News

News

ECO wyda w cztery lata 220 mln na inwestycje

Dzień 14.02.2019 przyniósł niezwykle istotne rozstrzygnięcia dotyczące finansowania zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji opolskiego koncernu ciepłowniczego. Energetyka Cieplna Opolszczyzny, rozpoczęła współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). W całej Grupie Kapitałowej ECO budżet zadań zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2022 w ramach programu „Zwiększenie efektywności energetycznej i cieplnej”, w którym uczestniczą środki EBI, przekracza 220 mln […]

Propozycja ME: do 36 tys. zł dopłaty do samochodu elektrycznego

Jak podaje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych PSPA, projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zakłada do 36 tys. zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego, 150 tys. zł do instalacji stacji ładowania dużej mocy i ponad 1 mln zł na zakup autobusu elektrycznego. Projekt został skierowany […]

TAURON poszerza ofertę dla inteligentnego domu

Systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją czy roletami okiennymi poszerzą ofertę Smart Home Grupy TAURON. Produkty te pod nazwą Smart Home Professional już są dostępne dla klientów TAURONA. Oferowane technologie inteligentnego domu pozwalają przede wszystkim na wzrost efektywności energetycznej budynków. Integracja znajdujących się w domu instalacji i sprzętu AGD i RTV oraz automatyzacja ich działania skutkuje […]

Test masek antysmogowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz drugi sprawdził, czy maski antysmogowe nas chronią. Fachowo są nazywane półmaskami filtrującymi, a do kontroli wytypowali je inspektorzy Inspekcji Handlowej w IV kw. 2018 r. Maski pobrano z 13 sklepów budowlanych i hurtowni w 5 województwach. Łącznie dokonano oceny 21 modeli: 6 tylko pod kątem oznakowania, a 15 […]

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w IV kwartale 2018 r.

W Informacji nr 14/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniosła 104,13 zł/MWh. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Zaproszenie do konsultacji rozporządzenia ws NFT

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (NFT). Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2019 r. Projekt rozporządzenia określa zasady udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu oraz zasady rozliczania przekazanych środków. W projekcie również zaproponowano katalog […]

Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Borowie

Grupa Energa zakończyła modernizację ponad 100-letniej elektrowni wodnej w Borowie. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększony zostanie wolumen wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Należąca do Grupy Energa spółka Energa Wytwarzanie SA zakończyła kompleksową modernizację elektrowni wodnej na rzece Drawa w Borowie (woj. zachodniopomorskie). Celem modernizacji było zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz usprawnienie eksploatacji. Dzięki […]

Sukces NIK – do budżetu wracają miliony

W wyniku realizacji wniosku NIK po kontroli dotyczącej projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne zwróciła do budżetu 3,8 mln zł. Po przeprowadzonej w 2016 r. kontroli realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa (P/16/014) Izba negatywnie oceniła sposób rozliczenia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (Beneficjent) oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Państwowy […]

Coraz większe zainteresowanie programem Sokół

Wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych – na wspieranie projektów z tego właśnie zakresu przeznaczane są środki z programu Sokół. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził 1 lutego 2019 r. szkolnie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z trwającym obecnie naborem wniosków do programu Sokół. Przypominamy, że dokumenty […]

O co chodzi w „ustawie o prądzie”? Już łatwiej odcyfrować manuskrypt Voynicha.

Na świecie jest kilka tajemniczych dokumentów, ale niewątpliwie najbardziej tajemniczym z nich jest tzw. manuskrypt Voynicha (Wojnicza). Michał Wojnicz to polski antykwarysta i księgarz (więc mamy też udział w tej historii), który kupuje tajemniczą księgę w 1912 r. Od tego czasu trwają do dziś nieustanne próby analizowania i odkrywania tajemnicy manuskryptu angażujące najlepszych językoznawców, najlepsze […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć