OZE

OZE

URE: Aktualizacja rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność […]

URE: Obowiązki w zakresie umarzania świadectw pochodzenia

Prezes URE przypomina o obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, wynikającym z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczegóły wraz z wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 53 (informacja oraz wzór wniosku do pobrania TUTAJ) Źródło: […]

PSEW: Wg. obecnego projektu PZP POM może zabraknąć miejsca dla farm wiatrowych

Aktualny projekt planu zagospodarowania polskich obszarów morskich (PZPPOM) istotnie ogranicza potencjał morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Bałtyku – ostrzega Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. W ocenie PSEW, projektowany plan znacząco ogranicza obszary, początkowo zarezerwowane pod produkcję energii ze źródeł odnawialnych, co sprawi, że zielonej energii elektrycznej z wiatru na morzu będzie mniej niż to byłoby […]

URE: Schemat instalacji OZE na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej

Wytwórca energii elektrycznej z OZE, zainteresowany przystąpieniem do systemu aukcyjnego albo systemu FIT/FIP, składając wniosek o wydanie zaświadczenia lub deklarację o przystąpieniu do aukcji lub deklaracją o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, zobligowany jest przedłożyć także oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania […]

NFOŚiGW: 14 mln na rozpoznanie złóż geotermalnych w Turku

Ponad 14 mln zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Turek w Wielkopolsce. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w czwartek 12 lipca br. podpisana została umowa o dofinansowanie wykonania odwiertu badawczego, geotermalnego. Podpisy potwierdzające przyznanie dofinansowania złożyli: Dominik Bąk – […]

KPMG: Zainteresowanie energetyką odnawialną inwestorów na świecie nie słabnie (Raport KPMG International pt. „Great expectations. Deal making in the renewable energy sector”)

W ostatnich latach byliśmy świadkami dużego globalnego zainteresowania inwestorów energetyką odnawialną. W 2017 r. na całym świecie zanotowano rekordowe 406 transakcji przejęć w tym sektorze, a ich łączna wartość sięgnęła 40 mld EUR. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez KPMG wśród inwestorów, w najbliższym czasie najbardziej atrakcyjne będą inwestycje w pięciu krajach: w Chinach, Niemczech, […]

PGE Dystrybucja w liczbach – przyłączone mikroinstalacje na przestrzeni roku

W pierwszym kwartale 2018 r. liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnych PGE przekroczyła 10 tys. Przyłączenia OZE w sieci tego operatora to niemal wyłącznie fotowoltaika. PGE Dystrybucja w pierwszym kwartale 2018 r. przyłączyła do swojej sieci 944 mikroinstalacje o łącznej mocy 6,06 MW – wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej. W tym 4 mikroinstalacje o łącznej […]

Rekordowy czerwiec w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii

Łączny wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia w pierwszym półroczu br. wyniósł 3 348 142 MWh, jest to trzykrotnie więcej względem analogicznego okresu r. ub. W samym tylko czerwcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 407 848 MWh, co stanowi najwyższą wartość w historii TGE. Od chwili uruchomienia RGP przekazano odbiorcy końcowemu 6 […]

Konieczność aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji OZE lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Wytwórcy, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. według znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii powinni złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklarację o przystąpieniu do aukcji. Ważne: Obowiązek aktualizacji zaświadczeń lub ponownego składania deklaracji nie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały w […]

Europejski Instytut Miedzi: Czysta energia zagrozi polskiej gospodarce?

Unijna polityka energetyczna jest coraz bardziej ambitna. W czerwcu cel UE na 2030 r. dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w miksie energetycznym został zwiększony do 32% przy jednoczesnym wymogu ograniczenia zużycia energii o blisko jedną trzecią. Przyjęte założenia mogą negatywnie odbić się na polskiej gospodarce. Krajowy system energetyczny opiera się głównie na węglu […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć