News

News

Więcej gazu od PGNiG dla KGHM

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zwiększy dostawy gazu ziemnego dla KGHM Polska Miedź SA. Obie firmy podpisały dodatkowy kontrakt indywidualny do obowiązującej umowy ramowej. PGNiG poszerzy dostawy gazu ziemnego dla KGHM o nowy punkt – Powierzchniową Stację Klimatyzacyjną w Kwielicach na Dolnym Śląsku. Zostanie ona oddana do użytku przez KGHM w 2021 r. W […]

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw – projekt z dnia 8 września 2020 r. Pobierz pełną treść >> Źródło: Konfederacja Lewiatan

Program „Ciepłownictwo powiatowe” od 1 października na nowych zasadach

– Trwający od marca 2019 r. pilotaż spełnił swoje zadanie, możemy zatem wdrażać kolejny etap programu. Wprowadziliśmy zmiany, które zoptymalizują program i usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach, a przez rozwój ciepłownictwa systemowego przyczynią się też do redukcji niskiej emisji – mówi Minister Klimatu, Michał Kurtyka. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski […]

Społeczny wymiar transformacji tematem dyskusji z udziałem Wiceministra Klimatu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji to jeden z głównych tematów wokół, których koncentrowała się dyskusja podczas webinarium zorganizowanego 22 września 2020 r. przez Instytut J. Delorsa. W wydarzeniu wziął udział wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. Sektor wydobywczo-energetyczny oparty na węglu i paliwach kopalnych ma w Polsce ogromny wpływ zarówno na gospodarkę, jak i […]

NFOŚiGW wspiera budowę spalarni odpadów w Gdańsku

Prawie 300 mln zł pożyczki na współfinansowanie gdańskiej inwestycji przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków krajowych. Wcześniej, na budowę kompleksowego zakładu gospodarowania odpadami, pozyskano dotację – ok. 270 mln zł z unijnego Funduszu Spójności (działanie 2.2 POIiŚ 2014-2020). System, którego moc przerobowa wyniesie 160 tys. ton rocznie, obejmie ponad 1,6 mln […]

Polacy po doświadczeniach pandemii – wyniki badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu

Połowa Polaków uważa, że rzadsze korzystanie z samochodu w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu, a ponad 60% deklaruje gotowość ograniczania tej czynności – wynika z najnowszego badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), wchodzącego w skład Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). – Jazdę samochodem ograniczyło w trakcie trwania pandemii 25% […]

Spotkanie z Ambasadorem Japonii

Minister Klimatu Michał Kurtyka spotkał się z Ambasadorem Japonii Tsukasa Kawada w związku z zakończeniem misji w Polsce. Rozmowa odbyła się 24 września 2020 r. w Ministerstwie Klimatu. Tsukasa Kawada pełnił w Polsce funkcję Ambasadora Japonii od czerwca 2018 r. Był on aktywnym orędownikiem wzmocnienia współpracy energetycznej i silnie lobbował za jak największym wykorzystaniem wiedzy, […]

Energa Operator pomoże samorządom wdrażać elektromobilność

Energa Operator wesprze rozwój polskiej elektromobilności. We współpracy z samorządami wybuduje ok. 280 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kluczowy aspekt – właściwa lokalizacja Energa Operator wspólnie z władzami poszczególnych gmin uzgodniła plany budowy sieci stacji ładowania i konkretne, optymalne pod względem przyszłego użytkowania lokalizacje. Poszukiwane były miejsca charakteryzujące się dużym ruchem pojazdów, jak okolice galerii i pasaży handlowych, dworców i węzłów […]

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W II kwartale 2020 r. cena ta wyniosła 245,36 zł/MWh. Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 46/2020  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale […]

Zapobieganie nieprawidłowościom dotyczącym bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego. Do 19 października trwają konsultacje ACER i ENTSOG

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) rozpoczęły konsultacje przygotowanej wspólnie rekomendacji dotyczącej zapobiegania potencjalnym nieprawidłowościom w zakresie bilansowania na rynkach gazu ziemnego (EU Balancing Suspected Misconduct ACER&ENTSOG Consultation Document). Rekomendacje powstały w oparciu o wnioski z rozmów ACER z operatorami systemów przesyłowych (Transmission System Operators, TSO), […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć