Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Zdrowa energia PGE

PGE Obrót wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadza kolejną ofertę łączoną. „Zdrowa energia PGE” to gwarancja stałej ceny za energię elektryczną wraz z usługą elektryka i pomocą medyczną. „Zdrowa energia PGE” to oferta skierowana do klientów indywidualnych z segmentu gospodarstw domowych (taryfa G11, G12, G12w, G12n) z rynku historycznego i krajowego. Obowiązuje w okresie od 10 […]

GAZ-SYSTEM zacieśnia współpracę z Chorwacją

Podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza GAZ-SYSTEM zawarł umowę o współpracy z Plinacro – chorwackim operatorem systemu przesyłowego. Spółki będą współdziałać na rzecz rozwoju rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej. – Powołanie Inicjatywy Trójmorza pozwoli na rozszerzenie trwającej od 2012 r. współpracy z chorwackim partnerem, zwłaszcza w obszarze wymiany doświadczeń. Dzięki porozumieniu wspólnie będziemy wspierać dalszy rozwój […]

Podpisane umowy o dofinansowanie UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

30 czerwca 2017 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na realizację projektów: Gazyfikacja […]

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Jak wynika z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec maja 2017 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 5,4%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych – grupa taryfowa G – nastąpił wzrost o 8,4%. W kwietniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 8 206 […]

PGNiG dostarczy gaz ziemny dla Euroglas Polska

PGNiG SA zawarło umowę z polską spółką jednego z największych producentów szkła w Europie. W ciągu 15 miesięcy PGNiG dostarczy firmie Euroglas Polska Sp. z o.o. blisko 80 mln m3 gazu ziemnego. To kolejny kontrakt pomiędzy obiema firmami. Euroglas Polska jest klientem PGNiG SA od 2008 r. Nowa umowa wejdzie w życie 1 października br. […]

TAURON rozwija nowoczesny portal przyłączeniowy

TAURON Dystrybucja uruchomił dla klientów nowoczesną formę płatności elektronicznych za usługę przyłączenia do sieci energetycznej. Dzięki niej klienci będą mogli dokonać opłaty wykorzystując rozwiązania podobne do tych stosowanych w sklepach internetowych. To pierwsza tego typu usługa oferowana przez operatora systemu dystrybucyjnego w Polsce. W ub. r. TAURON Dystrybucja uruchomił nowoczesny portal przyłączeniowy. Dzięki niemu bez […]

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM członkiem zarządu ENTSOG

Paweł Jakubowski, dyrektor Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM, został wybrany członkiem zarządu ENTSOG. W skład organizacji wchodzi 13 reprezentantów operatorów systemów przesyłowych gazu z państw UE. Wybór przedstawiciela GAZ-SYSTEM to potwierdzenie dużego znaczenia spółki na arenie europejskiej i jej zaangażowania w realizację celów polityki energetycznej UE. – Poprzez pracę w zarządzie ENTSOG chcę kontynuować nasze działania na rzecz […]

Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2017 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,212%. Dla porównania, w II kwartale 2017 r. stopa ta wynosiła 3,140%. Więcej szczegółów zawiera Informacja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2017. Źródło: Urząd Regulacji […]

Gazowe produkty TAURONA odpowiadają na potrzeby rynku

Ponad 3,5 osób wzięło udział w internetowym badaniu TAURONA dotyczącym sposobów wykorzystywania gazu w domu i w firmie. Prawie 90% ankietowanych zadeklarowało, że w przypadku awarii sprzętu gazowego wzywa fachowca. Wśród nich 23% szuka go w Internecie, ale aż 63% woli się zdać na usługi sprawdzonego specjalisty. Dla tej grupy klientów TAURON ma usługi Serwisanta […]

Wartość mnożnika Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na energię elektryczną – czerwiec 2017

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (Spółka) działając na podstawie § 41 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Uchwały Zarządu Spółki nr 177/60/08/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na energię elektryczną ustanawia mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na energię elektryczną na poziomie k = 15,0%. Źródło: Izba […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć