Wydarzenia - relacje

O nowoczesnym ciepłownictwie w Poznaniu

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało IV Seminarium „Nowoczesne Ciepło – sieci ciepłownicze, chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”, które odbyło się w dniach 3-4 października 2023 r. w PoznaniuPartnerem-Gospodarzem tegorocznej edycji była Veolia Energia Poznań S.A. Gości przywitał Bartosz Gutowski, Manager ds. Innowacji w Veolia Energia Poznań S.A. oraz Mariusz Marchwiak, Prezes Wydawnictwa „Nowa Energia”. Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. Partnerem Prawnym został Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy, natomiast Merytorycznym – Volkswagen Poznań

Bartosz Gutowski, Manager ds. Innowacji z Veolia Energia Poznań S.A. uroczyście otworzył Seminarium

 

 

 

Moderatorem Seminarium był dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. ITC objął Patronat Naukowy nad wydarzeniem, a profesor wygłosił referat pt. „Badania nad zawansowanym systemem generacji chłodu z ciepła współpracujący z magazynami w technologii PCM”.

 

Celem Seminarium było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu: rozwoju niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych, pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego, możliwość wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł, generacja rozproszona w systemach ciepłowniczych, korzyści prawne, finansowe i środowiskowe – opłacalność, przykłady instalacji wykorzystania ciepła odpadowego – doświadczenia praktyczne, możliwości wsparcia finansowego dla instalacji i sieci niskotemperaturowych i chłodniczych, odzysku ciepła odpadowego, magazynów ciepła, prezentacja dostępnych technologii.

Przyszłość ciepłownictwa – jak sektor może odpowiedzieć na nowe wyzwania? – na to pytanie odpowiedział Piotr Kleinschmidt, Dyrektor Programu Ciepłownictwo w Forum Energii.

 

 

Wymogi środowiskowe wynikające z pakietu „FIT for 55” dla systemów ciepłowniczych omówił Krzysztof Melka z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o.

 

 

Finansowanie transformacji energetycznej ze środków NFOŚiGW zaprezentowała Monika Żółkowska, p.o. Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transformacji Energetyki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Finansowanie transformacji energetycznej systemów ciepłowniczych przedstawił Maciej Kluczko, Menedżer Inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Samorządowych w Polskim Funduszu Rozwoju.

 

 

„Ciepło odpadowe niewykorzystanym źródłem energii odnawialnej” – to tytuł referatu, który wygłosiła Katarzyna Wolny-Tomczyk, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy.

 

 

Dofinansowanie dla ciepłownictwa omówił Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

 

 

 

Głos podczas Panelu Dyskusyjnego, który moderował dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej – zabrali (od lewej):

  • Lidia Styperek, Dyrektor, Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu,
  • Monika Żółkowska, p.o. Zastępcy Dyrektora, Departament Transformacji Energetyki, NFOŚiGW,
  • Dariusz Musiał, Wiceprezes Zarządu, Veolia Zachód Sp. z o.o.,
  • Marcin Matuszak, Technika Zakładowa i Ochrona Środowiska, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
  • Paweł Kupczak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu,
  • Marzena Komar, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.,
  • Bartosz Gutowski, Manager ds. Innowacji, Veolia Energia Poznań S.A.

„Odlewnia Volkswagen Poznań. Nasza droga do neutralności klimatycznej” – to tytuł referatu, który wygłosił Marcin Matuszak, Technika Zakładowa i Ochrona Środowiska w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

 

 

Dostosowane do lokalnych potrzeb – projekty dekarbonizacyjne Veolii term omówił Dariusz Musiał, Wiceprezes Zarządu Veolia Zachód Sp. z o.o.

 

 

 

 

OZE dla Ciepła. Współpraca Eurowind Energy i ZEC Wałcz została przedstawiona przez Piotra Milewskiego, Business Development Managera for PtX w Eurowind Energy Sp. z o.o. oraz Tomasza Stadnika, Kierownika ds. Technicznych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu.

 

 

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej omówił modelowanie i projektowanie systemów ciepłowniczych z OZE oraz rolę magazynów ciepła.

 

 

Rozproszone układy OZE z węzłami odzysku ciepła w Wodnym Parku Tychy zaprezentował Jan Pasamonik, Specjalista ds. Energetycznych w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

 

 

Transformację ciepłownictwa na przykładzie PE w Siedlcach omówiła Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

 

 

 

 

„Energia jako Usługa, to sposób na dekarbonizację” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Grzegorz Serwatka, Dyrektor ds. Sprzedaży w GETEC Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

Paweł Kupczak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wygłosił referat pt. „Aktywizacja, Budżet, Cyfryzacja, Dywersyfikacja, Ekologia – transformacja energetyczna w MPEC Nowy Sącz”.

 

 

Agregaty absorpcyjne Yazaki – aplikacje i wdrożenia zaprezentował Bartosz Jagieła, Prezes Zarządu oraz Francesco Fontana, Sales Manager w EETS Sp. z o.o.

 

 

 

 

Amoniakalne, dwustopniowe pompy ciepła dla ciepłownictwa przedstawił Marek Mierzwiński, Director Projects Sales Support Refrigeration Technologies – Poland w GEA REFRIGERATION POLAND Sp. z o.o.

 

 

 

Podczas uroczystej kolacji Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. przedstawił swoje doświadczenia podróżnicze przedstawiając prezentację pt. „Antarktyka. Obrazy z dna końca świata”.

 

 

 

 

W trakcie kolacji wręczone zostały nagrody ufundowane przez firmy współpracujące oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Łuczak, Prezes Zarządu ECO Kutno Sp. z o.o. wygłosił referat pt. „Geotermia Kutno – system efektywny energetycznie”.

 

 

 

 

Wysokoobrotowe i bezolejowe sprężarki odśrodkowe – nową technologię dla pomp ciepła zaprezentował dr inż. Piotr Klonowicz, Prezes Zarządu Turbochill Sp. z o.o.

 

 

 

 

Badania centrali klimatyzacyjnej z hybrydowym układem chłodniczym zaprezentował Kamil Śmierciew, Konsultant w KLIMOR Sp. z o.o.

 

 

 

 

Analizę pracy akumulatora ciepła w Veolia Energia Poznań omówił Bartosz Gutowski, Manager ds. Innowacji w Veolia Energia Poznań S.A.

 

 

 

Rozmowy w kuluarach

Pojazd wystawowy firmy GEA

 

 

 

 

 

Wycieczka techniczna do Veolia Poznań – akumulator ciepła

 

 

 

 

Wycieczka techniczna w VW Poznań – instalacja odzysku ciepła odpadowego

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYDARZENIA

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama