News

News

Wydawnictwo książkowe „Termiczne Przekształcanie Odpadów”

Zapraszamy do zakupu książki autorstwa prof. Grzegorza Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej pt. „Termiczne Przekształcanie Odpadów”. Spis treści Wstęp – str. 4 Odpady jako paliwo – str. 21 Regulacje prawne dotyczące spalania odpadów – str. 34 Rola spalarni w systemie gospodarki odpadami – str. 53 Historia spalania odpadów – str. 78 Technologie spalania odpadów – str. […]

NCBR zabiega o polskie technologie magazynowania ciepła i chłodu

Sprawna akumulacja ciepła oraz chłodu to jeden z istotnych elementów powodzenia transformacji energetycznej, w którą włączyła się Polska. W przyszłości budynki będą czerpać ciepło i chłód z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, a do tego potrzebne są magazyny. Poprzez przedsięwzięcie „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, finansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Narodowe […]

Nowy zintegrowany raport LOTOSU już dostępny online

Grupa Kapitałowa LOTOS opublikowała zintegrowany raport roczny, który kompleksowo prezentuje finansową i pozafinansową działalność firmy w 2020 r. Znajdują się tam informacje dotyczące podejścia koncernu do aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Dbając o transparentność swoich działań, LOTOS co roku prezentuje dane finansowe i niefinansowe za pośrednictwem raportu zintegrowanego. Konstrukcja publikacji odnosi się […]

Kolejny krok w stronę ekologii. PGE Energia Ciepła wspomoże budowę ITPOE w Gorzowie Wielkopolskim

PGE Energia Ciepła oraz Miasto Gorzów Wielkopolski podejmują współpracę, która ma na celu budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Gorzowie Wielkopolskim. Prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki 3 sierpnia podpisali list intencyjny w sprawie budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Gorzowie Wielkopolskim. […]

Umowa z ceną dynamiczną – tańsza energia dla aktywnych odbiorców

Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez MKiŚ w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi. – Nowe regulacje, proponowane przez MKiŚ, służą przede wszystkim aktywizacji […]

Wsparcie produkcji ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza aukcję na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP)

Między 20 a 22 września br. odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 36 TWh, a jej wartość to blisko 6,4 mld […]

Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 r. oraz ustalił jej koszty na 2022

Korekta kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2020 r. Realizując zapisy ustawy o zasadach pokrywania kosztów wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (tzw. KDTów)[1], Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia gazu ziemnego za 2020 r. dla wytwórców uczestniczących w tym roku w programie pomocowym realizowanym […]

Prace naprawcze bloku 910 MW w Jaworznie

TAURON i RAFAKO do 25 lutego 2022 r. zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Prace te doprowadzą do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej. – Podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowaliśmy konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Wraz z […]

TAURON i PGNiG mają list intencyjny dot. ECSW

TAURON i PGNiG podpisały list intencyjny dotyczący możliwej transakcji sprzedaży udziałów w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) przez Grupę TAURON na rzecz Grupy PGNiG. We wrześniu ub. r. firmy uruchomiły w Stalowej Woli blok gazowy o mocy 450 MW. Obecnie koncerny posiadają po 50% akcji ECSW. – ECSW to nowoczesna jednostka gazowa spełniająca bardzo restrykcyjne normy środowiskowe, której […]

PGNiG i PST oczekują dopuszczenia do udziału w postępowaniu certyfikacyjnym dotyczącym Nord Stream 2

PGNiG SA i PGNiG Supply & Trading złożyły wniosek o włączenie do postępowania certyfikacyjnego operatora gazociągu Nord Stream 2. Od wyniku postępowania zależy, czy właściciel gazociągu uzyska uprzywilejowaną pozycję na europejskim rynku gazu. PGNiG SA i spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) wystąpiły do niemieckiego organu regulacyjnego o przyłączenie do postępowania certyfikacyjnego wszczętego na […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć