News » XII Konferencja „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych za nami

XII Konferencja „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych za nami

26 maj 2021 Możliwość komentowania XII Konferencja „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych za nami została wyłączona Share 'XII Konferencja „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych za nami' on Facebook Share 'XII Konferencja „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych za nami' on Email Share 'XII Konferencja „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych za nami' on Print Friendly

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XII Konferencję „Gaz w Energetyce – Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych”, która odbyła się w dniach 19-20 maja 2021 r. on-line. Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

W trakcie I PANELU pt. „Energetyka gazowa w Polsce – stan aktualny i perspektywy” zostały wygłoszone 3 referaty wprowadzające. O roli gazu w transformacji energetycznej mówił dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O obecnych uwarunkowaniach regulacyjnych inwestycji gazowych w energetyce z punktu widzenia strategii integracji sektorowej mówił Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. „Z jakich paliw będziemy korzystać w energetyce gazowej w przyszłości?” – to tytuł referatu, który wygłosił Moderator Konferencji – prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

W II PANELU pt. „Rynek gazu, inwestycje” o perspektywach rozwoju giełdowego rynku gazu w Polsce mówił dr Marcin Sienkiewicz, Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Rynku Gazu Towarowej Giełdy Energii S.A. O realizacji inwestycji opartych o paliwo gazowe w PGNiG TERMIKA wypowiadał się Jarosław Głowacki, Członek Zarządu – Wiceprezes ds. Technicznych PGNiG TERMIKA SA. Turbiny gazowe na wodór omówił Jakub Misztal, Regional Sales & MarCom w Mitsubishi Power Europe GmbH. „Projekt Nowa Czechnica – założenia i oczekiwania” – to tytuł referatu, który wygłosił Andrzej Jedut, Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA.

W III PANELU pt. „Rola wodoru w energetyce, inwestycje” Projekt Polskiej Strategii Wodorowej – zarys zagadnień prawnych związanych z rozwojem technologii wodorowych w Polsce zaprezentował Michał Andruszkiewicz, Adwokat, Counsel, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w Kancelarii CMS. „Gazowa jednostka kogeneracji – dobór urządzeń i technologii oraz aspekty eksploatacyjne na przykładzie bloku CCGT w Nowej Sarzynie” – to tytuł referatu, który wygłosił Mirosław Rokicki, Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Nadzór i zarządzanie budową bloków gazowo-parowych – doświadczenia Energopomiaru omówił Robert Sic, Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego w „Energopomiar” Sp. z o.o. Gazowe źródła kogeneracyjne w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zaprezentował Tadeusz Kępski, Z-ca Dyrektora Oddziału – Dyrektor Techniczny w Oddziale Elektrociepłownia Rzeszów – PGE Energia Ciepła S.A.

W IV PANEL pt. „Wysokosprawna kogeneracja gazowa, mikrokogeneracja” wystąpili z referatami: „Mała kogeneracja i duże problemy – wpływ otoczenia regulacyjnego i rynkowego na instalacje kogeneracyjne małej skali (mikrokogenerację)” – Janusz Dobrosielski, Prezes Zarządu PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.; „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” – Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; „Gaz LNG jako alternatywa przy braku gazu sieciowego” – Paweł Mystkowski, Kierownik ds. Projektów Kogeneracyjnych w Gaselle Sp. z o.o.; „Budowa źródła kogeneracyjnego Elektrociepłownia EC-Zachód w Pile – parametry technicznotechnologiczne” – Andrzej Fafuła, Główny Specjalista ds. Eksploatacji w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

W Drugim dniu Konferencji odbył się V PANEL DYSKUSYJNY pt. „Rola gazu i wodoru w transformacji polskiej energetyki”, a Moderatorem Dyskusji był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Głos w Dyskusji zabrali (wg alfabetu):
Michał Andruszkiewicz, Adwokat, Counsel, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS
Dr Zbigniew Fałek, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem ICT, PGE GiEK S.A.,
Jarosław Głowacki, Członek Zarządu – Wiceprezes ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA SA,
Andrzej Jedut, Prezes Zarządu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA,
Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Mirosław Rokicki, Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,
Dr Marcin Sienkiewicz, Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Rynku Gazu, Towarowa Giełda Energii S.A.,
Waldemar Szulc, Dyrektor, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

***

Patronat Honorowy: 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych 

Partner Konferencji: 

Mitsubishi Power Europe GmbH

Partner Technologiczny:

PGNiG TERMIKA SA

Partner Prawny: 

Kancelaria CMS

Współpraca: 

Energopomiar Sp. z o.o.

Patronaty Medialne:

CIRE, Wysokie Napięcie

PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI

Źródło: Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 26 maj 2021 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć