Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

GPZ Plebanka będzie jak nowy

Płocki oddział ENERGA-OPERATOR prowadzi gruntowną modernizację istotnej dla działania systemu dystrybucyjnego stacji elektroenergetycznej – Głównego Punktu Zasilania Plebanka. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii prowadzone prace są praktycznie nieodczuwalne dla odbiorców. – Prowadzenie, tak znacznych prac modernizacyjnych, jeszcze do niedawna wiązałoby się z koniecznością czasowego wyłączenia przynajmniej części stacji elektroenergetycznej z użytku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań m.in. mobilnego pola […]

Publikacja podsumowania certyfikacji ogólnej 2022

PSE S.A. opublikowały podsumowanie certyfikacji ogólnej przeprowadzonej w 2022 r. Plik dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-ogolna. Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Minister Anna Moskwa na Samorządowym Kongresie Trójmorza

– W 2016 r. odbył się pierwszy szczyt Trójmorza. Było to jedno z niewielu miejsc gdzie rozmawiano o kwestii energetyki w kontekście bezpieczeństwa energetycznego – mówiła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza, który odbył się w Lublinie 6 czerwca 2022 r. Jak podkreśliła podczas spotkania Minister Anna Moskwa, w ramach forum […]

Minister Anna Moskwa w Pradze na polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności od surowców z Rosji oraz spójne podejście krajów Unii Europejskiej dot. sankcji to jedne z tematów polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 3 czerwca 2022 r. w Pradze. W rozmowach, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wzięła udział Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska […]

W MAP podpisano deklarację o utworzeniu Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG

– Dzisiaj definicja bezpieczeństwa energetycznego jest definicją bezpieczeństwa narodowego Polaków – mówi Piotr Pyzik, Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego. Wiceminister wziął udział w spotkaniu poświęconym uruchomieniu Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które będzie skupiać w sobie spółki pełniące kluczową rolę w […]

Lista sankcyjna MSWiA – stanowisko Prezesa URE

„Zamrożeniu” ulegają m. in. koncesje wydawane przez Regulatora. Jedną z sankcji przewidzianych przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1] jest środek polegający na zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych będących własnością osób i podmiotów wpisanych na tzw. „listę sankcyjną”[2]. W ocenie Prezesa URE, decyzja ministra właściwego […]

Więcej mocy dla podwarszawskich Odbiorców

Oddział Warszawa PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki i znacząco zwiększa możliwości zasilania lokalnych Odbiorców. Inwestycja rozpoczęła się z początkiem maja. Jej realizacja została podyktowana szybko rosnącymi potrzebami lokalnych Odbiorców. Stacja 110/15 kV Ożarów Mazowiecki zasila wyjątkowo atrakcyjne inwestycyjnie tereny położone w bezpośrednim pobliżu Warszawy oraz dwóch głównych ciągów komunikacyjnych – autostrady A1 […]

Nowe możliwości w Funduszu Innowacyjnym po publikacji RePowerEU

Komisja Europejska 18 maja 2022 r. opublikowała plan RePowerEU, ukierunkowany na szybkie ograniczenie zależności od paliw kopalnych sprowadzanych z Rosji i przyspieszenie transformacji. Jego elementem jest podwojenie do 3 mld EUR budżetu naboru wniosków dotyczących projektów o dużej skali w ramach Funduszu Innowacyjnego. Publikacja tego naboru nastąpi jesienią 2022 r. Oprócz naboru na ogólnych zasadach […]

Minister Anna Moskwa na Polsko-Ukraińskich Konsultacjach Międzyrządowych

Wzmocnienie współpracy energetycznej, pomoc w ratowaniu i odbudowie środowiska naturalnego to jedne z tematów Polsko-Ukraińskich Konsultacji Międzyrządowych, które odbyły się 1 czerwca 2022 r. w Kijowie. W rozmowach, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, uczestniczyła Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa. Podczas spotkania z Rusłanem Strilets, ministrem ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy, minister […]

Stanowisko Energi SA dotyczące kontynuowania budowy bloku energetycznego w Ostrołęce

Budowa nowego, stabilnego źródła energii w Polsce północno-wschodniej była i nadal jest uzasadniona potrzebami zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Po przejęciu kapitałowym Energi przez Grupę ORLEN dokonano konwersji technologicznej projektu. Kontynuacja projektu w technologii gazowej realizowana jest w warunkach zapewnienia pełnego finansowania inwestycji. Przeprowadzone analizy wskazują na rentowność inwestycji i pokrycie również poniesione dotychczas koszty związane z rozliczeniem prac przy […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć