Ciepłownictwo » Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA za trzy kwartały 2021 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA za trzy kwartały 2021 r.

23 lis 2021 Brak komentarzy Share 'Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA za trzy kwartały 2021 r.' on Facebook Share 'Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA za trzy kwartały 2021 r.' on Email Share 'Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA za trzy kwartały 2021 r.' on Print Friendly

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA osiągnęła wynik EBITDA za okres 9 miesięcy 2021 r. na poziomie 216 mln zł, czyli o 17% niższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (259 mln zł). Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 69 mln zł, czyli o 38 procent niższy niż w analogicznym okresie ub. r. (112 mln zł). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za okres 9 miesięcy 2021 r. wyniosły 244 mln zł i były wyższe o 157%, niż w tym samym okresie ub. r. (95 mln zł). W okresie 9 miesięcy 2021 r. Grupa Kapitałowa sprzedała 1 857 GWh energii elektrycznej i 7 929 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 796 GWh energii elektrycznej i 7 017 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 216 mln zł i był o 17% niższy niż w analogicznym okresie ub. r. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po trzech kwartałach 69 mln zł, czyli o 38% mniej niż rok wcześniej. Niższy wynik finansowy to efekt niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 92 mln zł, będącego rezultatem zdarzenia jednorazowego, które miało miejsce w okresie porównywalnym, tj. dodatkowych przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w 2020 r.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne Grupy po trzech kwartałach 2021 r., miał wpływ przede wszystkim wyższy wolumen sprzedaży ciepła o 13%, wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej o 7% oraz wyższe ceny sprzedaży ciepła.

Niższe temperatury zewnętrzne wpłynęły na zwiększenie produkcji ciepła, co przy wyższych cenach sprzedaży dało wzrost wyniku na sprzedaży Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. o 41 mln zł.

Wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 o 19 mln zł to efekt niższego wolumenu przyznanych darmowych uprawnień oraz nieco wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 (transakcje forward zakontraktowane w latach 2018-2021). 

– Istotnym wydarzeniem dla Spółki była inauguracja budowy elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod Nową EC Czechnica odbyło się 15 października br., w obecności przedstawicieli władz państwowych oraz lokalnych. Siechnicka inwestycja wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. planowane jest korzystanie w 70% ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła mówi Andrzej Jedut, Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Wpis został opublikowany 23 lis 2021 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć