Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2020 r.

Czerwiec był miesiącem rekordowych obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej, które wyniosły 250 306 MWh – o 74,3% więcej m/m i o 68,7% więcej niż w kwietniu. Ostatnie sześć miesięcy to najlepsza pierwsza połowa roku pod względem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym w historii TGE. Obroty na rynku energii elektrycznej wyniosły 129,4 TWh […]

Enea Optima – zarządzanie poborem energii elektrycznej w jednej aplikacji

Enea wprowadziła na rynek nową usługę dla przedsiębiorców z grup taryfowych C2x, Bxx oraz Axx – Enea Optima. To aplikacja, która umożliwia zdalną akwizycję danych pomiarowych oraz efektywne zarządzanie poborem energii elektrycznej. Enea Optima to oprogramowanie, które pomaga firmom w skutecznej i efektywnej kontroli oraz optymalizowaniu parametrów zasilania energią elektryczną. Korzystając z komputera, laptopa czy […]

Polski Prąd i Gaz ma zwrócić opłaty za rozwiązanie umów – decyzja Prezesa UOKiK

Spółka Polski Prąd i Gaz (dawniej Polska Energetyka Pro) to sprzedawca energii elektrycznej i paliwa gazowego. W grudniu 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na nią karę 10 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w marcu 2019 r. wszczął kolejne postępowanie o uznanie za niedozwolone 47 postanowień stosowanych przez Polski Prąd i […]

Do końca sierpnia Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące opłat pobieranych przez ACER od uczestników hurtowego rynku energii raportujących dane na podstawie rozporządzenia REMIT

Komisja Europejska prowadzi konsultacje[1] dotyczące nowych opłat wnoszonych do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators), które będą płacić uczestnicy rynków za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie przez ACER informacji zgłaszanych przez podmioty rynku hurtowego na podstawie rozporządzenia REMIT. ACER[2] będzie pobierać opłaty za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji zgłaszanych przez uczestników rynku lub […]

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej – aktualizacja

Na stronie URE, w zakładce Zbiór praw konsumenta została opublikowana errata Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej. Szczególną uwagę konsumentów zwracamy na zaktualizowane treści dotyczące: sprzedaży rezerwowej – bezpiecznego rozwiązania umowy w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy Sprzedawca rezerwowy ma zapewnić ciągłość dostaw […]

Nowe, niższe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych

16 czerwca br. Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Nowa taryfa będzie obowiązywała od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Zmiana dotyczy wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 10,6%, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części […]

W międzynarodowym gronie o smart cities

Smart City Forum – największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast – obradował 15 i 16 czerwca. Nie zabrakło na nim przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. XI edycję forum otworzył Wiceminister Grzegorz Puda, który mówił o europejskiej wizji miast przyszłości. W dyskusji o finansowaniu w formule PPP działań z zakresu poprawy […]

PGE Obrót przejmuje i wspiera Klientów, którzy stracili sprzedawcę energii

Gotowość szybkiego zawarcia umowy, na możliwie jak najbardziej korzystnych warunkach, oraz pomoc w tym zakresie, deklaruje PGE Obrót wobec Klientów, którzy stracili dotychczasowego sprzedawcę i muszą podpisać nową umowę na zakup energii.  Firma E2 Energy, jeden ze sprzedawców działający na polskim rynku obrotu energią, poinformował operatorów systemów dystrybucyjnych, a także swoich Klientów o tym, że […]

Towarowa Giełda Energii uhonorowała najaktywniejsze spółki i maklerów 2019 r.

Giełda wyróżniła „Platynowymi Megawatami” najaktywniejsze spółki oraz maklerów działających na rynku giełdowym w roku 2019. Ze względu na pandemię COVID-19 statuetki wręczane są w toku spotkań indywidualnych. W 2019 r. TGE osiągnęła istotne kamienie milowe w rozwoju rynku energii i gazu. Jednocześnie był to kolejny rok rekordów, tym samym sukcesów, związanych z udziałami TGE w […]

Podsumowanie działalności TGE w maju 2020 r.

W dniu 4 maja TGE rozpoczęła notowania na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF). OTF obejmuje instrumenty terminowe z dostawą energii elektrycznej i gazu ziemnego (rynki RTPE i RTPG) notowane przedtem na Rynku Terminowym Towarowym, a także instrumenty z dostawą praw majątkowych typu PMOZE_A będące instrumentami finansowymi (RTPM). TGE zestawia od tej pory wyniki OTF z wynikami […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć