News

News

Konsultacje Białej Księgi Elektromobilności

Blisko stu reprezentantów branży elektromobilności dyskutowało nad propozycjami zmian prawnych sprzyjających rozwojowi zeroemisyjnego transportu w Polsce. W spotkaniu konsultacyjnym „Białej Księgi Elektromobilności” PSPA udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, UDT, KPRM, Ministerstw Klimatu, Rozwoju, Finansów i Aktywów Państwowych, a także samorządowcy z całej Polski. Celem „Białej Księgi Elektromobilności” jest identyfikacja i usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu […]

Minister Kurtyka o wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu

– Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać wspólny cel, który chcemy osiągnąć – powiedział Minister Klimatu Michał Kurtyka podczas konferencji dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zorganizowanej przez Komisję Europejską. W wydarzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Brukseli, uczestniczył także Wiceminister […]

200 mln euro dla Lublina i Bydgoszczy na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej. Projekty przyniosą korzyści około 500 tys. odbiorców docelowych oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w obu miastach i ich okolicach. Oba kredyty EBI zostały udzielone w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. Kredyty EBI w łącznej wysokości 200 mln […]

SEEV4-City – energetyczny projekt w ramach Interreg North Sea Region

Unia Europejska, Avere i podmioty komercyjne regularnie opracowują i wdrażają projekty ekologiczne. Część z nich dotyczy bezpośrednio elektromobilności i technologii z nią związanych. Jednym z takich projektów jest SEEv4-City. Rozszyfrujmy skrót – SEEV4-City to program „Smart, Clean Energy and Electric Vehicles for the City” finansowany w ramach programu unijnego „Interreg North Sea Region”. Jego głównym […]

URE przypomina: 30 stycznia 2020 r. mija termin złożenia wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

Zgodnie z art. 121 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 20 lutego 2015 – o odnawialnych źródłach energii, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera m.in. określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, […]

Prezes URE przypomina o obowiązku złożenia sprawozdania rocznego CHP

Do 15 marca każdego roku wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uczestniczący w systemach wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych zobowiązani są do złożenia do Prezesa URE sprawozdania rocznego CHP. Zgodnie ustawą o promowaniu energii elektrycznej  z wysokosprawnej kogeneracji obowiązek dotyczy  wytwórców energii elektrycznej uprawnionych do otrzymania premii: gwarantowanej (PG); gwarantowanej indywidualnej (PGI); kogeneracyjnej (PK); […]

TAURON poprawia bezpieczeństwo dostaw energii

TAURON podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 MW pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response).  DSR polega na czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian […]

100 mln zł na słoneczne dachy dla wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Najpierw Dolny Śląsk, a teraz Wielkopolska decyduje się na energię ze słońca, która przyniesie niższe rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami rewolucji fotowoltaicznej dzięki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW. – Sukces programu „Mój Prąd” i zainteresowanie Polaków […]

PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

Grupa PGE zrobiła kolejny krok na drodze do realizacji swojego ambitnego programu budowy farm wiatrowych na Bałtyku, który jest elementem transformacji firmy w kierunku niskoemisyjnym. 24 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica […]

Wodór – nowe cudowne rozwiązanie wszystkich problemów energetycznych?

Nasz świat zaczyna szybko chodzić na „skróty”. Każdego dnia ogłaszane są cudowne recepty i wynalazki, które już, już i mają rozwiązać wszystkie nasze problemy. Nowe formy transportu (kiedyś mieliśmy mieć kolej magnetyczną z Krakowa do Zakopanego!), nowe lekarstwa (kiedyś miała być pasta zamiast borowania zębów), nowe wielkie imprezy sportowe (kiedyś mieliśmy mieć tor Formuły 1 […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć