Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Webinaria z wdrażania zapisów ustawy o dodatku osłonowym dla gmin

Trwają webinaria dotyczące wdrażania zapisów ustawy o dodatku osłonowym dla gmin. Z uwagi na duże zainteresowanie wirtualnymi szkoleniami zwiększyliśmy liczbę miejsc na następne spotkania. Kolejne webinaria odbędą się 31 stycznia 2022 r. Zaroszenia na szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym zostały przekazane poprzez platformę ePUAP do wszystkich gmin w Polsce. Cały czas można dokonać zgłoszenia na […]

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński na nieformalnych spotkaniach ministrów UE ds. środowiska i energii

Sprawiedliwa transformacja, rosnące ceny energii, efektywność energetyczna, gospodarka wodorowa oraz walka z wylesianiem to tylko niektóre tematy nieformalnych spotkań ministrów UE ds. środowiska oraz energii. W wydarzeniach, które odbyły się 20-22 stycznia 2022 r. w Amiens we Francji, uczestniczył Wiceminister Klimatu i Środowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński.  Jak zaznaczył Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, chcąc odnieść sukces w głębokim […]

Webinarium z wdrażania zapisów ustawy o dodatku osłonowym dla gmin

Aby ułatwić i usprawnić pracę jednostek obsługujących przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy resort klimatu i środowiska organizuje webinaria z wdrażania zapisów ustawy o dodatku osłonowym dla gmin. Wirtualne spotkania dla przedstawicieli gmin odbędą się 25 i 31 stycznia (do wyboru). Zaproszenia na szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym zostały przekazane poprzez platformę ePUAP do wszystkich gmin […]

Kalkulator cenowy: do 17 lutego CEER konsultuje wytyczne dotyczące dobrych praktyk wdrażających narzędzie umożliwiające porównywanie cen energii

Konsultacje skierowane są do wszystkich uczestników rynku. Wyrażeniem opinii mogą być w szczególności zainteresowani sprzedawcy energii, handlowcy, operatorzy sieci, państwa członkowskie, naukowcy, odbiorcy gazu i energii oraz organizacje konsumenckie. W ramach konsultacji publicznych CEER przedstawia najnowszą wersję wytycznych dobrych praktyk dotyczących narzędzia umożliwiającego klientom porównywanie ofert sprzedawców. Uwzględniają one stan prawny po wejściu w życie dyrektywy 2019/944 […]

Polska izba rozliczeniowa dzieli się wiedzą z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy

IRGiT rozwija swoją aktywność międzynarodową, dzieląc się doświadczeniami z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy (NSSMC) w zakresie prowadzenia rozliczeń dla polskiego giełdowego rynku energii elektrycznej i gazu.  Podczas specjalnego szkolenia w Kijowie specjaliści NSSMC wzbogacili się o wiedzę z dziedziny rozliczeń finansowych transakcji na giełdowym rynku towarowym. Warsztat zatytułowany „Rozliczenia finansowe towarowych transakcji […]

Czy rachunek za prąd może być niższy? – rusza www.LiczySieEnergia.pl

Polski Komitet Energii Elektrycznej rozpoczął kampanię edukacyjną „Liczy się energia”. Przez najbliższe miesiące wyjaśniać będzie przyczyny wzrostu cen energii, pokazywać wpływające na nie mechanizmy oraz sposoby na racjonalne gospodarowanie zużyciem prądu. Celem kampanii jest edukacja o rynku energii oraz sposobach łagodzenia wpływu rosnących cen prądu na domowe budżety Polaków. W grudniu prezes Urzędu Regulacji Energetyki […]

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wdraża ochronę dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu ziemnego

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez uprawnionych odbiorców paliw gazowych, który ma na celu umożliwienie im skorzystania z mechanizmów wsparcia określonych w ustawie „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”. W celu wzmocnienia ochrony odbiorców gazu […]

Hurtowy rynek energii: obowiązek publikacji informacji wewnętrznych w zakresie REMIT można realizować w formie zapasowej do końca 2022 r.

ACER zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r., w sytuacjach awaryjnych, możliwości publikacji informacji wewnętrznych przez uczestników rynku hurtowego na firmowych stronach internetowych. Jest to rozwiązanie zapasowe (awaryjne), które można stosować w przypadku gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki: wystąpiła czasowa niedostępność platform informacji wewnętrznych (Inside Information Platforms – IIP) a uczestnik rynku nie ma […]

PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu ziemnego dla klientów biznesowych o jedną czwartą!

14 stycznia 2022 r. weszła w życie obniżka cen gazu w wysokości 25% dla klientów biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny. Obniżką będą objęci automatycznie wszyscy Odbiorcy, podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w aktualnie stosowanym Cenniku Gaz Dla Biznesu. Z automatycznej obniżki, która będzie obowiązywać do końca lutego 2022 roku, będą mogły […]

4Q 2021: najwyższa cena i najniższy wolumen energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym od 2010 r.

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC – over the counter – zawierane na rynku pozagiełdowym) w czwartym kwartale 2021 r. wyniosła 322,58 zł/MWh[2] i była wyższa o 30% od ceny za analogiczny kwartał w r. ub. Skok o 75 zł za MWh był również najwyższym historycznie wzrostem ceny, […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć