OZE

Nowy raport IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” już wkrótce! Zapraszamy do współpracy

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad VIII edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport będzie przedstawiał obecną sytuację na polskim rynku fotowoltaicznym oraz perspektywy rozwoju tego sektora. W raporcie omówimy m.in. dotychczas przeprowadzone aukcje OZE oraz ich wpływ na rynek odnawialnych źródeł energii.

Jak zatem wyglądają wyniki ostatniej aukcji OZE, w której mogły wygrać projekty PV?

Podobnie jak w poprzednich latach, koszyk aukcyjny dla małych instalacji został całkowicie zdominowany przez projekty fotowoltaiczne. W aukcji złożono ponad 1000 ofert, co wskazuje na duży krótkoterminowy potencjał inwestycyjny w sektorze energetyki słonecznej. Z uwagi na duży wolumen złożonych ofert nie doszło do zastosowania reguły „wymuszenia konkurencji” – reguły, która ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników i powodującej odrzucenie 20% najdroższych ofert. Zadziałała natomiast ustawowa reguła, zgodnie z którą w przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert, co świadczy o coraz większej świadomości inwestorów i przewidywalności dojrzałego już rynku. Identyczną cenę, w ramach której konieczne było ustalenie tzw. punktu odcięcia, posiadały 44 oferty. Potwierdza to wysoką konkurencję i duże zainteresowanie inwestorów fotowoltaicznych aukcyjnym systemem wsparcia. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w systemie aukcyjnym projekty PV pojawiły się jako wygrane także w koszyku dla instalacji powyżej 1 MW. Jest to obecnie tylko kilkadziesiąt MW z całego dużego wolumenu zdominowanego przez projekty wiatrowe.

Aukcja niewątpliwie została dobrze zaplanowana, ponieważ udało się zakontraktować cały wolumen przewidziany w tym koszyku. Pozytywne rozstrzygnięcie aukcji, według IEO, pozwoli na wybudowanie około 730 MW w elektrowniach fotowoltaicznych w ciągu najbliższych dwóch lat. Wynika to ze znowelizowanej ustawy o OZE i regulaminu aukcji, w którym przewidziany okres na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wydłużono z 18 do 24 miesięcy.

W aukcji skutecznie złożono około 750 ofert, które należą do 260 przedsiębiorstw. Wśród nich są zarówno małe firmy, które składały jedną lub kilka ofert oraz duże spółki, które wzięły udział w aukcji już kolejny raz. Znacząca część przedsiębiorstw – uczestników aukcji – ma już doświadczenie w składaniu ofert aukcyjnych. Takim firmom udało się zakontraktować kilka lub nawet kilkadziesiąt projektów. Firmie R.Power udało się zakontraktować 122 MW w projektach, czyli około 16% dostępnej mocy w tym koszyku. Ponad 100 zwycięskich ofert to projekty należące do PCWO Energy. Sukces odniosły także firmy z branży deweloperskiej – firma ALSEVA skutecznie przygotowała do aukcji projekty o łącznej mocy 52 MW.

Aukcja przeprowadzona w grudniu 2019 dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych poniżej 1 MW okazała się sukcesem. Na rynku można zaobserwować duże ożywienie, deweloperzy rozwijają nowe projekty, a te z kontraktami z aukcji są realizowane. Rynek projektów dalej się rozwija, a inwestorzy patrzą z nadzieją na 2020 r. i kolejne zapowiadane aukcje.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Działy

Reklama