Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek gazu: nowy rok gazowy z dużymi podwyżkami

Wzrost kosztów pozyskania paliwa gazowego przez przedsiębiorstwa obrotu skutkuje znacznymi podwyżkami cen zarówno wysokometanowego gazu ziemnego (grupa E), jak i gazu zaazotowanego (grupa L). 1 października rozpoczął się nowy rok gazowy, w który wchodzimy z bardzo dynamiczną i dotychczas nieobserwowaną sytuacją na europejskim rynku gazu, skutkującą wysokimi cenami tego paliwa. Rosną koszty pozyskania gazu ziemnego […]

Średnia cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym w III kwartale 2021 najwyższa od dekady, a wolumen najniższy

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC – over the counter – czyli zawierane na rynku pozagiełdowym) w trzecim kwartale 2021 r wyniosła 275,76 zł/MWh[2] i była najwyższą od dziesięciu lat. Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w trzecich kwartałach lat 2011-2021 r. [zł/MWh] […]

Przedsiębiorcy odczuwają wzrost cen gazu i prądu

Cała Europa zmaga się ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to konsekwencja wielu mechanizmów występujących jednocześnie. Wysokie ceny gazu czy prądu przekładają się na wyższe koszty działalności gospodarczej. Profesor Adam Glapiński, prezes NBP, podczas ostatniego wystąpienia dotyczącego podwyżki stóp procentowych informował, że ruch jaki wykonała RPP nie zatrzyma wzrostu cen w Polsce, gdyż […]

GAZ-SYSTEM otrzymał zgodę URE na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania

GAZ-SYSTEM, zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (Dz. U. UE poz. 91 nr 15 – dalej: „NC BAL”), wnioskował do Prezesa URE o zgodę na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania. Uzyskanie tej zgody jest […]

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2021 r.

Wolumen obrotu na rynkach spot energii elektrycznej osiągnął we wrześniu rekordowy poziom 3,29 TWh. Dla daty dostawy 25 września br. obroty na Rynku Dnia Następnego osiągnęły największy dzienny wolumen w historii notowań na tym rynku – 151 545,8 MWh. Łączny wolumen na rynkach gazu osiągnął poziom 24,96 TWh, co jest najwyższą wartością roku bieżącego oraz […]

Rynek energii elektrycznej: tylko w sierpniu br. sprzedawcę prądu zmieniło niemal 2900 odbiorców. A od początku roku na zmianę sprzedawcy zdecydowało się ponad 26 tys. odbiorców

W sierpniu br. sprzedawcę prądu zmieniło łącznie 2844 odbiorców: 2511 wśród odbiorców indywidualnych (grupy G) oraz 333 wśród odbiorców biznesowych. Oznacza to, że w drugim miesiącu wakacji odbiorcy z grup G dokonali ponad dwukrotnie więcej zmian niż w lipcu br. (wtedy było ich 1240). Wykres 1. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach od […]

Kara dla Enrex Energy – decyzja Prezesa UOKiK

Spółka Enrex Energy nie zostawiała konsumentom podpisanych w ich domach umów na sprzedaż prądu lub gazu. Taka praktyka utrudniała konsumentom dokładne zapoznanie się z warunkami kontraktu i ewentualne odstąpienie od niego. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Enrex Energy 200 tys. zł kary. Spółka Enrex Energy z Katowic to sprzedawca prądu i gazu. Większość umów była zawierana […]

GAZ-SYSTEM otrzymał zgodę URE na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania

Prezes URE wydał zgodę na prowadzenie przez OGP GAZ-SYSTEM obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów. Decyzja regulatora obowiązuje od 1 października[1] br. do 1 października 2022 r. Uzyskanie tej zgody jest alternatywą dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją OSP na jego własnym […]

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. przeprowadziła testy obsługi niewypłacalności

22 września br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE) przeprowadziły symulację postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia (niewypłacalności) uczestnika rynku.  Do testów przystąpiło 20 Członków IRGiT reprezentowanych przez 40 maklerów.  Zwieńczeniem testów będzie raport zawierający wnioski z przeprowadzonego procesu zamykania pozycji, który zostanie przedstawiony uczestnikom rynku. 22 […]

Rynek gazu: transakcje w II kwartale 2021 r.

W II kwartale br. wolumen gazu ziemnego dostarczonego w wyniku transakcji zawartych na pozagiełdowym rynku hurtowym w naszym kraju[1] wyniósł 3,3 TWh (średnia cena ponad 86 zł/MWh). Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym czasie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 30,8 TWh (średnia cena 87,54 zł/MWh). Dla miesięcy kwiecień-czerwiec to drugi najwyższy […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć