Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGNiG: Zysk netto po 3 kwartałach wyższy o 51% rok do roku

Przez dziewięć miesięcy 2017 r. Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła wszystkie główne wskaźniki finansowe. Grupa na czysto zarobiła 2,5 mld zł. Po III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 24,89 mld zł wobec 23,05 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 8%). Wzrosły również koszty operacyjne, które wliczając amortyzację wyniosły 21,63 mld zł […]

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W III kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich UE lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 68,47 zł/MWh. W II kwartale br. cena ta wynosiła 68,74 zł/MWh. Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr […]

Nowelizacja dyrektywy gazowej trafiła pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego

KE przekazała do prac w Radzie i w Parlamencie Europejskim projekt nowelizacji dyrektywy gazowej. Zaproponowane zmiany mają na celu określenie statusu gazociągów służących do przesyłu gazu z państw trzecich do UE. Konieczność stosowania trzeciego pakietu energetycznego wobec gazociągów importujących gaz z państw trzecich przestanie budzić jakiekolwiek wątpliwości. KE przyjęła 8 listopada 2017 r. projekt nowelizacji […]

Polscy odbiorcy gazu bezpieczni. Polski system gazowy przygotowany do sezonu zimowego

– Przed rozpoczęciem szczytu zimowego będą dostępne maksymalne moce odbioru magazynów oraz odpowiednio przygotowany gazowy system przesyłowy. Polska jest dobrze przygotowana do sezonu zimowego w sektorze gazowym – poinformował wiceminister energii Michał Kurtyka po spotkaniu Zespołu ds. bezpieczeństwa paliwowego Państwa. W ME spotkał się Zespół ds. bezpieczeństwa paliwowego Państwa pod przewodnictwem podsekretarza stanu Michała Kurtyki. […]

Pierwsze w Polsce laboratorium wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniu

Dotychczas wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu było możliwe jedynie poza granicami Polski. Dzięki nowemu laboratorium w Hołowczycach GAZ-SYSTEM będzie świadczył tego typu usługi na terenie kraju. – Laboratorium umożliwi wyznaczanie charakterystyki gazomierzy przy określonym ciśnieniu wzorcowania, najbardziej zbliżonym do ciśnienia, przy jakim gazomierz pracuje. Tym samym zapewnimy zwiększenie dokładności rozliczeń z tytułu przesyłanego gazu – […]

Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2017 r.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 106 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. W trzecim kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 846 032 MWh, natomiast na giełdzie towarowej – 17 347 395 MWh. […]

1 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu

Nowe rozporządzenie ws. bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego weszło w życie 1 listopada 2017 r. Dokument wprowadza obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych, istotnych dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów UE. Nowe przepisy zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 12 września 2017 […]

PGE Obrót obsługuje Klientów w Hrubieszowie

31 października, w siedzibie Posterunku Energetycznego został uruchomiony Punkt Sprzedaży PGE Obrót. Klienci mogą w nim realizować sprawy związane z zakupem prądu i gazu. Placówka w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej 41 jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. Klienci mogą w niej zawierać i aktualizować umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług […]

Grupa Azoty – największy polski koncern chemiczny – nowym Członkiem TGE

Grupa Azoty uzyskała status Członka Giełdy na Rynku Towarów Giełdowych. – Pojawienie się na parkiecie giełdowym europejskiego lidera branży chemicznej jest dużym wyróżnieniem dla TGE oraz świadczy o zaufaniu do prowadzonych przez TGE hurtowych rynków gazu i energii elektrycznej – mówi Piotr Zawistowski, pełniący obowiązki prezesa zarządu TGE. – TGE jest miejscem gdzie przejrzyste procedury transakcyjne […]

DK Energy Polska i Miasto Gdynia uruchamiają InvisoLite, innowacyjną platformę do zarządzania energią w gminie

InvisoLite to inteligentne narzędzie monitorujące zużycie energii w budynkach zarządzanych przez Gminę Gdynia. InvisoLite pomoże śledzić jednocześnie 1500 punktów poboru energii, a także monitorować zużycie i ślad węglowy dla około 450 budynków na terenie gminy. InvisoLite to intuicyjny i rozwojowy produkt łączący komplementarny know-how spółek DK Energy Polska i Matex Controls. Na zlecenie Gminy Miasta […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć