Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek energii elektrycznej: do 17 marca br. trwają konsultacje publiczne URE dotyczące możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego

Czy istnieje potrzeba zabezpieczania przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym pomiędzy polskim obszarem rynkowym i obszarami rynkowymi w Szwecji i na Litwie? Na odpowiedzi m.in. na to pytanie czekamy do 17 marca 2021 r. URE, we współpracy z ACER[1], przynajmniej raz na cztery lata[2] dokonuje oceny w celu stwierdzenia, czy na rynku terminowym energii elektrycznej zapewniono dostateczne możliwości […]

PGNiG sięga po przemysłowy internet rzeczy do bilansowania energii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przetestuje system, który ma pozwolić na bilansowanie w czasie rzeczywistym energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych. Możliwe to będzie poprzez zdalne zbieranie danych z liczników i zarządzanie rozproszonymi urządzeniami pobierającymi energię elektryczną. Rozwiązanie zaprojektowane przez rzeszowski startup TruBlu pozwoli m.in. na unikanie strat energii. Projektowane dla PGNiG rozwiązanie ma […]

Obligo giełdowe – nie czas na gwałtowne ruchy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zniesienie obliga giełdowego dla sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców. Trwają konsultacje publiczne proponowanej ustawy. Temat wydaje się techniczny i niszowy. Ale skutki planowanych zmian będą powszechne: przy mało konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, zniesienie obliga spowoduje wzrost cen hurtowych i odbije się negatywnie na odbiorcach – przede wszystkim przemysłowych. To krok […]

Rynek gazu: ACER i ENTSOG opublikowały rekomendacje dotyczące ograniczania potencjalnych nadużyć w obszarze bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego

10 lutego 2021 r. ACER i ENTSOG[1] zaprezentowały „Misconduct at EU balancing zones. Policy paper with recommendations”. Rekomendacje poprzedzone zostały procesem konsultacji prowadzonych jesienią 2020 r. Punktem wyjścia do przeprowadzenia konsultacji był fakt, że w ostatnich latach operatorzy systemów przesyłowych oraz podmioty odpowiedzialne za bilansowanie doświadczyli przypadków nadużyć na rynku bilansowania gazu ziemnego w UE. Użytkownicy, którzy spowodowali niezbilansowanie, […]

Ameryka testuje błędy rynku energii (Kalifornia 2000, Teksas 2021)

Przy wielkich systemowych zmianach lub przy wprowadzaniu epokowych rozwiązań technicznych – zawsze muszą pojawić się problemy. Wtedy do akcji wchodzi lider, który jako pierwszy zastosował takie rozwiązanie, przyjmując na siebie zarówno korzyści (pierwszy na rynku) jak i problemy (pierwszy z nowymi kłopotami). Ameryka, a w szczególności jej południowe stany  – przyjęły na siebie rolę testera […]

Minister Michał Kurtyka podczas UNEA

W Dialogu udział wzięło ok. 40 mówców – ministrów, przedstawicieli wysokiego szczebla organizacji międzynarodowych, interesariuszy i Grup większościowych ONZ. – Chciałbym, abyśmy po COVID-19 podnieśli się z silniejsi. Niech będzie on dla nas okazją do nauki, jak lepiej wykorzystywać zasoby surowców i jak budować świat bez nierówności społecznych. W ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy okazję przekonać […]

Od 1 stycznia 2021 r. uczestnicy hurtowego rynku energii mają obowiązek publikacji informacji wewnętrznych na spełniających kryteria ACER dedykowanych platformach, tzw. Inside Information Platforms

URE ponownie przypomina uczestnikom hurtowego rynku energii o obowiązku skutecznego i terminowego publikowania informacji wewnętrznych za pośrednictwem spełniających kryteria ACER[1] Platform Informacji Wewnętrznych (Inside Information Platforms, IIP) oraz (pod określonymi warunkami) centralnych Platform Transparentności (Transparency Platforms, TP). Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku […]

Trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe ws. projektu ustawy znoszącego obligo giełdowe na energię elektryczną

Pod koniec stycznia 2021 r. do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii, znoszący tzw. obligo giełdowe na energię elektryczną. Konsultacje w tej sprawie potrwają do 25 lutego. Intencją Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, dlatego też, do aktywnego udziału w nich […]

Kwartalne ceny gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE w 2020 r.

W czwartym kwartale 2020 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 67 zł/MWh. Jest to najwyższa kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z zagranicy w 2020 r. Mimo to, jest to jednocześnie jedna z najniższych cen gazu za ostatni kwartał roku od sześciu lat. W 2020 r. w trzech pierwszych kwartałach notowano […]

Ważne: zmiana rachunku bankowego dla opłat z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne

Od 18 lutego br. należności z tytułu kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE  na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, które były dotychczas płatne na konto właściwego Urzędu Skarbowego, powinny być wpłacane na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki: Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000 Zmiana wynika z wejścia w życie […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć