Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

GAZ-SYSTEM: przetarg nieograniczony na świadczenie usług bilansujących dotyczących dostaw gazu w punkcie wejścia do systemu przesyłowego Branice

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług bilansujących dotyczących dostaw gazu w punkcie wejścia do systemu przesyłowego Branice (ID 372414). Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług bilansujących (na podstawie Art. 8 Rozporządzenia Komisji UE NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych) w […]

URE: Energetyczne Centrum bez koncesji na handel gazem

Prezes URE podjął decyzję o odebraniu koncesji przedsiębiorstwu, które wprowadzało odbiorców w błąd, a jego działania handlowe stanowiły nieuczciwą praktykę rynkową. Prezes URE już od kilku lat dostrzega problem nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców energii elektrycznej i gazu i odpowiednio reaguje na to zjawisko. Problemy zgłaszane przez odbiorców paliw i energii są przez Urząd […]

GPI istotnym źródłem informacji o rynku energii

Od 3 lipca 2018 r. wszystkie grupy energetyczne publikują informacje wewnętrzne także za pośrednictwem kanałów RSS, dzięki czemu GPI stała się koncentratorem komunikatów uczestników rynku. Giełdowa Platforma Informacyjna, stanowi transparentne i uporządkowane źródło danych dotyczących rynku energii elektrycznej w Polsce. Platforma GPI jest uwzględniona na oficjalnej liście europejskich platform transparentności ACER publikujących informacje wewnętrzne. Giełdowa Platforma […]

Minister Energii powołał Zespół ds. opiniowania parametrów aukcji mocy

Minister Energii 6 lipca 2018 r. powołał Zespół do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy. Członkami Zespołu zostali przedstawiciele czołowych polskich uczelni technicznych i jednostek badawczych, o potwierdzonej stopniem naukowym wiedzy z dziedziny energetyki i elektroenergetyki. Nominacje wręczył Wiceminister Energii Tadeusz Skobel 9 lipca 2018 r. Zgodnie z wymogami ustawy o rynku mocy Operator Sieci Przesyłowych […]

Energa uruchamia pierwszy klaster w gminie Żerków

Powstaje Żerkowski Klaster Energii. Umowę o współpracy w tej sprawie podpisali Burmistrz miasta i gminy Żerków, Jacek Jędraszczyk oraz członkowie zarządu Energi Obrotu: Prezes Dariusz Falkiewicz i Wiceprezes Jarosław Wittstock. Klaster to forma porozumienia cywilnoprawnego, którego celem jest radykalna poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz stanu środowiska na obszarze danego powiatu bądź gmin wchodzących w […]

Energia na abonament w Fortum

Nie tylko filmy, muzyka czy usługi medyczne. W ramach stałej miesięcznej opłaty można korzystać także z energii elektrycznej. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ofertą abonamentową Fortum proponuje rachunki za prąd dostosowane do różnych typów odbiorców i ich stylu życia. Energia na żądanie Model biznesowy przeniesiony z rynku VOD jest dziś wykorzystywany coraz częściej w najróżniejszych […]

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w czerwcu 2018 r.

W czerwcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 407 848 MWh, co jest najwyższą wartością w historii TGE. Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu br. 18 399 233 MWh i był o 111,3% wyższy niż w czerwcu 2017 r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o […]

Konrad Świrski: Unia pędzi do przodu z regulacjami klimatycznymi, teraz tzw. Governance… Czy Polska jest w stanie przygotować własny wymagany plan?

Chyba każdy z nas w czasach szkolnych choć raz przeżywał taki problem – jakiś przedmiot, który wyjątkowo nam nie leżał, kłopoty na każdej klasówce, odpowiedziach ustnych i wreszcie … jakieś duże zadanie czy opracowanie, które ma zadecydować o naszej ocenie końcowej i przejściu do kolejnej klasy. Pewnie każdy z Was pamięta także, tą ogromną niechęć, […]

Marek Dietl członkiem Rady FESE

Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, został wybrany na członka Rady Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE). FESE reprezentuje publiczne rynki regulowane, zrzesza 33 pełnoprawnych członków z 27 krajów, a także dodatkowych członków o statusie obserwatorów i członków stowarzyszonych Rada jest po walnym zgromadzeniu najwyższym organem zarządzającym FESE. Jej członkowie wybierani są na okres trzech lat. […]

15 lipca mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2017 r.

Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE do 15 lipca 2018 r. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2017 r. – URE-EE. Wykaz przedsiębiorstw w załącznikach do pobrania na stronie URE. Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć