Duon

Duon

Dobre wyniki DUON w I kwartale

Grupa DUON realizuje przyjętą strategię rozwoju, czego efektem są osiągnięte w pierwszym kwartale bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa osiągnęła ponad 131 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 8,3 mln zł zysku EBITDA, co stanowi wzrost odpowiednio o 34% i 17% w stosunku do pierwszego kwartału ub. r. Wzrost przychodów ze sprzedaży był rezultatem przede […]

DUON zakończył 2013 r. z wynikiem netto o ponad 70% wyższym niż rok wcześniej i zapowiada dalsze wzrosty

Grupa DUON w 2013 r. znacząco poprawiła wyniki we wszystkich obszarach działalności. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 394,3 mln zł i były o 56% wyższe od przychodów uzyskanych w roku poprzednim. EBITDA osiągnęła wartość 21 mln zł, wobec 13,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto Grupy wyniósł 10,7 mln zł, co stanowi blisko 71% wzrost względem […]

DUON po bardzo dobrych wynikach I półrocza podnosi prognozę rocznego zysku netto o blisko 40%

Skonsolidowany zysk netto Grupy DUON w pierwszym półroczu wyniósł 6,2 mln zł w porównaniu do straty 1,5 mln zł w pierwszej połowie roku poprzedniego. Tak istotny wzrost możliwy był między innymi dzięki rozwojowi sprzedaży w obu segmentach działalności: uruchomieniu kolejnych stacji LNG w ramach segmentu infrastruktury oraz zwiększeniu skali działalności w segmencie obrotu energią elektryczną […]

Wyniki CP Energia za 2011 r.: prognoza zrealizowana, ruszyła sprzedaż energii elektrycznej

Opublikowany raport roczny Grupy Kapitałowej CP Energia za 2011 r. potwierdził realizację zamierzeń Zarządu w zakresie restrukturyzacji grupy, wyników operacyjnych oraz rozwoju działalności w segmencie obrotu energią elektryczną pod marką DUON.  Na osiągnięte wyniki finansowe w 2011 r. największy wpływ miało ubiegłoroczne połączenie Grupy CP Energia z Grupą KRI. Jego efekt odzwierciedlają przychody ze sprzedaży, […]

DUON sprowadził gaz przez nowo otwarte połączenie w Cieszynie

Spółka KRI Marketing and Trading SA działająca pod marką DUON, od kilku dni przeprowadza pierwsze próbne dostawy gazu nowo otwartym połączeniem gazowym w Cieszynie. Jest, jak do tej pory, jedyną spółką korzystającą z tego połączenia transgranicznego systemów gazowniczych Polski i Czech. Zarezerwowane moce przesyłowe pozwolą spółce w przyszłości zaimportować przez ten interkonektor do 41 mln […]

DUON – wstrząsnąć poukładanym rynkiem energii!

1 września startuje DUON – marka handlowa giełdowej grupy CP Energia. Oferta produktowa DUON jako pierwsza w Polsce łączy w sobie możliwość zakupu energii elektrycznej i gazu. To właśnie za pośrednictwem DUON, wchodząca w skład Grupy CP Energia gdańska spółka KRI Marketing and Trading SA, będzie działać i oferować klientom swoje produkty.  Oferta DUON to […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć