Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Narzędzia do oszczędzania

TAURON oferuje klientom biznesowym produkty, które pozwalają efektywniej zarządzać energią elektryczną i ciepłem. Ich wdrożenie pozwala obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, a nawet może być dla firm źródłem dodatkowych przychodów. – Produkty optymalizujące zużycie mediów energetycznych są dla nas szczególnie istotne. Pozwalają naszym klientom obniżyć koszty mediów nawet o 30%, a jednocześnie wpisują się w Zielony […]

TAURON Arena Kraków rusza w przyszłość z nową energią

TAURON Polska Energia i krakowska Agencja Rozwoju Miasta postanowiły kontynuować przez kolejne cztery lata współpracę. Energetyczny lider dalej chce budować swoją markę w oparciu o obiekt. TAURON Arena Kraków to największy hala widowiskowo-sportowa w Polsce. – Realizując strategię biznesową nie zapominamy o tym, jak ważne jest szeroko rozumiane otoczenie, w którym funkcjonujemy. Kraków to istotny […]

Prąd będzie coraz droższy – ale można się przed tym bronić

W 2018 r. zużycie energii zwiększyło się w skali całego świata o 2,9% i było na najwyższym poziomie od 2010 r.[1]. Zapotrzebowanie na samą energię elektryczną będzie rosło dwa razy szybciej niż ogólne zapotrzebowanie na wszystkie typy energii łącznie – oceniają eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Doprowadzi to do wzrostu cen, ale przedsiębiorcy mogą się przed tym […]

Kolejny rekordowy rok dla obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE. Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach w 2019 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2019 r. 228 905 528 MWh, co oznacza wzrost o 1,3% w stosunku do 2018 r., a zatem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2019 r. 146 106 097 MWh, co oznacza wzrost o 2,0% w […]

Taryfy wszystkich czterech przedsiębiorców pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu zatwierdzone przez Prezesa URE

Prezes Urzędu Regulacji energetyki zakończył ostatnie postępowanie w sprawie taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2020 r. i zatwierdził taryfę PGE Obrót. Tym samym zatwierdzone zostały już taryfy wszystkich czterech przedsiębiorców pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu. W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu 2019 i styczniu br. […]

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – dane do listopada 2019 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki, na koniec listopada 2019 r. liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 869 (zwiększyła się od początku 2019 r. o 4,4%). Wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), liczba ta wyniosła 653 051, co oznacza wzrost od […]

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu – Enea i Energa Obrót

Regulator zakończył kolejne postępowania i zatwierdził firmom Enea i Energa Obrót taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z tzw. sprzedawcy z urzędu. W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu br. przez Prezesa URE nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. […]

Cytryny w porcie i sznur do snopowiązałek – czyli jak energetyka walczy…

W czasach komunizmu było ciekawie i zabawnie – nie tak jak teraz. W okresie świątecznym, wszystkim spędzała sen z powiek kluczowa wiadomość – czy statek z cytrusami dotrze na czas do portu w Gdyni. Nie wiem dlaczego statki z cytrynami płynęły zawsze i tylko do Gdyni, ale pamiętam, że jako małe dziecko (ale już umiejące […]

Urząd Regulacji Energetyki przestrzega przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców energii elektrycznej lub gazu

Na polskim rynku działa wiele firm oferujących energię elektryczną i gaz. Wśród sprzedawców pojawiają się też tacy, którzy stosują nieuczciwe praktyki. W związku z licznymi sygnałami napływającymi do URE o nieuczciwych praktykach sprzedawców prądu lub gazu, przypominamy, że: Urząd Regulacji Energetyki jest niezależnym organem administracji państwowej i nie prowadzi sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych Pracownicy […]

Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2019 r.

Na koniec III kwartału 2019 r. 192 podmioty posiadały koncesję na obrót paliwami gazowymi, natomiast 97 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym – wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego. W III kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć