Elektroenergetyka » Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

6 Kwi 2021 Brak komentarzy Share 'Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy' on Facebook Share 'Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy' on Email Share 'Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy' on Print Friendly

Reformy w zakresie cyfrowej oraz zielonej gospodarki, instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, a także zmiany rynku pracy – to kluczowe kwestie, które były poruszane z inicjatywy wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina podczas konsultacji społecznych elementów Krajowego Planu Odbudowy. W konsultacjach wybranych projektów Krajowego Planu Odbudowy brali udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Powstanie KPO jest warunkiem wykorzystania przez nasz kraj środków z europejskiego Funduszu Odbudowy, którego budżet wynosi 750 mld euro, a Polska jest jednym z największych beneficjentów. Konsultacje trwały od 1 marca do 2 kwietnia 2021 r.

Koordynacja przygotowania KPO spoczywa w rękach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten resort prowadził szersze konsultacje całego projektu dokumentu. Przedstawiciele MRPiT aktywnie wspomagali MFiPR, a ponadto, wpisując się w dialog z zainteresowanymi środowiskami – podjęli inicjatywę dodatkowych sprofilowanych tematycznie spotkań konsultacyjnych.

– Dziękujemy wszystkim partnerom, samorządom, organizacjom pozarządowym oraz przedstawicielom przedsiębiorców którzy uczestniczyli w dyskusjach konsultacyjnych KPO. Zebrane w toku spotkań uwagi i wnioski są ważnym głosem w debacie nad kształtem KPO i przyczynią się do wzmacniania konkurencyjności i odporności polskiej gospodarki, potwierdzają też partnerskie i partycypacyjne podejście mojego zespołu do współpracy z samorządami i przedsiębiorcami oraz NGO’s – mówi Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin.

Konsultacje pozwoliły na bardziej szczegółowe omówienie konkretnych inicjatyw, a w rezultacie skorygowanie ich kształtu bądź uzupełnienie zakresu. Wymiernym efektem dyskusji było na przykład wsparcie propozycji MRPiT w zakresie rozszerzenia działania Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych oraz uwzględnienie w KPO wsparcia Rozbudowy kompetencji krajowych w zakresie obserwacji Ziemi i technologii kosmicznych podwójnego wykorzystania (tzw. dual use)”.

Proces konsultacji nie kończy się z momentem formalnego zatwierdzenia KPO, ale będzie kontynuowany w toku jego realizacji. Konsultacjom publicznym/opiniowaniu przez partnerów społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegały będą w przyszłości poszczególne działania przewidziane do realizacji w ramach KPO (w szczególności projekty ustaw).

KPO – plan odbudowy i wzmocnienia gospodarki Polski

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy program reform i projektów strategicznych, którego celem jest odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, ale również jej wzmocnienie w długim terminie i uodparnianie na ewentualne, kolejne kryzysy.

Powstanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) i przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem programu. Nasz kraj ma otrzymać 23,9 mld euro bezzwrotnych grantów i 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.

Uzyskanie wsparcia z Instrumentu Odbudowy wymaga przedstawienia przez państwa członkowskie Krajowych Planów Odbudowy  zawierających spójne pakiety reform i inwestycji. Zgodnie za harmonogramem prac Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej plan KPO do końca kwietnia 2021 r.

Środki z KPO mają być przeznaczone na realizację sześciu filarów europejskiej polityki:

 • zielona transformacja,
 • cyfrowa transformacja,
 • inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy,
 • spójność społeczna i terytorialna,
 • opieka zdrowotna,
 • polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży.

Założono, że 37% wydatków z KPO ma być przeznaczonych na rzecz neutralności klimatycznej, a 20% wydatków na transformację cyfrową gospodarki.

Konsultacje KPO – od 1 marca do 2 kwietnia

Omówieniu projektu KPO poświęcone zostało posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, z udziałem resortów, partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Poniżej przedstawiamy tematy dodatkowych spotkań w ramach konsultacji społecznych KPO przeprowadzonych przez kierownictwo i przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:

 • reforma planowania przestrzennego
 • wsparcie społeczności energetycznych OZE oraz sektorów najbardziej poszkodowanych w czasie pandemii
 • wzrostu bezpieczeństwa lekowego – z Izbą Farmacji Polskiej, Polfarmedem, Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Infarmą, Polskim Związkiem Producentów Leków Bez Recepty,
 • instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – z udziałem Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE) i z KlastER (w ramach programu Gospostrateg),
 • turystyki – posiedzenie Rady Ekspertów ds. Turystyki,
 • reformy rynku pracy – posiedzenie konwentu Urzędów Pracy z udziałem powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, Rady Rynku Pracy, ze środowiskami biznesowymi i NGO, KRWiST
 • doposażenia pracy zdalnej – z udziałem z udziałem resortów, partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz PARP.

Materiały

Konsultacje KPO w kontekście reformy rynku pracy – były jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Rynku Pracy
Zmiany na rynku pracy – konsultacje KPO z udziałem wiceminister Iwony Michałek w Toruniu
Rozwój i odbudowa turystyki – konsultacje KPO z udziałem wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego
Poprawa jakości przestrzeni i komfortu życia Polaków – reforma planowania przestrzennego w projekcie KPO
Konsultacje KPO – upowszechnienie pracy zdalnej w sektorze MŚP
Minister Tomanek: rewitalizacja obszaru Huty im. Sendzimira może być sfinansowana z KPO

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

 

Wpis został opublikowany 6 Kwi 2021 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć