News

News

PGE GiEK podsumowywała program inwestycyjny w Zespole Elektrowni Dolna Odra

Stan realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego w Elektrowni Pomorzany był tematem spotkania, które odbyło się 30 listopada. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz strony społecznej ZEDO. Do tej pory w elektrowni wykonano 11 zadań, kolejne 7 jest w trakcie realizacji. Program inwestycyjny Elektrowni […]

Deklaracja wyboru wariantu opłaty rocznej na 2019 rok

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2018 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych przypomina o wyborze wariantu opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna. Szczegółowe informacje dostępne tutaj. Źródło: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.  

Energa zbuduje nową stację ładowania samochodów elektrycznych

Energa Obrót podpisała ze sklepami KOMFORT umowę o współpracy przy budowie nowego punktu ładowania samochodów elektrycznych. Nowy punkt ładowania samochodów elektrycznych powstanie przy sklepie KOMFORT w Gdyni (ul. Morska 48). Terminal będzie dysponował łączną mocą 44 kW, będą mogły z niego korzystać równocześnie dwa samochody. Planowany termin oddania inwestycji to Grudzień 2018. To pierwszy terminal […]

Sprawdź jak przebiegała VI Konferencja Techniczna „Realizacja i Eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VI Konferencję Techniczną „Realizacja i Eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”, która miała miejsce w dniach 21-22 listopada 2018 r. w Kazimierzu Dolnym / Kozienicach. Partnerem wydarzenia była ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Konferencję oraz Panel Dyskusyjny poprowadził prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki na AGH. Wydarzenie na stałe już wpisało się w kalendarz […]

Dla czystszego świata – Fortum na COP24

Mottem naszego działania jest hasło „Dla Czystszego Świata” i to jemu podporządkowujemy wszystko, co robimy – przekonywała w tracie odbywającej się w Katowicach konferencji klimatycznej ONZ – COP24 Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions Fortum. Przykładem podejścia Fortum do produkcji energii i rozwoju zrównoważonych miast jest uruchomiona w tym roku w Zabrzu […]

Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii

Po raz kolejny zamieszczamy podsumowanie dotyczące minionego miesiąca. Dane kształtują się następująco: Energia elektryczna Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0% r/r przy wolumenie 20 047 150 MWh. […]

Ceny energii – przed czym stoi polska gospodarka? – relacja z debaty Instytutu Staszica

– Temat cen energii jest bardzo ważny. Dotyczy przyszłości polskiej gospodarki. Dlatego uważam, że założenia ogólne przyjętego niedawno projektu Polityki Energetycznej Polski żeby równolegle podnosić efektywność energetyczną i chronić klimat, są bardzo trafne. Brakuje mi jednak nacisku na energetykę rozproszoną. Realność wykonania założeń PEP2040 jest pochodną tego skąd wziąć pieniądze. Jeśli teraz mamy spadek wartości […]

Stan środowiska w obszarach prac poszukiwawczych za gazem z formacji łupkowych

Dostępne są nowe wyniki badań środowiskowych zrealizowanych w ramach monitorowania wpływu prac poszukiwawczych niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na środowisko. Badania prowadzone w okresie lipiec 2017 – wrzesień 2018 miały na celu określenie długoterminowych oddziaływań, a ich wyniki stanowią uzupełnienie raportu z 2015 r. Aspekty środowiskowe działalności poszukiwawczej zmierzającej do ustalenia potencjału gazu z łupków były od […]

PGE Nowa Energia wyróżniona w rankingu „Lider Elektromobilności 2018”

PGE Nowa Energia została wyróżniona w rankingu „Lider Elektromobilności 2018” opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i firmę doradczą PwC. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i PwC podsumowały podczas COP24 wyniki badania rynku e-mobility w Polsce i nagrodziły firmy najbardziej zaangażowane w rozwój zero- i […]

BioLNG EuroNet będzie działać na rzecz dekarbonizacji transportu drogowego w Europie dzięki LNG

Konsorcjum BioLNG EuroNet ogłosiło dziś zaangażowanie w dalszy rozwój LNG (ciekłego gazu ziemnego) jako paliwa stosowanego w europejskim transporcie drogowym z nową infrastrukturą, która powinna zapewnić długoterminowy sukces i przyjęcie na szeroką skalę w Europie. Detaliczne stacje LNG wejdą w skład ogólnoeuropejskiej sieci i powstaną w Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce oraz Hiszpanii. Obiekty te […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć