News » Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach…

Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2020 r.

19 Lis 2020 Możliwość komentowania Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2020 r. została wyłączona Share 'Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2020 r.' on Facebook Share 'Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2020 r.' on Email Share 'Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2020 r.' on Print Friendly

Prawie 10,7 mld zł wyniosła EBITDA GK PGNiG wypracowana od stycznia do końca września 2020 r. Wynik EBIT przekroczył 8,24 mld zł. Pomimo niskich cen ropy i gazu oraz pogorszenia światowej sytuacji gospodarczej wskutek pandemii koronawirusa Grupa PGNiG po raz kolejny przedstawiła bardzo dobre wyniki finansowe i solidne wyniki operacyjne.

– Epidemia koronawirusa ma wpływ na wszystkie segmenty naszej działalności, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w przychodach Grupy. Z drugiej strony, istotne obniżenie kosztów pozyskania paliwa gazowego pozwoliło nam wypracować rekordowe wśród polskich spółek wyniki EBIT i EBITDA – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Jesteśmy firmą o zdrowych fundamentach, dzięki czemu możemy kontynuować rozwój Grupy PGNiG nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym – dodał.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach roku PGNiG miało 27,43 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 7 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły 29,65 mld zł. Jednocześnie Grupa o 31% obniżyła koszty operacyjne do 19,19 mld zł z 27,81 mld zł rok wcześniej. Pozwoliło to wypracować EBITDA na poziomie 10,69 mld zł, a więc o 168% więcej niż przed rokiem (3,98 mld zł). EBIT wzrósł jeszcze bardziej, bo o 346% do 8,24 mld zł z 1,85 mld po trzech kwartałach 2019 r.

Wyniki osiągnięte przez GK PGNiG w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. pozostają bardzo dobre również po ich oczyszczeniu z efektów odpisów majątku trwałego i rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu w ramach kontraktu jamalskiego w efekcie wygranego arbitrażu z Gazpromem. Bez wpływu tych czynników na wynik finansowy, EBITDA GK PGNiG wyniosła 5,5 mld zł – o 32% więcej niż w ub. r., a EBIT – 3,06 mld zł, a więc o 51% więcej rok do roku.

– Kluczowe znaczenie dla wyników finansowych GK PGNiG w kolejnych kwartałach ma zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim a nie zwrot nadpłaty za dostawy gazu zrealizowane w ramach tego kontraktu w poprzednich latach. Wygrana w arbitrażu zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia naszej działalności handlowej poprzez większe powiązanie kosztu zakupu gazu ze Wschodu z rynkowymi notowaniami tego paliwa w Europie. To nie pieniądze zwrócone przez Gazprom stanowią o sile naszej Grupy Kapitałowej – zaznaczył Prezes Paweł Majewski.

Największy wkład w wynik finansowy PGNiG miał segment Obrót i Magazynowanie, który odpowiadał za 77% EBITDA Grupy. Udział segmentu Dystrybucji wyniósł 14%, Poszukiwanie i Wydobycie – 7% a segmentu Wytwarzanie – 5%.

W okresie od stycznia do końca września 2020 r. GK PGNiG sprzedała poza grupę 22,28 mld m3 gazu – o 4% więcej niż rok wcześniej (21,47 mld m3). GK PGNiG utrzymała wolumen wydobycia gazu, które wyniosło 3,3 mld m3 oraz o 8% zwiększyła wydobycie ropy – do 963 tys. ton wobec 889 tys. ton przed rokiem. Wolumen dystrybucji gazu spadł o 3% do 8,03 mld m3 wobec 8,24 mld m3 w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Wolumen sprzedaży ciepła pozostał stabilny i wyniósł 25,9 PJ a wolumen produkcji energii elektrycznej był niższy rok do roku o 8% i wyniósł 2,47 TWh.

W samym III kw. PGNiG osiągnęło EBITDA w wysokości 1,33 mld zł, o 66% więcej niż przed rokiem. Wynik EBIT był ponad 4 razy wyższy niż w III kw. 2019 r. i wyniósł 0,59 mld zł wobec 0,13  mld zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł ponad 8-krotnie do 0,12 mld zł (0,01 mld zł w III kw. 2019 r.) przy przychodach w wysokości 6,39 mld zł – o 9% niższych niż przed rokiem, kiedy wyniosły 7,03 mld zł. Spadek przychodów był spowodowany przede wszystkim niskimi cenami węglowodorów, których notowania są m.in. pod presją globalnego spowolnienia gospodarczego wskutek pandemii koronawirusa.

Wyniki poszczególnych segmentów działalności GK PGNiG w III kw. 2020 r. przedstawiały się następująco:

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody ze sprzedaży w segmencie spadły o 23% do 0,96 mld zł z 1,24 mld zł rok wcześniej, co było konsekwencją niskich notowań ropy naftowej i gazu ziemnego. W przypadku ropy średnia cena baryłki w III kw. 2020 r. wyniosła 42,7 dol. amerykańskich i była o 31% niższa niż przed rokiem. W przypadku gazu – średnia cena paliwa na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była o 17% niższa rok do roku.

W III kw. roku Grupa PGNiG zwiększyła wydobycie ropy naftowej i kondensatu, które wyniosło 306 tys. ton wobec 275 tys. ton rok wcześniej. Do wzrostu wolumenu przyczyniła się działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie produkcja Grupy PGNiG była o 61% wyższa niż rok wcześniej (odpowiednio 147 i 91 tys. ton). Wydobycie gazu ziemnego pozostało na stabilnym poziomie (1,11 mld m3).

Obrót i Magazynowanie

Przychody segmentu ze sprzedaży gazu wyniosły 4,64 mld zł i były o 10% niższe niż w III kw. 2019 r., kiedy wyniosły 5,16 mld zł. Spadek przychodów był spowodowany niskimi cenami gazu ziemnego. Jednocześnie zdecydowanie, bo o 25%, zmniejszyły się koszty operacyjne segmentu, które wyniosły 4,01 mld zł wobec 5,38 mld zł przed rokiem. To konsekwencja zarówno niskich notowań gazu, jak i efekt wygranej PGNiG w postępowaniu arbitrażowym z Gazpromem, dzięki czemu koszty gazu sprowadzanego w ramach kontraktu jamalskiego są w dużo większym stopniu powiązane z cenami tego paliwa na rynkach europejskich niż miało to miejsce w III kw. 2019 r.

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza grupę w III kw. 2020 r. wyniósł 5,1 mld m3 i był o 3% niższy niż rok wcześniej.

Dystrybucja

Segment odnotował spadek wolumenu dystrybuowanego gazu o prawie 4 proc. do 1,84 mld m3 (wobec 1,93 mld m3 rok wcześniej), co było między innymi rezultatem wyższej o 0,5 st. Celsjusza średniej temperatury kwartalnej i zmniejszeniem zapotrzebowania na paliwo gazowe w związku z trwającą pandemią i postępującymi pracami związanymi z termomodernizacją budynków. Przychody zmniejszyły się do 0,91 mld zł wobec 0,96 mld zł przed rokiem. Warto jednak zaznaczyć, że przychody z samej usługi dystrybucji gazu wzrosły 4% rok do roku i wyniosły 0,83 mld zł w porównaniu z 0,8 mld zł w III kw. 2019 r.

Wytwarzanie

Przychody segmentu wzrosły o 26% i wyniosły w III kw. 2020 r. 0,39 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 0,31 mld zł. W przypadku energii elektrycznej przychody wzrosły o 22% rok do roku (do 0,12 mld zł) przy wolumenie sprzedaży 0,45 TWh (+ 7% r/r). Wskutek wyższej średniej temperatury kwartalnej o 6% zmniejszyła się ilość sprzedanego ciepła, która wyniosła 3,08 PJ. Spadek wolumenu został zrekompensowany wyższą taryfą za wytwarzanie i przesył, w efekcie czego przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 13% r/r do 0,17 mld zł.

Źródło: PGNiG SA

Wpis został opublikowany 19 Lis 2020 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć