Ochrona środowiska

Aneta Przybysz dołącza do Zarządu Grupy Veolia w Polsce

23 kwietnia br. Aneta Przybysz została powołana na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora HR Grupy Veolia w Polsce. Aneta Przybysz z Veolią związana jest od 2019 r.

Aneta Przybysz odpowiadać będzie za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i administracji na poziomie całej Grupy, w której zatrudnionych jest aktualnie ponad 4600 osób. W zakres jej zadań wchodzi również współpraca z organizacjami związkowymi i prowadzenie dialogu społecznego.

W związku z ambitną strategią dekarbonizacji aktywów, Aneta Przybysz realizować będzie także zadania związane z przeprowadzeniem transformacji organizacyjnej i kulturowej, które wspierać będą proces ekologicznej transformacji Veolii.

Moim priorytetem będzie realizacja zintegrowanej i spójnej strategii personalnej dla całej Grupy, uwzględniającej potrzeby biznesowe w szczególności te związane z dekarbonizacją i transformacją ekologiczną oraz zapewnienie odpowiednich kompetencji, wysokiej motywacji i zaangażowania pracowników. W działaniach z obszaru HR kluczowe jest tworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym ludzie mogą się rozwijać i osiągać założone cele. Chcę, aby każdy z naszych pracowników czuł, że ma możliwości realizacji swoich ambicji w ramach naszej organizacji. Ważnym obszarem mojego zaangażowania będzie również usprawnienie procesów rekrutacyjnych, aby wciąż przyciągać wybitne talenty i zapewnić Veolii dostęp do najlepszych zasobów ludzkich na rynku. Celem, który przed sobą stawiam jest uczynienie z Veolii pracodawcy pierwszego wyboru dla ekspertów i specjalistów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju zawodowego. Zamierzam również wzmocnić działania na rzecz budowania silnej, zróżnicowanej i inkluzywnej kultury organizacyjnej, opartej na wzajemnym szacunku, współpracy i zaangażowaniu pracowników. Te wartości to fundamenty dla rozwoju całej Grupy Veolia, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie – powiedziała Aneta Przybysz, nowa Członek Zarządu i Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce.

W skład Zarządu, na czele którego stoi Luiz Hanania, wchodzą również: Krzysztof Zamasz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy, Paweł Orlof, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Joanna Orłowska, Członek Zarządu odpowiedzialna za obszar finansów.

W obliczu różnorodnych wyzwań stojących przed Veolią w Polsce, nadrzędnym celem do 2027 r. będzie skuteczna transformacja ekologiczna. Oznacza to, że Veolia chce nie tylko dostosować się do nowej rzeczywistości, ale także aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i życia ludzi, jednocześnie dążąc do zwiększenia efektywności zarówno organizacyjnej, jak i podstawowej działalności biznesowej.

Aneta Przybysz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Certyfikowany coach ICC. Mentorka w programie mentoringowym Veolii – Energia Kobiet.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 r. w PLL LOT S.A. Od 2010 r. pełniła tam funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, odpowiadając za budowanie strategii i realizację polityki personalnej. W lipcu 2015 r. objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych w PKP PLK S.A., gdzie odpowiadała za obszar związany z rekrutacją, rozwojem i motywacją pracowników.

Od 2019 r. związana z Grupą Veolia – początkowo pełniła funkcję Dyrektora HR Veolia Energia Warszawa, a w 2023 r. została Zastępcą Dyrektorki HR Grupy Veolia w Polsce oraz Dyrektorem ds. dialogu społecznego.

Źródło: GRUPA VEOLIA

Działy

Reklama