Wydarzenia - relacje

Konferencja Naukowa „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Odpady w obiegu zamkniętym” – za nami

7 listopada 2023 r. odbyła się na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Odpady w obiegu zamkniętym”.

Głównym celem naukowo-praktycznym konferencji było pokazanie megatrendów i wyzwań stojących przed firmami w sektorze regulowanym dóbr publicznych (public goods) oraz propozycji zmian i rozwiązań w obszarach prawa, finansowania, zarządzania, mających zapewnić konkurencyjność tego sektora.

Konferencję zainaugurowali prof. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB oraz prof. Krzysztof Zamasz, Członek Zarządu Grupy Veolia w Polsce oraz Pan Łukasz Czopik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, a także Pan Luiz Hanania, Dyrektor finansowy Grupy Veolia w Polsce, wiceprezes zarządu Veolia Energia Polska S.A.

Wykład inaugurujący pt. “Public goods.  Blaski i cienie polityki regulacyjnej”, reminiscencji trzech dotychczasowych konferencji z cyklu “Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej” oraz wprowadzenia do bieżącego wydarzenia dokonał prof. dr hab. Michał Romanowski, Partner w Kancelarii Romanowscy i Wspólnicy, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

 

 

Wprowadzenia do konferencji dokonał Pan Maciej Kiełbus, Ekspert Związku Miast Polskich, Partner w Kancelarii dr Ziemski i Partnerzy.

 

 

 

 

Pierwszy blok konferencji rozpoczął wykład, który wygłosił dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Paliw i Energii w Zabrzu.

 

 

 

 

Następnie odbył się pierwszy panel dyskusyjny „Władztwo nad odpadami”. Moderatorem był prof. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.

Głos w dyskusji zabrali:

 • Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • Łukasz Czopik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
 • Wojciech Kędzia, Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,
 • Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów,
 • Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Port Czystej Energii Gdańsk.

Drugi blok konferencji rozpoczął referat, który wygłosił prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.

 

 

 

 

 

Drugi Panel Dyskusyjny pt. „Zagospodarowanie odpadów” poprowadziła Agnieszka Skorupińska, Adwokat w Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Głos w Dyskusji zabrali:

 • Łukasz Mróz, Prezes Zarządu SARPI Dąbrowa Górnicza,
 • prof. dr Hab Zdzisław Gawlik, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie,
 • dr inż. Krzysztof Setlak, Wiceprezes Zarządu Master – Odpady i Energia Tychy,
 • Piotr Leszczyński, Dyrektor w BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz,
 • Janusz Fic, Prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie.

Trzeci blok konferencji rozpoczął wykład, który wygłosił dr Marek Mrówczyński, Prezes INSTALMEDIA.

 

 

 

 

 

Ostatni panel dyskusyjny, pt. „Odzysk energii z odpadów” poprowadził mec. Wojciech Dmochowski, Dyrektor Departamentu Prawnego Veolia Energia Polska.

Głos w Dyskusji zabrali:

 • Sławomir Jurczyński, Członek Zarządu Veolia EKOZEC,
 • Marta Gurin, Confederation of European Waste-to-Energy Plants,
 • Andrzej Piotrowski, Veolia Energia Polska,
 • Szymon Cegielski, Członek Zarządu Prezero,
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka,
 • Michał Tarka, Dyrektor Generalny Polska Organizacja Biometanu.

Konferencję podsumował Pan Maciej Kiełbus, Ekspert Związku Miast Polskich, Partner w Kancelarii dr Ziemski i partnerzy.

Wydarzenie było ostatnim z cyklu zaplanowanych czterech konferencji poświęconych tematyce rynków regulowanych.

Wydawnictwo “Nowa Energia” (fot. NE)

Działy

Reklama