Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Konsultacje publiczne dotyczące kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzenia KE 2016/631

Do 19 czerwca br. konsultacje publiczne dotyczące kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzenia KE 2016/631. Prezes URE zaprasza do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie […]

Dobry I kwartał Grupy TAURON

4 590 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 0,5% rdr) – wzrost przychodów w segmentach: Wydobycie, Dystrybucja, Sprzedaż EBITDA osiągnęła 1 185 mln zł (wzrost o 35,6% rdr) – marża EBITDA wyniosła 25,8%. Zysk netto na poziomie 641 mln zł (wzrost o 97,8% rdr) Na poziom uzyskanej EBITDA wpływ miało rozwiązanie rezerwy w kwocie 190 […]

Kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu

17 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r.), zwane NC TAR. Rozporządzenie weszło w życie 6 kwietnia br., jednak niektóre jego postanowienia stosowane będą z opóźnieniem. Pełne wdrożeniem kodeksu […]

Moody’s: PGNiG utrzymało rating Baa3 z perspektywą stabilną

W uzasadnieniu agencja Moody’s wskazała na silną kondycję finansową GK PGNiG, stabilne przepływy pieniężne wynikające z działalności segmentów Dystrybucji i Magazynowania oraz czołową pozycję Grupy na polskim rynku gazu ziemnego. Przyznany rating odzwierciedla oczekiwania agencji Moody’s dotyczące utrzymania korzystnej sytuacji finansowej PGNiG. Agencja pozytywnie ocenia zrównoważenie strategii PGNiG polegające na zwiększeniu dywersyfikacji dostaw gazu do Polski […]

83,3 mln zł przychodów Grupy FITEN w I kw. 2017 r

Grupa FITEN działająca w obszarze handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz biomasą zaprezentowała wyniki za I kw. 2017 r. Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły 83,3 mln zł, czyli 32% mniej w stosunku do analogicznego okresu w ub. r. Jak wyjaśnia Zarząd, różnica da jest wynikiem przemodelowania portfela odbiorców końcowych energii i […]

Informacja w sprawie Projektu Uporządkowania Infrastruktury Gazowej

Zarządy Polskiej Spółki Gazownictwa i GAZ-SYSTEM informują, że list intencyjny, podpisany przez spółki 30 listopada 2016 r., dotyczący Projektu Uporządkowania Infrastruktury Gazowej (PUIG), jako całość obejmuje wyłącznie gazociągi o łącznej długości 769,2 km i 102 stacje gazowe. Wytypowane do projektu odcinki są prezentowane na załączonej mapie. Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Nowa wersja rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu ziemnego przyjęta w Brukseli przez państwa członkowskie

– Osiągnięcie porozumienia, jest niewątpliwie dużym sukcesem, pokazuje, że pomimo zróżnicowania europejskiego rynku energii, państwa członkowskie potrafią współpracować, dążąc do zwiększenia solidarności we wspólnotowej polityce energetycznej – podkreśla wiceminister Michał Kurtyka. Obradujący w Brukseli Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE (COREPER) 10 maja br. osiągnął porozumienie w sprawie rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu ziemnego do UE. […]

W I kwartale br. 88% EBITDA grupy Energa z dystrybucji

Segment dystrybucji – tradycyjny motor rozwoju grupy Energa – wypracował w I kwartale 2017 r. 88% EBITDA grupy, wobec 77% w I kwartale 2016 r. W I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży segmentu dystrybucji grupy Energa były wyższe niż w analogicznym okresie ub. r. o 6%. O tyle samo wzrosła zarówno EBITDA segmentu kształtując […]

Tłocznia gazu Strachocina z pozwoleniem na budowę

GAZ-SYSTEM uzyskał pozwolenie na budowę tłoczni gazu w miejscowości Strachocina w gminie Sanok (województwo podkarpackie) wraz z węzłem rozdzielczo-pomiarowym. Inwestycja powstaje w ramach planowanego interkonektora gazowego Polska-Słowacja. Jej wartość to około 210 mln PLN. Realizowana przez GAZ-SYSTEM budowa tłoczni w Strachocinie została podzielona na dwa etapy. W pierwszym przewidziana jest budowa nowego węzła rozdzielczo-pomiarowego wraz […]

Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2017 r.

Na koniec pierwszego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 199 podmiotów, natomiast 105 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym – wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego. W pierwszym kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć