Ochrona środowiska

Paweł Orlof nowym Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Operacyjnym Grupy Veolia w Polsce

Z dniem 23 kwietnia br. Paweł Orlof objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego Grupy Veolia w Polsce. Nowy Wiceprezes wciąż będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Veolia Energia Warszawa oraz Dyrektora Generalnego Veolii na Litwie.

Wśród wyzwań stojących przed nowym Wiceprezesem i Dyrektorem Operacyjnym całej Grupy w Polsce wymienić można:

  • zwiększenie efektywności operacyjnej i organizacyjnej,
  • przyspieszenie rozwoju w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, nie tylko w dziedzinie energii ale także wody i odpadów,
  • wspieranie transformacji ekologicznej w Polsce,
  • poprawa samowystarczalności energetycznej.

Z dumą dołączam do Zarządu Grupy Veolia w Polsce, aby wspólnie budować zrównoważoną przyszłość. Veolia jest obecnie liderem w kluczowej walce naszych czasów – walce ze zmianami klimatu. Dlatego, zgodnie z naszą strategią, musimy przyspieszyć działania na rzecz zazielenienia gospodarki. Naszą receptą na sukces jest ciągły rozwój inicjatyw zwiększających efektywność, wdrażanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii, przyczyniających się do poprawy wydajności operacyjnej i organizacyjnej Veolii – powiedział Paweł Orlof, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce.

W skład Zarządu, na czele którego stoi Luiz Hanania Prezes Zarządu, wchodzą również: Krzysztof Zamasz, który pełni funkcję Wiceprezesa oraz Dyrektora Handlowego, a także Joanna Orłowska, która pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów.

W obliczu różnorodnych wyzwań stojących przed Veolią w Polsce, nadrzędnym celem do 2027 r. będzie skuteczna transformacja ekologiczna. Oznacza to, że Veolia chce nie tylko dostosować się do nowej rzeczywistości, ale także aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i życia ludzi, jednocześnie dążąc do zwiększenia efektywności zarówno organizacyjnej, jak i podstawowej działalności biznesowej.

​Paweł Orlof

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Ma ponad 25 lat doświadczenia, które zdobywał w międzynarodowych i krajowych koncernach energetycznych. W okresie od końca 1999 do początku 2013 r. pełnił szereg funkcji zarządczych i nadzorczych m.in. Prezesa Zarządu enviaM – Polska Sp. z o.o., Prezesa Elektrociepłowni Będzin S,A. i reprezentanta enviaM AG w Polsce.

Od 2013 r. do połowy 2016 związany był z ENEA S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych. Odpowiadał m.in. za nadzór korporacyjny nad wszystkimi spółkami Grupy Kapitałowej ENEA S.A., przygotowanie i prowadzenie procesów akwizycyjnych, budowę nowoczesnego bloku B 11 w Kozienicach oraz prowadzenie dialogu społecznego ze Związkami Zawodowymi w Grupie ENEA.

Od 2016 r. Paweł Orlof jest związany z Grupą Veolia w Polsce. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Veolii Energii Poznań S.A. i Veolii Energii Poznań ZEC S.A. Kierowane przez niego zarządy tych Spółek wdrożyły spójną strategię rozwoju. Jednym z elementów było połączenie Spółek w 2018 r.

Od stycznia 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Veolii Energii Warszawa SA., a od 1 sierpnia 2022 r. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego Veolii na Litwie.

Źródło: GRUPA VEOLIA

Działy

Reklama