OZE

OZE

Jak obliczyć i wnieść opłaty OZE

Ze względu na zgłaszane przez przedsiębiorstwa energetyczne pytania i wątpliwości dotyczące opłaty OZE, przedstawiamy zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sposobu ustalania podstawy obliczania tej opłaty i określenia podmiotów zobowiązanych do jej wniesienia.   Zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obliczania i wnoszenia opłaty OZE Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Elektrownie wodne TAURON zwycięzcami aukcji OZE

Wszystkie zgłoszone elektrownie wodne TAURON Ekoenergia wygrały aukcję OZE i uzyskały gwarantowaną cenę sprzedaży energii elektrycznej do końca pełnego okresu wsparcia. Grupa TAURON przygotowuje się do kolejnych aukcji i planuje zgłoszenie większych jednostek wytwórczych. Aukcja OZE (Odnawialne Źródła Energii), w której wzięły udział elektrownie TAURONA dotyczyła istniejących instalacji o mocy nie większej niż 1 MW, […]

Opinia IEO o projekcie zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii

28 czerwca br. ME poddał pod konsultacje projekt ustawy o zmianie uOZE oraz niektórych innych ustaw. Pod „innymi ustawami” kryją się zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie realizacji inwestycji wiatrowych (tzw. „ustawa antywiatrakowa”). Opinia zawiera uwagi i propozycje do przepisów, które budzą największe wątpliwości, pomija natomiast te przepisy, które budzą najmniej wątpliwości lub mają […]

Czy zaskakujący powrót do taryf gwarantowanych w ustawie o OZE będzie przełomem w działaniach legislacyjnych rządu, czy jedynie potwierdzeniem, że niektórych ustaw nie da się naprawić?

Być może nienaprawialna jest pisana przez pięć lat i dwa rządy i już trzeci raz nowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii? Józef Ignacy Kraszewski rozpropagował w Polsce zasadę „do trzech razy sztuka”, którą się intuicyjnie kierujemy i która sprowadza się do dawania szansy w trzech próbach: jak się uda przy pierwszej, dobrze, druga próba to […]

Czerwcowe aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE rozstrzygnięte

W ostatnich dniach czerwca br. zgodnie z Ogłoszeniami prezesa URE z 29 maja br. odbyły się dwie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii – oznaczone jako „Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017” oraz „Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2017”. W trakcie pierwszej sesji w dniu 29 czerwca wysłano łącznie 489 ofert. Za skutecznie złożone […]

300 mln zł dla klastrów energii na instalacje OZE

Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE NFOŚiGW przeznaczył 300 mln zł w ramach ogłoszonego naboru unijnego z poddziałania 1.1.1. Wnioski będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii. 300 mln zł w obecnym naborze z poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących […]

Słońce nie przyśle nam rachunku – artykuł nt. rynku fotowoltaiki p. Barbary Warpechowskiej w Pulsie Biznesu

– Niestabilność przepisów i ulotność dotacji w 2016 r. oraz niepewność inwestorów co do warunków wsparcia w 2017 r. spowodowały, że rynek fotowoltaiki w ub. r. rozwijał się impulsywnie jako wypadkowa wielu czynników. Bardzo trudno związać faktyczne efekty rynkowe i sprzedażowe branży PV z instrumentami wsparcia, a łączenie wzrostu rynku z najnowszymi regulacjami byłoby nadużyciem. […]

Aby spełnić cele unijnej polityki energetycznej, konieczne jest ponowne otwarcie Polski na rozwój energetyki wiatrowej

Przez ostatnie 10 lat zbudowany został potencjał OZE będący w stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energii rocznie, tymczasem by zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, trzeba tej energii wytworzyć ponad 30 TWh. Wciąż więc jesteśmy daleko, a wdrożenie systemu aukcyjnego zahamowało inwestycje w OZE na półtora roku. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przeprowadza co […]

ABB dostarcza połączenie DolWin2 wspierając projekt „Energiewende”

ABB uruchomiła i oddała do użytku połączenie energetyczne DolWin2 między morskimi elektrowniami wiatrowymi a siecią holendersko-niemieckiego operatora TenneT.  DolWin2 jest trzecim, po BorWin1 i DolWin1, projektem morskiego połączenia energetycznego zrealizowanym przez ABB dla TenneT w niemieckiej części Morza Północnego. Linia wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) łączy morskie farmy wiatrowe z siecią na lądzie i może […]

Szerokie i zaskakujące założenia do kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii przedstawiciele ME zaprezentowali założenia do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOZE) i innych związanych ustaw. Nowelizacja wynika zasadniczo z zastrzeżeń KE do uOZE (ponoć w znacznej części do wersji ustawy z 2015 r., a w części do nowelizacji z czerwca 2016 r.) i ustawy o realizacji inwestycji […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć