Technologie

Technologie

Enea Innowacje i NCBR Investment Fund ASI będą wspólnie inwestowały w innowacyjne startupy technologiczne w fazie wzrostu i ekspansji

Enea Innowacje – spółka zajmująca się w Grupie Enea działalnością innowacyjną i budowaniem portfela projektów innowacyjnych – podpisała umowę ramową o współpracy z NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF). NIF jest  koinwestycyjnym funduszem venture capital specjalizującym się w inwestycjach w małe i średnie spółki technologiczne. Enea Innowacje i NIF połączą siły przy realizacji procesów inwestycyjnych dla […]

PGE rozwija sieć LTE450. Porozumienie z TAURON Dystrybucja

PGE Polska Grupa Energetyczna i TAURON Polska Energia zawarły porozumienie w sprawie  pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz na obszarze koncesyjnym TAURONU. Porozumienie w tej sprawie podpisały PGE Systemy oraz spółka dystrybucyjna TAURONU, które podejmą działania zmierzające do wdrożenia sieci LTE450 na obszarze TAURON Dystrybucja.  Sieć LTE450 zapewni niezawodną i […]

Powstanie Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG dotyczących zielonej gospodarki i energetyki

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu o nazwie Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST). Jego celem jest rozbudowa infrastruktury badawczej GIG poprzez powstanie nowych lub rozbudowanie istniejących stanowisk badawczych. W ramach projektu zostanie zakupiona oraz zaprojektowana i wykonana aparatura badawcza, wraz z dodatkowym wyposażeniem dla 9 stanowisk badawczych. Powstaną nowe oraz rozbudowane zostaną istniejące stanowiska badawcze […]

ZTM w Gdańsku testował łączność w standardzie TETRA

Enspirion, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, wraz z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, zakończył dwumiesięczne testy usługi łączności krytycznej w standardzie TETRA. TETRA jest standardem cyfrowej, radiowej łączności dyspozytorskiej Energi Operatora, który umożliwia rozmowy oraz transmisję danych. Przeznaczony jest dla użytkowników wymagających niezawodnej łączności profesjonalnej. Enspirion jest spółką dedykowaną do udostępniania sieci TETRA innym podmiotom. Z uwagi na wciąż […]

PKN ORLEN rozpoczyna pierwsze w Polsce testy prywatnej, przemysłowej sieci 5G

PKN ORLEN jako pierwszy w Polsce będzie testował prywatną, przemysłową sieć 5G w realnym środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej. Na realizację wewnętrznych testów, które zostaną przeprowadzone na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz pobliskiej stacji paliw, koncern otrzymał czasowy przydział częstotliwości radiowych oraz zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Jesteśmy nowoczesnym koncernem multienergetycznym, który odpowiada na światowe […]

LOTOS zwycięzcą w konkursie TechnoBiznes

Tytuł Lidera 2020 kategorii Przemysł 4.0 w plebiscycie TechnoBiznes przyznano Grupie LOTOS. Gdański koncern otrzymał nagrodę za System LDAR, który pozwala lokalizować i likwidować nieszczelności na urządzeniach produkcyjnych. Tegoroczną edycję konkursu Gazety Bankowej rozstrzygnięto 22 czerwca. W konkursie TechnoBiznes wyróżniane są instytucje i firmy, które w minionym roku dokonały spektakularnego wdrożenia w obszarze nowych technologii. W kategorii Przemysł […]

Spojrzenie w przyszłość. Predykcja zużycia urządzeń ciśnieniowych i planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych z wykorzystaniem metodologii RBI – Risk Based Inspection

Urząd Dozoru Technicznego ma już 110-letnie doświadczenie w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych. W związku z nieustannym rozwojem technologicznym i gospodarczym Urząd, dbając o bezpieczeństwo techniczne, stara się być innowacyjną i nowoczesną organizacją, która wdraża w swojej praktyce najnowsze światowe rozwiązania pozwalające między innymi na dopasowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych do potrzeb przemysłu […]

Certyfikacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym FUNCTIONAL SAFETY MANAGEMENT – PN-EN 61508, PN-EN 61511

Bezpieczeństwo procesowe to dziedzina bezpieczeństwa, której działania skupiają się głównie na zapobieganiu zagrożeniom występującym przy eksploatacji instalacji, w których zachodzą procesy chemiczne związane ze zmianą stanu skupienia medium bądź też z występowaniem niebezpiecznych substancji. Przykładami instalacji objętych bezpieczeństwem procesowym, czy też systemem zarządzania bezpieczeństwem procesowym są instalacje w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym, a także […]

Doskonałe parametry i potwierdzona skuteczność nowoczesnych olejów do stacjonarnych silników gazowych

Globalne zapotrzebowanie na energię systematycznie rośnie, czego efektem jest rozwój stacjonarnych silników gazowych jako elastycznych źródeł energii. Konsekwencją zwiększania ich mocy są coraz bardziej ekstremalne warunki pracy oleju smarującego jednostkę. Dlatego coraz większe znaczenie ma stosowanie wysokiej jakości środków smarnych. Oleje Shell Mysella, zostały stworzone specjalnie z myślą o silnikach na gaz ziemny, zapewniając ochronę […]

4 czerwca próby funkcjonalne związane z uruchomieniem taśmociągu do bloku 858 MW

W Elektrowni Bełchatów kontynuowane są prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie dostaw węgla do bloku energetycznego nr 14 o mocy 858 MW. Odtwarzane są konstrukcje wsporcze taśmociągów, instalacje przeciwpożarowe, układy elektryczne, a także automatyki i sterowania. Instalacja będzie mogła ponownie rozpocząć pracę pod warunkiem dopuszczenia do eksploatacji przez uprawnionego  eksperta, zgodnie z regulacjami zawartymi […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć