Prenumerata


Jak zamówić e-wydanie dwumiesięcznika „Nowa Energia”

  • Skorzystaj z formularza zamówień on-line lub
  • wypełnij pobrany ze strony formularz i prześlij skan (e-prenumeraty lub e-wydania) na skrzynkę biuro@nowa-energia.com.pl.
  • Dokonaj opłaty na konto 06 1050 1328 1000 0023 2554 4555 podając w tytule przelewu: opłata za e-prenumeratę lub opłata za e-wydanie.
  • Po otrzymaniu zamówienia – wpłaty przez Wydawnictwo, na adres e-mail podany w zamówieniu otrzymasz dostęp do magazynu „Nowa Energia” i fakturę VAT.

Cena rocznej prenumeraty (5 numerów, w tym 1 numer łączony: 5/6)
wersja elektroniczna: 100,00 PLN brutto (VAT 8%).

pdf icon Formularz zamówienia prenumeraty elektronicznej

Cena pojedynczego egzemplarza w wersji elektronicznej: 20,00 PLN brutto, VAT 8%.

pdf icon Formularz zamówienia pojedynczego egzemplarza w wersji elektronicznej