OZE

OZE

Treści umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w ustawie OZE

W związku z dostrzeżonymi przez prezesa URE kwestiami problemowymi związanymi z zawieraniem umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w art. 82 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym dotyczących: rozbieżności występujących pomiędzy zadeklarowanym w ofercie wytwórcy, o której mowa w ustawie OZE, terminem pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia a rzeczywistą datą wytworzenia tej […]

Perspektywy i wyzwania dla integracji rynków energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego

26 kwietnia odbyło się VI Forum Energetyki Konwencjonalnej i Odnawialnej w Wilnie na Litwie. Podczas Forum Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia, największego koncernu energetycznego w krajach bałtyckich, który przygotowuje się do wejścia na polski rynek sprzedaży energii i gazu poprzez spółkę zależną Enefit, przedstawił perspektywy oraz kluczowe wyzwania dla rozwoju rynku energetycznego Państw w regionie Morza Bałtyckiego. Biorąc […]

Polenergia otrzymała drugą decyzję środowiskową na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku

Polenergia S.A. największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna uzyskała od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II. Jest to już druga prawomocna decyzja środowiskowa wydana dla spółki. Łączna moc projektów realizowanych obecnie na Bałtyku przez Polenergię to 1200 MW. Polenergia uzyskała prawomocną decyzję środowiskową […]

Polscy producenci OZE z wizytą u prezydenta RP Andrzeja Dudy

Podczas wczorajszego spotkania z wiodącymi eksporterami (tj. w czwartek, 20 kwietnia 2017 r.) w Pałacu Prezydenckim  udział wzięli przedstawiciele 4 polskich producentów urządzeń i systemów z rynku OZE: Asket, Ensol, Hewalex, Selfa. Temat spotkania brzmiał: „Priorytety prezydentury: polskie firmy na świecie”. O udział firm zielonej gospodarki w spotkaniu i w programach wsparcia eksportu zabiegał Grzegorz Wiśniewski, […]

Wykazy odbiorców przemysłowych

Na stronie URE zostały opublikowane: aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykaz zawiera zaktualizowaną i jednolitą listę podmiotów, które nie mogą korzystać z uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020, tj. podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczegóły […]

Energia wiatrowa od innogy Polska zasili budowę nowego projektu mieszkaniowego Skanska Residential Development Poland

innogy Polska zasili energią z wiatru plac budowy nowego projektu mieszkaniowego Skanska Residential Development Poland – Jaśminowego Mokotowa w Warszawie. To pierwsza budowa w stolicy, która wykorzystywać będzie wyłącznie energię elektryczną poświadczoną gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. innogy Polska podpisała umowę ze spółką Skanska Residential Development Poland na zakup energii poświadczonej gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. […]

Aktualizacja formularza opisu techniczno-ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja wzoru formularza: „Opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii”. Zmianie uległy także dane otoczenia makroekonomicznego stosowane do potwierdzania efektu zachęty w ramach analizy finansowej dotyczącej warunków funkcjonowania infrastruktury objętej wnioskiem o udzielenie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wykonywanie […]

NFOŚiGW po raz kolejny przeszkoli duże przedsiębiorstwa z unijnego działania 1.2

19 kwietnia br. w NFOŚiGW odbędzie się kolejne szkolenie z unijnego działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy dowiedzą się z niego, jakie są kryteria wyboru projektów i procedury zawierania umów z wykonawcami, a także jak wypełnić wniosek i które koszty uznać za kwalifikowane. NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs […]

Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów

Czy rząd doprowadzi do upadku małych polskich firm energetycznych? Na skutek zaniechań i celowych działań rządu, przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w odnawialne źródła energii, licząc na stabilne dochody z systemu wsparcia, w tej chwili borykają się z poważnymi problemami. Ryzyko bankructwa nie dotyczy tylko ich elektrowni wiatrowych, wodnych, biomasowych czy słonecznych, ale zwłaszcza w przypadku małych […]

Prof. Jan Szyszko o rozwoju geotermii w Polsce

– Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli również prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa oraz Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW. Minister środowiska prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę na unikatowość polskich zasobów […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć