Prenumerata


Cena rocznej prenumeraty (5 numerów, 1 numer łączony: 5/6)
wersja papierowa: 100,00 PLN brutto (VAT 8%).
wersja elektroniczna: 100,00 PLN brutto (VAT 8%).

pdf icon Formularz zamówienia prenumeraty

Cena pojedynczego egzemplarza w wersji papierowej: 20,00 PLN brutto, VAT 8%.
Cena pojedynczego egzemplarza w wersji elektronicznej: 20,00 PLN brutto, VAT 8%.

pdf icon Formularz zamówienia pojedynczego egzemplarza

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.