News » Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapasach ropy…

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

10 Lip 2019 Możliwość komentowania Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego została wyłączona Share 'Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego' on Facebook Share 'Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego' on Email Share 'Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego' on Print Friendly

W projekcie zawarto regulacje, które zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla podmiotów działających na rynku paliwowym. Zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla ropy naftowej i paliw spowodowane jest wzrostem legalnego obrotu tymi produktami, co jest efektem skutecznej walki z „szarą strefą”, dzięki wdrożeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego.

Zmiany w ustawie są konieczne, aby Agencja Rezerw Materiałowych zobowiązana do utrzymywania części zapasów interwencyjnych (tzw. zapasów agencyjnych) oraz inni uczestnicy rynku paliwowego (utrzymujący tzw. zapasy obowiązkowe) mogli wypełnić swoje zobowiązania ustawowe związane z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów ropy naftowej i paliw. Dostępne pojemności magazynowe pokrywały potrzeby sektora naftowego do końca 2017 r. Zarówno Agencja, jak i spółki sektora naftowego zgłaszały problemy z uzyskaniem usługi magazynowej na 2019 r. i lata kolejne. Na ograniczony dostęp do pojemności magazynowych wpłynęły także utrzymujące się w 2017 r. niskie notowania cen ropy naftowej oraz produktów naftowych, które przyczyniły się do zgromadzenia znacznych ilości zapasów handlowych ropy naftowej i paliw (zasobów spekulacyjnych) w systemie magazynowym.

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania na rynku paliwowym oraz wyniki analiz uwag do projektu – Prezesa Agencji wyposażono w kompetencję (w określonych przypadkach) do wydawania decyzji o czasowym utrzymywaniu zapasów agencyjnych w pojemnościach niespełniających wymagań w zakresie dostępności fizycznej (tj. umożliwiającym interwencyjne uwolnienie w ciągu 90 dni).

Równocześnie wydłużono termin (do 1 stycznia 2029 r. ), do którego parametry techniczne magazynów mają odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej w okresie 90 dni – w przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej. W przypadku paliw wymagania dostępności w okresie 90 dni mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dla zrównoważenia zaopatrzenia rynku w paliwa, włączono przepis regulujący strukturę zapasów agencyjnych. Wprowadzono zasadę, że przynajmniej 75% zapasów agencyjnych stanowić mają docelowo paliwa gotowe (wejście w życie przepisu nastąpi 30 czerwca 2029 r.). Wprowadzono także wymóg, aby od 30 czerwca 2024 r. do 29 czerwca 2029 r. paliwa gotowe stanowiły przynajmniej 50% zapasów agencyjnych. Jednocześnie, wprowadzono przepis gwarantujący, że parametry magazynów podziemnych nie mogą ulec pogorszeniu w stosunku do ilości utrzymywanych w nich zapasów interwencyjnych w dniu 1 stycznia 2019 r.

Na Prezesa Agencji nałożono obowiązek sporządzania i aktualizacji prognozy krajowego zapotrzebowania na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych oraz obrotowych paliw i ropy naftowej. Prognoza ma zapewnić skuteczną ocenę działania krajowego systemu zapasów i możliwości zapewnienia odpowiednich pojemności magazynowych.

Projekt dostosowuje także ustawę do brzmienia dyrektywy wykonawczej 2018/1581 zmieniającej dyrektywę 2009/119/WE, której termin implementacji upływa 19 października 2019 r.

Znowelizowane przepisy ustawowe obowiązywać będą z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Energii

Wpis został opublikowany 10 Lip 2019 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć