Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Umowa z ceną dynamiczną – tańsza energia dla aktywnych odbiorców

Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez MKiŚ w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi. – Nowe regulacje, proponowane przez MKiŚ, służą przede wszystkim aktywizacji […]

Ograniczenia kontraktowe na unijnych rynkach gazu – najnowszy raport ACER

Kontraktowe ograniczenia przesyłowe gazu w UE spadają o 50%. Raport nie wskazuje ograniczeń kontraktowych na połączeniach z polskim gazowym systemem przesyłowym. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) opublikowała 8. raport z monitorowania sytuacji związanej z ograniczeniami kontraktowymi w Unii Europejskiej oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Publikacja jest wypełnieniem obowiązku […]

Polenergia Obrót z nową ofertą dla wytwórców energii elektrycznej

Polenergia Obrót, wchodząca w skład Grupy Polenergia, największej polskiej prywatnej grupy energetycznej, wprowadza ofertę dla wytwórców działających w systemie aukcyjnym – bilansowanie za zero. Polenergia daje w tym rozwiązaniu możliwość uzyskania zerowej opłaty z tytułu bilansowania i rozliczania wytworzonej energii. Dodatkową wartością jest szansa na zysk pochodzący z optymalizacji rozliczeń kontraktu aukcyjnego oraz wykorzystania wahań […]

Rynek gazu: trwają konsultacje metody prognozowania ilości odbieranych przez użytkownika sieci

Do 11 sierpnia br. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – jako podmiot odpowiedzialny za prognozowanie – prowadzi konsultacje publiczne dotyczące „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”. Po zakończeniu konsultacji z użytkownikami systemu gazowego[1] dokument zostanie przedłożony do zatwierdzenia Prezesowi URE. Zatwierdzona Metoda prognozowania posłuży do przygotowania przez PSG prognoz, które następnie przekaże on operatorowi […]

Rynek gazu: nowe zasady opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla operatorów systemów gazowych

Do 15 listopada br. operatorzy systemów gazowych muszą przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Aby ujednolicić zakres i formę przekazywania ww. planów regulator przygotował nowe wzory dokumentów dotyczące tej kwestii. Konieczność wprowadzenia nowej formy raportowania związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia[1] w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń […]

Procesy rynku energii – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 603), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan. Pobierz pełną treść >> Załącznik >> Źródło: Konfederacja Lewiatan

Sekretariat Wspólnoty Energetycznej wspiera współpracę transregionalną w zakresie rozwoju zintegrowanego rynku SEEGAS

W dniu 21 lipca 2021 r. Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, giełdy energii i dostawcy usług obrotu BRM, UEEX, TGE, CEEGEX i ECG oraz operatorzy systemów przesyłowych Moldovatransgaz, GTSOU, FGSZ i GAZ-SYSTEM podpisali Memorandum of Understanding o współpracy transregionalnej w zakresie rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej (SEEGAS). Celem sygnatariuszy jest współpraca w zakresie […]

Rynek gazu: do 30 sierpnia OGP GAZ-SYSTEM prowadzi badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM rozpoczął trzecie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi z naszym krajem systemami przesyłowymi[1]. Procedura incremental przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata. Do 30 sierpnia 2021 r. zainteresowani użytkownicy sieci proszeni są o złożenie za pośrednictwem Platformy GSA, niewiążących zgłoszeń zapotrzebowania na zdolność przyrostową. Na podstawie otrzymanych […]

Towarowa Giełda Energii wspiera współpracę międzyregionalną na rzecz rozwoju zintegrowanego rynku SEEGAS

21 lipca 2021 r. Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, giełdy energii i dostawcy usług obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych podpisali Porozumienie o współpracy międzyregionalnej w zakresie rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej SEEGAS (Memorandum of Understanding). Jednym z sygnatariuszy była Towarowa Giełda Energii, która na mocy podpisanego dokumentu będzie działać na rzecz rozwoju transgranicznego handlu […]

Wymiana liczników energii: wyzwania dla operatorów – korzyści dla klientów

2 czerwca br. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy Prawo Energetyczne, która wprowadza obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu u 80% odbiorców w gospodarstwach domowych. Dla branży energetycznej oznacza to nie tylko wymianę urządzeń, ale i rozbudowę systemów informatycznych oraz dostosowanie ich do przesyłania i przetwarzania dużej ilości danych. Takie warunki spełnia autorski system innogy Stoen Operator […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć