CSR w Energetyce

Energa Obrót zasadzi niemal trzy razy więcej drzew

Jedno drzewo za każdy sprzedany „Pakiet zielonej energii”. Łącznie pomorski drzewostan powiększy się o 56.624 sadzonki na 7 hektarach. Podczas pierwszej tegorocznej akcji kilkudziesięciu wolontariuszy ze spółki sadziło drzewa liściaste.

Energa Obrót konsekwentnie zmierza w kierunku zielonej transformacji. W 2021 r. spółka wprowadziła „Pakiet zielonej energii”. To oferta z gwarancją pochodzenia energii z odnawialnych źródeł – wiatru, wody i słońca – dla klientów, którzy chcą mieć pewność, że 100% prądu, który zużywają pochodzi z natury. „Pakiet zielonej energii” daje klientowi pewność, że wolumen zakontraktowanej energii pochodzi z OZE, czego potwierdzeniem jest specjalny certyfikat z gwarancją pochodzenia zakupionej energii z odnawialnych źródeł.

W 2023 r. już blisko połowa energii elektrycznej sprzedanej przez spółkę pochodziła z odnawialnych źródeł. Działania kierowane troską o środowisko wpisują się w obecne trendy i są doceniane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Każdy klient, który wybiera certyfikowany prąd z OZE przyczynia się również do proces zazieleniania kraju.

Energa Obrót we współpracy z Fundacją Dotlenieni zainaugurowała akcję sadzenia drzew w Nadleśnictwie Kolbudy. Wzięli w niej udział wolontariusze ze spółki, którzy pod czujnym okiem leśników zdobywali wiedzę o życiu lasu, ekologii i prawidłowym sadzeniu roślin.

– Wynik 56 tys. sadzonek cieszy nas podwójnie. Z jednej strony pokazuje, że jako klienci podejmujemy świadome wybory i chcemy nie tylko korzystać z produktu, ale również wspierać środowisko. Z drugiej strony liczba sadzonek stanowi znakomite potwierdzenie wyniku sprzedażowego. „Pakiet zielonej energii” to wiele korzyści dla klientów i środowiska. To nie tylko pewność pochodzenia energii z zielonych źródeł, ale i faktury przychodzące do nas drogą elektroniczną – wyjaśnia Marcin Dawidowski, Dyrektor Pionu Sprzedaży w Enerdze Obrocie.

W tym roku dzięki Enerdze Obrót zasadzonych zostanie ponad 56 tys. sadzonek drzew, czyli niemal trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym.

– To już kolejny rok, gdy mamy przyjemność współpracować z Energą w ramach wspólnego sadzenia drzew połączonego z edukacją na łonie natury – mówi Marek Kołkowski, Prezes Dotlenieni.org. – Bardzo cieszy nas to, że coraz więcej firm i organizacji angażuje się w działania na rzecz środowiska. Należy pamiętać, że drzewa nie tylko produkują tlen i działają jak naturalne filtry oczyszczające powietrze ze szkodliwych substancji. Pełnią one wiele innych funkcji, takich jak regulowanie obiegu wody w przyrodzie czy wytłumianie hałasów. Stanowią też naturalną barierę zabezpieczającą przed powodziami i osuwiskami, a ponadto są schronieniem dla wielu gatunków zwierząt. Zachęcam wszystkich do wspólnego działania na rzecz środowiska, bo tylko w ten sposób możemy zagwarantować kolejnym pokoleniom możliwość życia w przyjaznych warunkach.

Źródło: Grupa ENERGA

Działy

Reklama