Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Dynamiczne i sprawiedliwe | Przyszły kształt taryf sieciowych w Polsce

Jest nieeleastyczny, nieefektywny, nieprzystosowany do zmieniającej się rzeczywistości na rynku energii i przyspieszającej transformacji energetycznej. Polski model taryf sieciowych, czyli system opłat za dostarczenie energii elektrycznej do odbiorców, musi zostać zmieniony. W najnowszym raporcie Forum Energii wraz z Regulatory Assistance Project analizuje, jakie zasady trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowego podejścia do taryf. Dlaczego potrzebny jest […]

Stanowisko Biura Prasowego Energi w sprawie publikacji nt. standardów sprzedaży door-to-door AKTUALIZACJA 04.05

Stanowisko Biura Prasowego Energi 09.04 Po otrzymaniu informacji dotyczących standardów sprzedaży w kanale door-to-door funkcjonujących w grupie, w której pracował przedstawiciel handlowy, który zgłosił się do spółki, Energa Obrót wdrożyła procedury wyjaśniające, wykraczające poza wewnętrzną kontrolę dokumentów i procedur. Do czwartku, 8 kwietnia w trakcie postępowania odebrano jednej z osób certyfikat przedstawicielstwa handlowego. Po kolejnych czynnościach 9 kwietnia spółka postanowiła decertyfikować kilkunastu handlowców […]

Rynek gazu: 270 tys. odbiorców w Polsce korzysta z ofert rynkowych i kupuje paliwo gazowe od wybranego przez siebie sprzedawcy

Od 2007 r. sprzedawcę gazu zmieniło 270 tys. odbiorców (w pierwszym kwartale 2021 r. zmiany dokonało 1865 odbiorców). Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access)[1], od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy. URE monitoruje ten obszar i cyklicznie publikuje dane dotyczące korzystania z tego prawa przez odbiorców zarówno energii elektrycznej […]

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził trzy projekty przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy oraz Polska-Czechy

Prezes URE rozpatrzył wnioski Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i 29 kwietnia 2021 r. zatwierdził propozycje projektów przepustowości przyrostowych dla dwu połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy (Krajowy System Przesyłowy – Trading Hub Europe i System Gazociągów Tranzytowych – Trading Hub Europe) oraz połączenia Polska-Czechy. Powiązane poziomy ofert[1] będą dostępne w ramach aukcji zdolności rocznej na okres 15 lat i […]

Rynek energii elektrycznej: od początku br. sprzedawcę prądu zmieniło 14,5 tys. odbiorców

W marcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło ponad 2,5 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 14,5 tys. odbiorców: ponad 10 tys. klientów indywidualnych i 3,5 tys. biznesowych. Od 2007 r. sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie 921 tys. odbiorców. Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access[1]), od 2007 roku […]

Rynek energii: do końca kwietnia br. PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

Od stycznia 2021 r. wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej płacą w swoich rachunkach tzw. opłatę mocową, która jest jedną z opłat stałych wyszczególnioną na rachunkach odbiorców. Po upływie każdego kwartału PSE i płatnicy opłaty mocowej (tj. głównie operatorzy systemów dystrybucyjnych) sporządzają i przedstawiają Prezesowi URE[1] informacje dotyczące m.in. pobieranej przez nich od odbiorców końcowych opłaty mocowej. Opłata ta […]

Wchodzi do stosowania nowa taryfa SGT EuRoPol GAZ

W związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 kwietnia br. uprawomocniła się decyzja Prezesa URE z 5 czerwca 2020 r. zatwierdzająca EuRoPol GAZ taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego na 2021 r. Od 28 grudnia 2020 r. – po wyroku Sądu Apelacyjnego, który przyznał rację Prezesowi URE – do rozliczeń za usługi przesyłania gazu świadczone […]

Enea zasili zieloną energią fabryki międzynarodowego koncernu KIRCHHOFF Automotive

KIRCHHOFF Automotive, duża firma z branży motoryzacyjnej, zdecydowała się na zakup od Enei energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla wszystkich swoich zakładów produkcyjnych w Polsce. Kontrakt obejmuje lata 2022-2023 i jest to kolejna w ostatnim czasie duża umowa Enei na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej w pełni z odnawialnych źródeł należących do Grupy Enea. W całej […]

URE przypomina przedsiębiorcom działającym na rynku gazu: 15 maja 2021 r. upływa termin realizacji obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach

Do 15 maja br. przedsiębiorcy, którzy w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. sprowadzali do Polski gaz ziemny, muszą przedstawić Prezesowi URE informację o wielkości zapasów obowiązkowych tego surowca[1]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami[2] przedsiębiorcy ci do 30 kwietnia każdego roku ustalają wielkość zapasów na podstawie ilości gazu ziemnego przywiezionego do Polski w […]

KGHM dla klimatu – miedź kluczowym elementem polityki klimatycznej na świecie

Być może wielu nie zdaje sobie sprawy, ale dziś jeden z najbardziej strategicznych surowców na świecie ma kolor nie tyle miedziany, co coraz bardziej zielony. Dlaczego? Miedź to metal kluczowy dla prowadzenia procesów związanych z Green Deal. A sam proces wydobycia surowca również staje się coraz bardziej ekologiczny. 22 miliony ton – astronomiczna liczba? Właśnie […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć