Wydarzenia - relacje » Podsumowanie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo…

Podsumowanie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju” 2020

3 Lis 2020 Możliwość komentowania Podsumowanie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju” 2020 została wyłączona Share 'Podsumowanie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju” 2020' on Facebook Share 'Podsumowanie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju” 2020' on Email Share 'Podsumowanie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju” 2020' on Print Friendly

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zorganizowanej przez Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Celem wydarzenia było, jak co roku, wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się w tym wydaniu Newslettera IPE:

 • Relacja z sesji posterowej oraz I i II dnia Konferencji
 • Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza przyznane w czasie Konferencji
 • Materiały pokonferencyjne: zdjęcia, retransmisje
 • V Konferencja w liczbach
 • Księga Posterów Konkursu na najlepszy Poster Naukowy
 • Księga abstraktów
 • Partnerzy V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
 • Bepieczeństwo na Konferencji.
 •  Sesja posterowa online V Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

V Konferencja Naukowa została zainaugurowana w dniu 28 września 2020 r. podczas wystąpienia Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dr hab. Mariusza Ruszel, prof. PRz, w ramach otwarcia I etapu Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy.

Wydarzenie przeprowadzono w formule hybrydowej, przy użyciu platformy Zoom. Sesję połączono z I etapem konkursu na najlepszy Poster Naukowy – serią pytań do autorów plakatów naukowych. Zainteresowanym umożliwiono udział zdalny poprzez transmisję na żywo za pomocą wielu kanałów przekazu, m.in. na platformach YouTube, Twitter, Facebook oraz stronie internetowej V Konferencji.

Laureatami Konkursu zostali: Mgr inż. Michał Kumor – Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie (1 miejsce), inż. Sylwia Dąbrowska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (2 miejsce), Andrzej Siuda – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (2 miejsce), Łucja Ignac  –  Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (3 miejsce), Paulina Potyrańska  –  Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (3 miejsce).

Jury: Dr hab. Paweł Borkowski, prof. ISP PAN (Polska Akademia Nauk), Dr inż. Tomasz Mirowski (IGSMiE Polskiej Akademii Nauk) oraz Przemysław Ogarek (Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza).

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji sesji posterowej.

Więcej…

 • Relacja z I dnia Konferencji

W pierwszym dniu odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej.

Panele poruszały tematykę współczesnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w obliczu globalnych trendów transformacyjnych tego sektora. Prelegenci podjęli tematy z zakresu zastosowań wodoru w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego wobec transformacji tego sektora oraz występujących w nim zagrożeń, morskiej energetyki wiatrowej, a także innowacji w sektorze energii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Problematyka technologii wodorowych zdominowała tegoroczną debatę na temat sektora energetycznego. Równolegle do paneli plenarnych, w sesjach popołudniowych przeprowadzono dyskusje na temat istniejących zagrożeń dotykających dział energetyczny, na który składają się systemy zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa. Zagrożenia te były rozpatrywane w aspekcie działań o charakterze sabotażowym, terrorystycznym oraz informacyjnym.

Panel plenarny I – „Źródła pochodzenia węglowodorów – pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a transformacją”. Wzięli w nim udział: Igor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN S.A., Leszek Jesień – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Piotr Woźniak – b. Prezes PGNiG (2016-2020), Sławomir Sieradzki – Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu OGP GAZ-SYSTEM S.A. Moderatorem debaty był: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl.

Panel plenarny II – „Wyzwania i perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – polski łańcuch dostaw – wzmacnianie innowacyjności – bezpieczeństwo funkcjonowania”. Wzięli w nim udział: Zbigniew Gryglas – Pełnomocnik Rządu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Monika Morawiecka – Prezes Zarządu PGE Baltica, Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN S.A., Sławomir Żygowski – Prezes General Electric Power, Bartosz Sokoliński – Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Jakub Budzyński – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Panel poprowadzony został przez : Kmdr por. dr Rafała Miętkiewicza – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Panel plenarny III – „Wodór paliwo przyszłości” moderowany był przez Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz. W roli prelegentów wystąpili w nim: KEYNOTE SPEAKER PANELU: Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych – PKN ORLEN S.A., Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn – Instytut Energetyki, Włodzimierz Hrymniak – Polski Fundusz Rozwoju, Dawid Cycoń – Prezes Zarządu ML System S.A., Robert Kwiatkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Polska Spółka Gazownicza, Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Piotr Kociński – Doradca Zarządu Grupy LOTOS ds. technologii wodorowych.

Panel IV A – „Surowcowa dogrywka: Czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmacnia się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej?” poprowadzony przez Wojciecha Jakóbika – Redaktor Naczelnego BiznesAlert.pl, w którym udział wzięli: Sławomir Sieradzki – Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu OGP GAZ-SYSTEM S.A., Dr Marcin Sienkiewicz – Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowej Giełdy Energii, Dominik Jankowski – Kierownik Wydziału Politycznego – Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO, Prof. Jakub Godzimirski – Norwegian Institute of International Affairs, Dr Anna Mikulska – Baker Institute for Public Policy, Agata Łoskot–Strachota – Ośrodek Studiów Wschodnich.

Panel IV B – „Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych” moderowany przez Mjr rez. dr inż. Jarosława Stelmacha – Safety Project. W panelu wystąpili: KEYNOTE SPEAKER PANELU: Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project, Ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka – Kierownik Wydziału Ochrony Technicznej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., Dr inż. Witold Skomra – Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Dr Michał Wojnowski – Uniwersytet Wrocławski, Tomasz Grudziński – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji i Obiektów Polskiej Spółki Gazownictwa, Dr Damian Szlachter – Centrum Antyterrorystyczne ABW, Maciej Pyznar – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Panel V A –  „Źródła innowacyjności: wyzwania i działania: elektromobilność – fotowoltaika – sztuczna inteligencja”, moderator: Dominik Brodacki – Analityk ds. energetycznych – Polityka Insight. Prelegenci: Prof. Piotr Moncarz – Stanford University, Marcin Jastrzębski – Prezes Veramo S.A., Dr Ewa Mataczyńska – Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes techBrainers, Włodzimierz Pomierny – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Polska Izba Magazynowania Energi  i Elektromobilności, Dr inż. Marek Grabowy – Dyrektor Oddziału Ceramiki CEREL – Instytut Energetyki.

Panel V B –  „Zagrożenia informacyjne i narracyjne w sektorze energetycznym” został poprowadzony przez Dr hab. Cezarego Kościelniaka, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roli prelegentów wystąpili: Remigiusz Żuchowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Kamil Basaj – Prezes Fundacji INFO OPS Polska, Dr Michał Wojnowski – Uniwersytet Wrocławski, Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl, Wojciech Konończuk – Ośrodek Studiów Wschodnich.

 •  Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza

W trakcie V edycji Konferencji zostały przyznane Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24) dla Pana dra Michała Kurtyki, a także – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski dla Pana Piotra Woźniaka (prezesa PGNiG w latach 2016-2020). W imieniu Ministra Kurtyki wystąpił, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Pan Ireneusza Zyska.

 •  Relacja z II dnia Konferencji

Drugiego dnia, w 13 panelach tematycznych udział wzięło 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online.

W trakcie obrad poruszano zagadnienia dotyczące strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej. Dyskusje prowadzone były także na temat dywersyfikacji zarówno źródeł jak i kierunków dostaw oraz idącej za tym konieczności rozbudowy infrastruktury. W tym ujęciu debacie poddano bezpieczeństwo dostaw surowców, w szczególności gazu ziemnego, do państw Trójmorza. Pytania, na które uczestnicy debat starali się znaleźć odpowiedzi, to czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmocni się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz jak należy dywersyfikować kierunki dostaw gazu w dobie transformacji energetycznej.

Panel I A – „Energetyka wobec Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)” moderowany przez Dr Marzenę Hajduk-Stelmachowicz – Politechnika Rzeszowska im. Łukasiewicza, w którym udział wzięli: Dr hab. inż. Marian Woźniak, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Dr inż. Bożydar Ziółkowski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański, Dr Paulina Szyja – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Dr Katarzyna Michałowska-Knap – Instytut Energetyki Odnawialnej.

Panel I B – „Zarządzanie w sektorze energetycznym”, którego moderatorem był Dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, a swoje referaty zaprezentowali: Maciej Malski-Brodzicki – NCBiR, Krzysztof Witkowski – Universe-IBS sp. z o.o., Dr Krzysztof Michalski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Dr Krzysztof Michalski – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Dr Agata Surówka – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Panel I C – „Bezpieczeństwo energetyczne w ujęciu międzynarodowym”, prowadzony przez Kmdr por. dr Rafała Miętkiewicza – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Prelegenci: Dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Dr Anna Kobierecka, Dr hab. Michał M. Kobierecki – Uniwersytet Łódzki, Dr Łukasz Lewkowicz – Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowej, Dr Michał Paszkowski – Instytut Europy Środkowej, Piotr Haręzga – Uniwersytet Opolski.

Panel I D – „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej na rzecz budowy konkurencyjności gospodarczej”, w którym wystąpili: moderator – Dr hab. Paweł Borkowski, prof. ISP PAN – Instytut Studiów Politycznych PAN. Prelegenci: Dr Zbigniew Bednarek – Uniwersytet Łódzki, Marcin Kamiński – Uniwersytet Warszawski, Mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj – Uniwersytet Rzeszowski, Dr Magdalena Zajączkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Panel II A – „Bezpieczeństwo energetyczne państwa”, który poprowadził Dominik Brodacki – Analityk ds. energetycznych – Polityka Insight. Wzięli w nim udział: Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów, Dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny, Jarosław Jaźwiński – Prezes Zarządu DFE Security, Dr Maciej Mróz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zuzanna Nowak – Niezależny ekspert.

Panel II B – „Czy Trójmorze jest narzędziem wzmacniania czy osłabiania Unii Europejskiej?”, prowadzony przez: Prof. dr hab. Jarosława Gryz – Akademia Sztuki Wojennej. W trakcie, którego dyskutowali: Dr hab. Paweł Kowal, prof. PAN – Polska Akademia Nauk, Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański, Dr Anna Mikulska – Baker Institute for Public Policy.

Panel III A – „Wojna informacyjna i działania dezinformacja w ramach Trójmorza – studium przypadku”, moderowany przez Dr hab. Jacka Reginia-Zacharskiego, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki. KEYNOTE SPEAKER PANELU: Kamil Basaj – Prezes Fundacji INFO OPS Polska. Prelegenci: Kmdr rez. Dariusz Wichniarek – Naftor Sp. z o.o., Dr Michał Wojnowski – Uniwersytet Wrocławski, Dr hab. Jarosław Gryz – Akademia Sztuki Wojennej, Dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Dr Damian Szlachter – Centrum Antyterorystyczne ABW, Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project, Piotr Żochowski – Ośrodek Studiów Wschodnich.

Panel III B – „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, który poprowadził Dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. W panelu tym wystąpili: inż. Robert Nędza – Prezes Zarządu MPWiK Rzeszów Dywersyfikacja źródeł energii w MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie, Dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Tarnowskie Wodociągi, Mgr inż. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej S.A. w Tychach, Mgr inż. Maciej Kita – TIM II Maciej Kita, Prof. dr hab. inż. Daniel Słyś – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Dr inż. Tomasz Mirowski – Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Panel IV A – „Rynek gazu ziemnego i ropy naftowej”, moderowany przez Dr hab. inż. Adama Szurleja, prof. AGH – Akademia Górniczno-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym referaty przedstawili: Dr Szymon Kardaś – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka, Dr inż. Bogdan Nowak – Politechnika Wrocławska, Dr Janusz Zieliński, Jacek Suder – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dr Honorata Nyga-Łukaszewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dr inż. Tomasz Włodek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dr inż. Piotr Janusz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Panel IV B – „Innowacje i modelowe rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa”, został poprowadzony przez Dr Annę Kucharską – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. W roli prelegentów wystąpili: Bartosz Jurga – PIAP Space sp. z o.o, Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Łukasiewicza, Dr Marcin Rabe – Uniwersytet Szczeciński, Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami, Mgr Maciej Surówka – Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

Panel IV C – „Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego”, w którym w roli moderatora wystąpiła Mgr Anna Kozicka-Kołaczkowska – Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, a jako prelegenci: Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Prof. dr hab. Piotr Franaszek – Uniwersytet Jagielloński, Ryszard Rabski – Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Panel V A – „Polityka energetyczna na świecie wobec zmian świadomościowych i technologicznych”, poprowadzony został przez Adama Cyło – GospodarkaPodkarpacka, a wystąpili w nim: Dr inż. Grzegorz Kinelski – Dyrektor Departamentu Obrotu Energią Veolia Energia Polska S.A., Dr Elżbieta Szczygieł – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Dr Alicja Żukowska – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Dr Łukasz Czarnecki – Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie.

PANEL V B – „Wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa energetycznego”, zamykający V edycję Konferencji, moderowany przez Dr inż. Artura Steca  – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. W trakcie panelu studencko-doktoranckiego swoje referaty naukowe zaprezentowali: Mgr inż. Bartosz Sobik – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Przemysław Ogarek – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Inż. Paulina Zwolenik – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Dominik Michalik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Piotr Leszczyński – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Strzępek Krzysztof, Siuda Andrzej – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

 •        Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi

>>> Podsumowanie V edycji Konferencji

>>> Retransmisje wszystkich paneli plenarnych i tematycznych oraz wywiady z uczestnikami Konferencji

>>> Fotorelacja z wydarzenia

           >>> Więcej informacji o V edycji Konferencji

 •  V Konferencja w liczbach

W sesji posterowej, która odbyła się 28 września 2020 r. ze zdalnym udziałem 35 prelegentów i stacjonarnym organizatorów. Udział wzięło łącznie 4 329 internautów (4 100 na kanale YouTube, 56 na platformie Twitter i 173 na platformie Facebook).

W pierwszym dniu Konferencji (12 października 2020 r.) odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Sesje plenarne oglądało łącznie 15 762 internautów (1 372 na kanale YouTube, 590 na platformie Twitter i 13 500 na platformie Facebook).

Natomiast drugiego dnia (13 października 2020 r.)  w trakcie 13 równoległych paneli poruszono wiele zagadnień merytorycznych, a dyskusja toczyła się z udziałem 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. Dyskusje panelowe w drugim dniu Konferencji oglądało łącznie 7 119 internautów (1 495 na kanale YouTube, 24 na platformie Twitter i 5 600 na platformie Facebook).

Post zamieszczony na platformie Facebook.com z odnośnikiem do relacji na żywo z Konferencji dotarł łącznie do 92 896 internautów (14 751 w czasie sesji posterowej, 56 953 w I dniu Konferencji oraz 21 192 w II dniu Konferencji). Na Twitterze post z odnośnikiem do relacji na żywo dotarł do 2 505 internautów.

 •  Księga Posterów Konkursu na najlepszy Poster Naukowy V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

      Ukazała się Księga Posterów Konkursu na najlepszy Poster Naukowy V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary  perspektywa rozwoju”

Redakcja: P. J. Borkowski, T. Mirowski, P. Ogarek, P. Zwolenik, J. Dyląg, D. Michalik, P. Węgrzyn, J. Prugar

ISBN: 978-83-958517-0-4

Dostęp bezpłatny >> Księga Posterów – V Konferencja

 • Księga abstraktów V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

Uprzejmie informujemy, że ukazało się II wydanie Księgi abstraktów V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Redakcja: P. J. Borkowski, J. Prugar, P. Węgrzyn, P. Ogarek, D. Siwiec

ISBN: 978-83-946727-9-9

Pobierz>> Księgę abstraktów V Konferencji

 •       V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania całego przedsięwzięcia. Organizatorzy pragną podziękować Partnerom:

Sponsor Główny: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN Orlen S.A.ARP S.A.

Partner Srebrny: Województwo PodkarpackiePolskie Sieci ElektroenergetyczneMPWiK RzeszówML-SYSTEMPolska Spółka GazownictwaTowarowa Giełda EnergiiPERN

Partner Brązowy:  Gas-Trading S.A., Asseco PolandFundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A.DFE SECURITY  

Podziękowania składamy także na ręce Patronów Medialnych: 

Polska Agencja Prasowa BiznesInteria, TVP InfoTVP3 RzeszówBiomasaBiznesAlert.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), Cng Lng.plEnergetyka24, Energetyka, Gazeta Codzienna NowinyGazeta PolitechnikiGospodarkaPodkarpacka.plMój RzeszówNapędy i SterowanieNowa EnergiaNowiny24Polskie Radio RzeszówRadio ViaSmart-Grids.plThe Warsaw Institute ReviewTrendywenergetyce.plWiadomości Naftowe i GazowniczeWydawnictwo Seidel-PrzyweckiWysokieNapiecie.plGrupa medialna InfoRzeszównaŻywo.plRadio CentrumMiesięcznik Instalgreen-news.plEuractiv.plBiznes i StylGlobEnergiaEnergia i RecyklingPortal MorskiOchrona i Bezpieczeństwogospodarkamorska.pl

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem przez:

Prezes Rady MinistrówMinister KlimatuMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo CyfryzacjiPrezes Urzędu Regulacji Energetyki,  Prezes Głównego Urzędu StatystycznegoSzef Biura Bezpieczeństwa NarodowegoDyrektor Rządowego Centrum BezpieczeństwaNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowa Agencja Poszanowania Energii,  Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RPParlamentarny Zespół Energii i Klimatu, Komisja do Spraw Energii i Skarbu PaństwaDyrektor Central Europe Energy PartnersKomisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych TechnologiiPolskie Towarzystwo Morskiej Energetyki WiatrowejWojewoda Podkarpacki,Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Czasopisma naukowe współpracujące z Konferencją:

Rocznik Instytutut Europy Środkowo WschodniejPolish Journal of Environmental Studies, Journal of Entrepreneurship, Management and InnovationSprawy Międzynarodowe, Polityka Energetyczna, Przegląd Europejski, Eastern Review, Polityka i Społeczeństwo, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Miesięcznik Instal, Studia i Materiały, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Problemy Jakości, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Modern Managment Review,  Energy Policy Studies.

 •  Bezpieczeństwo w trakcie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

W trakcie trwania Konferencji szczególną uwagę zwrócono na aspekty bezpieczeństwa uczestników. Monitorując na bieżąco aktualne wytyczne przeciwepidemiczne, dotyczące wirusa COVID-19, dołożono wszelkich starań, aby wydarzenie cechowało się dbaniemo bezpieczeństwo uczestników, decydując się na wdrożenie formuły hybrydowej oraz zdalnej – online.

Specjalistyczną ochronę sanitarno-epidemiologiczną podczas Konferencji w formie stacjonarnej zapewniła firma DFE Security. Przez cały czas trwania wydarzenia zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, poruszali się w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach przekazanych przez sponsorów: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Politechnikę Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Ilość osób przebywających w salach była stale monitorowana przy użyciu systemu 3D.

Wszystkie pomieszczenia w czasie Konferencji były dezynfekowane w cyklu jednogodzinnym.

Ponadto, stosowane były również takie elementy ochrony uczestników, jak:

 • zastosowanie bezdotykowych czytników pomiaru temperatury dzięki firmom DFE Security i NAFTOR;
 • zautomatyzowanie rejestracji uczestników przy użyciu identyfikatorów wykorzystujących kody QR;
 • ozonowanie przekazywanych dokumentów dzięki urządzeniu, które zapewnione zostało przez PGE Dystrybucja S.A.;
 • cyrkulacja powietrza dzięki specjalistycznemu systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej auli, pobierającej świeże powietrze z zewnątrz, co pozwoliło na uzyskanie efektu otwartego okna;
 • liczne stanowiska do dezynfekcji dłoni przekazane przez Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza oraz Województwo Podkarpackie, a także żele dezynfekcyjne sponsorowane przez ML System;
 • serwowanie posiłków oraz organizacja przerw kawowych, zgodnie z odpowiednio opracowanymi zasadami bezpieczeństwa.

Istotnym elementem bezpieczeństwa było zastosowanie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C firmy ControlTec, który pozwolił na kompleksową dezynfekcję pomieszczeń z bakterii, wirusów oraz innych szkodliwych drobnoustrojów. Robot mobilny posiada potwierdzoną skuteczność – w trakcie 10-minutowej dezynfekcji neutralizuje ponad 99% bakterii i wirusów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej VI edycji Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021!

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Wpis został opublikowany 3 Lis 2020 w następujących kategoriach: Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć