Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie listopada na Towarowej Giełdzie Energii

Po raz kolejny zamieszczamy podsumowanie dotyczące minionego miesiąca. Dane kształtują się następująco: Energia elektryczna Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0% r/r przy wolumenie 20 047 150 MWh. […]

Ceny energii – przed czym stoi polska gospodarka? – relacja z debaty Instytutu Staszica

– Temat cen energii jest bardzo ważny. Dotyczy przyszłości polskiej gospodarki. Dlatego uważam, że założenia ogólne przyjętego niedawno projektu Polityki Energetycznej Polski żeby równolegle podnosić efektywność energetyczną i chronić klimat, są bardzo trafne. Brakuje mi jednak nacisku na energetykę rozproszoną. Realność wykonania założeń PEP2040 jest pochodną tego skąd wziąć pieniądze. Jeśli teraz mamy spadek wartości […]

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do X 2018 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec października 2018 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 9,2%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych – grupy taryfowe A, B, C – nastąpił wzrost o 6,2%. We wrześniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 4 491 gospodarstw domowych, podczas […]

Podwyżki cen prądu od państwowych spółek energetycznych dla Łodzi i Łódzkiej Grupy Zakupowej

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, Miasto Łódź oraz pozostałe podmioty skupione w Łódzkiej Grupie Zakupowej, będą musiały zapłacić za energię elektryczną w 2019 r. aż o 24,7 mln zł więcej. Miasto Łódź od 2014 r. kupuje energię elektryczną w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej. Składa się ona z jednostek samorządowych […]

Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2018 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br.  22 565 763 MWh i był o 110,7% wyższy niż w listopadzie 2017 r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0 % r/r – przy wolumenie 20 047 150 MWh. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 13 398 188 […]

Prezes ZMP do Prezesa URE

Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz zwrócił się do Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w imieniu miast członkowskich Związku z wnioskiem o zbadanie cen energii elektrycznej i podjęcie stosownej interwencji w celu zapewnienia zrównoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Prawa energetycznego. „W ostatnich miesiącach w […]

Towarowa Giełda Energii wiodącym Operatorem NEMO na krajowym rynku energii już od 3 lat

2 grudnia 2018 r. minęły 3 lata od uzyskania przez TGE statusu Nominowanego Operatora Rynku Energii. Przyznanie Giełdzie statusu NEMO oznaczało, że spełniła ona wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu CACM (z ang. Capacity Allocation and Congestion Management). Podstawowe założenia wynikające z dokumentu dotyczą niezakłóconej budowy i skutecznego działania europejskiego fizycznego rynku energii. Zasadniczą rolę w […]

Kolejny sukces Zgorzeleckiego Klastra Energii

Przy niemieckiej granicy powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce! Łącznie 46 MW z nowych źródeł fotowoltaicznych, należących do Zgorzeleckiego Klastra Energii, z wygraną aukcją URE. Urząd Regulacji Energetyki podał właśnie wyniki aukcji z 15 listopada br., dotyczącej źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, o mocy do 1 MW. W ramach aukcji URE, członkowie Zgorzeleckiego Klastra […]

Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania do kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych – NC RfG

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 10 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego […]

Gazociąg do EC Żerań: GAZ-SYSTEM stawia na nowoczesne technologie

Na 10 km odcinku gazociągu łączącego tłocznię Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań spółka wykona aż 9 przekroczeń bezwykopowych. To rekord wykorzystania przez GAZ-SYSTEM tych technologii na takiej długości gazociągu. Metody te zmniejszą ingerencję w środowisko, a także pozwolą w mniej uciążliwy sposób przekroczyć skrzyżowania z drogami, wiaduktami i kanałami. Podczas budowy gazociągu przyłączeniowego zastosowane zostały nowoczesne […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć