News

News

Raport z rynku CO₂ – marzec 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO₂ – marzec 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W marcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego […]

PSG i Gmina Czarny Dunajec rozpoczynają współpracę w zakresie wodoru

Polska Spółka Gazownictwa oraz Miasto i Gmina Czarny Dunajec podpisały porozumienie o współpracy. Jego celem jest długoterminowe partnerstwo w dziedzinie rozwoju technologii związanych z paliwami alternatywnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. – Bardzo się cieszymy, że to właśnie Polska Spółka Gazownictwa będzie partnerem, który pomoże miastu i gminie Czarny Dunajec wykorzystywać wodór jako źródło energii na […]

Grupa ORLEN obniża emisje CO₂ na złożu Sleipner w Norwegii

Kolejna instalacja wydobywcza służąca do eksploatacji norweskich złóż Grupy ORLEN została podłączona do czystej energii wytwarzanej na lądzie. Elektryfikacja złoża Sleipner pozwoli uniknąć emisji 160 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. W 2024 r. już około dwie trzecie wydobycia gazu przez PGNiG Upstream Norway będzie realizowane z wykorzystaniem instalacji zasilanych z lądu. Elektryfikacja instalacji na złożu Sleipner […]

Nowy Zarząd PGE Energia Ciepła S.A.

W skład Zarządu II kadencji PGE Energia Ciepła S.A. zostali powołani: Grzegorz Krystek i została powierzona mu funkcja prezesa zarządu od dnia 17.04.2024 r.; Katarzyna Suwała i została powierzona jej funkcja wiceprezesa zarządu od dnia 06.05.2024 r.; Mariusz Michałek i została powierzona mu funkcja wiceprezesa zarządu od dnia 17.04.2024 r.; Radosław Woszczyk i została powierzona […]

Projekt ORLEN z największą dotacją z Unii Europejskiej w obszarze wodoru

Realizowany przez ORLEN projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii. Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego […]

GAZ-SYSTEM opracuje Wodorową Mapę Polski

Spółka zaprasza wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w niewiążącej procedurze badania rynku realizowanego w ramach projektu „Wodorowa Mapa Polski”. Wyniki badania zostaną uwzględnione przez spółkę w planowaniu infrastruktury przesyłu wodoru i pozwolą na stworzenie wstępnej mapy wodorociągów na terenie kraju. – Pakiet gazowo-wodorowy Unii Europejskiej oraz Polska Strategia Wodorowa wymagają dekarbonizacji krajowej gospodarki poprzez […]

Obywatele popierają efektywne wykorzystanie energii

Europejski panel obywatelski dotyczący efektywności energetycznej zakończył się sformułowaniem 13 zaleceń dla Komisji Europejskiej, które zachęcają do realizacji ambitnej polityki klimatycznej. W trakcie sesji końcowej europejskiego panelu obywatelskiego poświęconego efektywności energetycznej, która odbyła się 12-14 kwietnia w Brukseli, 150 uczestników przyjęło 13 zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących efektywności energetycznej. Mniejsze zużycie energii i korzystanie z […]

Domy neutralne dla klimatu

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków pomoże obniżać rachunki za energię i ograniczać emisje. Dyrektywa w sprawie poprawy charakterystyki energetycznej budynków jest kolejnym kamieniem milowym Europejskiego Zielonego Ładu. Właśnie została zaakceptowana przez Radę UE. Przepisy określają ramy dla państw członkowskich mające na celu ograniczenie emisji i zużycia energii w budynkach w całej UE, od domów i miejsc pracy […]

Ceny maksymalne prądu będą niezgodne z prawem UE

Wprowadzenie cen maksymalnych sprzedaży energii elektrycznej dla konsumentów i mikroprzedsiębiorstw po 30 czerwca br. będzie niezgodne z prawem UE. Konfederacja Lewiatan wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem konsultacji publicznych w tej sprawie. – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej potwierdziła zakaz stosowania cen maksymalnych w sprzedaży energii elektrycznej do […]

Ekologiczna instalacja Veolii w Tarnowskich Górach dostarcza ciepło do tysięcy mieszkań i obiektów publicznych

– 51% ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii i dzięki wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej – to jeden z efektów oddanej do użytku w Tarnowskich Górach nowoczesnej inwestycji Veolii Południe z Grupy Veolia term. – 18 kwietnia br. oddany do użytku został ostatni element projektu Szafir – zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe zasilany gazem ziemnym […]

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć