OZE

OZE

Wykaz odbiorców przemysłowych

Działając na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE opublikował aktualny wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o...