Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Raport: Polki i Polacy chcą sami produkować energię elektryczną – czas, by zauważyły to partie polityczne

Z najnowszego raportu na temat prosumeryzmu w Polsce wynika, że w naszym kraju zachodzi wyraźna zmiana sposobu myślenia o energetyce. Za samodzielną produkcją energii elektrycznej opowiada się 84% badanych. Nie biorą tego jednak pod uwagę największe partie polityczne, które w swych kampaniach wyborczych zgoła ignorują kwestię energetyki prosumenckiej. Raport „Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii […]

PGE Obrót informuje o konieczności przedstawienia duplikatów faktur przez klientów, którzy w ub. r. korzystali z usług innego sprzedawcy

PGE Obrót, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozesłała do swoich klientów pismo, w którym prosi o przekazanie faktur, duplikatów faktur lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Przedstawienie tych dokumentów jest niezbędne do wyznaczenia cen wskazanych w Ustawie ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Co ważne, sprawa dotyczy tylko tych podmiotów, które 30 […]

Konsultacje publiczne – definicja informacji wewnętrznej, zawarta w rozporządzeniu REMIT

Informujemy, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące definicji informacji wewnętrznej, zawartej w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Uczestnicy rynku skutecznie i w odpowiednim czasie podają do publicznej wiadomości posiadane […]

Zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy)

Zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), które wejdą w życie w dniu 2 września 2019 r. Zmiana Regulaminu polega na wykreśleniu zapisów dotyczących prowadzenia obsługi finansowej kontraktów forward na Prawa Majątkowe ŚP oraz rozróżnieniu opłat pobieranych w zakresie obsługi […]

Co w praktyce zmienia nowelizacja ustawy o OZE i czy faktycznie ustawa wspiera prosumentów?

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza możliwość skorzystania z rozliczenia z opustami na rzecz spółek obrotu przez firmy. Firmy inwestujące w mikroinstalacje do tej pory miały możliwość korzystania ze sprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie hurtowej określanej co kwartał przez Prezesa URE (obecnie 242 zł/MWh) i nowelizacja takie rozwiązanie dalej dopuszcza. Nie można jednoznacznie stwierdzić które […]

GAZ-SYSTEM podpisał pierwszą umowę na dostawy inwestorskie w ramach programu Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM i amerykańska firma Solar Turbines 14 sierpnia 2019 r. podpisali umowę na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład Programu Baltic Pipe. Łączna kwota kontraktu wynosi ponad 550 mln zł. – Projekt Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, stwarza […]

GAZ-SYSTEM rozpoczyna konsultacje projektu krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci przesyłowej gazu na lata 2020-2029

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM przystąpił do opracowania aktualizacji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Konsultacje dotyczące Planu trwają do 5 września br. Wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego zapraszamy do zapoznania […]

TGE publikuje ceny energii elektrycznej zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

TGE, wykonując obowiązki wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z dnia 23.07.2019 r. poz. 1369), publikuje poniższe ceny średnioważone energii elektrycznej. Cena CTer_BASE_Q dla dostawy w okresie od 1 […]

Do 31 sierpnia 2019 r. odbiorcy przemysłowi zobowiązani są do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina odbiorcom przemysłowym o obowiązku złożenia informacji o: ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy OZE, wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE – w przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa […]

innogy Stoen Operator montuje inteligentne liczniki w Warszawskich budynkach

Nowe liczniki wykorzystują najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe wspierające budowę Internetu Rzeczy (Internet of Things). Pozwala to zwiększyć skuteczności zdalnych pomiarów zużycia energii do poziomu przekraczającego 95%. Daje to możliwość przyśpieszenia i uproszczenia procesu rozliczeniowego. – Wdrożenie tych przełomowych, innowacyjnych liczników, wykorzystujących technologie wypracowane przez innogy Laboratory of Things jest krokiem milowym w rozwoju Internetu Rzeczy w […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć