Elektroenergetyka » Enea Operator podpisała umowę z Ministerstwem Energii na…

Enea Operator podpisała umowę z Ministerstwem Energii na dofinansowanie budowy nowej stacji energetycznej w Skwierzynie

11 Paź 2019 Brak komentarzy Share 'Enea Operator podpisała umowę z Ministerstwem Energii na dofinansowanie budowy nowej stacji energetycznej w Skwierzynie' on Facebook Share 'Enea Operator podpisała umowę z Ministerstwem Energii na dofinansowanie budowy nowej stacji energetycznej w Skwierzynie' on Email Share 'Enea Operator podpisała umowę z Ministerstwem Energii na dofinansowanie budowy nowej stacji energetycznej w Skwierzynie' on Print Friendly

Do 2021 r. Enea Operator wybuduje w Skwierzynie w województwie lubuskim nowy Główny Punkt Zasilający (GPZ). Spółka podpisała umowę na unijne dofinansowanie tej inwestycji z Ministerstwem Energii. Wartość inwestycji, która znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz zwiększy możliwości przyłączania OZE, to ponad 26 mln zł.

Umowę ze strony Ministerstwa Energii, jako instytucji pośredniczącej, podpisał Sebastian Zawadzki, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, natomiast ze strony Enei Operator – Prezesi Andrzej Kojro i Marek Szymankiewicz.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Warto też wspomnieć, że jego realizacja umożliwi wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, co jest kolejnym krokiem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w naszej sieci elektroenergetycznej – powiedział Andrzej Kojro, Prezes Enei Operator.

Inwestycja zrealizowana zostanie w gminie Skwierzyna i części gminy Bledzew, w województwie lubuskim. Projekt obejmuje budowę nowej stacji elektroenergetycznej – GPZ-u Skwierzyna II – transformującej wysokie napięcia na średnie. Stacja będzie się składać z rozdzielni wysokiego napięcia 110 kV i rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV. Projekt uwzględnia również budowę linii zasilającej 110 kV oraz powiązań GPZ-u z siecią średniego napięcia (łącznie osiem nowych linii o długości ok. 46 km).

Szacowana wartość inwestycji wynosi 26,3 mln zł z czego wysokość dofinansowania ze środków unijnych kształtuje się na poziomie ok. 62,5% i wynosi prawie 16,5 mln zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: Grupa Enea

Wpis został opublikowany 11 Paź 2019 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć