Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 r.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W II kwartale 2020 r. cena ta wyniosła 245,36 zł/MWh. Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 46/2020  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale […]

Wielkość obrotu i przesyłu gazu ziemnego w II kwartale 2020 r.

Na koniec II kwartału 2020 r. 187 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 91 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym. W II kwartale 2020 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 423 206 MWh (średnia cena 62,96 […]

Strefa Opinii dla klientów TAURONA. „Twój głos ma moc!”

Energetyczny lider otwiera się na potrzeby klientów. Służyć do tego ma Strefa Opinii. Skorzystają z niej zalogowani w serwisie Mój TAURON. Liczba klientów posiadających tam aktywne konto przekroczyła 1,7 mln. Nowa funkcjonalność promowana jest hasłem „Twój głos ma moc! Usłyszymy. Ulepszymy”. Strefa Opinii to platforma wymiany informacji między klientami a TAURONEM. Opcja podzielona jest na kilka […]

Nowela ustawy o efektywności energetycznej – ESCO sposobem na wzrost liczby projektów poprawy efektywności energetycznej realizowanych przez krajowe przedsiębiorstwa!

Eksperci DB Energy proponują dodanie do ustawy o efektywności energetycznej definicji firmy ESCO oraz rozszerzenie zakresu jej działania w ramach systemu wsparcia. ESCO sposobem na wzrost liczby projektów poprawy efektywności energetycznej realizowanych przez krajowe przedsiębiorstwa! Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej ma na celu wsparcie krajowych przedsiębiorstw w realizacji projektów efektywności energetycznej. W ocenie ekspertów DB […]

Stanowisko DB Energy w sprawie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

System świadectw efektywności energetycznej jako realne wsparcie w transformacji energetycznej i poprawie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na światowych rynkach.  W intencji Ministerstwa Klimatu, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów poprawy efektywności energetycznej poprzez, między innymi, usprawnienie działania systemu rozliczania białych certyfikatów. W tym celu konieczne jest doprecyzowanie terminologii pojęć […]

Inteligentne liczniki elektryczne: dużo więcej korzyści, niż można byłoby się spodziewać

Gdy mówi się o inteligentnych licznikach dostarczających informacje, o której godzinie i ile prądu zużyliśmy, na myśl przychodzą dwie korzyści: lepsza kontrola nad wydatkami i wyższa świadomość motywująca do redukcji zużywanej energii, co oczywiście sprzyja środowisku. Korzyści z inteligentnych liczników jest jednak więcej. Eksperci Fortum przekonują, że wdrożone na masową skalę mogą upowszechnić zawieranie umów […]

Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę spowoduje wzrost cen prądu

Rząd rozważa zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią. Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę spowoduje wzrost cen prądu w Polsce – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Z niepokojem przyjmujemy informacje o zmianach zasad sprzedaży energii. Jej uzasadnieniem miałoby być ograniczenie importu taniej energii do Polski. To chybiony argument, […]

Stanowisko w sprawie ewentualnego zniesienia obowiązku sprzedaży energii wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ewentualnego zniesienia obowiązku sprzedaży energii wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią. Równocześnie apelujemy o przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych w przedmiocie zmiany regulacji tzw. obliga giełdowego i wysłuchanie przedstawicieli odbiorców energii i innych uczestników rynku energii. Pobierz pełną treść >> Źródło: Konfederacja Lewiatan

Poznań: Współpraca z instytutami badawczymi

Miasto Poznań zamierza współdziałać z instytutami badawczymi w zakresie strategii energetycznej. Zastępca Prezydenta Poznania, Bartosz Guss i Marcin Kraska, Wiceprezes Centrum Łukasiewicz podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.   Centrum Łukasiewicz to 33 instytuty zlokalizowane w 12 polskich miastach oraz jedna z największych sieci badawczych w Europie. Skupia ekspertów z różnych jednostek naukowych, a jej celem jest […]

Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków

Opracowanie reformy efektywności energetycznej budynków w Polsce – taki będzie efekt pracy powołanego przez ministra rozwoju Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków. Dziś odbyło się jego pierwsze posiedzenie. W Zespole znalazło się 16 ekspertów, m.in. przedstawicieli uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych, organizacji i stowarzyszeń branżowych i organizacji pracodawców, którzy zgodzili się wesprzeć […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć