OZE

OZE

1,2 GW mocy w fotowoltaice w 2020 r. – Nowy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’ 2018” już w przygotowaniu

W ubiegłorocznym raporcie IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce” oszacowano moc zainstalowaną w systemach fotowoltaicznych (PV) w 2016 r. na ok. 200 MW. Analizy przygotowane w IEO prowadzą do wniosku, że realnym jest oczekiwanie, aby na podstawie przyjętego przez rząd w dniu 6 marca projektu nowelizacji ustawy o OZE, w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, […]

Polenergia i Statoil zamierzają wspólnie zbudować farmy wiatrowe na Bałtyku

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, podpisała przedwstępną umowę zbycia 50% udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III, realizujących budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1200 MW. Umowa została zawarta z Grupą Statoil. ▪ Pozyskanie renomowanego inwestora, to przełom na rynku i potwierdzenie potencjału projektów Polenergii; ▪ Realizajca projektów offshore […]

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o OZE

Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych. Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych […]

Odnawialny blog: Rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE to nie jest tylko sprawa Ministra Energii

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii autorstwa Ministerstwa Energii, po ośmiu miesiącach prac rządowych i po przyjęciu przez Komitet Stały w dniu 15 lutego, utknął  na Radzie Ministrów. Stało się tak pomimo faktycznie odbytych konsultacji (trzy poprzednie nowelizacje tej ustawy podobnie jak ustawa o inwestycjach wiatrowych były niekonsultowanymi inicjatywami poselskimi) i uzyskaniu po raz pierwszy […]

LPEC wyprodukuje energię elektryczną z OZE

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. do końca roku zamontuje na dachach swoich biurowców panele fotowoltaiczne, produkujące prąd na potrzeby własne Spółki. Niewykorzystana energia zostanie sprzedana do firmy zajmującej się obrotem energią elektryczną. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt przewiduje wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,5 kW i powierzchni prawie 235 m2 na dwóch […]

PGE Energia Odnawialna zbuduje magazyn energii na górze Żar

PGE Energia Odnawialna zbuduje na górze Żar – obok należącej do spółki farmy fotowoltaicznej – magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh. Będzie to instalacja demonstracyjna służąca realizacji projektu badawczo-rozwojowego – „Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych”. Celem projektu, który zostanie dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i […]

Energa w Komitecie Sterującym w sprawie budowy Stopnia Wodnego Siarzewo

Do prac w Komitecie Sterującym powołanym w sprawie realizacji inwestycji budowy Stopnia Wodnego Siarzewo na Wiśle zaproszono ekspertów z Grupy Energa, którzy mają pełnić rolę doradczą w pracach przygotowawczych związanych z realizacją tego ważnego dla gospodarki kraju przedsięwzięcia. W posiedzeniu inaugurującym działalność Komitetu Sterującego udział wzięli wiceministrowie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, energii oraz środowiska, wiceprezesi […]

Wsparcie z programu Sokół na innowacyjne urządzenia pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych

Projekt pod nazwą „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” zostanie dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Sokół. To kolejne wsparcie Narodowego Funduszu dla przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na wdrożenie innowacyjnej technologii środowiskowej. Umowę w tej sprawie ze strony Beneficjenta – którym jest […]

„Elektrownia Wschód” z unijnym dofinansowaniem

– Dzisiejsza umowa to kolejny dowód na naszą konsekwencję w modernizowaniu systemu energetycznego – powiedział Wiceminister Energii Tadeusz Skobel w trakcie podpisania dokumentów o dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód”. Spotkanie odbyło się 27 lutego 2017 r. w Warszawie. Dofinansowanie w wysokości 19,43 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata […]

Modus Energy rozpoczyna budowę 12 elektrowni słonecznych w Polsce

Firma z branży OZE Modus Energy rozpoczyna budowę 12 nowych elektrowni słonecznych na terenie Polski. Międzynarodowy holding Modus Group zainwestował 11 mln euro z funduszy private equity. Wytwarzana przez zakłady energia będzie sprzedawana polskim dostawcom energii elektrycznej. 12 elektrowni słonecznych to pierwsze z przeszło 50 podobnych obiektów o łącznej wartości około 50 mln euro, które Modus […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć