News

News

Nowe propozycje dopłat do pojazdów elektrycznych

Opublikowano nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dopłaty pozwalające na wybór większej liczby modeli samochodów elektrycznych, w porównaniu do osób fizycznych. Wprowadzono także podział na segmenty pojazdów, co ułatwia drogę do dofinansowania pojazdom dostawczym i ciężarowym. Na mocy aktualnej […]

Środowiskowe forum współpracy

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski podpisali dziś porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Do grona sygnatariuszy porozumienia dołączą również Ministrowie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Inwestycji i Rozwoju. Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju stanowi forum współpracy pomiędzy organami ochrony środowiska a instytucjami, […]

Raport: Polki i Polacy chcą sami produkować energię elektryczną – czas, by zauważyły to partie polityczne

Z najnowszego raportu na temat prosumeryzmu w Polsce wynika, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana sposobu myślenia o energetyce. Za samodzielną produkcją energii elektrycznej opowiada się 84% badanych. Nie biorą tego jednak pod uwagę największe partie polityczne, które w swych kampaniach wyborczych zgoła ignorują kwestię energetyki prosumenckiej. Raport „Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii […]

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż od 18 sierpnia 2019r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru. (NC DC). Proces wdrażania kodeksu sieci NC DC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem […]

„Elektryczni” wracają z Mega Mocą!

Spektakularne eksplozje, górskie interwencje w zimowych warunkach, a przede wszystkim codzienną pracę energetyków TAURONA będą mogli śledzić widzowie telewizji FOKUS TV. 7 września o godzinie 20:00 na telewizyjny ekran wracają „Elektryczni”. – W drugim sezonie „Elektrycznych” po raz kolejny zobaczymy energetyków Grupy TAURON w spektakularnych akcjach. Dzięki nim miliony Polaków mogą się czuć bezpiecznie, mając […]

GK PGNiG: Wzrost przychodów w I półroczu 2019 r. do ponad 22,6 mld zł

Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wzrosły o 8% w porównaniu z I półroczem 2018 r. w warunkach spadających cen gazu ziemnego i rosnących cen ropy naftowej. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej. Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała w I półroczu 2019 r. 22,63 mld zł przychodów ze […]

innogy Polska jako pierwsza firma energetyczna startuje z nowym programem w trosce o środowisko

„innogy goes green” – to nowy program innogy Polska, który promuje proekologiczne rozwiązania zarówno w firmie, jak i poza nią. Dzięki podejmowanym działaniom, w skali roku, uda się m.in. zaoszczędzić 268 ton drewna i zrezygnować ze 160 tys. plastikowych butelek. Ochrona środowiska była od zawsze ważna dla innogy Polska. Firma konsekwentnie podejmuje kolejne proekologiczne działania, a […]

Przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Grupie TAURON

TAURON ogłosił przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie. Termin składnia ofert wyznaczony został na 13 września. – TAURON prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju […]

Poczta Polska wybrała auta elektryczne

Pracownicy Poczty Polskiej będą wkrótce doręczać paczki przy pomocy Nissanów e-NV200,  elektrycznych samochodów dostawczych, które dołączą do pocztowej floty pojazdów jesienią tego roku. Poczta Polska  wyłoniła dostawcę w przetargu na najem aut o ładowności do 800 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jest nim Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., który udostępni pocztowcom 20 Nissanów e-NV200. […]

PGE Obrót informuje o konieczności przedstawienia duplikatów faktur przez klientów, którzy w ub. r. korzystali z usług innego sprzedawcy

PGE Obrót, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozesłała do swoich klientów pismo, w którym prosi o przekazanie faktur, duplikatów faktur lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Przedstawienie tych dokumentów jest niezbędne do wyznaczenia cen wskazanych w Ustawie ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Co ważne, sprawa dotyczy tylko tych podmiotów, które 30 […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć