Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Partnerstwo energetyki z jednostkami samorządu terytorialnego

Grupa Enea od wielu lat z sukcesem współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie usług oświetleniowych. W tym roku Enea Oświetlenie obsługuje 346 miast i gmin, wiele z nich powierzyło spółce eksploatację także własnej infrastruktury oświetleniowej. Trwają już wspólne prace nad przygotowaniem umów na kolejny rok.       Należąca do Grupy Enea spółka oświetleniowa specjalizuje się w realizacji […]

Ceny gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE niższe niż w r. ub.

W trzecim kwartale br. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła prawie 35 zł/MWh. Jest to jedna z najniższych kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy od początku 2015. Od początku 2019 r. kwartalne ceny zakupu gazu z zagranicy systematycznie spadały: z niewiele ponad 96 zł/MWh w pierwszym kwartale 2019 r. do niespełna […]

Nowy Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 grudnia br. Pana Tomasza Hinca na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc od 5 marca 2018 r. jest Wojewodą Zachodniopomorskim. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupa Azoty S.A. Od 2007 r. Doradca Zarządu Totalizatora Sportowego […]

Cztery lata fińskiej energii w Polsce. Jakie są plany Fortum na przyszłość?

Dokładnie cztery lata temu, 8 listopada 2016 r. Fortum rozpoczęło detaliczną sprzedaż energii elektrycznej i gazu w Polsce pod swoją marką. Eksperci firmy spodziewali się, że wejście na polski rynek zapewni dobre wyniki, ale rzeczywistość przerosła oczekiwania nawet tych nastawionych najbardziej optymistycznie. Według prognoz, do końca 2020 r. liczba klientów Fortum w naszym kraju kupujących […]

Prezes URE cofnął firmie Polski Prąd i Gaz koncesję na obrót paliwami gazowymi

Rolą Regulatora jest nadzór nad rynkami oraz dbałość o przestrzeganie przez koncesjonariuszy warunków udzielonych przez Prezesa URE koncesji. Działania Urzędu mają na celu ochronę interesów odbiorców. W toku postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji, regulator ustalił, że spółka Polski Prąd i Gaz wprowadzała odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w błąd, co do warunków dostarczania […]

Już blisko 900 tys. odbiorców energii elektrycznej i ponad 265 tys. odbiorców gazu w Polsce kupuje prąd i gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy

Pandemia zmniejszyła jednak zainteresowanie odbiorców zmianami sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 r. odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej. URE stale monitoruje ten obszar i cyklicznie publikuje dane dotyczące korzystania z tego prawa przez odbiorców energii i gazu. Zmiany sprzedawców […]

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2020 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (OTF) wyniósł w październiku 2020 r. 20 275 022 MWh. Oznacza to spadek r/r o 22,2%, a tym samym powrót do wielkości obrotów obserwowanych w pierwszej połowie br. Już po raz czwarty w tym roku miesięczne obroty na tym rynku przekroczyły 20 TWh.  […]

Towarowa Giełda Energii wydłużyła okres zawierania transakcji na OTF energii elektrycznej do czterech lat

Towarowa Giełda Energii dokonała optymalizacji liczby instrumentów na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej prowadzonym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). Od 29 października br. na Giełdzie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu uczestnicy rynku otrzymują gwarancję stabilnej ceny w okresach przyszłych. Towarowa Giełda Energii, wraz z końcem października br., […]

30 listopada br. odbiorcom przemysłowym upływa termin na złożenie oświadczeń na 2021 r.

Odbiorcy przemysłowi, którzy w 2021 r. zamierzają skorzystać z uprawnień w zakresie samodzielnej realizacji obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia bądź uiszczenia opłaty zastępczej[1] lub chcą skorzystać z możliwości zmniejszenia opłaty OZE[2] lub opłaty kogeneracyjnej[3], do 30 listopada br. zobowiązani są złożyć Prezesowi URE odpowiednie oświadczenia. Oświadczenia muszą zawierać następujące informacje i dane: – potwierdzenie […]

Nadchodzi duża, unijna fala renowacji budynków. Polska na tym skorzysta

Aż 75% budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie. W efekcie budynki (domy jednorodzinne, bloki, biurowce, zakłady przemysłowe, szkoły, szpitale) konsumują 40% finalnej energii w UE i odpowiadają za aż 36% unijnych emisji CO2. Komisja Europejska szacuje, że redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych do 2030 r. jest możliwa nawet o 65%, a w budynkach […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć