OZE

OZE

Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Polski

– Odnawialne źródła energii stanowią istotny element zrównoważonego rozwoju, a ich racjonalne wykorzystanie pomoże zredukować zanieczyszczenia atmosfery, wód i ograniczy ilość odpadów – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas konferencji „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Polski”. W wydarzeniu, które odbyło się 3 listopada 2017 r. w Ministerstwie Środowiska, udział wzięli również minister energii […]

Projekt: Energia odNowa – Raport merytoryczny „Przyjazny Rozwój Polski Ludziom – Gospodarce – Środowisku” dostępny w wersji elektronicznej

Raport stanowi podstawę merytoryczną dla projektu Energia odNowa i tym samym do opracowania scenariuszy dla poszczególnych odcinków oraz filmu. W 10 rozdziałach autorzy odnoszą się do głównych wyzwań stojących przed Polską w erze starań walki o stabilny klimat. Każda część napisana została przez innego specjalistę, zgodnie z jego kompetencjami i doświadczeniem. Choć rozdziały są wobec […]

Nowy skład osobowy organów statutowych TEW

26 października 2017 r. w Warszawie odbyło się XXVI Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Zgromadzenie, które zostało poświęcone jubileuszowi XXV-lecia Towarzystwa, było też zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym, kwitującym pracę Zarządu IX kadencji oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego. Wybrano nowe organy statutowe stowarzyszenia. W skład nowych organów statutowych stowarzyszenia weszli: Zarząd: kol. Janusz Steller – prezes kol. […]

Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (OZE) zamierzających skorzystać w 2018 r. z możliwości przewidzianej w ustawie OZE

Prezes URE przypomina, że odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2018 r. z możliwości uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej, na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2017 r. złożyć prezesowi […]

Energa zmodernizowała unikatową elektrownię wodną

Ponad 100-letnia Elektrownia Wodna w Pierzchałach na Warmii, należąca do Grupy Energa, została gruntownie zmodernizowana. Kompleksowo zmodyfikowano część hydrotechniczną i energetyczną elektrowni zachowując unikatowe walory architektoniczne obiektu. Zamontowane nowoczesne elementy elektroenergetyczne pozwalają na dalszą efektywną eksploatację tego cennego obiektu wytwarzającego energię elektryczną ze źródła odnawialnego (OZE). Energa Wytwarzanie, spółka należąca do Grupy Energa, zakończyła kompleksowe […]

W Ministerstwie Środowiska o energii geotermalnej

W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu predefiniowanego pn. „Energia geotermalna podstawą niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju, określającego wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów na terenie Polski”. W konferencji wziął udział profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Prof. Jan Szyszko zaznaczył, że energia geotermalna to jedno z najczystszych odnawialnych źródeł energii, […]

Realizacja zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku: instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy, instalacji odnawialnego źródła energii innej […]

innogy SE emituje pierwsze, referencyjne „zielone obligacje” korporacyjne

innogy w Niemczech (innogy SE) wyemitowało zielone obligacje o wartości 850 mln euro. Termin wykupu papierów został określony na 2027 r., a kupon na 1,25%. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie lądowych i morskich projektów wiatrowych. innogy SE wyemitowało pierwsze, niemieckie, zielone referencyjne obligacje korporacyjne. Środki z ich emisji posłużą refinansowaniu projektów realizowanych przez koncern. W szczególności będą […]

Jelenia Góra: Klaster energetyczny

Jelenia Góra tworzy klaster energetyczny z firmą Maf Energy oraz Polski Solar. – To inwestycja, która zapewni nam kilka korzyści – mówi Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta, który podpisywał tę umowę. – Zyskujemy inwestora, który ma wyłożyć kwotę 37 mln zł netto na budowę instalacji fotowoltaicznej na działce o powierzchni 26 ha (z czego 20 […]

Biuletyn OZE

Biuletyn OZE to dedykowany serwis informacyjny przygotowywany przez zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej zawierający bieżące oryginalne analizy polityczno-regulacyjne dotyczące krajowego rynku odnawialnych źródeł energii, omówienia analiz innych krajowych i zagranicznych ośrodków analitycznych, programy dotacji dla instalacji wykorzystujących zasoby odnawialne, politykę energetyczno-klimatyczną w Polsce wraz z wdrożeniem polityk unijnych i oceną wpływu na dalszy rozwój krajowej branży […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć