Technologie

Technologie

Innowacje ponad granicami. NCBR przyjmuje wnioski w 4. konkursie INNOGLOBO

15 mln zł na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych z wybranym partnerem zagranicznym przeznaczy dla polskich innowatorów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w 4. konkursie INNOGLOBO. Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września br. Coraz więcej ambitnych projektów realizowanych przez naukowców i przedsiębiorców z Polski ma charakter międzynarodowy. Przybywa też instrumentów wsparcia, które służą wypracowaniu […]

Kwestie prawne i regulacyjne związane z elektrowniami SMR: Jakie są wyzwania i rozwiązania?

Procesy prawne i regulacyjne związane z wdrożeniem reaktorów SMR-BWRX-300 już się w Polsce rozpoczęły. Ogólna opinia PAA. Pierwsza w Polsce opinia ogólna została wydana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla reaktora SMR BWRX-300. W wydanej 23 maja br. opinii Prezesa PAA stwierdzono, że założenia przyjęte przy projektowaniu technologii są prawidłowe oraz spełniają wymagania ustawy – […]

Ogłoszenie konkursu GOSPOSTRATEG (XI konkurs)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza XI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. […]

Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała z dniem 20 marca br. Adama Leszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Do Zarządu powołani zostali także z dniem 20 marca br. na stanowisko wiceprezesa: Andrzej Skolmowski, Krzysztof Kołodziejczyk, Andrzej Dawidowski, dr Paweł Bielski. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Huberta Kamoli do wykonywania […]

Cyberbezpieczeństwo inteligentnych sieci w kontekście rolloutu liczników smart

W Polsce trwa masowa wymiana liczników energii elektrycznej na urządzenia ze zdalnym odczytem (LZO). Do 2028 r. zostanie zamontowanych w sieci energetycznej ok. 16 mln liczników wyposażonych w moduł komunikacyjny. Z zainstalowanych do tej pory ok. 4 mln urządzeń ponad połowa pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Liczniki smart to nowoczesne urządzenia cyfrowe z funkcją komunikacji. […]

SI nowym poziomem cyfryzacji usług sieciowych

Czym jest Sztuczna Inteligencja? W przestrzeni prawnej funkcjonuje kilka definicji Sztucznej Inteligencji, w skrócie SI (ang. Artificial Intelligence, AI). Według jednej z nich jest to „dziedzina wiedzy obejmującą m. in. sieci neuronowe, robotykę i tworzenie modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania, włączając w to również uczenie maszynowe (ang. machine learning), głębokie uczenie […]

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski p.o. dyrektorem NCBR

Minister nauki Dariusz Wieczorek powołał prof. dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcję tę prof. Małachowski sprawuje od 7 marca br. Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych nadano mu w 2019 r. Obszar jego […]

W Katowicach rozpoczęło działalność nowe Ministerstwo Przemysłu

Uroczysta inauguracja działalności nowego Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w Katowicach odbyła się w piątek 1 marca 2024 r. w historycznym gmachu przy ul. Powstańców 30 z udziałem Szefowej Resortu Marzeny Czarneckiej oraz Ministra Aktywów Państwowych Borysa Budki i Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego. – Ministerstwo Przemysłu będzie zajmować się nie tylko górnikami czy hutnikami, jak się […]

Ministerstwo Przemysłu rozpoczęło swoją działalność w Katowicach

– Funkcjonowanie Ministerstwa Przemysłu tu na Śląsku jest docenieniem tego regionu, który przez dziesięciolecia miał wpływ na rozwój Polski a teraz stoją przed nim nowe zadania w trakcie transformacji naszej gospodarki – powiedział Minister Aktywów Państwowych Borys Budka, podczas uroczystości inauguracji działalności ministerstwa przemysłu w Katowicach. Uroczysta inauguracja działalności Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w Katowicach […]

Naukowcy z PW zaangażowani w prace nad nową europejską baterią

Lepsza wydajność, większa przyjazność dla środowiska, uniezależnienie od pozaeuropejskiej produkcji – to plan na nowy produkt na rynku baterii. Przez ostatnie cztery lata pracowali nad nimi uczestnicy projektu ASTRABAT, w tym specjaliści z Wydziału Chemicznego PW. Bateria składa się z trzech podstawowych elementów: dwóch elektrod (katody i anody) oraz łączącego je elektrolitu. To w materiałach, […]

Partnerzy działu

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć