Technologie

Technologie

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Prezes UOKiK weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają określone w przepisach wymagania. Do tej pory wyeliminowano 6,4 tys. ofert internetowych, wobec 11 przedsiębiorców prowadzone są postępowania – to jedne z efektów pracy UOKiK. Przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań może zostać zobowiązany do jego odkupienia i demontażu. Obejrzyj film z badania i zobacz jakie zagrożenie stwarza […]

Lublin wspiera Warszawę w walce o czystą wodę

Awaria układu przesyłowego do warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka” jest w ostatnich dniach tematem, który porusza mieszkańców nie tylko stolicy. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków przyłączyła się do walki o czystą wodę dla Warszawy, wypożyczając specjalistyczny sprzęt – pompy Flygt CP 3602, które pomogą w opanowaniu obecnej sytuacji. – Podeszliśmy ze zrozumieniem do […]

Pierwsze rozpalenie kotła nowego bloku w Elektrowni Turów

5 września 2020 r. w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, nastąpiło zakończone sukcesem pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch bloku energetycznego o mocy 496 MW. Już wkrótce nastąpi pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Prace […]

Wielka winda zjedzie pod ziemię

Wysoka na cztery piętra, pomieści jednorazowo aż 200 osób lub 24 tony materiałów – w kopalni TAURON Wydobycie zamontowano jedną z największych klatek szybowych w Polsce. Wielkogabarytowa konstrukcja powstała w ramach inwestycji strategicznej Spółki, czyli budowy Poziomu 800 m. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkuje […]

LOTOS Napędzają nas wyzwania!

Pomimo trwającej pandemii COVID – 19 olejowa spółka LOTOSU nie ustaje w dążeniu do maksymalizacji sprzedaży oraz zwiększania efektywności. Potwierdzają to wyniki osiągnięte przez LOTOS Oil w pierwszym półroczu 2020 r. LOTOS Oil zanotowała 9% wzrost ilości  sprzedaży za pierwsze półrocze 2020 r. versus 2019 r. Na uwagę zasługuje również parametr wyniku na działalności operacyjnej, który […]

PGE Energia Odnawialna testuje technologię rozszerzonej rzeczywistości

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE testuje wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości na Farmie Wiatrowej Kisielice. Trzymiesięczny pilotaż ma pokazać, na ile ta nowoczesna technologia okaże się wsparciem dla służb eksploatacyjnych, wykonujących przeglądy na turbinach wiatrowych oraz kontrolujących infrastrukturę elektroenergetyczną stacji głównego punktu zasilania. Rozszerzona rzeczywistość – która coraz częściej wykorzystywana jest nie tylko w […]

Informatyczny robot obsługuje sprzedaż węgla w PGG S.A.

Polska Grupa Górnicza S.A. opracowała innowacyjne rozwiązanie, które wspiera proces sprzedaży węgla. Informatyczny robot obsługuje sprzedaż poszczególnych sortymentów węgla, automatycznie analizuje codzienne zamówienia od klientów oraz plany wydobywcze w poszczególnych kopalniach spółki. Mowa o oprogramowaniu klasy RPA (z ang. Robotic Process Automation) do automatycznej awizacji węgla na wagach drobnicowych. Rozwiązanie to przygotowali i wdrożyli specjaliści z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji przy współpracy Biura […]

Zmiany w obrocie smarami

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Klimatu zaprezentowało projekt nowelizacji, który ma za zadanie uporządkowanie rynku obrotu smarami w Polsce. Zdaniem resortów oficjalny rynek smarów nie rośnie tak jak pozostałe rynki towarów, w których wykorzystuje się smary (jak chociażby rynek samochodowy). W związku z tym powstała szara strefa, która oprócz szkód finansowych […]

Innowacyjność pracowników skraca czas usuwania awarii

Zastosowanie tymczasowego słupa wysokiego napięcia pozwoliło na odbudowę zniszczonej w wyniku wypadku linii średniego napięcia. Pozwoliło to w zaledwie sześć godzin przywrócić działanie całej sieci, a tym samym skrócić czas awarii o kilkanaście godzin. Nowoczesne technologie pozwalają na sprawne naprawy zniszczonych sieci elektroenergetycznych. Dzięki zastosowaniu systemów lekkich słupów kompozytowych w miejscu uszkodzonej sieci w bardzo […]

Powołanie Zarządu RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Mariusza Zawiszę. Na nową kadencję powołano również dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Rada Nadzorcza zebrała się po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zgodnie ze statutem RAFAKO S.A, mandat Zarządu wygasa wraz z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za miniony rok. Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć