Ciepłownictwo » O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach

O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach

25 Lis 2019 Możliwość komentowania O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach została wyłączona Share 'O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach' on Facebook Share 'O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach' on Email Share 'O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach' on Print Friendly

Rozmowa z Pawłem Szczeszkiem, Prezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Jakie najważniejsze wyzwanie stoi obecnie przed KOGENERACJĄ? 

Najważniejszym wyzwaniem dla KOGENERACJI S.A. należącej do PGE Energia Ciepła – spółki z Grupy PGE – jest budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Zadanie to wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, w której zawarte są zapisy o zapewnieniu długoterminowego bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców, wzroście udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% oraz budowie 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 r., jak i znaczącym zmniejszeniu emisji, a tym samym polepszeniu stanu powietrza w polskich miastach.
Nowa EC Czechnica, bo o niej mowa, będzie nowoczesną elektrociepłownią wykorzystującą jako paliwo gaz ziemny dla pracy bloku gazowo-parowego i kotłowni szczytowo-rezerwowej, składającej się z czterech kotów wodnych. Blok gazowo-parowy będzie blokiem składającym się z dwóch lub trzech turbin gazowych, kotłów odzysknicowych i turbiny parowej (o wyborze rozwiązania zdecyduje wynik przetargu). Nowa EC Czechnica zastąpi obecnie pracującą, ale już wysłużoną elektrociepłownię Czechnica, wykorzystującą węgiel jako paliwo podstawowe.
Moc cieplna nowej jednostki wyniesie 315 MWt i będzie o ok. 65 MWt wyższa od obecnej. Moc elektryczna bloku gazowo-parowego osiągnie 175 MW i będzie wyższa od obecnej o 75 MW. Wyraźnie wyższa będzie także sprawność ogólna wytwarzania energii w kogeneracji, bo osiągnie ona poziom 88%. Wyższa sprawność wykorzystania paliwa, a przede wszystkim zmiana paliwa na gaz wpłynie znacząco na redukcję emisji pyłu, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu.

Jaki obszar będzie zasilany z Nowej EC Czechnica?
Obszar zasilania w ciepło z nowej elektrociepłowni zasadniczo nie ulegnie zmianie. Obejmie on mieszkańców południowo-wschodniej części Wrocławia, Siechnic oraz Świętej Katarzyny. Istotnym odbiorcą ciepła z nowej jednostki będzie również w dalszym ciągu siechnickie przedsiębiorstwo ogrodnicze Citronex. Zwymiarowanie nowej EC Czechnica uwzględnia jednakże prognozy zwiększenia zapotrzebowania na moc cieplną tych obszarów, co wynika przede wszystkim z rozwoju urbanistycznego.

Czy przewiduje się pracę elektrociepłowni w kondensacji?
Przygotowany projekt Nowej EC Czechnica przewiduje możliwość pracy z układem dochładzania w postaci chłodni wentylatorowych. Turbina parowa będzie turbiną upustowo-przeciwprężną. Rozwiązanie to pozwoli przede wszystkim na wyższą produkcję energii elektrycznej w okresie letnim, kiedy mniejsze jest zapotrzebowanie na ciepło. Dla zwiększenia elastyczności pracy bloku, a i także dla jego efektywności projekt obejmuje także budowę akumulatora ciepła.

Jakie działania toczą się teraz w ramach tej inwestycji?
Projekt jest obecnie na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Aktualnie trwa postępowanie na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zakładamy, że decyzję uzyskamy w pierwszej połowie przyszłego roku. Jednocześnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego realizatora inwestycji, które zostało uruchomione w lipcu 2019 r. Harmonogram przewiduje rozstrzygniecie postępowania pod koniec 2020 r. Ubiegamy się także o uzyskanie pozwolenia na budowę i tutaj jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy projektu budowlanego. Zawarta została umowa na wyprowadzenie mocy elektrycznej. Finalizowana jest umowa dotycząca przyłącza gazowego. Trwają uzgodnienia dotyczące warunków wyprowadzenia mocy cieplnej. Wybrany został wykonawca, który zajmie się przygotowaniem terenu pod realizację inwestycji. Usunięte muszą być przede wszystkim fundamenty obiektów po zlikwidowanej w tym miejscu hucie.

Kiedy nowy zakład zacznie produkować ciepło i energię elektryczną?
Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie nowej elektrociepłowni ma nastąpić w sierpniu 2023 r., przy czym kotłownia szczytowa-rezerwowa będzie uruchamiana już na sezon grzewczy 2022/2023, a więc w czwartym kwartale 2022 r. Wyłączenie całkowite obecnych urządzeń wytwórczych elektrociepłowni nastąpi po pełnym uruchomieniu bloku gazowo-parowego.

Co stanie się z budynkami po obecnej elektrociepłowni?
Nowa EC Czechnica budowana jest na nowym terenie, dlatego też pojawia się możliwość wykorzystania do innych celów ponad stuletnich, ale w większości w dobrym stanie obiektów obecnej elektrociepłowni. Walory tych historycznych obiektów otwierają przed nami szerokie możliwości, dlatego też podjęliśmy współpracę z władzami Siechnic, by wspólnie przeanalizować możliwe rozwiązania. Mówi o tym List Intencyjny podpisany w czerwcu br. przez Milana Ušáka, Burmistrza Siechnic, Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa PGE Energia Ciepła oraz mojej osoby. Uroczyste podpisanie nastąpiło w obecności Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Romana Potockiego, Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja budynków i ich wyposażenia, by zdecydować, co stanowi największą wartość tego terenu i jakie są możliwości jego zagospodarowania. Jednym z rozważanych rozwiązań jest stworzenie w tym miejscu centrum edukacyjnego, którego motywem przewodnim byłaby energia.

Rozmawiała: Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
fot. KOGENERACJA S.A.

Wpis został opublikowany 25 Lis 2019 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News, Polecamy. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć