Elektroenergetyka » Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów…

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631

30 Kwi 2019 Możliwość komentowania Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 została wyłączona Share 'Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631' on Facebook Share 'Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631' on Email Share 'Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631' on Print Friendly

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż od 27 kwietnia 2019 r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Proces wdrażania kodeksu sieci NC RfG wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane z określeniem progów mocy dla poszczególnych typów jednostek wytwórczych i opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych – informacje dostępne na stronie Operatora Systemu Przesyłowego (www.pse.pl/rfg). Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki PGE Dystrybucja S.A. wypełnia obowiązek z NC RfG i zamieszcza dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, w tym:

  1. Procedurę pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
  2. Procedurę pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie;
  3. Procedurę pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV;
  4. Procedurę pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D;
  5. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań;
  6. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych;
  7. Procedurę testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów;
  8. Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Wpis został opublikowany 30 Kwi 2019 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć