News » W drugim kwartale br. wysokie ceny w kontraktach OTC, niewielki…

W drugim kwartale br. wysokie ceny w kontraktach OTC, niewielki wolumen

15 lipiec 2021 Możliwość komentowania W drugim kwartale br. wysokie ceny w kontraktach OTC, niewielki wolumen została wyłączona Share 'W drugim kwartale br. wysokie ceny w kontraktach OTC, niewielki wolumen' on Facebook Share 'W drugim kwartale br. wysokie ceny w kontraktach OTC, niewielki wolumen' on Email Share 'W drugim kwartale br. wysokie ceny w kontraktach OTC, niewielki wolumen' on Print Friendly

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC – over the counter – czyli zawieranych na rynku pozagiełdowym) w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 252,17 zł/MWh[2] i była najwyższą biorąc pod uwagę analogiczne kwartały ostatnich 10 lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży za drugie
kwartały w latach 2011-2021  [zł/MWh].

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie danych.

Istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji czego publikowana cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców[3] i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji. Łączny wolumen energii sprzedanej w II kwartale 2021 r. w kontraktach OTC wyniósł ok. 5 TWh i był najniższy od 10 lat.

Rys. 2. Łączny wolumen energii elektrycznej sprzedanej w kontraktach OTC w drugich kwartałach lat 2011-2021 [TWh]

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie Tabeli.

***


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Wpis został opublikowany 15 lipiec 2021 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć