News

News

PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem w Bydgoszczy

Już po raz czwarty w Bydgoszczy PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe na łączną kwotę 30 tys. zł. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową. Bydgoska elektrociepłownia […]

Ekologiczna firma? Sprawdź, jak to zrobić!

Nawet prowadząc niewielki biznes możesz mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne. Odpady, opakowania, działające na co dzień maszyny – każdy z tych aspektów oddziałuje na otaczający nas świat. Sprawdź, jak prowadzić biznes przyjazny środowisku, a także jak dostosować firmę do najnowszych wymogów ekologicznych. Obowiązki w zakresie działań proekologicznych mają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i np. […]

Innowacyjne projekty samoobsługowe wynikiem współpracy Stoen Operator z e-point S.A.

Stoen Operator inwestuje w nowoczesne rozwiązania cyfrowe, co znacznie poprawia efektywność realizacji projektów. Dzięki współpracy z e-point S.A., czołowym graczem w obszarze digitalizacji, operator z Warszawy przeprowadził trzy nowatorskie projekty samoobsługowe. Ich implementacja znacznie ułatwiła zarówno obsługę klientów, jak i procesy związane z inwestycjami.  Procesy bardziej efektywne Stoen Operator w ramach nieustannego doskonalenia obsługi klienta […]

Dubaj – Konferencja COP28 z udziałem Ministra Klimatu i Środowiska: Energia jądrowa jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i wielu krajów świata

Podczas drugiego dnia Konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju Minister Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wzięła udział wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Tripling Nuclear Energy by 2050. – Energetyka jądrowa to jedyna realna podstawa skutecznej, bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji światowych gospodarek. To stabilne, bezpieczne i zeroemisyjne źródło czystej energii, stanowiące również warunek dalszego dynamicznego […]

KPK wspiera polskie podmioty podczas Europejskiego Tygodnia Wodorowego 2023

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, działający w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dołączył w dniach 20-24 listopada 2023 r. do grona wystawców na European Hydrogen Week (Europejski Tydzień Wodorowy) w Brukseli, żeby wesprzeć wszystkie polskie organizacje w udziale w europejskich działaniach na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Z roku na rok rośnie aktywność polskich […]

Spotkanie informacyjne poświęcone aktualizacji IRiESP-OIRE

OIRE zaprasza 8 grudnia 2023 r. na spotkanie dotyczące omówienia konsultowanych, w ramach Karty aktualizacji nr CC/01/2023, zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania […]

Nowy GPZ ENERGA-OPERATOR w Plebance

Zakończyła się gruntowna przebudowa głównego punktu zasilania (GPZ) Plebanka, która znacząco poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej w regionie. Przejęcie obiektu, wcześniej będącego stacją abonencką, przez ENERGA-OPERATOR i jego modernizacja, pozwolą także na zwiększenie możliwości przyłączeniowych zarówno dla odbiorców, jak też dla wytwórców energii z OZE o dużej mocy. Główne punkty zasilania to kluczowe dla funkcjonowania sieci dystrybucyjnej stacje elektroenergetyczne […]

Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na COP28: Inwestycje w energię jądrową szansą dla rozwoju OZE w Polsce

Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska towarzyszyła Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w 28. Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP28). Trwający szczyt jest podsumowaniem wyników Globalnego Przeglądu, którego celem jest monitorowanie realizacji postanowień Porozumienia paryskiego i ocena dokonanych postępów, ale też okazją do sprawdzenia postępów w negocjacjach dotyczących realizacji inicjatyw mających na celu mitygację […]

Badanie ankietowe rynku firm ESCO

Zapraszamy do udziału w ankiecie badającej doświadczenie i oczekiwania dotyczące realizacji projektów z wykorzystaniem formuły EPC (ang. Energy Performance Contract). Do wypełnienia ankiety zachęcamy wszystkich: którzy mają doświadczenie realizacji, są zainteresowani realizacją projektów w formule EPC. Jeśli dysponują Państwo kontaktem do podmiotów zainteresowanych udziałem w badaniu, będziemy wdzięczni za przekazanie im informacji o ankiecie. Badanie […]

Prezes URE opublikował zasady określania wskaźnika WACC dla operatorów systemów gazowych na lata 2024-2028

Regulator opublikował metodologię określania wskaźnika uzasadnionego poziomu średnioważonego kosztu kapitału (weighted average cost of capital, WACC) dla operatorów systemów gazowych prowadzących działalność polegającą na przesyłaniu, dystrybucji, magazynowaniu, skraplaniu i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, na okres2024-2028. Nowa metodologia daje operatorom systemów gazowych możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ustalania średnioważonego kosztu kapitału WACC: w formule stałej WACC, wynoszącej 7,597% […]

Partnerzy działu

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć