News » XI Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki”

XI Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki”

1 gru 2023 Możliwość komentowania XI Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki” została wyłączona

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XI Konferencję Techniczną „Nowy Model Energetyki”, która odbyła się w dniach 21-23 listopada 2023 r. w Kazimierzu DolnymWydarzenie skierowane było do biznesu w obszarze energetyki i środowiska. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjaliści ds. inwestycji i wdrażania nowych technologii, firmy oferujące technologie oraz zainteresowane instytucje naukowo-badawcze i uczelnie techniczne.

RELACJA VIDEO

Uczestników XI Konferencji Technicznej NME 2023 przywitali Dorota Kubek, Redaktor Naczelna Wydawnictwa „Nowa Energia” oraz Mariusz Marchwiak, Prezes Wydawnictwa „Nowa Energia”.

 

 

 

 

I PANEL WPROWADZAJĄCY: Nowy Model Energetyki (referaty)

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej uroczyście otworzył Konferencję NME 2023. Profesor wygłosił również referat pt. „Węgiel w okresie transformacji. Wyzwania i zagrożenia”.

 

 

 

Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. uroczyście otworzył Konferencję NME 2023 oraz wygłosił referat pt. „Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na zmianę charakteru pracy elektrowni systemowych”.

 

 

 

Dr hab. inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej / Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy wygłosił referat pt. „Po co NABE w nowym modelu energetyki?”.

 

 

 

 

Oceny dojrzałości technologicznej modułów i urządzeń instalacji wodorowych w Gospodarce dokonał prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej.

 

 

 

 

Priorytety do Nowego Modelu Energetyki omówił Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

 

 

 

 

II PANEL DYSKUSYJNY: Nowy Model Energetyki (transformacja polskiej energetyki: energetyka konwencjonalna, offshore, wodór, magazyny energii)

„Magazyn energii jako element systemu elektroenergetycznego” – to tytuł referatu, który wygłosił prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka z Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

 

 

O bezpieczeństwie pracy systemu elektroenergetycznego w aspekcie gotowości jednostek wytwórczych do obrony i odbudowy mówił Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o.

 

 

 

 

II Panel Dyskusyjny „Nowy Model Energetyki (transformacja polskiej energetyki: energetyka konwencjonalna, offshore, wodór, magazyny energii)” poprowadził dr hab. inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej / Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Głos w  zabrali (od lewej):

 • Piotr Sprzączak, Dyrektor Rozwoju ds. Linii Biznesowej ESCO, Veolia Energia Polska,
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Dr hab. inż. Piotr Olczak, Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.,
 • Dr inż. Piotr Jóźwiak, Kierownik Zakładu Procesów Cieplnych i Członek Kadry Centrum Technologii Wodorowych, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy,
 • Jacek Janas, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Enea Elektrownia Połaniec S.A.,
 • Andrzej Gutowski, Ekspert Operacyjny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
 • Jacek Bogucki, Dyrektor Biura, Bank Gospodarstwa Krajowego.

III PANEL DYSKUSYJNY TEMATYCZNY: Energetyka Jądrowa. Duża czy mała?

III Panel Dyskusyjny pt. „Energetyka Jądrowa. Duża czy mała?” moderował dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ z Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Śląskiej. Na wstępie Profesor wygłosił referat pt. „Potencjał wykorzystania infrastruktury elektrowni węglowych dla przyszłych inwestycji jądrowych”.

 

 

 

„Rome wasn’t built in a day. Czego nas powinna nauczyć historia Romulusa i Remusa, na tle wieloletniego wyścigu o pierwszą polską elektrownię atomową? Kilka uwag o możliwych sporach okołoinwestycyjnych” – to tytuł referatu, który wygłosił mec. Kamil Zawicki, Adwokat, Co-Managing Partner, Lider Praktyki Energy & Natural Resources w Kancelarii Prawnej Kubas, Kos, Gałkowski.

 

 

O wartości europejskiej oferty nuklearnej dla Polskiej transformacji energetycznej mówił Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny EDF SA – Przedstawicielstwo w Polsce.

 

 

 

W III Panelu Dyskusyjnym pt. „Energetyka Jądrowa. Duża czy mała?”, który moderował dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ – głos w dyskusji zabrali (od lewej):

 • Paweł Pytlarczyk, Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Prof. dr hab. Ludwik Pieńkowski, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Ekspert KGHM,
 • Maciej Lipka, NUCLEAR PL,
 • Prof. Wacław Gudowski, Senior Advisor Energy Technology, ORLEN Synthos Green Energy sp. z o.o.,
 • Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.,
 • Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska,
 • Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny, EDF SA Przedstawicielstwo w Polsce,
 • Patrycja Nowakowska, Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Prawna Kubas, Kos, Gałkowski.

IV PANEL DYSKUSYJNY TEMATYCZNY: Sekwestracja dwutlenku węgla – CCS. Dla Energetyki czy dla Przemysłu?

IV Panel Dyskusyjny pt. „Sekwestracja dwutlenku węgla – CCS. Dla Energetyki czy dla Przemysłu?” moderował prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej, wygłaszając na wstępie referat pt. „Wychwyt, magazynowanie, składowanie i wykorzystanie CO2 jako istotny element dekarbonizacji gospodarki”. Głos w Dyskusji zabrali (od lewej):

 • Paweł Woszczyk, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie,
 • Anna Striżyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej, Enea S.A.,
 • Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Agnieszka Baran, Dyrektor, Biuro Programu CCS, ORLEN S.A.

V PANEL DYSKUSYJNY TEMATYCZNY: Energetyka Przemysłowa. Dekarbonizacja – jak to zrobić?

V Panel Dyskusyjny pt. „Energetyka Przemysłowa. Dekarbonizacja – jak to zrobić?” moderował prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

 

 

 

 

O krajowej elektroenergetyce w perspektywie 2050 r. mówił Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.

 

 

 

 

 

Mariusz Potocki, Commercial Sales Manager w SolarEdge Technologies (Poland) wygłosił prezentację pt. „ESG a wyzwania dekarbonizacyjne”.

 

 

 

 

 

„Zmiany na rynku energii elektrycznej – szanse czy zagrożenia dla odbiorców końcowych” – to tytuł referatu, który wygłosił Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE oraz FOEEiG oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną w ZGH Bolesław S.A.

 

 

 

Głos w Dyskusji w V Panelu Dyskusyjnym pt. „Energetyka Przemysłowa. Dekarbonizacja – jak to zrobić?” zabrali (od lewej):

 • Dr inż. Bartosz Świątkowski, p.o. Kierownik Pionu Cieplnego, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy,
 • Mariusz Potocki, Commercial Sales Manager w SolarEdge Technologies (Poland),
 • Włodzimierz Pomierny, Kierownik Projektu MEW, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE oraz FOEEiG, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną w ZGH Bolesław S.A.,
 • Prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY – Centrum Technologii Metalurgicznych; Centrum Badań Materiałów,
 • Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rynku Energii S.A.

VI PANEL DYSKUSYJNY TEMATYCZNY: Ciepłownictwo – kierunki i koszty transformacji

VI Panel Dyskusyjny pt. „Ciepłownictwo – kierunki i koszty transformacji” moderował dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

 

 

 

 

Scenariusze transformacji ciepłownictwa omówił dr hab. inż. Artur Wyrwa, prof. AGH z Wydziału Energetyki i Paliw na Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

 

 

 

 

W VI Panelu Dyskusyjnym pt. „Ciepłownictwo – kierunki i koszty transformacji” głos w dyskusji zabrali (od lewej):

 • Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.,
 • Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej,
 • Paweł Kupczak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu,
 • Dorota Jeziorowska, Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,
 • Jarosław Kołodziejczyk, Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne, Krakowski Holding Komunalny S.A.,
 • Zsuzsanna Iwanicka, Główny Inżynier Ekolog, Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Andrzej Gutowski, Ekspert Operacyjny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

VII PANEL: Referaty Techniczne

„Energia geotermalna dla ciepłownictwa na wielką skalę” – to tytuł prezentacji, którą wygłosiła Natalia Krygier, Senior Business Development Manager w INNARGI POLAND Sp. z o.o.

 

 

 

 

Mateusz Wiszniewski, Wiceprezes Zarządu Wtw Poland Sp. z o.o. wygłoszą prezentację pt. „Wysokosprawne turbiny wodne typu Kaplana – prace B+R zrealizowane przez Wtw Poland Sp. z o.o.”.”

 

 

 

 

„Dofinansowanie dla energetyki – przegląd programów” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Bartosz Janc, Prezes Zarządu Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Grzegorz Gałek, Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju w SensoTransel Sp. z o.o. Sp. K. wygłosił prezentację pt. „Zastosowanie technologii światłowodowych w energetyce”.

 

 

 

 

 

Uczestnicy Konferencji NME 2023

Rozmowy w kuluarach

Stoisko Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Stoisko ZAMKON ARMATURA I TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Stoisko SensoTransel Sp. z o.o.

Stoisko „OMC ENVAG” Sp. z o.o.

***

PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI

PEŁNA FOTOGALERIA

RELACJA VIDEO

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 1 gru 2023 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.