Wydarzenia - relacje

Relacja z XXV Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

W dniach 4-6 października 2023 r. w Bystrej odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. jubileuszowe, XXV Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH, którego tematem przewodnim w tym roku było Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (II).

Patronat Honorowy nad Sympozjum sprawowały tradycyjnie Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Po raz pierwszy patronat  honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Partnerami merytorycznymi zostali: vgbe, TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie SA, Veolia Energia Poznań SA oraz ENEA Elektrownia Połaniec SA.

Wszystkie najważniejsze czasopisma branżowe objęły Sympozjum patronatem medialnym, a były to Energetyka, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Dozór Techniczny, Nowa Energia, Energetyka Cieplna i Zawodowa oraz portal kierunekenergetyka.pl. W tym roku po raz pierwszy patronatem medialnym objął Sympozjum również miesięcznik Ochrona przed Korozją.

Podczas trzech dni odbyło się 7 sesji, w ramach których wygłoszonych zostało 20 referatów. W Sympozjum wzięło udział ponad 100 przedstawicieli wszystkich grup energetycznych, firm remontowych i diagnostycznych oraz innych firm i instytucji związanych z energetyką.

Sesje poprowadzili Waldemar Szulc – Dyrektor Biura w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie, dr hab. inż. Rafał Kobyłecki z Politechniki Częstochowskiej, Krzysztof Brunné – Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Pro Novum sp. z o.o., Paweł Gawron –  Główny specjalista ds. Chemii Energetycznej, Pro Novum sp. z o.o. oraz Sławomir Rajca – Prokurent i Głównym Specjalista ds. Badań i Serwisu Turbin, Pro Novum sp. z o.o.

 

Otwarcia Sympozjum dokonała Ewa Trzeszczyńska – Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych w Pro Novum sp. z o.o., która przedstawiła partnerów Sympozjum, jego tematykę i program. Następnie powitalne adresy do uczestników skierowali członkowie Komitetu Honorowego i przedstawiciele partnerów Sympozjum, którzy podkreślali rolę Sympozjów Pro Novum dla branży i znaczenie technicznych inżynierskich dyskusji w obecnej sytuacji polskiej elektroenergetyki.

 

 

 

 

Sympozjum towarzyszyła Dyskusja o aktualnym stanie i przyszłości polskiej energetyki pod tytułem WYKORZYSTANIE BLOKÓW KLASY 200MW PODCZAS TRANSFORMACJI POLSKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERETYCZENGO, którą poprowadził Waldemar Szulc (TGPE), a w której udział wzięli: Jerzy Kuciński (TAURON Ciepło sp. z o.o.), Mariusz Damasiewicz (ENEA Elektrownia Połaniec SA), Jerzy Raźny (Veolia Energia Poznań SA), Michał Piecha (TAURON Wytwarzanie SA), Stanisław Tokarski (Centrum Energetyki AGH), Kazimierz Ruszniak (Energoremont sp. z o.o.), Bogdan Pilch (Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska) i Jerzy Trzeszczyński (Pro Novum sp. z o.o.).

Identyczna jak w ub. r. tematyka Sympozjum okazała się aktualna także podczas jego tegorocznej edycji. Niestety zagrożenia dla takiej transformacji energetyki, która byłaby korzystna dla naszej gospodarki i polskich obywateli kolejny raz wzrosły. Nadal nie wiemy ilu i których bloków oraz na jak długo potrzebuje Operator, a także nie wiemy jakich usług zwłaszcza stabilizujących system elektroenergetyczny potrzebuje? Czy i w jaki sposób zamierza za nie płacić? Bez tej wiedzy trudno zdecydować czy bloki należy modernizować, czy wystarczy je tylko odpowiednio dostosować. Rok temu mieliśmy nadzieję, że zaprezentowany przez Prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego Projekt Bloki 2025+ może stanowić podstawę strategii dalszej eksploatacji bloków 200 MW, której tak bardzo brakuje. Zwłaszcza, że podczas konsultacji zebrał sporo pozytywnych opinii. Projekt nie został jednak wdrożony chociaż alternatywnego dotąd nie zaprezentowano. Powstają kolejne wersje Projektu, aktualnie trwają prace nad piątą jego wersją.

Dla energetyki, nie tylko polskiej, wyzwaniem stały się kolejne zagrożenia o charakterze wojennym. Coraz częściej pojawiają się informacje, że w polityce klimatycznej Unii Europejskiej identyfikowane są problemy o charakterze technologicznym i finansowym. To ważne sygnały zwłaszcza dla systemów elektroenergetycznych tych krajów, które podobnie jak polski są historycznie i nadal uzależnione od spalania węgla. Dyskusja ile bloków, zwłaszcza klasy 200 MW, należałoby wyłączyć w najbliższym czasie wydaje się bezprzedmiotowa. Wszystkie powinny pracować lub pozostawać w strategicznej rezerwie tak długo aż nie powstaną sprawdzone, odnawialne, nisko- i bezemisyjne technologie generacji energii elektrycznej wspierane przez magazyny energii o liczącej się pojemności. Do takiej sytuacji jednak daleko.

Podczas Sympozjum zaprezentowano wiele interesujących referatów, w tym takich, które dotyczyły nowych metod badawczych i pomiarowych oraz zaawansowanych technicznie systemów diagnostycznych działających w zdalnym trybie. W kilku referatach wykazano, że modelowanie konstrukcji pozwala na dużo dokładniejszą, niż metody analityczne, analizę naprężeń co oznacza, że dokładniej niż te ostatnie pozwala identyfikować zapasy trwałości oraz bezpieczniej niż dotąd można je wykorzystać do przedłużania eksploatacji i dostosowania bloków do bardziej wymagających reżimów eksploatacji. Wspólny referat Enea Elektrownia Połaniec oraz Pro Novum o tym jak modernizować bloki klasy 200 MW aby zapewnić szybki i bezpieczny wzrost udziału OZE w polskim systemie elektroenergetycznym, może najlepiej wyrażał sens tegorocznego Sympozjum.

W tegorocznej edycji Sympozjum ponownie nie zabrakło uczestników i prelegentów z zagranicy, którzy swoje wystąpienia zaprezentowali w języku angielskim. Byli to przedstawiciele firmy vgbe, Pan Christian Stolzenberger, który zaprezentował wystąpienie na temat „Elastycznej pracy elektrowni” oraz przedstawicielka firmy TesTex Inc. Pani Julie Batigne, która wygłosiła referat pod tytułem „Zastosowanie techniki BFET do wykrywania pęknięć wywołanych przez korozję naprężeniową”. Dodatkowo firma TesTex Inc. podczas Sympozjum prezentowała swoją ofertę na stoisku w foyer hotelu. Interesujący referat nt. elastycznej pracy turbin parowych wygłosił przedstawiciel GE Power Sp. z o.o. Pan Mariusz Banaszkiewicz.

Sympozjum Pro Novum po raz kolejny pokazało, że w branży energetycznej istnieje potrzeba wszechstronnej dyskusji na tematy techniczne i wymiany doświadczeń towarzyszących   transformacji energetyki także w międzynarodowym wymiarze.

Źródło: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.

Działy

Reklama