa Agencja Energetyczna jest najbardziej prestiżową, a jednocześnie najbardziej profesjonalną […]

Rozliczenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Krajowy ośrodek informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu zamieszczony został komunikat dotyczący możliwości rozliczenia kosztów inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na realizację zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym, do zbilansowania z wartością planowanych do wydania uprawnień do emisji. Powyższą informację można znaleźć pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=5829 […]

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zdecydowała o odwołaniu ze składu Zarządu spółki Mateusza Aleksandra Bonca, Prezesa Zarządu, z dniem 6 grudnia 2019 r. Pełnienie funkcji Prezesa Rada powierzyła Jarosławowi Wittstockowi, obecnemu Wiceprezesowi Zarządu. W Zarządzie Grupy LOTOS S.A. zasiadają również: Zofia Paryła, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Jarosław Kawula, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz […]

100 dni „Mojego Prądu” i zapowiedź drugiego naboru

Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni – to efekty kończącego się naboru w programie „Mój Prąd”. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do […]

GAZ-SYSTEM podpisał list intencyjny z firmą CIECH w zakresie współpracy przy budowie podziemnego magazynu gazu ziemnego i kopalni soli „Damasławek”

W spółce GAZ-SYSTEM trwają prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy magazynu gazu ziemnego i kopalni soli na wysadzie solnym „Damasławek”. Podpisany list intencyjny z Firmą Ciech, jest deklaracją współpracy pomiędzy Spółkami przy realizacji tej inwestycji. Podpisanie listu jest związane z realizowaną przez Spółkę GAZ-SYSTEM Polityką Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, której celem […]

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do października 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec października 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 780, a więc zwiększyła się od początku tego roku o 8 775. Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), liczba ta wyniosła 649 440, co oznacza wzrost od początku […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć