News

News

Petycja w obronie Turowa przedmiotem obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego

W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, podczas którego europoseł Anna Zalewska przedstawi oficjalnie petycję w obronie Kopalni i Elektrowni Turów. Pod petycją w obronie kompleksu podpisało się ponad 30 tys. zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni.  – Przez ostatnie tygodnie czescy politycy podsycali sprawę dotyczącą kompleksu Turów, dlatego uważam, że to bardzo […]

PGE w rankingu największych firm Europy Środkowo-Wschodniej TOP 500 CEE

PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się w pierwszej dziesiątce największych firm Europy Środkowo-Wschodniej TOP 500 CEE. W tegorocznym Rankingu PGE awansowała o dwa miejsca i uplasowała się na 7 pozycji. – Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu największych firm Europy Środkowo-Wschodniej jest potwierdzeniem, że PGE jest jednym z najbardziej stabilnych przedsiębiorstw na polskim rynku. PGE uplasowała się […]

Pół mld na bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Śląska

Środki te przeznaczone zostały na inwestycje TAURONA w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska. Mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa zaplanowane na 2020 rok inwestycje są realizowane zgodnie z założeniami. Jedną z najistotniejszych inwestycji w ostatnim czasie była przebudowa 62 kilometrowej linii Przybków – Kąty Wrocławskie- Klecina. – Województwo Dolnośląskie to duży […]

Enea Operator zakończyła modernizację rozdzielni elektroenergetycznej w Recławiu

Enea Operator zrealizowała w swoim zakresie modernizację rozdzielni elektroenergetycznej 110kV w Recławiu, gdzie we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) trwa projekt polegający na rozbudowie stacji Recław (SE Recław) o rozdzielnię 220 kV. Inwestycja znacznie poprawi niezawodność zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja jest elementem realizacji opracowywanych wspólnie przez Eneę Operator i PSE […]

Stanowisko PKEE ws. raportu Instrat i ClientEarth „Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zaniepokojeniem przyjął raport przygotowany przez Instrat i ClientEarth pod tytułem „Monopol węglowy z problemami. Analiza restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego”. PKEE stoi na stanowisku, iż choć transformacja energetyczna w Polsce ze względu na swój złożony i powszechny charakter wymaga szerokiej debaty publicznej, to jednak tezy zawarte w raporcie dalece odbiegają od faktycznie planowanych zmian. […]

Dialog wysokiego szczebla Grupy Przyjaciół Porozumienia Paryskiego

Globalna współpraca na rzecz implementacji celów Porozumienia paryskiego, jak i realizacji dalszych działań i ambicji, a także kwestia przygotowań do szczytu COP26 – to główne tematy spotkania w formie dialogu wysokiego szczebla Grupy Przyjaciół Porozumienia paryskiego. W wideokonferencji, która odbyła się w dniach 24-25 listopada 2020 r., wziął udział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. […]

Minister Kurtyka o perspektywach rozwoju energetyki jądrowej

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Europie, w kontekście Zielonego Ładu, to główny temat sesji podczas konferencji „High Temperature Reactors for deep decarbonisation: the Polish example From the Gemini+ research project towards demonstration”. W wydarzeniu, które odbyło się 25 listopada 2020 r., wziął udział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. W trakcie wideokonferencji szef resortu klimatu […]

Powołano Prezesa JSW KOKS S.A.

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. na posiedzeniu 25 listopada br. w siedzibie Spółki w Zabrzu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała Panią Iwonę Gajdzik-Szot na stanowisko Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A. Prezes obejmuje stanowisko z dniem powołania. Pani Iwona Gajdzik-Szot objęła stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w Zarządzie JSW KOKS S.A. I kadencji (w czerwcu 2016 r.) oraz […]

Ruszają badania dna morskiego pod kabel Harmony Link

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i na Litwie, podpisali z konsorcjum firm MEWO, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Garant Diving umowę na wykonanie badania dna Bałtyku pod trasę planowanego kabla Harmony Link, który połączy Polskę i Litwę.  Zgodnie z umową wykonawca przeprowadzi badania geofizyczne i geotechniczne dna morskiego wzdłuż planowanej […]

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce. W dniu 24 listopada 2020 r. rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii. Celem nowelizacji jest zniesienie barier rozwoju magazynów energii oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju w […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć