Edukacja » TAURON wykształci nowych energetyków

TAURON wykształci nowych energetyków

25 paź 2023 Możliwość komentowania TAURON wykształci nowych energetyków została wyłączona

Energetyczny lider stworzy Branżowe Centrum Umiejętności we Wrocławiu. Projekt powstanie wraz z partnerami i dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

We wrocławskim Branżowym Centrum Umiejętności będzie można rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie miernictwa i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektrycznej.

– Nowoczesne kształcenie kadr jest niezbędne dla rozwoju energetyki i realizacji jej zadań. W zawodzie szeroko rozumianego energetyka pojawiają się obecnie zupełnie nowe kompetencje, zadania i procesy związane z transformacją sektora energetycznego, zmianami na rynku energii oraz zmianami technologicznymi – podkreśla Radosław Pobol, Prezes TAURON Dystrybucji. – Wciąż potrzebujemy i rekrutujemy elektromonterów pracujących bezpośrednio na sieci, jednak bardzo duży zakres potrzeb kadrowych obszaru dystrybucji dotyczy umiejętności związanych z automatyką, zabezpieczeniami, zarządzaniem ruchem sieci, usługami elastyczności i budowy sieci energetycznej w układzie Smart – dodaje Prezes TAURON Dystrybucja.

Z tego względu TAURON Dystrybucja wraz z Gminą Wrocław, Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych przystąpił do konkursu MEiN. Stawką było pozyskanie dofinasowania na poziomie ok. 13 mln zł i możliwość uzyskania realnego wpływu na proces kształcenia kadr na potrzeby energetyki zawodowej. Wspólny projekt tych podmiotów okazał się najlepszy w Polsce w specjalizacji elektryka.

Zgodnie z warunkami konkursu prace związane z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności powinny zostać wykonane do końca 2024 r., tak aby pierwsi kursanci mogli rozpocząć naukę od stycznia 2025 r. Projekt zakłada przeszkolenie 300 uczestników – 90 uczniów oraz 210 osób dorosłych, w tym 30 nauczycieli do połowy 2026 r.

TAURON stawia na umiejętności

Prace przy powstaniu BCU we Wrocławiu obejmują przebudowę obiektu Centrum Kształcenia Zawodowego, a następnie wyposażenie go w specjalistyczne stanowiska dydaktyczne. W Centrum stworzonych zostanie pięć pracowni do praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie przygotowywany jest szczegółowy program nauczania oraz materiały dydaktyczne dla szkoleń zawodowych i kursów branżowych.

Podstawowe zadania Centrum to przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kursów branżowych oraz kursów z zakresu edukacji pozaformalnej dla uczniów i studentów, nauczycieli oraz osób dorosłych oraz walidacja i certyfikacja tych umiejętności.

Lista zadań dodatkowych obejmuje m. in. prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, ośrodka egzaminacyjnego, platformy zdalnego nauczania, współpracę z pracodawcami, pozyskiwanie informacji od pracodawców w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje.

Ponadto działanie Centrum będzie koncentrowało się na transferze wiedzy i technologii z sektora nauki i biznesu do programów nauczania w obszarze elektryka, rozwoju umiejętności cyfrowych i ekologicznych, upowszechnianiu nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym, promocji zawodu elektryka i specjalisty ds. miernictwa i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych, wspieranie osób z niepełnosprawnościami.

– Podczas realizacji projektu, po stronie spółki będzie prowadzenie wraz z partnerami szkoleń zawodowych, kursów branżowych dla osób dorosłych, w tym nauczycieli i konsultacje programów nauczania w dziedzinie elektryka, prowadzenie wykładów, prelekcji i innych inicjatyw mających na celu promocję zawodu energetyka – tłumaczy Ewa Groń, Rzecznik Prasowy TAURON Dystrybucja.

Konkurs na ponad 1,4 mld zł ogłosiła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekty wyłonione w ramach konkursu mają zapewnić możliwość innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową. Centra będą wspierać przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach. Ta formuła to nowość w systemie oświaty.

Centra będą się specjalizowały w różnych obszarach gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra znajdą się branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. energetyka, energetyka odnawialna, elektryka czy informatyka i programowanie.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Wpis został opublikowany 25 paź 2023 w następujących kategoriach: Edukacja, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć