Technologie

Technologie

Bełchatowska spółka RAMB z Grupy PGE zbudowała gigantyczną maszynę górniczą

Spółka RAMB z Grupy Kapitałowej PGE wybudowała od podstaw gigantyczną zwałowarkę przeznaczoną do pracy w Kopalni Węgla Brunatnego Turów należącej do PGE GiEK. Długa na 190 m, wysoka na 50 m i ważąca 2600 ton maszyna górnicza uzupełni nowoczesny park technologiczny turoszowskiej odkrywki a jej zadaniem będzie zwałowanie nadkładu znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego. […]

Drony pomogą PERN w monitoringu sieci

Zabezpieczanie infrastruktury oraz inspekcje w przypadku podejrzenia wystąpienia incydentów bezpieczeństwa – to tylko niektóre zadania, jakie będą realizowały bezzałogowe statki powietrzne zakupione przez PERN. Spółka właśnie rozpoczęła eksploatację tego typu urządzeń. – Operatorzy infrastruktury tacy jak PERN muszą nieustannie podnosić poziom zdolności do reagowania na sytuacje, które mogą prowadzić do wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Zakupione urządzenia […]

Wskazano lokalizację nowego amerykańskiego zderzacza EIC

Na początku stycznia Departament Energii USA poinformował o wybraniu lokalizacji dla nowego potężnego urządzenia badawczego fizyki wysokich energii. Zderzacz Elektron-Jon (EIC) ma powstać w Brookhaven National Laboratory (NY) kosztem ok. 2 mld. dolarów. Dwa przeciwbieżne akceleratory zderzać będą elektrony z protonami lub z jonami atomowymi, z możliwością polaryzacji obu wiązek. Program badawczy planowanych eksperymentów współtworzą […]

Rusza WORM – platforma do obsługi wtórnego rynku mocy

Enspirion, spółka Grupy Energa, lider krajowego rynku DSR (ang. Demand Side Response, pol. redukcja zapotrzebowania na moc), w lutym br. uruchamia własną platformę wspierającą transakcje kupna-sprzedaży zobowiązań do dostaw zakontraktowanej mocy. Jej głównym celem ma być wsparcie obrotu obowiązkami mocowymi na rynku wtórnym. WORM to bezpłatna platforma internetowa, na której każdy właściciel i dysponent obowiązku […]

TAURON zacieśnia współpracę z 12 startupami

12 startupów, z którymi TAURON nawiązał współpracę w programach akceleracyjnych pracuje ze  specjalistami Grupy nad walidacją przygotowanych rozwiązań. Nową propozycją Grupy dla startupów jest program akceleracyjny TAURON Progres umożliwiający szybkie przedstawienie rozwiązania ekspertom, bez oczekiwania na otwarcie naboru zgłoszeń. Prowadzone we współpracy ze startupami projekty pilotażowe obejmowały rozwiązania w zakresie elektromobilności, inteligentnych usług sieciowych czy […]

Komunikat Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat ostatecznego porozumienia w sprawie taksonomii

5 grudnia 2019 r. Parlament Europejski i Rada UE doszły do porozumienia w zakresie kształtu rozporządzenia w sprawie utworzenia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, których najważniejszym celem jest ustanowienie na poziomie Unii Europejskiej tzw. Taksonomii, wprowadzającej kryteria pozwalające ustalić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Rada (COREPER) poparła to porozumienie 18 grudnia. Z kolei Parlament […]

PySENSE w portfelu PGE Ventures

Fundusz PGE Ventures inwestujący w najlepsze start-upy z branży energetycznej i szerokiego przemysłu 4.0, zrealizował inwestycję w PySENSE – jedną z najprężniej rozwijających się spółek w obszarze najnowszych technologii komunikacyjnych dla sektora energetycznego. Spółka PySENSE jest doskonale znana w branży energetycznej. Zajmuje się dostarczaniem autonomicznych urządzeń komunikacyjnych przeznaczonych do zdalnego odczytu danych pomiarowych z inteligentnych […]

CSIRT GOV przejął obsługę incydentów zgłaszanych przez PGE Dystrybucja S.A.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy CSIRT NASK a CSIRT GOV, od 1 grudnia 2019 r. zadania CSIRT poziomu krajowego wynikające z Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa względem PGE Dystrybucja S.A. realizuje CSIRT GOV prowadzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Porozumienie pomiędzy CSIRT NASK a CSIRT GOV w sprawie wzajemnego powierzenia wykonywania zadań CSIRT poziomu krajowego względem […]

3,5 sekundy – wyburzenie chłodni kominowej w Elektrowni Siersza

Na terenie Elektrowni Siersza dokonano wyburzenia chłodni kominowej nr 4. Detonacja, która trwała zaledwie 3,5 sekundy, poprzedzona była szczegółowymi pracami przygotowawczymi. W tym czasie w płaszczu chłodni wywiercono ponad 3 000 otworów, w których umieszczono ładunki o masie od 50 do 100 gramów każdy. Łączna waga ładunków potrzebnych do powalenia 1830,69 m3 żelbetu ważącego 4,5 tys. […]

Telekomunikacyjny biznes TAURONA nabiera tempa

TAURON  buduje szerokopasmową sieć dostępu w siedmiu regionach południowej Polski. Realizacja inwestycji z zakresu usług infrastruktury telekomunikacyjnej to dla Grupy szansa na poszerzenie portfela świadczonych usług. – Dzięki zaadaptowaniu istniejącej już infrastruktury światłowodowej i zagregowaniu ruchu sieciowego, umożliwiamy dostawcom telekomunikacyjnym poszerzenie obecnej sieci dostępowej bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych – zaznacza Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć