Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w IV kwartale 2018 r.

W Informacji nr 14/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniosła 104,13 zł/MWh. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu – stan na koniec 2018 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą dostępu stron trzecich do sieci (TPA – ang. Third Party Access), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Odbiorcy końcowi korzystający z sieci lokalnego dostawcy mogą indywidualnie wybierać sprzedawcę energii lub gazu, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży. Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa […]

I etap gazociągu Lwówek – Odolanów w końcowej fazie odbiorów

Gazociąg, który połączy Lwówek i Odolanów będzie istotnym elementem Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz częścią magistrali łączącej Terminal LNG w Świnoujściu z podziemnymi magazynami gazu w Wierzchowicach i Mogilnie. Odbiór techniczny I etapu, tj. odcinka łączącego Lwówek i Krobię, odbył się 4 lutego 2019 r. Odbiór obejmował zarówno część liniową, jak i obiektową w zakresie wszystkich […]

Badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego w 2018 r.

Ankiety od przedsiębiorstw, które otrzymają od Prezesa URE wezwanie pisemne należy przesłać do 28 lutego 2019 r. Prezes URE, realizując obowiązek monitorowania funkcjonowania systemu gazowego w Polsce, wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przedstawienia do 28 lutego 2019 r.: danych dotyczących pozyskiwania i sprzedaży gazu w 2018 r. Do kontaktu upoważniona została Pani Anna Kasprzyk e-mail: anna.kasprzyk@ure.gov.pl, […]

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2019 r. Rekordowy wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu 2018 r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 30,6% r/r – przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 13,9% do najwyższego w historii TGE […]

Wybory na Ukrainie 2019 – energetycznie i gazowo

Dość istotną lekcję o prymacie wyborów nad liberalnym handlem energią otrzymaliśmy w Polsce na koniec poprzedniego roku, przy nowej „ustawie o prądzie”, która (przy jednoznacznym poparciu wszystkich sił politycznych) jak na dziś zdemontowała wolny rynek i spowodowała, że nikt nie wie jak energię sprzedawać. Na tym tle Ukraina wydaje się krajem szybko i zdecydowanie zmieniającym […]

Polsko-norweskie konsultacje energetyczne

W dniu 1 lutego 2019 r. Tomasz Dąbrowski, Wiceminister Energii, wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotrem Naimskim, złożył wizytę w Królestwie Norwegii. Jej celem były konsultacje dwustronne z norweskim Ministerstwem Ropy i Energii oraz udział w organizowanej przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych konferencji nt. współpracy polsko-norweskiej dotyczącej wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Europy. Wizyta […]

Posiedzenie polsko-litewskiej grupy roboczej ds. energii

Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski wziął udział w posiedzeniu polsko-litewskiej grupy roboczej ds. Energii, które odbyło się  w siedzibie Ministerstwa Energii. Delegacji strony litewskiej przewodniczył Wiceminister Energii Litwy Egidijus Purlys. Tematem spotkania była współpraca w zakresie aspektów związanych z bezpieczeństwem gazowym i elektroenergetycznym. Otwierając spotkanie Wiceminister Dąbrowski podziękował przedstawicielom strony litewskiej za współpracę w ramach prac […]

Ustawa o cenach energii już negatywnie wpływa na rynek

Po pierwszych trzech tygodniach obowiązywania ustawy o cenach energii już widać, że jej negatywne skutki odczują odbiorcy i firmy sprzedające energię elektryczną. Nowe przepisy ograniczą konkurencję na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Istnieje też niebezpieczeństwo zakończenia działalności przez część niezależnych sprzedawców. Według danych Agencji Rynku Energii niezależni sprzedawcy energii już po trzech kwartałach 2018 r., ponieśli stratę na […]

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski rozmawia w Brukseli z Komisją Europejską na temat cen energii elektrycznej w Polsce

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się z Komisarzem ds. Energii i Klimatu Miguelem Arias Cañete. Tematem spotkania, które odbyło się 28 stycznia 2019 r., były ceny energii elektrycznej. Minister Energii przedstawił Komisarzowi mechanizm stabilizacji detalicznych cen energii elektrycznej. Rozmowy nt. polskiego mechanizmu stabilizacji detalicznych cen energii elektrycznej w Polsce prowadzone są na poziomie politycznym i […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć