Elektroenergetyka » Energa w lepszym kontakcie z interesariuszami

Energa w lepszym kontakcie z interesariuszami

22 Lut 2021 Brak komentarzy Share 'Energa w lepszym kontakcie z interesariuszami' on Facebook Share 'Energa w lepszym kontakcie z interesariuszami' on Email Share 'Energa w lepszym kontakcie z interesariuszami' on Print Friendly

Energa z Grupy ORLEN odpowiada na potrzeby interesariuszy, stosując bardziej wymagające procedury raportowania o remontach i modernizacjach obiektów i infrastruktury, które mogą mieć wpływ na otaczające środowisko.

Energa SA wprowadziła do swojego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego szczegółową procedurę obligującą spółki Grupy Energa do wcześniejszego raportowania planowanych działań, w tym mniejszych prac remontowych lub modernizacyjnych, które mogą wywołać widoczne zmiany w środowisku, np. spowodować pogorszenie turystyczno-rekreacyjnych walorów danego terenu. Raporty takie będą z miesięcznym wyprzedzeniem przedstawiane w formie komunikatu zewnętrznego m.in. jednostkom samorządowym i wybranym lokalnym organizacjom ekologicznym lub turystycznym.

Natomiast w przypadku awarii i innych zdarzeń nieplanowanych mających istotny wpływ na środowisko, komunikat w sprawie podjętych przez Energę działań minimalizujących ewentualne szkody w środowisku zostanie przekazany do interesariuszy bezzwłocznie.

Dla Energi z Grupy ORLEN ograniczanie wpływu na środowisko od dawna jest istotnym elementem działalności. Koncern posiada jeden z najbardziej „zielonych” miksów wytwórczych wśród polskich grup energetycznych – w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. blisko połowa energii elektrycznej pochodzącej z aktywów Energi wyprodukowana została przez odnawialne źródła energii.

Energa Operator prowadzi proekologiczne działania, m. in. wspiera polską populację bocianów poprzez montaż specjalnych platform na słupach energetycznych, a wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki Energa wpuściła do rzeki Narew 200 par raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Dzięki odpowiedzialnie realizowanym inwestycjom w 2020 r. znaczącej redukcji uległa też emisja pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki – o ok. 20%, w porównaniu do r. ub.

Siedemnaście spółek Energi wpisanych jest do elitarnego rejestru EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme). System ekozarządzania i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 22 Lut 2021 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć