OZE

OZE

Komunikat w sprawie funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów

W związku z ukazywaniem się w mediach informacji przedstawiających niepełne lub nieprawdziwe dane o mechanizmie wsparcia energetyki ze źródeł odnawialnych opartym na systemie zielonych certyfikatów, poniżej przedstawiamy syntetyczną informację o systemie zielonych certyfikatów i historii rozwoju sektora OZE w Polsce uwzględniające najbardziej kluczowe aspekty. Jednocześnie deklarujemy wolę i chęć wymiany informacji i dyskusji o przyjętych […]

Odnawialny blog: Szansa dla ciepłownictwa i niejasności wokół konkursów na klastry energetyczne

W ślad za ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru wniosków do konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” (działanie POIŚ 1.1.1), obejmującego produkcję ciepła lub energii elektrycznej, a w tych ramach także tzw. klastrów, ME ogłosiło konkurs na certyfikację klastrów. Certyfikacja wg deklaracji ME (choć nie jest to wyraźnie napisane w regulaminie konkursu) ma służyć […]

Doing Green Business Together – almanach polskich zielonych technologii wydany przez MSZ

Publikacja powstała na bazie raportów IEO  przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z organizacją komponentu gospodarczego na marginesie konferencji klimatycznej COP-23 w Bonn. Raport promuje Polskę jako kraj posiadający potencjał w zakresie międzynarodowego transferu zielonych technologii oraz aktywnie włączający się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu. Publikacja zawiera szereg użytecznych dla zagranicznego czytelnika […]

15 września br. mija termin przekazania informacji przez OSD dotyczącej sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, przekazują prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z […]

Komentarz Grzegorza Wiśniewskiego do podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy OZE

W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, mówi o skutkach podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli ustawy o OZE. BiznesAlert.pl: Co dla polskiego sektora odnawialnych źródeł oznacza podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o OZE? Grzegorz Wiśniewski: Byłoby nieuczciwością od Prezydenta zacząć poszukiwania winnych za to co się dzieje i […]

Nowelizacja OZE, która może przynieść długoterminowe konsekwencje

W energetyce mało rzeczy dzieje się natychmiast. Oczywiście pierwsze efekty można zobaczyć już następnego dnia po wdrożeniu nowej ustawy lub jakieś wielkiej decyzji inwestycyjnej. Ale końcowe efekty energetycznej układanki, wzajemne interakcje pomiędzy różnymi segmentami rynku i sam finalny efekt – jak zmieni się energetyka – to może zabrać nawet lata. Dziś zmieniana jest ustawa OZE […]

Rynek aukcji OZE – raport IEO

IEO stworzył szczegółowa bazę danych zwycięskich firm i dokonał analizy ich struktury. Okazuje się, że jest to segment dla energetyki rozproszonej niekorporacyjnej. Energetyka zawodowa (spółki będące z zarządzie Skarbu Państwa) nie biorą udziału w przetargach na nowe moce w tym segmencie. Uwidacznia się za to wzrost udziału spółek celowych o charakterze deweloperskim dedykowanych energetyce słonecznej, […]

Za sterami bolidu na słońce – kulisy powstania „Eagle Two”

Z pasjonatami i twórcami pojazdu solarnego „Eagle Two”, rozmawiamy na gorąco, tuż po jego oficjalnej premierze. Przed chwilą zaprezentowaliście najnowszy bolid napędzany energią słoneczną – czym różni się on od poprzedniego modelu? Bartłomiej Sztyler: Zmian było kilka. W tej edycji współpracowaliśmy ze studentami ASP, by nasz „Eagle Two” zyskał nową formę, która będzie kojarzyła się z […]

Lewiatan ma pomysł na nadpodaż świadectw pochodzenia

Rozwiązaniem, które może zminimalizować problem nadpodaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE, będzie utrzymanie zapisanej w ustawie wysokości ich obowiązkowego zakupu. Może to pomóc zbilansować obecną nadpodaż na rynku, co i tak wymagać będzie kilku lat – proponuje Konfederacja Lewiatan w opinii do projektu rozporządzenia ministra energii. – Postulujemy przyjęcie wielkości kwoty obowiązku zakupu […]

Stanowisko PSEW do nowelizacji ustawy OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apeluje do Pana Prezydenta o skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 122 Konstytucji RP i skierowanie do Sejmu wniosku o ponowne rozpatrzenie nowelizacji ustawy o OZE bądź o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.  W ocenie PSEW niniejsza nowelizacja ustawy OZE wywoła katastrofalne skutki finansowe, […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć