Duon

Duon

Fortum oferuje prąd za darmo

Po akwizycji firmy Duon Fortum rozpoczyna działalność na polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej pod własną marką. Z tej okazji klienci indywidualni mogą skorzystać z oferty, która pozwoli im bez limitów korzystać z darmowej energii elektrycznej przez 10 godzin na dobę! – Dzięki naszym międzynarodowym doświadczeniom możemy oferować najlepsze rozwiązania w konkurencyjnych cenach. Niezależnie od miejsca w […]

Fortum rozpoczyna detaliczną sprzedaż energii elektrycznej i gazu

Po akwizycji firmy Duon Fortum rozpoczyna działalność na polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu pod własną marką. Firma chce wykorzystać międzynarodowe doświadczenia do budowy silnej pozycji w Polsce. W związku z integracją działań sprzedażowych pod marką Fortum, firma przygotowała ofertę, w ramach której klienci będą mogli bez limitów korzystać z darmowej energii elektrycznej przez […]

„Zielone światło” dla rodzin ze Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny

18 sierpnia, po raz drugi Towarzystwo na rzecz Ziemi i Zielony Instytut rozpoczęli społeczną akcję „Zielone światło”, w ramach której 50 rodzin ze Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny otrzyma energooszczędne oświetlenie. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem ubóstwa energetycznego i roli, jaką w walce z nim odgrywa zwiększenie efektywności energetycznej. W akcji „Zielone światło” zorganizowanej […]

Fortum zakończyło proces akwizycji Grupy DUON S.A.

Fortum zakończyło dzisiaj proces nabycia 93,35% akcji Grupy DUON S.A. (Duon) działającej na rynku sprzedaży gazu i energii elektrycznej. Proponowana w wezwaniu cena za akcję wynosiła 3,85 zł, co przełożyło się na wartość transakcji przekraczającą 100 mln euro. Akcje Duonu są aktualnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 15 marca 2016 r. spółka opublikuje […]

Fortum ogłasza w Polsce wezwanie do sprzedaży akcji spółki DUON prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu

Fortum ogłosiło w Polsce publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy DUON S.A., prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Fortum nabędzie akcje, jeśli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 51% akcji. Transakcja wpisuje się w strategię Fortum, która zakłada wzrost w […]

Dobre wyniki DUON w I kwartale

Grupa DUON realizuje przyjętą strategię rozwoju, czego efektem są osiągnięte w pierwszym kwartale bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa osiągnęła ponad 131 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 8,3 mln zł zysku EBITDA, co stanowi wzrost odpowiednio o 34% i 17% w stosunku do pierwszego kwartału ub. r. Wzrost przychodów ze sprzedaży był rezultatem przede […]

DUON zakończył 2013 r. z wynikiem netto o ponad 70% wyższym niż rok wcześniej i zapowiada dalsze wzrosty

Grupa DUON w 2013 r. znacząco poprawiła wyniki we wszystkich obszarach działalności. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 394,3 mln zł i były o 56% wyższe od przychodów uzyskanych w roku poprzednim. EBITDA osiągnęła wartość 21 mln zł, wobec 13,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto Grupy wyniósł 10,7 mln zł, co stanowi blisko 71% wzrost względem […]

DUON po bardzo dobrych wynikach I półrocza podnosi prognozę rocznego zysku netto o blisko 40%

Skonsolidowany zysk netto Grupy DUON w pierwszym półroczu wyniósł 6,2 mln zł w porównaniu do straty 1,5 mln zł w pierwszej połowie roku poprzedniego. Tak istotny wzrost możliwy był między innymi dzięki rozwojowi sprzedaży w obu segmentach działalności: uruchomieniu kolejnych stacji LNG w ramach segmentu infrastruktury oraz zwiększeniu skali działalności w segmencie obrotu energią elektryczną […]

Wyniki CP Energia za 2011 r.: prognoza zrealizowana, ruszyła sprzedaż energii elektrycznej

Opublikowany raport roczny Grupy Kapitałowej CP Energia za 2011 r. potwierdził realizację zamierzeń Zarządu w zakresie restrukturyzacji grupy, wyników operacyjnych oraz rozwoju działalności w segmencie obrotu energią elektryczną pod marką DUON.  Na osiągnięte wyniki finansowe w 2011 r. największy wpływ miało ubiegłoroczne połączenie Grupy CP Energia z Grupą KRI. Jego efekt odzwierciedlają przychody ze sprzedaży, […]

DUON sprowadził gaz przez nowo otwarte połączenie w Cieszynie

Spółka KRI Marketing and Trading SA działająca pod marką DUON, od kilku dni przeprowadza pierwsze próbne dostawy gazu nowo otwartym połączeniem gazowym w Cieszynie. Jest, jak do tej pory, jedyną spółką korzystającą z tego połączenia transgranicznego systemów gazowniczych Polski i Czech. Zarezerwowane moce przesyłowe pozwolą spółce w przyszłości zaimportować przez ten interkonektor do 41 mln […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć