News » Energa wśród zielonej elity

Energa wśród zielonej elity

15 paź 2021 Możliwość komentowania Energa wśród zielonej elity została wyłączona Share 'Energa wśród zielonej elity' on Facebook Share 'Energa wśród zielonej elity' on Email Share 'Energa wśród zielonej elity' on Print Friendly

Kilkanaście spółek Grupy Energa, będącej częścią Grupy ORLEN, pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt zarządzania środowiskowo-energetycznego, na kolejny rok przedłużając swoją obecność w „zielonym” rejestrze EMAS.

EMAS to elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską. Wpis do rejestru i jego regularne przedłużanie pozwala Enerdze osiągać cele biznesowe, które uwzględniają najwyższe wymogi środowiskowe i energetyczne. EMAS odgrywa też kluczową rolę w realizacji wprowadzonej przez Unię Europejską gospodarczej koncepcji „circular economy”, czyli wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

W Grupie Energa funkcjonuje zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodny nie tylko z unijnym Rozporządzeniem EMAS, ale również z normami ISO 14001 i ISO 50001, co umożliwia wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i metod zarządzania. System ekozarządzania i audytu EMAS obejmuje łącznie 381 obiektów należących do Grupy Energa. Jako ostatnia w ubiegłym roku do rejestru dodana została Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej ok. 31 MW, wybudowana w gminie Przykona na terenach zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego Kopalni Adamów. Szacuje się, że należące tam do Energi grunty o powierzchni 300 ha posiadają potencjał dla budowy obiektów OZE o łącznej mocy zainstalowanej ok. 160 MW.

W kolejnych latach Energa spodziewa się dodawać do rejestru EMAS kolejne odnawialne źródła energii: farmę fotowoltaiczną PV Gryf o mocy zainstalowanej ok. 20 MW, sześć mniejszych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 5 MW oraz będącą w trakcie procesu akwizycji PV Wielbark (moc zainstalowana: docelowo 62 MW). Rozwijając zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze, Grupa Energa wpisuje się w „Strategię Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku” oraz w działania Grupy ORLEN zmierzające do osiągnięcia przez nią neutralności emisyjnej do 2050 r.

Pierwsze spółki Grupy Energa, w tym Energa SA, zostały wpisane do rejestru EMAS w 2016 r., zaś w kolejnych latach dołączały następne – obecnie jest ich 16. Ponadto Energa SA w 2014 r. przystąpiła do ratingu ESG agencji Vigeo Eiris, opartego na wskaźnikach środowiskowych, społecznych i zarządczych (ang. environmental, social responsibility, corporate governance). W lutym br. otrzymała najlepszy wynik w historii swojego udziału w tym zestawieniu – 46 punktów. Analitycy agencji dostrzegli i docenili przede wszystkim działania prośrodowiskowe, m.in. rozwój energetyki odnawialnej, działania w obszarze DSR (demand-side response, czyli redukcję zużycia energii na żądanie Operatora Sieci Przesyłowych w zewnętrznych podmiotach zakontraktowanych przez Enspirion, spółkę zależną Energi, w tym w dużych zakładach przemysłowych) oraz zmniejszanie szkodliwych emisji w aktywach wytwórczych.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 15 paź 2021 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć