Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Cofnięcie koncesji na obrót energią elektryczną spółce Pulsar Energia

20 maja 2019 r. została wydana decyzja o cofnięciu koncesji na obrót energią elektryczną przedsiębiorcy Pulsar Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania odbiorców o fakcie wydania przez Prezesa URE decyzji o cofnięciu koncesji oraz skutkach tej decyzji. Obowiązek ten wynika z postanowień decyzji o udzieleniu koncesji, które […]

Jak polityka energetyczna wpłynie na koszty energii?

Największym problemem w polskiej energetyce jest trwały, wzrostowy trend kosztów. Przy ustawowo zamrożonych cenach energii w 2019 roku (na poziomie czerwca 2018 r.) i w sposób ciągły narastających kosztach, nie będzie możliwości uniknięcia wysokiego wzrostu cen w 2020 roku, przynajmniej dla firm, w szczególności dla MŚP i samorządów. Dalszy wzrost kosztów i cen energii (perspektywa […]

Rząd przyjął projekt ustawy; będą rekompensaty dla branż energochłonnych

Ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych – takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza – będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii. W wyniku unijnych regulacji, poziom kosztów tych uprawnień stale rośnie. Rekompensaty pomogą naszemu przemysłowi utrzymać pozycję w konkurencji z zagranicą. Pozwoli to ochronić ok. 1,3 mln […]

Gazociąg Goleniów-Lwówek z kompletem decyzji lokalizacyjnych

Wojewoda Lubuski 14 czerwca 2019 r. wydał dwie ostatnie decyzje lokalizacyjne dla inwestycji „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek, DN1000”. Wspólnie z decyzjami Wojewody Wielopolskiego z 15 maja br. i Zachodniopomorskiego z 17 maja br. stanowią komplet dokumentów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.  Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek to jeden z pięciu projektów realizowanych w ramach inwestycji Baltic Pipe na […]

O problemach klientów z różnych perspektyw

Rynek energii jest skomplikowany i zmienia się bardzo dynamicznie. Aby rzecznicy konsumentów mogli skutecznie pomagać klientom branży energetycznej, muszą mieć aktualną wiedzę na temat obowiązujących procedur, wprowadzanych zmian i najnowszych trendów dotyczących tego rynku. Promowaniu tej wiedzy służą warsztaty „Różne perspektywy – Wspólny Punkt Widzenia” zorganizowane przez TAURON. Warsztaty „Różne perspektywy – Wspólny Punkt Widzenia” […]

Zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach w okresie od XII 2007 r. do IV 2019 r.

Liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec kwietnia 2019 r. wyniosła 625 206 i zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 20 594. Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w marcu 2019 r. wyniosła 394, natomiast w kwietniu 2019 […]

Zamrożenie cen sprzedaży energii elektrycznej w 2019 r. – stanowisko ZPPE dot. nowelizacji ustawy

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, przedstawił stanowisko zawierające ocenę zakomunikowanej 29 maja br. propozycji nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pobierz stanowisko >> KL/205/97/DK/2019 Źródło: Konfederacja Lewiatan

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w okresie letnim

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 12 czerwca 2019 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Zarejestrowane zapotrzebowanie krajowe o godz. 13:15 wyniosło 24 096 MW. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego – 23 718 MW – wystąpiła 11 czerwca 2019 r. Źródło: Polskie Sieci […]

Gmina z dobrą energią

Promocyjne ceny prądu, gazu i ekogroszku, a także systemy grzewcze i panele fotowoltaiczne z kredytem ratalnym 0% – to atuty nowej propozycji TAURONA. Połączenie tych korzyści z dotacjami z różnych funduszy ma przekonać mieszkańców śląskiego Subregionu Zachodniego do wymiany ogrzewania. Program „Gmina z dobrą energią”, którego partnerem jest TAURON realizuje 28 gmin i trzy powiaty […]

PGE Dystrybucja poprawia warunki zasilania w okolicach Przemyśla

Spółka PGE Dystrybucja zakończyła pierwszy etap modernizacji ważnej linii elektroenergetycznej Łańcut-Przeworsk. To kolejny etap programu modernizacji sieci elektroenergetycznej w południowo-wschodniej Polsce. W ramach modernizacji inżynierowie PGE Dystrybucja zdecydowali się skorzystać z nowatorskiej technologii kilkukrotnego zwiększania obciążalności linii bez konieczności budowy nowych stanowisk słupowych, co umożliwiło szybką realizację zakładanego celu. Dzięki temu łączny czas od zlecenia […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć