Wydarzenia - relacje » Konferencja „Transformacja energetyczna w miastach – wyzwanie dla samorządów i ich partnerów” – relacja

Konferencja „Transformacja energetyczna w miastach – wyzwanie dla samorządów i ich partnerów” – relacja

3 lis 2023 Możliwość komentowania Konferencja „Transformacja energetyczna w miastach – wyzwanie dla samorządów i ich partnerów” – relacja została wyłączona

Konferencja „Transformacja energetyczna w miastach – wyzwanie dla samorządów i ich partnerów”, która odbyła się 30 października 2023 r. w Warszawie – poświęcona była wyzwaniom i szansom, które stoją przed samorządami, szczególnie w kontekście zmian regulacyjnych i nowym obowiązkom JST z tego wynikającym. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Veolia Polska.

 

Gości wydarzenia przywitali Gospodarze wydarzenia: Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska oraz Krzysztof Zamasz, Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu.

W trakcie Konferencji przedstawione zostały efektywne i najnowsze rozwiązania z obszaru zarządzania efektywnością energetyczną w budynkach oraz w gospodarce wodno-ściekowej. Przybliżona zostałą także tematyka związana z inwestycjami miejskimi realizowanymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a dokładnie zasady bezpieczeństwa i transparentności inwestycji JST, przy zwróceniu szczególnej uwagi na podział ryzyk między partnerami.

Odpowiedzią na te wyzwania może być popularyzacja modelu ESCO ( Energy Service Company) oraz PPP (Partnerstwo publiczno-prywatne). Model ESCO angażuje partnera prywatnego i realizacja inwestycji poprawiających efektywność energetyczną majątku samorządowego. Rozliczanie tego typu inwestycji w oparciu o osiągnięty efekt, monitorowanie tego efektu w czasie trwania umowy pozwalają na transparentne rozliczanie tego typu inwestycji. Partnerstwo publiczno-prywatne stwarza natomiast szansę na optymalizację kosztów nowych inwestycji związanych z transformacja energetyczną w miastach.

W wystąpieniem inaugurującym wystąpił gość specjalny – Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek.

 

 

 

 

 

Podczas konferencji omówiony został model współpracy oraz doświadczenia polskich włodarzy miast. Paneliści przybliżyli korzyści płynące z inwestycji miejskich realizowanych w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Zaprezentowano polskie doświadczenia, sposoby finansowania projektów i podziału ryzyk oraz transparentności i bezpieczeństwa inwestycji samorządowych. Swoją wiedzą podzielili się praktycy – włodarze oraz inwestorzy, którzy mają własne doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Panel: Efektywność energetyczna w gospodarce komunalnej
Prowadzący: Piotr Sprzączak, Dyrektor Rozwoju ds. Linii Biznesowej ESCO, Veolia Energia Polska

Paneliści:
● Robert Bański, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
● Michał Śmiechowicz, Prezes Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
● Zbigniew Gieleciak, Prezes RCGW Tychy
● Sławomir Jankowski, Prezes PWiK Tarnowskie Góry
● Kazimierz Karolczak, Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Panel: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – możliwości finansowania
Prowadzące: Katarzyna Stochniałek i Paulina Kimla-Kaczorowska, Kancelaria Greenberg Traurig

Paneliści:
● Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura Transport i Logistyka, BGK
● Paweł Bizoń, Dyrektor ds. Sprzedaży, PKO BP
● Robert Dzierzgwa, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno Prywatnego, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej
● Marcin Borek, Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, PFR
● Adam Żelezik, Dyrektor Zarządzający ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
● Sławomir Listkiewicz, Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego, Pekao
S.A.
● Przemysław Szulfer, Dyrektora Finansów Skarbowości i Administracji w Warbud.

Panel: Transformacja energetyczna – wyzwania dla samorządów
Prowadzący: Dionizy Smoleń, Partner PwC

Paneliści:
● Maria Andrzejewska, Dyrektor Zarządzająca Centrum UNEP/GRID Warszawa
● Dr hab. Marzena Czarnecka, Profesor Uniwersytetu w Katowicach
● Tomasz Bratek, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
● Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Łodzi
● Bartosz Guss, Trzeci Zastępca Prezydenta Poznania
● Maciej Gramatyka, Zastępca Prezydenta Tychów
● Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wybrane zagadnienia, które zostały poruszone w trakcie konferencji: 

  • Termomodernizacja, systemy zarządzania energią cieplną i inne działania na rzecz wzrostu efektywności energetycznej budynków to jedno z kluczowych wyzwań w najbliższych latach dla samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot,
  • Prawodawstwo – w najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe zrewidowane zasady unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS), który zakłada między innymi objęcie opłatami za emisje sektora budynków i transportu (tzw. ETS 2, rekompensatą, a zarazem szansą na finansowanie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej ma być Społeczny Fundusz Klimatyczny.
  • Rosnąca rola samorządów jako podmiotów zarządzających procesem zmiany jako właściciel budynków użyteczności publicznej, ale również jako najbliższy partner spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
  • Samorządy jako katalizatory zmian w lokalnym przemyśle – mobilizowanie i motywowanie lokalnych przedsiębiorców do podejmowania działań mających na celu ograniczanie śladu węglowego. Wspieranie konkurencyjności biznesu w oparciu o transformację energetyczną.
  • Samorządy kluczem do przeprowadzenia „lokalnej modernizacji energetycznej” – współpraca wielu partnerów i szukanie modeli finansowania oraz dostarczania technologii, a także włączenie w ten proces „energii społecznej”, bo tylko ona ma szansę dotrzeć szeroko z przesłaniem transformacyjnym.

Partnerzy:
PwC Polska
Greenberg Traurig
Patronaty Honorowe:
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Prezes Rafał Gawin, Urząd Regulacji Energetyki
JM Rektor, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. Akademii WSB
Patronaty Medialne:
Dziennik Gazeta Prawna
Nowa Energia

PROGRAM WYDARZENIA

Wydawnictwo „Nowa Energia” (fot. NE)

Wpis został opublikowany 3 lis 2023 w następujących kategoriach: Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.