Prenumerata


Cena rocznej prenumeraty (5 numerów, 1 numer łączony: 5/6): 75,00 PLN brutto (VAT 5%).

pdf icon Formularz zamówienia prenumeraty

Cena pojedynczego egzemplarza – 15,00 PLN brutto, VAT 5%.

pdf icon Formularz zamówienia pojedynczego egzemplarza

Magazyn w formie elektronicznej – 17,00 PLN brutto, VAT 23%.

pdf icon Formularz zamówienia wersji elektronicznej

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.