Ochrona środowiska

Energia i klimat w mieście. NFOŚiGW na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Transformacja, polityka klimatyczna i zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym i lokalnym – to ważne tematy XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Poruszono je podczas panelu „Energia i klimat w mieście” z udziałem Prezes NFOŚiGW Doroty Zawadzkiej-Stępniak.

Narodowy Fundusz od 35 lat zajmuje się ochroną środowiska i transformacją energetyki – w perspektywie 2030 r. przeznaczy na te cele kwoty rzędu 200 mld zł, uwzględniając w tym środki z funduszy unijnych (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko – FEnIKS), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Funduszu Modernizacyjnego oraz z planowanego funduszu transformacyjnego.

– Misją Narodowego Funduszu i mojego zarządu jest, aby środki wydać jak najbardziej efektywnie, żeby zagospodarowane i wydatkowane przynosiły jak największy efekt ekologiczny – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak.

Prezes NFOŚiGW poruszyła podczas kongresu kwestie wdrażania programów finansowych ze środków krajowych i unijnych. W największym unijnym programie funduszy europejskich FEnIKS 29 mld zł przeznaczono na działania w szeroko pojętym sektorze energii, a na adaptację do zmian klimatu i ochronę środowiska – ok. 17 mld zł. Jak podkreśliła Prezes, osiągnięcie neutralności klimatycznej w Polsce, biorąc pod uwagę miks energetyczny, jest znacznie trudniejsze niż w wielu krajach Unii Europejskiej.

– Aby redukować emisje gazów cieplarnianych, potrzebne są nam projekty i inwestycje w sieci energetyczne, sieci ciepłownicze, nowe źródła wytwórcze, OZE, ale też w niskoemisyjny transport. Również na efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych są środki w Narodowym Funduszu – powiedziała Prezes Zawadzka-Stępniak.

Ważną rolę odgrywa w samorządach adaptacja wobec ekstremalnych zjawisk pogodowych – nawalnych deszczy, suszy oraz problemów takich jak miejskie „wyspy ciepła”. Narodowy Fundusz wspiera działania adaptacyjne w postaci budowy zielono-niebieskiej infrastruktury oraz finansuje miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Europejski Kongres Gospodarczy jest jednym z największych wydarzeń biznesowych w Europie Centralnej. Biorą w nim udział członkowie rządu, parlamentu, samorządów, Komisji Europejskiej, przedsiębiorcy, eksperci oraz przedstawiciele świata nauki i mediów.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama