Konferencje Nowej Energii


Wydawnictwa Nowej Energii

Okładka wydania 03/2016

Reklama

Wydarzenia/Targi/Patronaty

Aktualności

Warszawa z inteligentną infrastrukturą

Już we wrześniu br. zakończy się modernizacja 2500 węzłów cieplnych w Warszawie. Inwestycja realizowana w ramach projektu „Inteligentna …

28 Lip 2016 | Skomentuj | Czytaj dalej

RAFAKO na targach Power-Gen Africa

W dniach 1RAFAKO na POWER GEN AFRICA (1)9-21 lipca w …

28 Lip 2016 | Skomentuj | Czytaj dalej

Projekty biogazowe’2016 w Polsce – baza danych IEO

Baza Danych Inwestycje Biogazowe jest cykliczną publikacją Instytutu Energetyki Odnawialnej, która ukazuje się w formie corocznych raportów rynkowych. Publikacja jest …

27 Lip 2016 | Skomentuj | Czytaj dalej

Rozmowy o przyszłości górnictwa

– (…) dzisiejsze spotkanie to krok w stronę stworzenia spójnej i jasnej strategii dla polskiego górnictwa. Chcemy tworzyć …

27 Lip 2016 | Skomentuj | Czytaj dalej

NCBJ podpisało umowę o dalszej współpracy z DESY. Polacy przekazują kolejne elementy European XFEL

26 lip­ca br. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) pod­pi­sa­ło umo­wę o kon­ty­nu­acji współ­pra­cy z ośrod­kiem ba­daw­czym Deut­sches Elek­tronen Syn­ch­ro­tron (DESY) w Ham­bur­gu. Pol­ska de­le­ga­cja, …

27 Lip 2016 | Skomentuj | Czytaj dalej

Wiceminister Sałek o polityce klimatycznej

– Polska jest za rozsądną polityką klimatyczną i za uczciwą ochroną klimatu – komentuje wyzwania związane z …

27 Lip 2016 | Skomentuj | Czytaj dalej

Szkolenie z przygotowania wniosku w programie Sokół, nabór rusza 1 sierpnia 2016 r.

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z programu „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół …

27 Lip 2016 | Skomentuj | Czytaj dalej

Elektroenergetyka

Odbiorcy - rynek energii i gazu

Paliwa dla energetyki

OZE

Ciepłownictwo

Emisje, CO2

Technologie

Pojazdy elektryczne

Reklama

Newsletter

Wspieramy

Warto zobaczyć