Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Minister Kurtyka na „Europejskim Forum Alpbach” o spojrzeniu państw Europy Środkowo-Wschodniej na Zielony Ład

– Europa Środkowo-Wschodnia opowiada się za transformacją, która nie pogłębi istniejących nierówności i która połączy szybką dekarbonizację z poprawą jakości życia – powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podczas „Europejskiego Forum Alpbach”. Spotkanie odbyło się 2 września 2021 r. Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że w kwestii transformacji energetyczno-klimatycznej sytuacja […]

Energa Operator wzmacnia niezawodność dostaw energii w obszarze nadmorskim

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, ukończyła budowę Głównego Punktu Zasilania Rowy w miejscowości Objazda (gmina Ustka, woj. pomorskie). Nowy obiekt posłuży do zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej w obszarze nadmorskim, przede wszystkim dla miejscowości Rowy. GPZ Rowy umożliwi dalszy rozwój gospodarczy regionu pozwalając na przyłączanie nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie […]

PGE wnioskuje w Brukseli o zwiększenie puli środków na transformację energetyczną

PGE w trakcie debaty „Nowy system handlu emisjami w UE: co należy zmienić?”, zorganizowanej przez brukselski portal Euractiv, apelowała o złagodzenie dodatkowych kosztów transformacji energetycznej poprzez uwzględnienie korzystnych postulatów w ramach reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, agencji i wiodących […]

Pomoc publiczna: Prezes URE rozliczył pomoc publiczną z tzw. kontraktów długoterminowych za okres korygowania od 1 kwietnia 2008 r. do 1 czerwca 2020 r. dla Polenergii

Ponad 3,7 mln zł wyniosła korekta końcowa kosztów osieroconych dla Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.[1] za okres udziału w programie pomocy publicznej tj. od 1 kwietnia 2008 do 1 czerwca 2020. Realizując zapisy ustawy o zasadach pokrywania kosztów wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (tzw. KDTów)[2],  Prezes URE dokonuje korekt rocznych kosztów […]

Podwójne święto elektrowni w Żydowie

1 września mija dokładnie 49 lat odkąd Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo nadano imię prof. Alfonsa Hoffmanna. W marcu tego roku należąca do Energi z Grupy ORLEN elektrownia obchodziła także 50-lecie oddania do eksploatacji. Elektrownia Szczytowo-Pompowa (ESP) Żydowo to jedna z najstarszych tego typu elektrowni w kraju. Pierwsze wzmianki o możliwości energetycznego wykorzystania dwóch naturalnych zbiorników wodnych – jezior […]

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy

Ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw[1] to już druga w ostatnim czasie zmiana ustawy o rynku mocy[2]. Obie nowelizacje wynikają z nowych regulacji europejskich znajdujących się w tzw. rozporządzeniu rynkowym[3] oraz z doświadczeń krajowych zebranych podczas dotychczasowego funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Dla odbiorców energii istotne zmiany […]

Rekordowy półroczny zysk EBITDA Grupy PGE

Zysk EBITDA po I półroczu 2021 roku wyniósł ponad 5,2 mld złotych, czyli o 86% więcej niż w I półroczu 2020 r. wynika z szacunkowych danych Grupy PGE za I półrocze 2021 r. Jest to najwyższy wynik w historii Grupy. Wzrost wyników został zanotowany we wszystkich segmentach działalności PGE.  – Osiągnięte przez PGE znakomite wyniki […]

Planowana zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego

Zgodnie z pkt 16 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego obowiązującego od 31 maja 2021 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) z 30-dniowym wyprzedzeniem informuje o planowanej zmianie ww. Regulaminu. Nowa treść Regulaminu: została opublikowana na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin, zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej poszczególnych Administratorów Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB) oraz Użytkowników […]

Koncern multienergetyczny – spotkanie z przedstawicielami strony społecznej

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie wicepremiera Jacka Sasina z przedstawicielami strony społecznej. Rozmowa dotyczyła procesu tworzenia koncernu multienergetycznego. Podczas spotkania omówiono proces budowy polskiego koncernu multienergetycznego – jego znaczenie dla krajowej gospodarki oraz korzyści płynące z połączenia. Jednocześnie uzgodniono powołanie zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele łączących się podmiotów oraz strony społecznej. […]

W Kopalni i Elektrowni Bełchatów zorganizowano Dzień Otwarty Centrum Rozwoju Kompetencji

26 sierpnia br. pracownicy Kompleksu Energetycznego Bełchatów uczestniczyli w Dniu Otwartym Centrum Rozwoju Kompetencji. Podczas wydarzenia pracownicy mogli zapoznać się z ofertą szkoleń i kursów ukierunkowanych przede wszystkim na rozwój kompetencji i kwalifikacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób – pracowników Kopalni i Elektrowni Bełchatów oraz spółek zależnych.  Centrum Rozwoju […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć