News

News

W Elektrociepłowni Gdyńskiej trwa technologiczna zmiana pokoleniowa

Trwający w PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, proces transformacji aktywów ciepłowniczych w kierunku nisko i zeroemisyjnego ciepłownictwa ma na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami. W Elektrociepłowni Gdyńskiej trwa właśnie montaż nowego kotła parowego w kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz demontaż urządzeń w najstarszej części elektrociepłowni, gdzie już wkrótce powstanie nowoczesna kotłownia  rezerwowo-szczytowa nr […]

Grupa TAURON: 2 mld zł EBITDA w pierwszym kwartale 2022 r.

Przychody ze sprzedaży: wzrost o 52% do 9,8 mld zł. EBITDA: wzrost o 13% do 2 mld zł. Marża EBITDA: 19,9%. Wzrost EBITDA w segmentach: Wytwarzanie, Wydobycie, Dystrybucja, OZE. 610 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 406 mln zł w segmencie Dystrybucja. Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,6x, wobec 2,4x na koniec 2021 r.  (dane […]

Urzędy muszą chcieć e-faktur

Elektroniczne fakturowanie miało na dobre zagościć w progach polskich urzędów. Przyczynkiem do tego była o odpowiednia ustawa, a dodatkowym bodźcem przyspieszającym cyfryzację procesu fakturowania, powinna była okazać się pandemia i związane z nią utrudnienia w bezpośrednim kontakcie z klientami urzędów. Czy faktycznie urzędy chętnie korzystają z e-faktur, czy raczej muszą chcieć? 9 maja 2022 minęło […]

Bardzo dobre wyniki Bogdanki w I kwartale

LW Bogdanka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. Przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w tym okresie o 30,1%, do 731,8 mln zł wobec 562,4 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 276,5 mln zł, zysk operacyjny 179,7 mln zł , a zysk netto wyniósł 143,2 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie […]

Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Azoty mierzyła się z wysokimi i dynamicznie zmieniającymi się cenami surowców do produkcji, głównie gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz presji surowcowej, Grupa Azoty osiągnęła dobre wyniki finansowe dzięki utrzymaniu produkcji nawozów na maksymalnym dostępnym poziomie przez cały pierwszy kwartał 2022 […]

Raport „TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE W ROKU 2020 – DANE BDO”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wykonuje powierzone przez Ministra Klimatu i Środowiska zadania administratora danych Bazy Danych o Odpadach (BDO). Na podstawie danych gromadzonych w BDO została przygotowana prezentacja i omówienie danych dotyczących termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wyjątkiem odpadów o właściwościach niebezpiecznych w Polsce w 2020 r. Problematyka zasad termicznego przekształcania […]

Enea w I kwartale 2022 r. ze wzrostami wyników finansowych i operacyjnych

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Enea wypracowała zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe oraz operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu r. ub. o 43% wzrosły przychody ze sprzedaży, a EBITDA Grupy była wyższa o ponad 14%. Zysk netto okresu sprawozdawczego wzrósł r/r o 33,5%. W I kwartale 2022 r. Enea rozpoczęła przeprowadzoną z sukcesem emisję […]

LPG: Polska wysyła gaz do Ukrainy. Odejście od LPG z Rosji do końca 2022 r.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP) wskazują, że obecnie Polska jest reeksporterem LPG na Ukrainę. W związku z trwającą wojną gaz nie płynie na Ukrainę z Rosji, Białorusi (z powodów politycznych), z Kazachstanu (ze względów logistycznych), ani morzem z uwagi na blokadę portów czarnomorskich. Sytuacja ta będzie trwać nadal również po wojnie. […]

Polski przemysł pod presją | Rola umów OZE w redukcji kosztów i emisji produkcji

Polska jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych krajów w Unii Europejskiej – przemysł tworzy ponad 20% PKB i tysiące miejsc pracy. Ten ogromny potencjał znajduje się pod coraz większą presją. Z jednej strony boryka się z rosnącymi kosztami energii oraz z utrudnionym dostępem do surowców, co jest jednym z rynkowych skutków rosyjskiej napaści na Ukrainę. Z drugiej strony […]

PKN ORLEN wypłaci 3,5 zł dywidendy na akcję

Dywidenda PKN ORLEN za 2021 r. wyniesie, zgodnie ze strategią, 3,5 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 1,5 mld zł. Taką decyzję podjęli akcjonariusze koncernu, przychylając się do wcześniejszej rekomendacji Zarządu PKN ORLEN. Wysokość dywidendy jest odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Grupy ORLEN, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć