Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

W pierwszym kwartale 2022 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 468,35 zł/MWh

W tym samym czasie wytwórcy sprzedawali energię w kontraktach dwustronnych zawieranych na rynku pozagiełdowym (tzw. kontrakty OTC) średnio po 466,6 zł/MWh. Jeszcze rok temu energię na rynku konkurencyjnym można było kupić blisko dwukrotnie taniej (średnio po 243,71 zł/MWh). Wtedy różnica między rynkiem OTC a konkurencyjnym była większa i wynosiła ponad 6 zł/MWh. Wykres 1. Średnia cena […]

Stoen Operator podsumowuje 2021 r. w raporcie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowego poziomu produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce — wynika z danych przedstawionych w raporcie PTPiREE „Energetyka Dystrybucja Przesył”. Stoen Operator prezentuje w nim największe realizacje oraz wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Warszawy i okolic w minionym roku.   W 2021 r. warszawski Operator zakończył, trwający od […]

6 kluczowych postulatów POBE związanych z propozycją REPowerEU dotyczącą efektywności energetycznej budynków

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z rekomendacją przyjęcia i wdrożenia pakietu działań dotyczących efektywności energetycznej budynków. Komisja Europejska publikując w dniu 18 maja komunikat „EU Save Energy” wchodzący w skład pakietu REPowerEU wezwała państwa członkowskie, w tym również Polskę, do […]

Krajowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje webinarium na temat funkcjonowania Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej

Webinarium odbędzie się 29 czerwca br. w ramach cyklu: Spotkanie z ekspertem KAPE. Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2022 r. w celu: agregacji oszczędności energii powstałych w wyniku inwestycji finansowanych ze środków publicznych, m. in. z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, środków europejskich oraz środków pochodzących z NFOŚiGW […]

Liczy się energia – 34% badanych zauważyło kampanię edukacyjną PKEE

Od stycznia do marca Polski Komitet Energii Elektrycznej realizował kampanię „Liczy się energia”, której głównym celem było zbudowanie świadomości odbiorców na temat racjonalnego zużycia energii elektrycznej oraz czynników kształtujących ceny energii. Jak wynika z badania przeprowadzonego po jej zakończeniu, Kampania została zauważona przez 34% Polaków. Kampania „Liczy się energia” była realizowana z wykorzystaniem narzędzi online […]

Rynek energii: Europa wkracza w kolejny etap integracji wspólnego rynku

Ruszył mechanizm łączenia rynków dnia następnego Flow Based Market Coupling w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core. Od dziś (8 czerwca 2022 r.) granice Austrii, Belgii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Francji, Niderlandów, Niemiec, Węgier, Luksemburga, Polski, Rumuni, Słowacji i Słowenii[1] są połączone mechanizmem Flow Based Market Coupling (FBMC) w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Single Day-Ahead Coupling […]

Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej i surowców grzewczych oraz ograniczenia dostępności materiałów opałowych dla mieszkańców oraz jednostek samorządu lokalnego

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraża głębokie zaniepokojone sytuacją na rynku paliw grzewczych i energii, tj. bardzo wysokimi podwyżkami cen surowców oraz brakiem dostępności na rynku materiałów opałowych dla mieszkańców i samorządów lokalnych. Nawarstwiające się w ostatnim czasie problemy w tym zakresie pokazują, iż konieczna jest stanowcza interwencja Państwa, mająca na celu przeciwdziałanie […]

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową dla GAZ-SYSTEM

Wzrosną stawki opłat za usługi przesyłania paliw gazowych w 2023. Wprowadzenie w życie taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na 2023 r. oznacza wzrost stawek w punktach wejścia o 30,3% dla gazu wysokometanowego (grupa E) i wzrost o 30,9% dla gazu zaazotowanego (podgrupa L) w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r. Stawki w punktach wyjścia […]

Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r.

W minionym miesiącu wolumen obrotu sesyjnego prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 13 062 toe, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej. Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 163 459 MWh i był to najlepszy miesięczny wynik na tym rynku […]

TAURON zapewni zasilanie podczas ważnego wydarzenia ONZ

Pod koniec czerwca Katowice staną się gospodarzem 11 Światowego Forum Miejskiego pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tymczasową infrastrukturę zasilającą o mocy ok. 5 MW na potrzeby wydarzenia wybuduje TAURON. W ciągu najbliższych dni załogi TAURONA położą na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach prawie pół kilometra przewodów elektrycznych. Tymczasowa instalacja powstanie na potrzeby World Urban […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć