News

News

Robot pomoże monitorować elektrownie wodne PGE Energia Odnawialna

Nowoczesny robot z sonarem trafi do elektrowni wodnych należących do PGE Energia Odnawialna. Usprawni on pracę służb eksploatacyjnych podczas kontroli stanu technicznego urządzeń znajdujących się pod wodą. Pomoże też w monitorowaniu gromadzonych się w pobliżu kratownicy zanieczyszczeń. Niewielki, półmetrowy robot podwodny Mini Guardian wyposażony zostanie w sonar, trzy kamery oraz reflektory. Umożliwi to bardzo dokładne […]

Rynek mocy do przeglądu | Analiza wyników trzech aukcji – analiza

Za nami trzy aukcje zdolności wytwórczych na lata 2021-2023. Co z nich wynika? Czy udało się zachęcić wytwórców do nowych inwestycji? Czy rynek mocy wspiera dywersyfikację miksu? Ile kosztuje rynek mocy? I wreszcie, czy nowe przepisy unijne dotyczące standardów emisyjności oznaczają koniec rynku mocy w Polsce? Te i inne pytania postawiliśmy sobie, przygotowując raport „Rynek mocy […]

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz nowe zasady organizacji Funduszy Gwarancyjnych

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz nowe zasady organizacji Funduszy Gwarancyjnych     Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Regulamin”) oraz nowe regulacje umożliwiające funkcjonowanie jednego wspólnego Funduszu Gwarancyjnego dla rynków spot i terminowych w zakresie energii elektrycznej oraz gazu    Zmiana Regulaminu […]

Polenergia uzyskała finansowanie farm fotowoltaicznych

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna podpisała z ING Bankiem Śląskim umowę kredytową finansującą budowę farm fotowoltaicznych. Transakcja o wartości 44,5 mln PLN jest jedną z największych w tym roku na polskim rynku odnawialnych źródeł energii i pozwala na realizację projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW. Na podstawie zawartej […]

Energa Elektrownia Ostrołęka SA. Akcja służb na rzece Narwi zakończona

Efektywna współpraca Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i służb Elektrowni spowodowała, że potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego i ekosystemu rzeki Narwi zostało zneutralizowane. Przypomnijmy, że w Energa Elektrownie Ostrołęka SA doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1. Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie, olej w ilości ok. 3 m3 dostał się do […]

Minister H. Kowalczyk: Program „Czyste Powietrze” będzie przyspieszał

– Program „Czyste Powietrze” cały czas się rozkręca. Obecnie złożono 90 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 2 mld zł. Naszym celem jest zdecydowana poprawa jakości powietrza w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat – powiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podczas spotkania z mediami, które odbyło się 22 października 2019 r. w Warszawie. Głównym założeniem […]

GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC), GAZ-SYSTEM wraz z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych przeprowadził drugą ocenę zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe. Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń operatorzy opracowali wspólne sprawozdania […]

Nowoczesna konstrukcja wieży szybowej gotowa

Kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu został ukończony. W tej jednej ze strategicznych inwestycji TAURON Wydobycie, jakim jest budowa poziomu 800 m, wykonano najwyżej położony poziom technologiczny wieży szybowej. Realizowana inwestycja udostępni nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego. Budowa konstrukcji wieży trwała 10 miesięcy, a jej […]

„Góra Kamieńsk” PGE GiEK i Program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” w gronie najlepszych projektów CSR ostatnich III dekad

Projekty spółek Grupy Kapitałowej PGE znalazły się na liście kilkudziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Listę ogłoszono podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  Spośród 90 zgłoszonych inicjatyw eksperci, którzy w praktyce zawodowej zajmują się […]

Ogłoszenie pierwszych w 2019 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE ogłosił pierwsze – w 2019 r. – aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu, o którym mowa w art. 78 […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć